50,956 Works

Nunspeet, Dorpsstraat 12, Gemeente Nunspeet (Gld.). Opgraving, Variant Archeologische Begeleiding.

C. Tulp
In plangebied Dorpsstraat 12 te Nunspeet, gemeente Nunspeet (provincie Gelderland) was een aanbouw aan de noordzijde van de historische dorpskerk gepland. Na een bureauonderzoek en booronderzoek werd voorgesteld alle graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding te laten plaatsvinden. Deze vond plaats in juni en juli 2017 en is uitgevoerd conform BRL SIKB 4000, protocol 4004 variant AB. Hoewel de bodem in het plangebied sterk verstoord was, bleken onder de verstoorde lagen in de C-horizont nog archeologische sporen...

Achter de Broeren 2004

M. Klomp
x-coordinaat: 203.097 y-coordinaat: 503.103 Datering: LME

Wallen op de Veluwe, gemeenten Epe, Apeldoorn, Rheden, Rozendaal en Ede.

G. Zielman
In opdracht van Probos heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in oktober 2011 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt beschouwd als een pilot; het is bedoeld om te kijken of archeologisch veldonderzoek nieuwe kennis kan opleveren over wallen en greppels. Het onderzoek is specifiek bedoeld om inzicht te krijgen in de opbouw van de wallen en greppels (stratigrafie en geometrie) en de mogelijkheden te onderzoeken die archeologische veldtechnieken bieden voor verdiepend onderzoek naar de biografie...

Tracking Adolescents' Individual Lives Survey ( TRAILS ) T1 (Baseline) Clinical Cohort

J. Ormel, F.C. Verhulst & R.B. Minderaa
The overall objective of the study is to contribute to the understanding of the determinants of adolescents’ mental (ill-)health and social development during adolescence and young adulthood, as well as the mechanisms underlying the associations between determinants and these outcomes. A particular aim is to focus on the interplay between individual characteristics and environmental factors. In addition to this major objective, a number of participants investigate the course and determinants of somatic (ill-)health, covering topics...

12th population census 31 may 1947 - Gelderland

Centraal Bureau Voor De Statistiek (CBS) & NIWI-KNAW
EN: The dataset is based on tables with detailed data for municipalities and boroughs of the population census and the occupational census of the Netherlands 1947. These detailed tables from the archive of Statistics Netherlands never have been published. They are written on so-called ‘transparanten’, sheets in A4-format. The set contains more than 35 table-types, some of which spread over two or more sheets, some combined on one sheet. Image scans of the detailed tables...

Istori Manokwari: Interview IM39

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMM (maatschappelijke achtergrond); IMH (human interest); interviewer: EM*2017 Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 50 min. (deel 1) Interview in meerdere delen: 3 Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde verhuisde in 1932 met het gezin terug” naar de familieschoot in het stadje Oudewater, waaraan de Duitse bezetting vervolgens grotendeels voorbijging. Als apothekers-assistente ontmoette zij na de oorlog IM38(student Indologie), die zij trouwde en vervolgens vanaf 1950 bijstond op een...

Istori Manokwari: Interview IM12

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: EM*2016. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 12 min. (deel 1) Interview in meerdere delen: 2 Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Ederland en had een zeer bewogen jeugd, zowel thuis als op school. Als jong matroos van de Nederlandse marine diende hij eind jaren vijftig tijdens NAVO-oefeningen in de Atlantische oceaan en werd ingezet bij de aardbevingsramp(1960) te Agadir Marokko. Na het volgen van een...

Istori Manokwari: Interview IM30

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interset); interviewer: EM*2006. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 47 min. Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde t/m de periode Ned. Nieuw Guinea. Geïnterviewde groeide onbezorgd in Indië op, maar ging in 1938 in Den Haag in de kost voor het doorlopen van de middelbare school. Na zijn HBS-diploma ging hij werken bij de PTT. De hongerwinter wist hij in zeer verarmde staat en ondervoed met ruilhandel te...

Istori Manokwari: Interview IM17

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: EM*2017. Duur interview totaal (uren/min): 28 min.(deel 1) Interview in meerdere delen: 2 Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde, oudste zoon van een groot gezin, maakte van dichtbij de Watersnoodramp(1953) mee (vader lid van de nationale reserve). Vanaf 1956 leefde het gezin in Manokwari (vader hoofd Maatschappelijk Werk, Afd. West-Nieuw Guinea). Hij vertelt over zijn lagere schooltijd en het zeer vrijgevochten leven in de tropische...

Istori Manokwari: Interview IM02

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: E.M.*2009 Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 21 min. Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde groeide op in een groot gezin, dat zeer zwaar getroffen werd tijdens de Bersiap. Met een "georganiseerde" overtocht reisde moeder met kinderen eind 1949 met KPM Waibalong en honderden kolonisten naar Manokwari, waar zij een eigen huisje bouwden. Geinterviewse(15 jaar), maakte de school af en vertelt over de omgang met...

Istori Manokwari: Interview IM42

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: EM*2017. Duur interview totaal (uren/min): 3 uur, 13 min. Interview in meerdere delen: 2 Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde groeide in Indië op een grote onderneming op. Van de buitenwereld geïsoleerd, werden er binnen het gezin drie talen gesproken. Ze vertelt over het meisjesinternaat en het vooroorlogse Madioen en over het bersiapkamp en de overtocht met haar echtgenoot naar Manokwari, waar zij in hun...

Istori Manokwari: Interview IM08

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 18 min. Dit interview bevat getuigenissen van geïnterviewde aangaande de guerrillastrijd tijdens WO2 tegen de Japanse bezetter in het Vogelkop-gebied, Nederlands Nieuw Guinea. Vader van geïnterviewde verloor tijdens de Indische malaise zijn werk in de rubberonderneming. Via de SIKNG kwam het gezin in 1930 in Manokwari terecht, waar vader kolonist werd. Na een vrijgevochten leventje met weinig school werd hij(15...

Istori Manokwari: Interview IM05

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: EM*2016. Duur interview totaal (uren/min): 2 uur, 25 min. Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde herinnert zich haar geborgen kinderjaren. Ze vertelt over haar complexe familiestamboom (exemplarisch qua Indo-historie). Na de overtocht (vlucht) naar en verblijf in Manokwari, belandt het gezin in Sorong(1947), waar zij met de zondagsschool opgroeit op eiland Doom en als pubermeisje zeer ernstig gewond raakt bij een militair schietongeval. Ze portretteert...

Istori Manokwari: Interview IM47

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMM (maatschappelijke achtergrond);IMA (anekdotische getuigenissen) ; interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 33 min. Dit interview geeft vanuit Indisch perspectief een haarscherp beeld van de ontwikkeling van Manokwari in de vijftiger jaren. Geïnterviewde kwam(1949) als contractarbeider met honderden Indische migranten aan in een desolaat Manokwari, waar geen enkele opvang was geregeld. In de jaren daarna werkte hij mee in de huizen- en wegenbouwprojecten. Hij vertelt over een onevenwichtig (onrechtvaardig)...

Istori Manokwari: Interview IM45

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: EM*2009. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 6 min. (deel 1) Interview in meerdere delen: 2 Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde kwam na in 1942 terecht in het Jappenkamp. Tijdens de Bersiap werden vader en opa (verdacht van sabotage) vermoord. Uit veiligheidsoverwegingen vertrok moeder met kinderen (1949) met KPM-“Waibalong” naar Manokwari, waarna zij als snel naar het internaat in Sorong ging. Weer in Manokwari...

Istori Manokwari: Interview IM27

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 42 min. Geïnterviewden vertellen gezamenlijk over het leven in Manokwari zowel in de Nederlandse tijd als in het heden(1998). Geïnterviewden waren in het Nederlandse Manokwari respectievelijk opzichter bij het Landbouwkundig proefstation, huisvrouw en kunstschilder/autospuiter. Hun gezamenlijk verhaal raakt de kwetsbare positie van de (christelijke) Chinezen binnen de Indonesische samenleving, zeker ten tijde van dit interview (mei’98, aftreden Suharto). Vervolgens een terugblik op...

Istori Manokwari: Interview IM35

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewer: EM*2018. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 12 min.(deel 1) Interview in meerdere delen: 2 Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde t/m zijn periode in Nederlands Nieuw Guinea. Geïnterviewde vertelt over zijn jonge jaren in het vooroorlogse Manokwari (kolonistengezin) en het harde ontginningswerk. Vervolgens over de Japanse bombardementen van Manokwari en de daaropvolgende terreur waarbij beide ouders en vele andere Indische Manokwari-bewoners omkomen. Na zwerftochten door het oerwoud belandt hij(1944),...

Istori Manokwari: Interview IM09

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 42 min. Dit interview bevat de gezamenlijke reflectie van de drie geïnterviewden op de vergeten en ondergewaardeerde positie van het politiewerk in de “buiten-gebieden” van Nederlands Nieuw Guinea op de grensvlakken met defensie, bestuurswerk en volksgezondheid. Geschetst worden bijzondere politietaken: zowel verstrekken van inlichtingen aan marine en landmacht, als fungeren als mediator tussen lokale nederzettingen en bestuur en lokaal verlenen van medische...

Istori Manokwari: Interview IM14

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 18 min. Dit interview bevat de reflectie van geïnterviewde op zijn jeugdervaringen in Manokwari en zijn detentie als Duitse krijgsgevangene gedurende WO2. Geïnterviewde groeide zijn eerste levensjaren op bij een oom en tante op het eiland Ambon. Vader van Duitse afkomst leefde met Ambonese moeder in Manokwari, waar geen school was in die tijd. Pas in 1933 de hereniging. Hij...

Istori Manokwari: Interview IM46

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: EM*2003 Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 59 min. Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde groeide op in de Staatsliedenbuurt. Na lagere school, ambachtsschool en werk als stratenmaker volgde dienstplicht en uitzending naar Nieuw Guinea. Waar hij met zijn mariniers-peloton ongebriefd aankwam in de Manokwari-kazerne. Willem vertelt over de militaire hiërarchie, patrouilles, krijgsgevangen infiltranten en tropenziekten. en de hierbij grote steun van “thuispost”. Hij beschrijft...

Istori Manokwari: Interview IM50

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMM (maatschappelijke achtergrond); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 49 min. Dit interview bevat de reflectie van geïnterviewde op zijn werkzaamheden als KNIL-officier, vakbondsman en politicus en zijn (toenmalige) visie op de toekomst van het Nederlandse gebiedsdeel Nieuw Guinea. Geïnterviewde groeide met Indische ouders wisselend op in Salatiga en Amstelveen. Maar pas in het Jappenkamp ontdekte hij wat het begrip Indo inhield. Kernbegrip in zijn leven werd het credo:...

Istori Manokwari: Interview IM23

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: EM*2003. Duur interview totaal (uren/min): 2 uur, 11 min. Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde groeide op het eiland Ambon op in het Indisch gezin van een landbouwer. Hij koos na de MULO niet voor een veilig ambtenarenbestaan, maar wist daarentegen als piepjonge bestuurs-ambtenaar in de uitgestrekte Vogelkop van Nieuw Guinea door doortastend en humaan optreden gezag te verwerven onder de Papoeastammen. Dit leverde hem...

Istori Manokwari: Interview IM28

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMM (maatschappelijke achtergrond); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 20 min. Dit interview bevat de persoonlijke reflectie van geïnterviewde op de maatschappelijke rol van haar vader. Dit interview bevat de reflectie van geïnterviewde als politicus en onderzoeker aangaande de Papoeanisering in het koloniale NNG en op de toekomst van het Papoeavolk. Geïnterviewde beschrijft de Papoea-ontwikkeling sinds de eerste Chinese handelscontacten in 1200 en de brute confrontatie van de Pax...

Istori Manokwari: Interview IM20

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 12 min. Dit interview bevat een terugblik van geïnterviewde op haar leven in Manokwari in de periode 1949 t/m 1963. Geïnterviewde vertelt over haar laatst mogelijke (vóór de overdracht van Indië) overtocht op de volgeladen KPM Waibalong naar Nieuw Guinea, waar zij en haar echtgenoot zowel in Hollandia als Manokwari kleine bloeiende winkels en uitgaansgelegenheden opzetten. Zij deels als alleenstaand...

Istori Manokwari: Interview IM06

P. Van Der Gaag
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMO (onderwerpgerichte getuigenissen); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 34 min. Dit interview bevat een terugblik van geïnterviewde op het werk van de politiediensten in de moeilijker bereikbare buitengebieden van Nederlands Nieuw Guinea. Geïnterviewde vertelt over zijn veelzijdige taken in zijn politiekaderfunctie t.a.v. het verstrekken van militaire inlichtingen aan marine- en landmachtonderdelen. En daarnaast het plannen en uitvoeren van tournees voor het leggen van contacten met dorpshoofden en daarnaast het verlenen...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,604
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,408
 • 2019
  4,926

Resource Types

 • Dataset
  50,956