426 Works

På vej mod 3D/4D geografisk information

Henning Sten Hansen

Grunddataprogrammet - en dansk infrastrukturmodel for offenlige data

Nicolas Lemcke Horst, Sara Bjerre, Morten Lind & Line Hvingel
Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgik i efteråret 2012 aftalen om "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering". Grunddataprogrammet blev dermed født, og Danmark fik en officiel og autoritativ infrastrukturmodel for geografisk information. Arbejdet har kørt parallelt med implementeringen af INSPIRE-direktivet, og selvom de to udviklingsarbejder har haft hvert deres bane, har der været og er stadig god synergi mellem de to infrastruktur-arbejder. Artiklen præsenterer grunddataprogrammet og gør status på...

En fænomenologisk undersøgelse af modoverføring i musikalsk improvisation i voksenpsykiatrien – en praksisbaseret og praksisrelateret forskningsundersøgelse

Inge Nygaard Pedersen
Denne artikel er baseret på uddrag fra min senior-ph.d.-afhandling om modoverføring i musikterapi i voksenpsykiatrien. Der bringes uddrag fra de vigtigste teoretiske bidrag til emnet inden for den del af musikterapilitteraturen, som også er inkluderet i afhandlingen. Der bringes detaljerede beskrivelser af dele af undersøgelsesmetoden for at illustrere, hvordan jeg i forberedelsen til de dybdegående interviews har fokuseret på, at deltagernes subjektive betydningsfulde udsagn er knyttet til og har rod i udvalgte praksiserfaringer. Selve analysemetoden...

Energy system impacts of desalination in Jordan

Poul Alberg Østergaard, Henrik Lund & Brian Vad Mathiesen
Climate change mitigation calls for energy systems minimising end-use demands, optimising the fuel efficiency of conversion systems, increasing the use of renewable energy sources and exploiting synergies wherever possible. In parallel, global fresh water resources are strained due to amongst others population and wealth increase and competitive water uses from agriculture and industry is causing many nations to turn to desalination technologies. This article investigates a Jordanian energy scenario with two different desalination technologies; reverse...

Forord

Inge Nygaard Pedersen
Forord

Titelblad, kolofon, indholdsfortegnelse

, Redaktionelt
Titelblad, kolofon, indholdsfortegnelse

The Cultural Soft Power of China: A Tool for Dualistic National Security

Jukka Aukia
Research on the soft power of China has proliferated to the point where little coherence can be detected. This paper attempts to bring together the various forms of analyses in both international and Chinese literature. A division in the non-Chinese research is drawn between those who recognize the international and domestic dimension in the Chinese soft power discourse and those who do not. It is concluded that Chinese academia envisages cultural soft power as a...

Titelblad, kolofon, indholdsfortegnelse

, Redaktionelt
Titelblad, kolofon, indholdsfortegnelse

Kan verdens sundhed gøres retfærdig via GIS ?

Anne Venneløkke Olsen

The Political Economy of Chinese State Capitalism

Li Xing & Timothy M. Shaw

3D-bymodel over København - opbygning og anvendelse

Göran Jönsson & Niels Peter Jensen

Forord

Inge Nygaard Pedersen
Forord

GIS Readiness Survey 2014

Lise Schrøder, Line Hvingel, Henning Sten Hansen & Jesper Høi Skovdal
The GIS Readiness Survey 2014 is a follow-up to the corresponding survey that was carried out among public institutions in Denmark in 2009. The present survey thus provides an updated image of status and challenges in relation to the use of spatial information, the construction of the common infrastructure for spatial information, and the work related to the further development of the foundation for the digital administration. One of the thought-provoking trends is that INSPIRE...

Musikterapi som det første skridt i en psykoterapeutisk behandlingsform med skizofrene/psykotiske patienter

Inge Nygaard Pedersen
Musikterapi som det første skridt i en psykoterapeutisk behandlingsform med skizofrene/psykotiske patienter. – en holdende og reorganiserende musikterapeutisk metode

Spilleregler anvendt i musikterapeutisk assessment i børnepsykiatrien – tværgående analyse af 10 forløb

Ulla Holck
Denne artikel præsenterer en tværgående analyse af spilleregler anvendt i 10 musikterapeutiske assessment- og korttidsforløb i børnepsykiatrisk regi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Der var tale om 9 til 13-årige døgnindlagte børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anoreksi, OCD eller depression. Det overordnede mål for musikterapien var at afdække og udvikle børnenes socio-kommunikative kompetencer samt deres fantasi- og følelsesmæssig indlevelsesevne på det pågældende tidspunkt af indlæggelsen. Til dette formål afprøvede og udviklede forfatteren en række spilleregler, der fokuserer...

Lokal rimer da på social, ikk ?

Iben Rørslev & Peter Kofoed

User-centric SDI: Addressing Users Requirements in Third- Generation SDI. The Example of Nature-SDIplus

Sabine Hennig & Mariana Belgui
Today, Spatial Data Infrastructures (SDIs) play a key role in spatial information sharing. Since their beginning, SDIs undertook tremendous changes. Product-based (first-generation)models evolved to process-based (second-generation) SDI models. Now we face shift to user-centric, third-generation SDI. Compared to former SDI concepts, the development of third-generation SDI is increasingly driven by users. Within the framework of the EU project Nature-SDIplus, we proposed the application of the interdisciplinary and wide-ranging concept of usability relating to commonly known...

Incorporating Enterprise Risk Management in the Business Model Innovation Process

Yariv Taran, Harry Boer & Peter Lindgren
Purpose: Relative to other types of innovations, little is known about business model innovation, let alone the process of managing the risks involved in that process. Using the emerging (enterprise) risk management literature, an approach is proposed through which risk management can be embedded in the business model innovation process. Design: The integrated business model innovation risk management model developed in this paper has been tested through an action research study in a Danish company....

Art therapy. Prevention against the development of depression.

Vibeke Skov
Dansk resumé.

Editorial: The Business Model Eruption and How Game Changing Mind Sets Challenge Existing Nodes of Business

Christian Nielsen, Petri Ahokangas, Mathias Cöster, Alf Westelius, Einar Iveroth & Carl-Johan Petri
Journal of Business Models, Vol 2 No 1 (2014): Special issue: The business model eruption

Anmeldelse: Tobias Dam Hedes "Coaching - samtalekunst og ledelsesdisciplin"

Anna Imer
Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, Årg. 1, Nr. 1

Registration Year

  • 2014
    426

Resource Types

  • Text
    421
  • Software
    3