30,744 Works

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Samen leven en samen werken in het Bakkumse Sperrgebiet'

Caleidoscoop Film
Het dorp Bakkum en het bijbehorende duingebied waren in de oorlog niet voor gewone burgers toegankelijk. Toch woonden en werkten er in dit spergebied wel mensen, onder wie Nederlandse boeren, tuinders en duinarbeiders. Er waren ook veel Duitse soldaten gelegerd die in de duinen een verdedigingslinie vormden. In dit project is onderzocht welke invloed het ‘samen leven en samen werken’ had op Nederlandse burgers en Duitse soldaten. Drie duinwerkers en een Duitse militair zijn geïnterviewd....

Breda Klein Wolfslaar 26 (B)

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van fam. Thuring is op 23 mei 2011 een Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein aan Klein Wolfslaar 26 te Bavel. Het plangebied ligt gedeeltelijk braak en het andere deel is in gebruik als grasveld. Aanleiding voor het onderzoek is een wijziging van het bestemmingsplan en de toekomstige bouw van een woning waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden. Tijdens het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan Klein Wolfslaar 26...

Breda Galderse Heide Zwaantjesweg

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van de gemeente Breda Directie Buitenruimte is op 25, 26 en 30 maart 2010 een Archeologische Begeleiding met beperkte verstoring uitgevoerd op een perceel (PCHOO R 51) op de Galderse Heide ten zuidwesten van het centrum van Breda. Het plangebied betreft het oostelijk deel van het perceel en wordt begrensd door perceelsgrenzen (noorden en westen) en de rijksweg A 58 in het zuiden. Het gebied is niet bebouwd en is deels braakliggend en...

Breda Oude Molenweg 10-14

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van de gemeente Breda is op 22 t/m 25 maart 2010 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op drie bouwkavels aan de Oude Molenweg 8, 10, en 12. Het plangebied wordt begrensd door de Oude Molenweg in het westen, de Leursebaan in het zuiden, en perceelsgrenzen in het noorden en oosten. Het gebied is in gebruik geweest als manege, waarvan de stal bij aanvang van het onderzoek al gesloopt was....

Breda Mgr Nolensplein, huis heuvel

J.H. Nollen & K. Van Campenhout
In opdracht van de gemeente Breda Bouwprojectmanagement en Onderhoud Gebouwen van Stadsbedrijven heeft het Bureau Cultureel Erfgoed op 24 en 26 november 2010 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd in het parkje ten zuiden van het Mgr. Nolensplein 1-3. Op 17 en 18 mei zijn de bouwwerkzaamheden, waarbij gegraven werd, ten zuiden van de kerk archeologisch begeleid. Het terrein is in gebruik als openbare zone met bebouwing, infrastructuur en grasland. Aanleiding voor...

Breda Vianendreef 74 (P)

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van dhr. Klaas Berghuis is 22 juni 2011 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein aan de Vianendreef 74 te Prinsenbeek. Het plangebied ligt ten noordwesten van het centrum van de Gemeente Breda, en wordt begrensd door de Neelstraat, de Vianendreef en een perceelsgrens. Het terrein is bebouwd en bestraat en deels groen. Aanleiding voor het onderzoek is de wijziging van het bestemmingsplan en de toekomstige bouw van...

Breda Schoolstraat Prinsenbeek

J.H. Nollen
In opdracht van de directie economische zaken en grondbedrijf afdeling vastgoed (voorheen ODB/VGEP/vastgoed) van de Gemeente Breda is op 19, 20, 23, 26, 27, 28 juli en op 18 en 19 oktober 2010 een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein aan de Schoolstraat 2a t/m c in Prinsenbeek. Het plangebied ligt in het centrum van Prinsenbeek in de gemeente Breda en wordt omgrensd door Gertrudislaan (W) , Schoolstraat (Z), Markt...

Breda Teteringen St Josephstraat 63

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van de Gemeente Breda is een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op het erf/grasland gelegen op St. Josephstraat 63 in Teteringen, ten noordoosten van het centrum van Breda. Het plangebied ligt aan de Donkerstraat (z), Zuringpad (o), Zuringveld (n) en St. Josephstraat (w). Aanleiding voor het onderzoek is de renovatie van de bestaande boerderij en geplande nieuwbouw. Het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven op het terrein rond de St....

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Geallieerde Bombardementen in Amsterdam Noord op de Fokkerfabriek in juli 1943'

Stichting Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN)
Amsterdam-Noord was in de oorlogsjaren een geïsoleerde landelijke woonwijk. Er was veel zware industrie, waaronder de goed gecamoufleerde fabriek van vliegtuigbouwer Fokker, die in handen van de bezetter was. Op zaterdag 17 juli 1943 bestookten 41 Vliegende Forten van het onervaren Amerikaanse 8e luchtleger de fabriek. Geen enkele bom trof doel, maar de ravage in de woonwijk was groot en 152 burgers vonden de dood. Op zondag 25 juli slaagden tien Engelse Mitchell-bommenwerpers wel in...

Breda Rietdijk Oost

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling afdeling Milieu Groen en Water van de Gemeente Breda is op 5 augustus 2010 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein ten oosten van de Rietdijk. Het plangebied ligt ten noordwesten van het centrum van de Gemeente Breda. Het ligt gedeeltelijk aan de Rietdijk (westen en zuiden) en is ingesloten tussen fietspaden en de dijk langs de Mark met in het noorden de...

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Huzaren van Boreel'

B. V. Waveren & Sitefilms ©
Over de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de strijd om de Indonesische onafhankelijkheid is veel gepubliceerd. Minder goed belicht is de rol van het Nederlandse leger in Indonesië direct na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. In dit oral history project staat dit thema juist centraal. Zeven Nederlandse mannen die destijds als dienstplichtig militair op West-Java waren gelegerd, zijn bevraagd over hun herinneringen aan die tijd. Ze maakten deel uit van het 43e Zelfstandig Verkenningseskadron en deden...

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Herinneringen aan mijn Amsterdamse zusje/broertje'

LGOG Maastricht ©
Maria van de Rijt-Van Geffen was 12 toen de oorlog uitbrak. Ze was het oudste kind in een streng katholiek gezin in Tienray. Tegenover hen woonde de vroedvrouw Hanna van de Voort. Samen met de Nijmeegse student Nico Dohmen wist Hanna in de jaren 1943-1944 meer dan 120 Joodse kinderen uit Amsterdam bij Noord-Limburgse gezinnen te laten onderduiken. Ook Maria kreeg een Joods ‘zusje’, Floortje Paauw. Aanvankelijk vond Maria dat niet leuk en dus vertelde...

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'KNMG - Arts in de bezettingsjaren'

KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij Tot Bevordering Der Geneeskunst), Medisch Contact
Moeten we als artsen gewoon ons werk blijven doen? Of saboteren door valse diagnoses te stellen en de patiënt af te keuren voor transport? Actief worden in het verzet en een stengun smokkelen in de dokterstas? De actie op 24 maart 1943, toen dokters het woord ‘arts’ op hun naambordje verwijderden, omdat ze weigerden lid te worden van de nationaalsocialistische Artsenkamer, is bekend geworden als ‘de afplakactie’. Dit was een collectieve verzetsdaad van artsen. Individueel...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterend booronderzoek Rijksstraatweg 122a te Heemskerk

J.H.F. Leuvering, R. Nillesen & J.S. Krist
Synthegra heeft een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Rijksstraatweg in Heemskerk.

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Nijkerk als toevluchtsoord tijdens WO II'

Stichting Oud Nijkerk
Nijkerk was in de Tweede Wereldoorlog een kleine gemeenschap van ongeveer 11.000 inwoners in een vooral agrarisch gebied. Het dorp ving in september 1944 veel vluchtelingen op die moesten vluchten voor de gevechten rond Arnhem en Renkum. In de daaropvolgende strenge winter werd Nijkerk aangedaan door mensen uit de Randstad die op zoek waren naar voedsel. Op de drukste dagen kwam dagelijks zo’n 20.000 mensen door het dorp. In acht video-interviews vertellen Nijkerkers over hoe...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterend booronderzoek Bio Energiecentrale te Bergerden

J.H.F Leuvering, R. Nillesen & J.S. Krist
Synthegra heeft in opdracht van BK Ruimte en Milieu een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek binnen een deelgebied van het plangebied, uitgevoerd op een terrein aan de Azalealaan in Bemmel. Het veldwerk is uitgevoerd op 20 september 2012.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennend booronderzoek Gendrinseweg 9 te Aalten

H. Kremer & J.H.F. Leuvering
Synthegra heeft een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Gendringseweg in Aalten.

Bureauonderzoek Ekkersrijt 3301 te Son gemeente Son en Breugel

H. Hagens, H Kremer & J.S. Krist
Synthegra heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Ekkersrijt 3301 in Son. Voor een groot deel van het plangebied geldt een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologie. Voor het grootste deel van het plangebied wordt een verkennend booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen.

Inventariserend veldonderzoek, verkennend booronderzoek Ekkersrijt 3301 te Son

H. Kremer, J.H.F Leuvering & J.S. Krist
Synthegra heeft een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Ekkersrijt 3301 in Son. In het hele plangebied is de natuurlijke veldpodzolgrond, die op grond van het bureauonderzoek onder het esdek werd verwacht afwezig. Ook in de boringen, waarin nog een restant van het esdek is aangetroffen, is geen podzolprofiel waargenomen. Vermoedelijk is de podzolbodem bij de ontginning van het gebied vergraven of verploegd en in het esdek opgenomen. Aangezien deze bodem is...

Nuenen Dubbestraat 10. Plangebied Nuenen-West, fase 1. Opgraving

M. Tump
Van 7 tot en met 9 februari 2011 heeft BAAC bv binnen het plangebied Nuenen-West fase 1 (locatie Dubbestraat 10) te Nuenen een opgraving uitgevoerd. De reden voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van een aantal woningen met bijbehorende infrastructuur. Het plangebied is gelegen in het buitengebied, ten westen van Nuenen. Hierbinnen bevindt zich het onderhavige onderzoeksterrein, waarvan de begrenzing is vastgesteld op basis van de resultaten van het eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Aan de...

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven Raadhuisstraat 20 te Hengelo

H. Kremer, J.H.F Leuvering & J.S. Krist
De aanleiding voor deze rapportage is de aanleg van één proefsleuf ten behoeve van een nieuw te realiseren winkelpand Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bronckhorst. Bij het bureauonderzoek is geconcludeerd dat resten vanaf het paleolithicum tot de nieuwe tijd binnen het plangebied kunnen worden verwacht. Naast een geringe hoeveelheid nieuwetijds vondstmateriaal heeft het huidige onderzoek twee sporen opgeleverd. Het betreft een erfgreppel uit de late middeleeuwen / nieuwe tijd en een...

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Verplicht varen voor Koningin en Vaderland'

ZIGMA ©, Goert Giltay (Cineast) & Drs. Tineke De Danschutter (Research, Interviews)
Varen met gevaar In juni 1940 werd de Vaarplicht van kracht. Vanaf dat moment waren de Nederlanders die op onze koopvaardijvloot voeren onderdeel van de geallieerde strijdkrachten. De documentaire ‘Een vergeten zeemansgeschiedenis’ laat zien wat deze zeelieden en hun gezinnen moesten doorstaan. Direct na de Duitse inval werd in Londen de Netherlands Shipping and Trade Commission (NSTC) opgericht. De NSTC, die onder toezicht stond van de Nederlandse regering in ballingschap, was verantwoordelijk voor alle activiteiten...

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Koopvaardijgezinnen in Oorlogstijd'

Zigma ©, Goert Giltay (Cineast) & Drs. Tineke De Danschutter (Research, Interviews)
Varen met gevaar In juni 1940 werd de Vaarplicht van kracht. Vanaf dat moment waren de Nederlanders die op onze koopvaardijvloot voeren onderdeel van de geallieerde strijdkrachten. De documentaire ‘Een vergeten zeemansgeschiedenis’ laat zien wat deze zeelieden en hun gezinnen moesten doorstaan. Direct na de Duitse inval werd in Londen de Netherlands Shipping and Trade Commission (NSTC) opgericht. De NSTC, die onder toezicht stond van de Nederlandse regering in ballingschap, was verantwoordelijk voor alle activiteiten...

Wagenvoortsdijk 8, Almen, gemeente Lochem Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

J. Holl
Ten behoeve van de bouw van een woonhuis heeft ADC ArcheoProjecten in februari 2012 een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Wagenvoortsedijk 8 in Almen, gemeente Lochem. Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum verwacht. De archeologische resten werden vanaf het maaiveld verwacht. Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat de bodem verstoord...

Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2 Een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in Leidsche Rijn

M. Nokkert, A.C. Aarts & H.L. Wynia
Ten westen van Utrecht wordt sinds enkele jaren gewerkt aan de realisatie van de VINEX-locatie Leidsche Rijn. Een onderdeel van deze grootschalige stedenbouwkundige plannen is de verplaatsing en verbreding van deel van de Rijksweg A2. In 2000 werd het gehele toekomstige tracé van de snelweg gekarteerd met behulp van boringen. Uit proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2001 bleek dat zich hier een relatief grote nederzetting bevond uit de overgangsperiode van de Merovingische naar de Karolingische periode. Vanwege...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744