807,385 Works

CSD 1955519: Experimental Crystal Structure Determination

Vallée, Coélio, Saubanère, Matthieu, Sanz-Camacho, Paula, Biecher, Yohan, Fraisse, Bernard, Suard, Emmanuelle, Rousse, Gwenaëlle, Carlier, Dany & Berthelot, Romain
Related Article: Coélio Vallée, Matthieu Saubanère, Paula Sanz-Camacho, Yohan Biecher, Bernard Fraisse, Emmanuelle Suard, Gwenaëlle Rousse, Dany Carlier, Romain Berthelot||Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b01385

CCDC 1955501: Experimental Crystal Structure Determination

Ahumada, Guillermo
Related Article: Guillermo Ahumada|2019|CSD Communication|||

CCDC 1943178: Experimental Crystal Structure Determination

Zhao, Xue
Related Article: Xue Zhao|2019|CSD Communication|||

CCDC 1910603: Experimental Crystal Structure Determination

El-dissouky, Ali, Elbadawy, Hemmat A., Khalil, Tarek E., El-Sayed, Doaa Saied, Attia, Asmaa A. & Foro, Sabine
Related Article: Ali El-dissouky, Hemmat A. Elbadawy, Tarek E. Khalil, Doaa Saied El-Sayed, Asmaa A. Attia, Sabine Foro|2020|J.Mol.Struct.|1200||doi:10.1016/j.molstruc.2019.127066

CCDC 1863099: Experimental Crystal Structure Determination

Xu, Zhouqing, He, Xinglei, He, Yaling, Zhao, Xiaolei, Batmunkh, Munkhbayar, Li, Huijun, Wang, Yuan, Cao, Jianliang & Ma, Tianyi
Related Article: Zhouqing Xu, Xinglei He, Yaling He, Xiaolei Zhao, Munkhbayar Batmunkh, Huijun Li, Yuan Wang, Jianliang Cao, Tianyi Ma|2020|Talanta|208||doi:10.1016/j.talanta.2019.120363

CCDC 1910599: Experimental Crystal Structure Determination

El-dissouky, Ali, Elbadawy, Hemmat A., Khalil, Tarek E., El-Sayed, Doaa Saied, Attia, Asmaa A. & Foro, Sabine
Related Article: Ali El-dissouky, Hemmat A. Elbadawy, Tarek E. Khalil, Doaa Saied El-Sayed, Asmaa A. Attia, Sabine Foro|2020|J.Mol.Struct.|1200||doi:10.1016/j.molstruc.2019.127066

CCDC 1830698: Experimental Crystal Structure Determination

Wu, Ping
Related Article: Ping Wu|2018|CSD Communication|||

CCDC 994953: Experimental Crystal Structure Determination

T. Leyssens, N. Tumanova, K. Robeyns, N. Candoni & S. Veesler
Related Article: T. Leyssens, N. Tumanova, K. Robeyns, N. Candoni, S. Veesler|2014|CrystEngComm|16|9603|doi:10.1039/C4CE01495B

CSD 1863424: Experimental Crystal Structure Determination

Sivakumar, Thathan
Related Article: Thathan Sivakumar|2019|ICSD Communication|||

CCDC 1955499: Experimental Crystal Structure Determination

Ahumada, Guillermo
Related Article: Guillermo Ahumada|2019|CSD Communication|||

CCDC 208817: Experimental Crystal Structure Determination

L. Bunch, T. Liljefors, J.R. Greenwood, K. Frydenvang, H. Brauner-Osborne, P. Krogsgaard-Larsen & U. Madsen
Related Article: L.Bunch, T.Liljefors, J.R.Greenwood, K.Frydenvang, H.Brauner-Osborne, P.Krogsgaard-Larsen, U.Madsen|2003|J.Org.Chem.|68|1489|doi:10.1021/jo026509p

CCDC 1955477: Experimental Crystal Structure Determination

Fujii, Yoshino
Related Article: Yoshino Fujii|2019|CSD Communication|||

CCDC 1830420: Experimental Crystal Structure Determination

Julian Böhnke, Tobias Brückner, Alexander Hermann, Oscar F. González-Belman, Merle Arrowsmith, J. Oscar C. Jiménez-Halla & Holger Braunschweig
Related Article: Julian Böhnke, Tobias Brückner, Alexander Hermann, Oscar F. González-Belman, Merle Arrowsmith, J. Oscar C. Jiménez-Halla, Holger Braunschweig|2018|Chemical Science|9|5354|doi:10.1039/C8SC01249K

CCDC 1955469: Experimental Crystal Structure Determination

cui, hao
Related Article: hao cui|2019|CSD Communication|||

CCDC 1945119: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Yang, Parodi, Adriano, Battaglioli, Simone, Monari, Magda, Protti, Stefano & Bandini, Marco
Related Article: Yang Liu, Adriano Parodi, Simone Battaglioli, Magda Monari, Stefano Protti, Marco Bandini|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b02731

CCDC 1944006: Experimental Crystal Structure Determination

Banjare, Shyam Kumar, Nanda, Tanmayee & Ravikumar, P. C.
Related Article: Shyam Kumar Banjare, Tanmayee Nanda, P. C. Ravikumar|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03243

CCDC 1945120: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Yang, Parodi, Adriano, Battaglioli, Simone, Monari, Magda, Protti, Stefano & Bandini, Marco
Related Article: Yang Liu, Adriano Parodi, Simone Battaglioli, Magda Monari, Stefano Protti, Marco Bandini|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b02731

CCDC 1944005: Experimental Crystal Structure Determination

Banjare, Shyam Kumar, Nanda, Tanmayee & Ravikumar, P. C.
Related Article: Shyam Kumar Banjare, Tanmayee Nanda, P. C. Ravikumar|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03243

CCDC 1940414: Experimental Crystal Structure Determination

Wu, Gengxin, Xu, Haohan, Liu, Ziran, Liu, Yonghong, Yang, Xiang, Zhang, Xulong & Huang, Yan
Related Article: Gengxin Wu, Haohan Xu, Ziran Liu, Yonghong Liu, Xiang Yang, Xulong Zhang, Yan Huang|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b02440

CCDC 1920340: Experimental Crystal Structure Determination

Djurovic, Alexandre, Vayer, Marie, Li, Zhilong, Guillot, Regis, Baltaze, Jean-Pierre, Gandon, Vincent & Bour, Christophe
Related Article: Alexandre Djurovic, Marie Vayer, Zhilong Li, Regis Guillot, Jean-Pierre Baltaze, Vincent Gandon, Christophe Bour|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03240

CCDC 1905734: Experimental Crystal Structure Determination

Yalin, Hu
Related Article: Hu Yalin|2019|CSD Communication|||

CCDC 1553407: Experimental Crystal Structure Determination

Philipp Langer, Lixu Yang, Constance R. Pfeiffer, William Lewis & Neil R. Champness
Related Article: Philipp Langer, Lixu Yang, Constance R. Pfeiffer, William Lewis, Neil R. Champness|2018|Dalton Trans.|48|58|doi:10.1039/C8DT04096F

CCDC 1891167: Experimental Crystal Structure Determination

Yu, Shuyan, Wu, Jingxin, Lan, Hongbing, Ma, Yi & Yin, Zhigang
Related Article: Shuyan Yu, Jingxin Wu, Hongbing Lan, Yi Ma, Zhigang Yin|2019|CSD Communication|||

CCDC 1940723: Experimental Crystal Structure Determination

Takano, Shinjiro, Shun, Ito & Tsukuda, Tatsuya
Related Article: Shinjiro Takano, Shun, Ito, Tatsuya Tsukuda|2019|J.Am.Chem.Soc.|||doi:10.1021/jacs.9b08055

CCDC 1940724: Experimental Crystal Structure Determination

Takano, Shinjiro, Shun, Ito & Tsukuda, Tatsuya
Related Article: Shinjiro Takano, Shun, Ito, Tatsuya Tsukuda|2019|J.Am.Chem.Soc.|||doi:10.1021/jacs.9b08055

Registration Year

 • 2014
  524,899
 • 2015
  57,819
 • 2016
  55,314
 • 2017
  60,329
 • 2018
  61,068
 • 2019
  47,952

Resource Types

 • Dataset
  807,379