21,810 Works

PAN-00047113 - five-ribbed La Tène bracelet variant H7a

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00047113

PAN-00035980 - equal armed brooch, trapezium shaped terminals: type bow tie 1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00035980

Erasmusweg Fase 1, gemeente Den Haag

E. C. Rieffe
Tijdens de vervanging van het riool in de Erasmusweg (fase 1) is archeologisch onderzoek uitgevoerd tussen de huisnummers 927 en 1159a. Doel was beter zicht te krijgen op een op de geologische kaart uit 2007 geprojecteerde zijgeul van het Gantelsysteem en de daaraan gekoppelde archeologische verwachting. Tijdens het onderzoek is deze geul niet aangetroffen. Wel is de overgang tussen een met veen overgroeid duin naar een met klei en vervolgens met veen opgevulde strandvlakte herkend....

PAN-00047064 - Roman lock-pin type B

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00047064

PAN-00042841 - inlaid bow brooch variant A1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042841

PAN-00040999 - leaf-shaped seal-box with enamel decoration

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00040999

PAN-00038689 - supporting-arm brooch type Perlberg

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00038689

PAN-00047655 - seal matrix, round metal face, conical handle with trefoil terminal

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00047655

PAN-00036389 - pseudo coin brooch group B

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00036389

Waarnemingen en een proefsleuf ter plaatse van de voormalige Helperlinie op de locatie Hereweg 99 te Groningen

R.F. Kruisman
Op drie verschillende momenten is de locatie Hereweg 99 nader onderzocht op restanten van de voormalige Helperlinie. In 1995 en 1997 bestond dat onderzoek uit een dagrapport, gedeeltelijk ondersteund met fotodocumentatie. In september 2001 is een veldverkenning uitgevoerd waarbij een weermuur ingemeten kon worden. Deze maakte onderdeel uit van de westelijke tenaille die op die plek aansloot op een redan. Oude historische foto's tonen dat begin 20e eeuw deze muur en de daarop liggende wal...

PAN-00043115 - bow brooch with head-plate profiled at the edges

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00043115

PAN-00043423 - composite brooch with high catch-plate series 1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00043423

PAN-00045057 - decorative Roman horse gear fitting group B6

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00045057

Archeologisch onderzoek plangebied Torensteepoldersekade te Numansdorp, gemeente Hoeksche Waard; archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

W.J. Weerheijm & J. Van Rooij
Volgens de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart heeft het plangebied een middelhoge archeologische verwachting voor de periode IJzertijd-Nieuwe tijd. Op basis van het bureauonderzoek was deze verwachting bijgesteld tot een middelhoge archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de periode IJzertijd, Romeinse tijd, en Vroege Middeleeuwen t/m de grote overstromingen in de Late Middeleeuwen; en een lage archeologische verwachting voor de periode vanaf de grote overstromingen in de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe...

PAN-00042997 - decorative Roman horse gear fitting group B1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042997

PAN-00042945 - Knickfibel variant Vippachedelhausen

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042945

PAN-00044106 - round bullet (small arm)

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00044106

Aanleg van een benzinestation aan de Van Gijnstraat te Rijswijk. Een archeologische begeleiding

Y. Raczynksi-Henk
Archeologische begeleiding ondergrondse werkzaamheden bij de aanleg van een benzinestation.

PAN-00038746 - one-ribbed La Tène bracelet variant H3b

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00038746

PAN-00040216 - circular seal-box

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00040216

PAN-00043943 - Medieval single looped buckle with short, narrowed integral bar

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00043943

Stationsweg Oost naast nr. 191 te Woudenberg

J. S. Krist
Synthegra B.V. heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd over een terrein aan de Stationsweg Oost naast nr. 191 in Woudenberg, gemeente Woudenberg, provincie Utrecht. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van twee nieuwbouwhuizen. Voor onderhavig plangebied geldt een lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum, een lage tot middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen en een lage tot middelhoge verwachting voor de Late Middeleeuwen...

PAN-00034550 - cast hooked-clasp with one hook Group C

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00034550

Nachtegaalweg 1-7 te Elspeet, gemeente Nunspeet

J. S. Krist
Synthegra B.V. heeft een archeologisch karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Nachtegaalweg in Elspeet. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied ten behoeve van de bouw van een gezondheidscentrum. Op basis van het onderzoek blijkt dat de opbouw van de bodem van het plangebied uit een enkeerdgrond met een antropogeen dek van circa 50 tot 60 cm dikte bestaat. In dit antropogene dek bevinden zich stukken keramiek en...

PAN-00040449 - early medieval enamelled disc brooch variant A32

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00040449

Registration Year

  • 2019
    21,810

Resource Types

  • Dataset
    21,810