30,744 Works

Archeologisch onderzoek peilgebied Middelbroek, Ameide en Tienhoven (gemeente Zederik) Bureauonderzoek

Y. Boekema
In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Grontmij een bureauonderzoek uitgevoerd voor de inrichting van een nieuw peilgebied in de gemeente Zederik. Hieruit is gebleken dat de geplande ingrepen zich voornamelijk bevinden ter plaatse van of in de directe nabijheid van een, hoger gelegen, rivier-inversierug. De overige locaties bevinden zich in de rivierkomgronden en ontgonnen veenvlakte aan weerszijden van de inversierug. Op de inversierug zijn diverse laatmiddeleeuwse woonheuvels aanwezig. Ter plaatse van de inversierug worden voornamelijk...

Plangebied Fietsverbinding Noordelijke Stadsring Utrecht, gemeente Utrecht; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels karterende fase)

S. Warning
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in juli 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels karterende fase) uitgevoerd in verband met de aanleg van een fietsverbinding over de Noordelijke Stadsring in de gemeente Utrecht. Op basis van de beschikbare gegevens gold voor het oostelijke deel van het plangebied een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit de periode Laat Paleolithicum t/m Nieuwe tijd. Indien het dekzand in het westelijke deel van het...

Herinneringen aan Indië, interview met mevrouw In 't Anker-de Jong

Indisch Herinneringscentrum
Mevrouw in 't Anker-de Jong werd op 15 maart 1938 geboren in Ukkel als dochter van Joodse ouders. Toen de Duitse oorlogsdreiging toenam, besloot het gezin in 1939 naar Nederlands-Indië te vluchten. Haar vader had via zijn werk banden met het land en kreeg er een kantoorbaan. Daarnaast zat hij in het Indisch verzet tegen de Japanners, waardoor hij al snel na de Japanse inval door soldaten werd opgepakt en vermoord. Mevrouw In 't Anker-de...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Somers

Indisch Herinneringscentrum
Meneer Somers werd in 1930 geboren in Soerabaja als kind van een Nederlandse vader en een Indo-Europese moeder. Zijn vader werkte bij de Gouvernements Marine en werd na de Japanse inval als krijgsgevangene afgevoerd naar Singapore. Ook zijn oudere broer en zus werden geïnterneerd, maar meneer Somers bracht de oorlog samen met zijn moeder door als buitenkamper. Wel werd hij in 1944 verplicht tewerkgesteld door de Kempeitai op een melkerij. Na de bevrijding bleef meneer...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Kilsdonk

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer Kilsdonk werd in 1931 in Salatiga geboren en behoorde tot de klasse van Indo-Europeanen. Zijn vader werkte bij een grote elektriciteitsmaatschappij en werd voor zijn werk regelmatig overgeplaatst. Mijnheer Kilsdonk moest naar school en kon daarom niet meeverhuizen, waardoor hij voornamelijk in een kostgezin is opgegroeid. Vlak voor de Japanse inval vluchtte mijnheer samen met zijn moeder en broertjes naar de bergen van Lawang. Zijn vader werd opgepakt en vastgehouden in een gevangenis tot...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Müller

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer Müller is geboren in 1933 en behoorde tot de klasse van Indo-Europeanen. Zijn vader was landbouwer en had een eigen bedrijf. Na de Japanse inval verloor zijn vader veel werkkrachten, waardoor meneer Müller moest meehelpen op het land. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd hij met zijn moeder, broers en zussen kort geïnterneerd in een jappenkamp in Tanjung Karang. Na vier maanden werden ze door vader uit het kamp gehaald en gingen...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Van Essel

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer Van Essel is geboren in Buitenzorg als zoon van Nederlandse ouders. Zijn vader was bouwkundige. In 1928 ging het gezin voor anderhalf jaar met verlof in Den Haag. Toen ze in 1930 terugkwamen in Nederlands-Indië werd vader in Soerabaja gestationeerd. Mijnheer Van Essel besloot om net als zijn vader bouwkundige te worden. Net toen hij zijn eerste baan had gevonden, werd hij in 1941 opgeroepen voor militaire dienst. Na de Japanse inval werd mijnheer...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer De Bruïne

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer de Bruïne is geboren in Tjimahi vlakbij Bandoeng als zoon van een Indo-Europese vader een een Nederlandse moeder. Zijn grootvader en vader zaten beiden bij het KNIL. Mijnheer begon zijn lagere schooltijd in Bandoeng, maar maakte zijn basisschool af in Breda nadat het gezin in 1934 naar Nederland was vertrokken. In augustus 1939 ging het gezin per boot terug naar Nederlands-Indië en aan boord brak de Tweede Wereldoorlog uit. Op 10 december 1939 werd...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Fokkens

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer Fokkens is geboren in het Friese Oudewoude en werkte tot zijn negentiende jaar op het boerenbedrijf van zijn vader. In de crisisjaren ging het slecht met het bedrijf en mijnheer Fokkens besloot zijn geluk in Indië te beproeven door zich in 1939 aan te melden bij het KNIL. In maart 1940 vertrok hij naar Indië. Hij kwam aan in Batavia en reisde vervolgens door naar een kazerne in Soerabaja om zijn opleiding af te...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Bakker

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer Bakker werd in Batavia geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Indonesisch-Chinese moeder. Na de dood van zijn vader werd mijnheer op zijn derde jaar in een kindertehuis geplaatst. In dit zogenaamde opvoedingsgesticht in Sukabumi kon hij namelijk een degelijke Europese opvoeding krijgen. Eens in het jaar ging hij een maand naar zijn moeder in Batavia. In 1941 verliet mijnheer het tehuis en ging bij de marine. Hij was net een week...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Van der Muur

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer van der Muur werd in 1921 in Salatiga op Midden-Java geboren als kind van een Nederlandse vader en een Indonesische moeder. Het gezin woonde in de kampong en had het niet breed. Na een opleiding aan de technische school werd mijnheer Van der Muur scheepsmachinist bij de KPM. Na een half jaar nam hij echter ontslag en meldde zich aan bij de luchtmacht. Dat was in 1939. Hij werd vliegtuigmonteur en als vliegenier was...

Herinneringen aan Indië, interview met de heer Abuys

Indisch Herinneringscentrum
Mijnheer Abuys werd op 25 maart 1936 geboren in Soerabaja. Zijn familie behoorde tot de klasse van Indo-Europeanen en hij behoorde tot de vierde generatie die in Nederlands-Indië opgroeide. Na de Japanse inval moest het gezin onderduiken. Vader Abuys was marinier bij het KNIL en liep hierdoor gevaar. Vanuit het onderduikadres gaf vader in het geheim onderwijs aan kinderen uit de buurt en in ruil daarvoor kreeg het gezin voedsel en andere goederen. Hoewel de...

Kindertransporten: 'Joodse kinderen in kamp Vught' - documentaire (2007) WAT KUNNEN ZE NOU MET ONS DOEN

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Dit is een korte educatieve documentaire, gebaseerd op de interviews met bovenstaande getuigen, en gemaakt voor de doelgroep 11-14 jaar. Af en toe zijn foto’s (historische beelden en privéfoto’s van o.a. familieleden) te zien. Het verhaal over de bezetting, de deportaties, kamp Vught en andere kampen wordt door de getuigen min of meer chronologisch verteld. De sprekers wisselen elkaar af in snelle, korte montages. De interviewfragmenten worden doorsneden met hedendaagse beelden van spelende kinderen. De...

Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Impressie (2007) GEDICHT LAPLACESTRAAT

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Dit is een korte impressie (lengte: 00:03:13) van de jaarlijkse Herdenking van de Kindertransport uit Vught, 6 en 7 juni 1943. De herdenking vindt plaats bij het Kindergedenkteken in het Nationaal Monument Kamp Vught. Rabbijn J.S. Jacobs zegt het Yizkor. Beelden van het Kindergedenkteken worden doorsneden met de stem van Donald de Marcas, die het gedicht Laplacestraat van Anneke Hemrika (Klein monument, uitgeverij Octava, 1985) voordraagt.

Kindertransporten: 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Montage (2007), Moeder en kind Sulzbach

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Moeder en kind' is een korte montage (lengte: 00:11:34) uit het getuigeninterview met Anny Sulzbach (*1914), waarin Anny vertelt over de zorg die zij voor haar dochter Evelyn (*1938) had in de kampen Vught, Westerbork, Bergen-Belsen. Evelyn werd meerdere malen ziek. Moeder en dochter zaten in het zogenaamde Kindertransport uit Vught van juni 1943, maar werden er in Westerbork uitgehaald, samen met ca. 200 anderen. Zie ook het getuigeninterview met Anny Sulzbach 04_JKKV_2004_ANNIE_SULZBACH

Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Montage (2007) Het kind dat moest onderduiken

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Dit is een korte montage (lengte: 00:11:34) uit twee getuigeninterviews: vader Jacques en zoon Dave Furth. Een scherp gesneden item waarin de duidelijk wordt hoe de oorlog de relatie tussen vader en zoon heeft verstoord. Vader Jacques heeft vanuit kamp Vught er op aangedrongen dat zijn twee-jarige zoontje in onderduik werd gebracht, maar hij heeft niet zijn vrouw zelf hiertoe aangespoord. Zij werd vermoord in Auschwitz. Vader en zoon hebben hier complexe en dubbele gevoelens...

Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Montage (2007) Eindpunt Sobibor

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Eindpunt Sobibor' is een korte montage (lengte: 00:10:06) uit het getuigeninterview met Jules Schelvis. Hij vertelt over de aankomst in Sobibor op 4 juni 1943 en de verwachtingen die ze nog altijd hadden, namelijk dat het een werkkamp zou zijn. Zogenaamde Arbeitsjuden haalden hen ruw uit de trein, waarna ze hun bezittingen in een barak moesten achterlaten. In de chaos had Jules niet door dat mannen en vrouwen gescheiden werden. Toen even later er jonge...

Javanen in Diaspora, interview met Nurman Pasaribu

Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde & Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie
Naam Nurman Pasaribu Achternaam Pasaribu Geboorteplaats Jakarta, Indonesië Woonplaats: Indonesia 1946 - 1969; Suriname 1969 - 1975; Nederland 1975 - Ik ben in Jakarta geboren. In 1969 ben ik naar Suriname gegaan om mij te voegen bij mijn vader, die al in 1968 met zijn gezin naar Suriname was vertrokken. Ik was in Indonesië achtergebleven met de bedoeling om eerst te studeren en daarna mijn vader te volgen. Maar het was erg onrustig in Indonesië....

Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught' - 'Als ik later groot ben' (documentaire 2007)

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Als ik later groot ben, documentaire uitgebracht op dvd ‘Joodse kinderen in kamp Vught’. Dit is een documentaire in drie delen, gebaseerd op de interviews met acht getuigen. Af en toe zijn foto’s (historische beelden en privéfoto’s van o.a. familieleden) en korte impressiebeelden van barakken, treinen e.d. te zien. Het historische verhaal over de bezetting, de deportaties, kamp Vught en andere kampen wordt door de getuigen min of meer chronologisch verteld. De sprekers wisselen elkaar...

Javanen in Diaspora, interview met Achmad Djoeneri

Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde & Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie
Naam: Achmad Djoeneri Achternaam: Djoeneri Geboorteplaats: Waneweg, Lelydorp Plan Geboortedatum: 5 september 1946 Woonplaatsen: Suriname 1946 - 1975; Nederland 1975 - Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa heel beleefd in het Hoog-Javaans of hij het goed vond dat ik met hem meeging om een goede opleiding te volgen aan de school aan de Kopiweg. Mijn...

Abcoude Abcoude Vrederust Winkeldijk Begeleiding

ADC ArcheoProjecten, W. Jezeer & S.Z. Zandboer
In opdracht van A2HoMa v.o.f. heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Begeleiding uitgevoerd ten behoeve van grondverbetering op de locatie Vrederust/ Winkeldijk in de gemeente Abcoude. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een bouwput. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 3500m² en was vóór de ontgraving in gebruik als zandlichaam voor de fundering van de verbreding van de snelweg A2. Het gebied ligt ten zuidwesten van Abcoude en wordt begrensd...

Sportpunt Zeeland, Zwembadweg 1-3 Goes, Gemeente Goes

A.M.H.C. Koekkelkoren & S. Moerman
In opdracht van Koppert + Koenis Architecten heeft IDDS Archeologie in december 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd op de locatie Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg 1-3 in Goes, gemeente Goes. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op het sportterrein. De nieuwbouw is gepland bij het hoofdgebouw in het noorden, welke wordt uitgebreid met 1185 m2. Daarnaast wordt het zwembad uitgebreid met 260 m2, de waterberging...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1679

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
De geïnterviewde ging in 1955 toen haar man hier als geoloog aan het werk ging. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Sorong. De genoemde echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1678. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Veteranen Instituut, IPNV, interview 348

Veteranen Instituut
Dit verhaal begint tijdens de Duitse bezettingstijd op Texel, waar de Duitsers een aantal Georgische militairen executeerden die niet naar hun zin presteerden als - gedwongen - hulptroepen. Als de jongen die dit in zijn jonge jaren op Texel zag gebeuren later in Indië moet vechten, is hij onthutst over het gemak waarmee de Nederlanders Indonesiërs standrechtelijk executeren. Hij kijkt met veel schaamte terug op het gedrag van het Nederlandse leger in de Indische archipel...

Archeologische waarden, en verwachtingen en advies ten behoeve van de N50 Ens- Ramspol. Een bureauonderzoek

J.M. Van Den Berg & R. Schrijvers
In Oostelijk Flevoland, gemeente Noordoostpolder, wordt de verlegging van de N50 tussen Ens en Ramspolbrug voorbereid. Voor het nieuwe wegvak moet in het kader van de planologische procedures een aantal afwegingen worden gemaakt, waarin ook het aspect archeologie zal moeten worden meegewogen. Het gebied heeft een middelhoge tot hoge verwachting op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW-kaart 2.0) van de provincie Flevoland. Aangezien Vestigia in samenwerking met Aquasense op dit moment een Waarden- en...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744