27,843 Works

Bureauonderzoek Carpoolplaats A15/N3 te Oud-Alblas, gemeente Molenlanden

R Febs
In oktober 2019 heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van een tijdelijke carpoolplaats en een uitbreiding van het ruimtebeslag van de aansluiting Rijksweg A15, N214 en N3 in Oud-Alblas, gemeente Molenlanden. Voor het plangebied hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid Holland reeds de AMZ-cyclus doorlopen met het uitvoeren van een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek, die beiden (voor het huidige plangebied) tot vrijgave van de dubbelbestemming archeologie concludeerden....

APE.SAL.PRO Proefsleuvenonderzoek aan de Nieuw Veldheim te Hoenderloo in de gemeente Apeldoorn

A.H. Schutte
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat het plangebied op een glooiing van hellingsafspoelingsmateriaal ligt. In de top van het sediment is oorspronkelijk een haarpodzolprofiel tot ontwikkeling is gekomen. Op het podzolprofiel is een antropogeen eerddek (plaggendek) aangebracht, vermoedelijk vanaf de 19e eeuw n. Chr. Hierbij is het oorspronkelijke podzolprofiel grotendeels intact gebleven. Door recente bodemingrepen zijn echter zowel het eerddek als het onderliggende podzolprofiel binnen een groot deel van het plangebied verstoord geraakt. De overgang...

DOE.GEM.PRO Proefsleuvenonderzoek aan de Tollenstraat 18-24 te Doetinchem in de gemeente Doetinchem

S. Diependaal
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er twee paalkuilen en een mogelijke kuil aangetroffen. Op basis van de kleur en begrenzing van de vulling worden deze sporen in de prehistorie geplaatst. Opgemerkt wordt dat de sporendichtheid laag is en dat de grondsporen geïsoleerd liggen. Er zijn geen sporenclusters waargenomen. Het gaat hier daarom waarschijnlijk om de periferie c.q. off-site van een nederzetting. Verder is er mobiel vondstmateriaal uit de IJzertijd of de Romeinse periode, één scherf Pingsdorf...

Ooijen-Wanssum, gebied W1-West, Lange Ven

D.D.L. Stoop & P. Kubistal
In 2018 heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving uitgevoerd in het plangebied ‘Lange Ven’ nabij Wanssum. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen aanleg van een rondweg in het plangebied. Het onderzoek was een vervolg op een kartering PLUS (booronderzoek), op grond waarvan een mogelijke vindplaats aanwezig was op de locatie. Op basis van de aanwezigheid van lithisch materiaal in drie boringen (één in het karterend onderzoek en twee tijdens...

Plangebied Kooiweg 24 te Nijeholtwolde

J.P. Mendelts
Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat het dekzand ter plaatse van de boringen mogelijk in beperkte mate is afgetopt en dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een (Steentijd)vindplaats in het plangebied.

Interview Evert Nijland

S. Stigter
Interview met sieraadontwerper Evert Nijland over het ontstaan van zijn werk van concept tot uitvoering, inclusief draagbaarheid en overerving. Het begint bij inspiratie en het ontwerpen, gevolgd door een onderzoeksfase en samenwerking, tot en met het technisch perfectioneren en het voltooien van de serie met het slotstuk. Daarna volgen verkopen (galerie Rob Koudijs; PAN), verzamelen (V&A; Rijksmuseum), dragen (particulieren), exposeren (CODA; USA) en restaureren. Een bijzonder verhaal over overerving is de levensgeschiedenis van een collier...

Plangebied Wedmanstraat te Ten Boer

Y. Boekema
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke top van de kleiafzettingen in het grootste deel van het plangebied niet meer aanwezig is. In de ondergrond zijn meerdere oude sloten aanwezig, twee hiervan zijn respectievelijk in boringen 5 en 8 aangeboord. Het natuurlijke kleipakket, bestaande uit grijze matig tot sterk siltige klei met zandlaagjes en plantenresten, is aangetroffen op een diepte variërend van 0,15 en 1,8 m -Mv (0,67 en 2,42 m -NAP).

Plangebied Tracé De Weel te Verlaat, gemeente Hollands Kroon; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (IVO-O, verkennend booronderzoek)

T.E De Rijk & C.F.H. Coppens
In opdracht van Qirion heeft RAAP in juni en juli 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO-), verkennend booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Tracé De Weel te Verlaat in de gemeente Hollands Kroon. Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan: - Gedurende het verkennend booronderzoek is geboord tot een diepte van 3,5 m -Mv in het Laagpakket van...

Overzichten met lidmaatschappen van commissies, voordrachten voor voorzitterschappen, spreekbeurten en uitgebrachte stemmen over wetsontwerpen door de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1840 tot 1853

GERRIT Oomen
Tijdens onderzoek naar het functioneren van de Tweede Kamer tijdens de grondwetsherziening van 1848, bleek de Kamer tot coherent en effectief werken in staat. De nieuwe, direct gekozen Tweede Kamer die op 13 februari 1849 bleek te kunnen beschikken over de ervaring van prominente Kamerleden en over een werkwijze die zij in het voorafgaande decennium opgebouwd had. Om die goed in kaar te brengen, zijn voor de periode van 1840 tot 1853 alle lidmaatschappen van...

Data from: Resilience of beach grasses along a biogeomorphic successive gradient: resource availability versus clonal integration

V.C. Reijers, C. Lammers, A.J.A. De Rond, S.C.S. Hoetjes, L.P.M. Lamers & T. Van Der Heide
Data from: Resilience of beach grasses along a biogeomorphic successive gradient: resource availability versus clonal integration. Oecologia Here, we report on the effects of clonal integration and resource availability on the resilience of two common European dune building grasses (Ammophila arenaria & Elytrigia juncea). This dataset contains data from a field experiment we conducted on the west Frysian barrier island of Schiermonnikoog in the spring and summer of 2017. Full methodology on the experimental set-up...

Interview met Bethany de Forest (I)

S. Stigter
Interview met Bethany de Forest ter voorbereiding voor het schrijven van een tekst voor het boek Bethany de Forest: Funky Landscapes (2016), dat ze publiceert in samenwerking met haar galerie KochxBos, Amsterdam. Dit eerste interview gaat zowel over haar pinhole fotografie als meer recente: het maken van grotere maquettes, digitaal fotograferen en het werken met lenticular in de afwerking van de prints. Het interview gaat met name over haar gebruik van materialen en technieken in...

Interview met Bethany de Forest (II)

S. Stigter
Interview met Bethany de Forest over haar manier van werken met pinhole fotografie ter voorbereiding voor het schrijven van een tekst voor het boek Bethany de Forest: Funky Landscapes (2016), dat ze publiceert in samenwerking met haar galerie KochxBos, Amsterdam. Dit is een aanvullend interview op dat van 25 maart 2016 en gaat iets dieper in op de specifieke eigenschappen van de techniek van pinhole fotografie en van de manier waarop ze deze techniek door...

PAN-00060099 - button with cast solid flat head, integral relatively short rod shaped shank

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00060099

PAN-00041758 - single looped buckle with recessed integral bar, rectangular/ square

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00041758

PAN-00018059 - brooch Almgren 16 variant A

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00018059

PAN-00028620 - brooch Almgren 16 variant A

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00028620

PAN-00006891 - late medieval/post-medieval knife group C2.3c

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00006891

PAN-00006522 - Medieval single looped buckle with short, narrowed integral bar

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00006522

PAN-00054706 - horseshoe type 4

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00054706

PAN-00009897 - wire brooch with stretched semi-circular bow

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00009897

PAN-00024600 - cloth seal with pin

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00024600

PAN-00030914 - button with solid convex head and flat base, loop-shaped shank, decorated

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00030914

Duineveld, Noordwijk aan zee

Y. Meijer
In opdracht van Heijmans Vastgoed BV is van 11 t/m 13 juli 2017 een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd, in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied Duineveld in Noordwijk aan Zee, gemeente Noordwijk. In het plangebied zijn twee archeologische niveaus aangetroffen. Het eerste niveau betreft sporen in het jonge duinzand. Het komt erg weinig voor dat er in het jonge duinzand meerdere fases te onderscheiden zijn. Vaak lijkt het één pakket te zijn...

PAN-00022594 - coin/coin-related, Albert & Isabella (1598-1621), kwart patagon

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00022594

Registration Year

 • 2019
  27,843

Resource Types

 • Dataset
  27,775
 • Text
  67
 • Collection
  1