426 Works

Frie geodata har fået antallet af brugere på Kortforsyningen.dk til at eksplodere

Bente Steffensen, Tina Svan Colding & Anne Marie Carstens
Det er gået stærkt, siden Geodatastyrelsen 1. januar 2013 åbnede op for, at alle frit kan hente geografiske kort og data på Kortforsyningen.dk. Der har været mere end 1,6 mia. forespørgsler på Kortforsyningens webtjenester, mere end 300.000 filer er downloadet fra FTP’en og antallet af brugere er steget fra 800 til over 13.000. Samtidig er der indikationer på, at der allerede i det første år med frie geografiske grunddata (2013) er gevinster i den private...

Håndgribelige samtaler. Introduktion til et systematisk/narrativt Coaching KIT

Trine Paludan & Niels-Henrik Sørensen
Artiklen introducerer læseren til ’3D coaching’, en metode inspireret fra designverden som anvender fysiske og visuelle materialer til at styrke coachingsamtaler ved at gøre dem konkrete og håndgribelige. Teoretisk introduceres begreberne dobbelt-eksternalisering og dobbelt-kontingens som er artiklens teoretiske bidrag indenfor særlig det narrative og systemiske teorifelt. Keywords: 3D Coaching, design, narrativ og systemisk teori, eksternalisering.

Business Model Warfare: The Strategy of Business Breakthroughs

Langdon Morris
There’s a story behind every business success and every business failure, sometimes the story of a great idea; sometimes one that failed. Sometimes it’s a story of insightful management, or management that failed. But almost always it’s a story about change. Change in the market; change in the economy; change in a particular product or service that transformed a failure into a success, or vice versa. Hidden behind many of these changes, or sometimes as...

Læring og inspiration gennem deltagelse i den coaching psykologiske frontforskning

Ole Michael Spaten, Sofie Friis & Vibe Nørgaard
Som deltager på coaching psykologiske konferencer er der som forsker og studerende mulighed for at stifte bekendtskab med den nyeste og mest innovative frontlinjeforskning indenfor coaching psykologien i dens bredde og dybde. Hvert år afholder den britiske psykologforening, BPS-SGCP, konference i december, ligesom der året rundt er konferencer flere steder i Europa (næste år i Danmark) og i Italien.

Musikterapeutiske overvejelser i forbindelse med patienters modstand i psykoterapi eksemplificeret gennem musikterapi med patienter, der lider af anoreksi hvordan kan man inddrage et kropsligtmusikalsk perspektiv?

Britta Frederiksen
Musikterapeutiske overvejelser i forbindelse med patienters modstand i psykoterapi eksemplificeret gennem musikterapi med patienter, der lider af anoreksi hvordan kan man inddrage et kropsligtmusikalsk perspektiv?

Musiklytning og indre billeder

Lars Ole Bonde & Inge Nygaard Pedersen
Denne artikel er tredje og sidste del af afrapporteringen fra det kliniske pilotprojekt “Musiklytning og indre billeder”, et projekt som blev gennemført i et samarbejde mellem de to forfattere, som begge var musikterapeuter for grupperne i projektet. Første del blev præsenteret af Bonde (2011) i årsskriftet Musikterapi i psykiatrien 6 og omhandlede assessment-delen af projektet. Anden del blev rapporteret af Bonde & Pedersen (2012) i Musikterapi i Psykiatrien Online 7 og omhandlede resultaterne fra pilotprojektet...

Coaching individuals with perfectionistic tendencies When high standards help and hinder

Sarah Corrie & Stephen Palmer
Perfectionism has been widely recognised in the clinical field but has received less attention in the coaching psychology literature. Referring to overly high and unforgiving personal standards of performance that are accompanied by harsh self-evaluation when self-imposed standards are not met, perfectionism has the potential to undermine the coachee’s ability to achieve their goals as well as the coaching process itself. In consequence, it is important for practitioners to be able to identify and work...

Udvikling af ressourcer i den musikalske relation med unge med sindslidelse i et socialpsykiatrisk aktivitetstilbud

Dorte Bergholt Hviid
I artiklen beskriver jeg hvordan musikterapeutiske tilbud kan indplaceres i et socialpsykiatrisk tilbud – her præsenteret ved Kollegiet Rømersvej, Fyns Amt. Derefter følger en gennemgang af resultaterne fra en kvalitativ hermeneutisk interviewundersøgelse med brugere fra Kollegiet Rømersvej. Undersøgelsen drejer sig om hvilke ressourcer unge brugere med sindslidelse oplever at udvikle i musikaktivitet/musikterapi. Seks unge brugere er interviewet ogdernæst er tre kollegaer og forfatteren som musikterapeut på stedet interviewet. Alle interviewene er analyseret, hvorefter der er...

Spar på farten

Jens Juhl, Harry Lahrmann, Ian Berg Sonne & Poul Heide

Automatisk ændringsudpegning

Brian Pilemand Olsen, Thomas Knudsen & Kristian Keller

A Sea of Data

Liva Kaugure, Catrine Gylling Jensen, Esben Dalsgaard Johansen, Brian Albinus Graugaard & Line Træholt Hvingel
eGovernment and autoritative public data in Denmark are still mainly focused on the landside of Danmark. But the need of eloborating the coordinating effort of administration at sea is recognised and the development of maritime eGovernment is happening within the next years. This paper discusses the data involved in this administration and focuses on the need for understanding the function and hence value of data. Some maritime data are dealing with accurate placements of objects,...

Musikterapiens start inden for psykiatrien - lidt historie.

Inge Nygaard Pedersen
Musikterapiens start inden for psykiatrien - lidt historie.

Existential Coaching Psychology

Darren Langdridge
In this article I seek to elaborate a model of existential coaching psychology that is both grounded in existential phenomenological philosophy but also informed by work in coaching. To date, many attempts to develop an existential approach to coaching have – in my view – described an approach to coaching that is either indistinguishable from existential counselling and psychotherapy or a rather crude form of technical eclecticism. In this article, I discuss the key elements...

Editorial: The Business Model Eruption and How Game Changing Mind Sets Challenge Existing Nodes of Business

Christian Nielsen, Petri Ahokangas, Mathias Cöster, Alf Westelius, Einar Iveroth & Carl-Johan Petri
Journal of Business Models, Vol 2 No 1 (2014): Special issue: The business model eruption

Registration Year

  • 2014
    426

Resource Types

  • Text
    421
  • Software
    3