2,250 Works

The role of Volunteered Geographic Information in participatory planning. Examples from Denmark and Finland

Anne-Marie Sanvig Knudsen & Maarit Kahila
Due to developments in pervasive computing and the diffusion of digital media technologies, the amount of Volunteered Geographic Information (VGI) is rising rapidly. The paper looks at the potential of applying VGI to a participatory planning context and how this type of information might help capture place-based knowledge and experience. The paper furthermore looks at how VGI might qualify actual planning outputs, an aspect often overlooked in communicative planning. This is done by highlighting two...

Community electricity and storage central management for multi-dwelling developments: an analysis of operating options

Elizabeth Tomc & Anthony M Vassallo
A combination of PV, storage and energy management in multi-dwelling developments can be very effective in utilising load diversity and reducing grid dependence. Sharing PV and electricity storage resources within a community renewable energy network (CREN) via an energy management system (EMS) shifts the peak individual loads to times that the grid considers off-peak periods - i.e. night time – so managed off-peak charging and a retail plan with the lowest off-peak pricing affords the...

Platforms as Private Governance Systems – The Example of Airbnb

Vibe Garf Ulfbeck, Clement Salung Petersen & Ole Hansen
Online platforms create legal systems that can best be described as private governance systems. By private governance we refer to the fact that a private actor can take on the roles as regulator, implementer and dispute resolution body, thereby mirroring the classical roles of the state and potentially replacing state governance with an alternative, private legal order. As an example, the Airbnb platform (www.airbnb.com) regulates the rights and duties between users of the platform (hosts...

Viden, virkelighed og curriculum.

Jørn Bjerre
Within sociology „Social Realism“ refers to a theoretical position based on the assumption that social reality is non-reducible to the experience of an individual. Within pedagogical sociology, curriculum theory and educational theory have used this theoretical position in their examination of what knowledge is, and why certain forms of knowledge have become, in the Michael Young’s term, powerful knowledge. This article presents Young’s notion of powerful knowledge, critically discussing its implicit assumption about the relation...

Spilleregler anvendt i musikterapeutisk assessment i børnepsykiatrien – tværgående analyse af 10 forløb

Ulla Holck
Denne artikel præsenterer en tværgående analyse af spilleregler anvendt i 10 musikterapeutiske assessment- og korttidsforløb i børnepsykiatrisk regi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Der var tale om 9 til 13-årige døgnindlagte børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anoreksi, OCD eller depression. Det overordnede mål for musikterapien var at afdække og udvikle børnenes socio-kommunikative kompetencer samt deres fantasi- og følelsesmæssig indlevelsesevne på det pågældende tidspunkt af indlæggelsen. Til dette formål afprøvede og udviklede forfatteren en række spilleregler, der fokuserer...

Managing Radical Innovation Projects

Jimmi Normann Kristiansen
The PhD Series of the Faculty of Social Sciences, Aalborg University

Musik og billeddannelse (GIM) med PTSD-ramte flygtninge: Introduktion til tre single case-studier

Bolette Daniels Beck & Torben Moe
Mange flygtninge kommer fra kulturer med helt andre forestillinger og begreber om årsager til og forventninger om behandling af psykisk lidelse end man almindeligvis anvender i psykiatrien. F.eks. er psykisk lidelse i mange mellemøstlige kulturer forbundet med skam, og udtrykkes måske derfor snarere i form af fysisk smerte. For at et behandlingsforløb skal lykkes, er der behov for kulturel sensitivitet hos behandleren, når der skal samarbejdes med tolken, skabes et møde på tværs af kulturer...

Dilemmas of Citizenship in Denmark

Birte Siim

The price of wind power generation in Iberia and the merit-order effect

Nuno Carvalho Figueiredo & Patrícia Pereira Da Silva
Renewable energy generation depresses electricity spot prices, which is often used as argument to justify incentives provided to renewables. In the so-called “merit-order effect”, renewable power reduces the load available for conventional power and displaces higher marginal cost generation out of the market. In this study, we estimate the value of the “merit-order effect” due to wind power generation in the Iberian market, in the period between 1st January 2008 and 31st October 2016. This...

Dataene er sluppet løs – frie geografiske data

Mads Bjørn-Møldrup & Tina Svan Colding
Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev regeringen og kommunernes landsforening (KL) enige om et grunddataprogram i oktober 2012. Grunddata er de data, der bruges overalt i den offentlige sektor, og som er en vigtig forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og effektivt. Eksempelvis informationer om personer, virksomheder, ejendomme og naturarealer.Grunddataprogrammet indeholder en række konkrete forbedringer og tiltag omkring offentligegrunddata. Data skal være af en høj kvalitet, gratis at benytte for...

Embodied Creation and Perception in Olafur Eliasson’s and Carsten Höller’s Projects

Else Marie Bukdahl
This paper examines the relationship between somaesthetics and several art projects by Olafur Eliasson and Carsten Höller. Involving an embodied, perceptual, and interactive dialogue between artist, viewer, and the environmental surroundings, these artworks aim not only to enhance our aesthetic experience and to increase our awareness of the body in space and in action, but also, through their artistic means of enhancing embodied and environmental awareness, to benefit life more generally.

MUSIKLYTNING OG INDRE BILLEDER – Receptiv gruppemusikterapi med ambulante psykiatriske patienter

Lars Ole Bonde & Inge Nygaard Pedersen
Kan lytning og indre billeddannelse til udvalgt klassisk musik være en effektiv gruppeterapiform for ambulante psykiatriske patienter? Med henblik på at besvare dette spørgsmål deltog 12 ambulante patienter i årene 2008-10 i et pilotprojekt med i alt 8 gruppeforløb (2-4 deltagere per gruppe; enkeltpersoner kunne deltage i flere grupper), og i denne artikel gøres der status over forløbet og resultaterne. Først præsenteres baggrunden for og tilrettelæggelsen af det receptive musikterapiforløb, og den særligt udvalgte musik...

Musikterapi i psykiatrien online 10(1)

Britta Frederiksen, Heidi Lerche & Niels Hannibal
Musikterapi i psykiatrien online 10(1), samlet udgave

Computation as Medium

Lance Putnam & Elizabeth Jochum
Artists increasingly utilize computational tools to generate art works. Computational approaches to art making open up new ways of thinking about agency in interactive art because they invite participation and allow for unpredictable outcomes. Computational art is closely linked to the participatory turn in visual art, wherein spectators physically participate in visual art works. Unlike purely physical methods of interaction, computer assisted interactivity affords artists and spectators more nuanced control of artistic outcomes. Interactive art...

Business Model and Non-Financial Key Performance Indicator Disclosure

Laura Bini, Lorenzo Simoni, Francesco Dainelli & Francesco Giunta
Business model disclosure is proposed as a communication tool for companies to increase the effectiveness of non-financial key performance indicator (NFKPI) disclosure. First, business model enables the identification of indicators that are aligned with strategic objectives. Moreover, it acts as an integrated framework, showing how different capitals are combined to create value.

2010年后中美关系调整 ——基于“制度体系”理论解读 / The Readjustment of China-US Relations After 2010 - Based on The Theory of 'Institutional System'

Zhang Shuai
二战后,国际体系逐渐从“权力体系”进入“制度体系”时代,国际制度成为国际体系建设的核心,大国围绕制度结构中优势地位的争夺变为推动彼此关系变化的主要动因。“制度体系”背景下,国际制度主导国为维护自身主导地位,往往使用“安全杠杆”,在维持国际市场开放性前提下,建立“歧视”崛起国的国际经济制度,推动经济要素向着有利于己方的方向流动,削弱崛起国的物质基础和政策自由度。2010年前后,国际制度结构进入加速调整期,重点是在东亚地区,中国则是主要推动力。国际制度结构的调整威胁了美国原有的主导地位。因此,2010年前后,中美之间的矛盾瞬时尖锐起来。中美此轮博弈的焦点是东亚国际制度主导权,美国的安全战略只是手段,面对美国即将建立的针对中国的“歧视”性国际经济制度安排(TPP),中国需在更大范围内的加大开放,以“共同发展”应对该歧视战略。 After World War II, international order gradually changed from a 'power-centered system' to an 'Institution-based System'. International Institution became the core stone in the construction of the international order. Occupying an advantageous position in the institutional structure became the main factor in driving relational changes between major powers. Against the background of 'institutional system', the dominant countries are inclined to use the 'security lever' as a tool to maintain their dominant position. In order...

Identifying needs to develop a PBL staff development program

Prarthana Coffin
Staff development is a crucial element for educational intervention. Recognizing the importance of staff development, this study aims to pin-point suitable methodologies in developing a Problem-Based Learning (PBL) academic staff development program for a higher education institute where PBL has become an intervention alternative. The study aims to answer the following research questions 1) how can university academic staff be assisted to acquire pedagogical competences for an initiative of the implementation of PBL curriculum? 2)...

Dolphins Who Blow Bubbles

Catherine Lord
Heinsen's article also allows us to trace a shift; a shift from the more politically oriented readings of transgression (how are boundaries established) to how these boundaries are negotiated in a diversity of cultural practices. One example of this is Catherine Lord, who in Dolphins Who Blow Bubbles shows how a documentary film may become transgressive in the practices it exposes and the ways the film forces us to engage with both cultural thresholds and...

Registration Year

 • 2012
  4
 • 2013
  6
 • 2014
  426
 • 2015
  135
 • 2016
  619
 • 2017
  355
 • 2018
  278
 • 2019
  427

Resource Types

 • Text
  1,617
 • Dataset
  44
 • Software
  4
 • DataPaper
  2
 • Image
  2
 • Other
  1