238 Works

Gezien na 107 jaar: Tuschinski’s eerste Thalia

André Van Der Velden
Article about the discovery of an old photo picturing Abraham Tuschinski's first cinema: Thalia.

Bringing the Multiplex to Antwerp: A Battle of Two Giants

Kathleen Lotze
This article investigates the introduction of the first multiplex in Antwerp, Belgium. Within Europe, Belgium has traditionally been a leader in multiplex developments. Despite Antwerp’s powerful position in terms of national film exhibition and distribution, the city’s first multiplex arrived relatively late. By investigating the struggles of two major exhibitors in the late 1980s and early 1990s, this case of Antwerp connects to findings for other countries (particularly the UK and the US) concerning the...

‘Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela!’

Frank Harbers
De Eerste Wereldoorlog beteugelde niet alleen de vrije informatiegaring van de Britse, Nederlandse en Franse pers,maar gaf ook een impuls gaf aan de ontwikkeling van de professionele praktijk van de journalistiek. In het oorlogsgebied en in de buurt van het strijdtoneel raakten de journalisten doordrongen van de verantwoordelijkheid die op hun schouders rustte. Ondanks de ingrijpendemaatregelen van de autoriteiten omhun verslaggeving te beteugelen en te controleren, poogden deze verslaggevers om een betrouwbaar beeld van de...

Motieven om oorlogsdoden te tonen in de pers

Tamar Cachet
Het geloof dat gruwelijke beelden in de media altijd choqueren is wijdverspreid. Met foto’s van oorlogsdoden die honderd jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de geïllustreerde pers verschenen, argumenteert dit artikel dat een verschrikkelijk beeld nooit tot slechts één mogelijke interpretatie leidt. Op Foucaultiaanse wijze gaat de aandacht uit naar het discours dat de betekenis van deze foto’s bepaalde. Aan de hand van een praktische methodologie ontleent aan het framing paradigma, worden vijf geïllustreerde...

Filmdistributie in bezet België

Leen Engelen
In de oorlogsjaren kende bezet België een relatief divers amusementsleven waarin ook bioscopen een belangrijke rol speelden. Aan het begin van de oorlog sloot een behoorlijk aantal zalen de deuren, maar in de meeste steden vonden vanaf het tweede oorlogsjaar opnieuw regelmatig filmvertoningen plaats. Al gauw werd de bioscoop een van de populairste uitgaansplekken. De grote vraag naar filmamusement zette de bioscoopeigenaars echter op prangende wijze onder druk. De internationale situatie en het Duitse cultuur-...

De nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900

Thunnis Van Oort
Review of: Auke van der Woud. De nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900, Prometheus – Bert Bakker, 2015, 352 pp.

Digitale greep op media in het historische moderniseringsdebat

Huub Wijfjes
Review of: Jesper Verhoef. Opzien tegen modernisering. Denkbeelden over Amerika en Nederlandse identiteit in het publieke debat over media 1919-1989. Eburon, 2017, 260 pp.

Het taboe van de Nederlandse filmcultuur. Neutraal in een verzuild land

Karel Dibbets
De Nederlandse filmcultuur is altijd een buitenbeentje geweest in Europa. Je hoeft daarvoor niet eens te wijzen op het geringe aantal films van Nederlandse makelij dat jaarlijks in de bioscoop verschijnt. Een betere maatstaf is het bioscoopbezoek: Nederlanders gaan aanmerkelijk minder naar de film dan andere Europeanen. Overal in de wereld draaien dezelfde films, alleen in Nederland komt er minder publiek op af. Er staan hier naar verhouding ook minder bioscopen dan elders in Europa....

Understanding the Cinemagoing Experience in Cultural Life: The Role of Oral History and the Formation of ‘Memories of Pleasure’

Daniela Treveri Gennari
The new cinema history approach asserts the importance of investigating the historical reception of films. In the past two decades, empirical research on film audiences has significantly developed methodologies and questions related to film and memory. Some of these studies concentrate on a period of time in which cinema was an essential leisure activity for millions, before the arrival of television, multiplexes, videos and home cinema. Combining ethnographic audience study with cultural and cinema history...

New Cinema History in de Lage Landen en verder: een inleiding

Clara Pafort-Overduin & Thunnis Van Oort
Edotorial for TMG Journal 2018-1.

Spektakelcultuur in de Lage Landen: naar een geïntegreerde en interdisciplinaire benadering

Leen Engelen, Lies Van De Vijver & Roel Vande Winkel
Editorial for TMG Journal 2017-2.

Registration Year

 • 2015
  22
 • 2016
  39
 • 2017
  131
 • 2018
  46

Resource Types

 • Text
  233
 • Audiovisual
  1