the server responded with status 422

2,701 Works

Kroonika. Detsember 2017

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 2018; 97(1):56

Neuroloogia. Hormonaalne kontratseptsioon ja isheemilise insuldi risk migreeniga naistel

Mark Braschinsky, Viktor Brin & Kati Toom
Eesti Arst 2018; 97(1):40–41

Koos oleme tugevamad

Jaan Sütt
Eesti Arst 2018; 97(1):3

Tööalane rehabilitatsioon

Anu Harjo
Eesti Arst 2018; 97(1):52–53

Eesti vähiregister 40

Margit Mägi & Tiiu Aareleid
Eesti Arst 2018; 97(1):49–51

Fulminantne müokardiit. Haigusjuht ja kirjanduse ülevaade

Eno-Martin Lotman, Mait Altmets, Tiina Leismann, Marge Kütt, Julia Reinmets & Indrek Rätsep
Müokardiit on heterogeenne haigus nii etioloogia kui ka kliinilise kulu poolest. Haiguse aluseks on põletikuline südamelihase kahjustus, mis kulgeb ägeda, enamasti taaspöörduva sündroomina. Ebasoodsa kulu korral võib tekkida krooniline dilateeriv kardiomüopaatia, mis võib viia progresseeruva südamepuudulikkuseni. Äge müokardiit võib kulgeda ka eluohtliku seisundina ning sel puhul on tegu fulminantse müokardiidiga. Selle harva, kuid raske kuluga haiguse puhul võib olla vaja rakendada kehavälist vereringetoetust. Fulminantse müokardiidi kahtluse korral tuleb patsient suunata keskusesse, kus on võimalik müokardiidi...

Paroksüsmaalne sõrme hematoom ehk Achenbachi sündroom – vähetuntud haigusseisund

Väino Sinisalu
Paroksüsmaalne sõrme hematoom – Achenbach’i sündroom – on healoomuline iseparanev vähetuntud haigusseisund. Seda iseloomustab äkki tekkiv iseeneslik ekhümoos, sagedamini ilmneb see sõrme volaarsel pinnal proksimaalsete sõrmelülide piirkonnas. Kaasnevad valu ja paresteesiad. Haigusnähud taanduvad iseeneslikult keskmiselt 3 päeva jooksul. Sagedamini haigestuvad keskealised naised. Haiguse patogenees ei ole teada. Eesti Arst 2018; 97(1):26–28

Kui ohtlik on sinine valgus silmadele?

Laura Mauring
Sinise valguse ohtlikkuse kohta on viimastel aastatel avaldatud palju teavet ja selle valguse toksilisus silma võrkkesta suhtes on teaduslikult tõestatud. Kahjustuse tekkemehhanismidest peetakse olulisemateks võrkkesta pigmentepiteeli ja fotoretseptorite kahjustust ning oksüdatiivset stressi. Sinise valguse kumulatiivset toksilisust pole veel näidatud, kuid potentsiaalselt on see ohtlik ning võib viia maakuli ealise degeneratsiooni tekkeni. Aktuaalseks teeb teema see, et tavainimese ekspositsioon lühikesele lainepikkusele on seoses nutitelefonide ja tahvelarvutite ning säästlike sisevalgustusvahendite kasutuselevõtuga suurenenud. Samas ei ole sellise valguse...

Müoopiaga ja nägemishäireteta inimeste elukvaliteet, kehaline aktiivsus, kaela- ja õlavöötmevaevused, liigesliikuvus, rüht ja tasakaal

Hanna Kalajas, Kuldar Kaljurand & Doris Vahtrik
Taust ja eesmärk. Müoopia ehk lühinägevus on üks enam levinud silma refraktsioonihäiretest, mis võib põhjustada mitmeid raskusi igapäevaelu toimingutega hakkamasaamisel. Uuringu eesmärk oli võrrelda müoopiaga ja nägemishäireteta inimeste elukvaliteeti, kehalist aktiivsust, valu esinemist kaela- ja õlavöötmepiirkonnas, liigesliikuvust, rühti ja tasakaalu. Meetodid. Uuringus osales 11 müoopiaga (–2,5 kuni –5 dioptrit) ja 11 nägemishäireteta inimest vanuses 30–39 aastat. Elukvaliteeti hinnati küsimustikuga SF-36 (36 Item Short Form Health Survey), elukvaliteedi ja nägemisvõimekuse seost NEI-VFQ25-ga (National Eye Institute Visual...

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek

Katrin Rehemaa
Eesti Arst 2018; 97(1):5

Ajast, kelladest ja nende üleskeeramisest

Ülla Linnamägi
Eesti Arst 2017; 96(11):635

Ketamiin raviresistentse depressiooni ravis. Haigusjuhu kirjeldus

Raine Pilli & Kaire Pakkonen
Depressioon on sageli esinev psüühikahäire, mida seostatakse töövõimetuse, invaliidsuse ja suremuse suure määraga. Depressiooni raviks on kasutusel erinevaid ravimeetodeid, nii farmakoloogilisi kui ka mittefarmakoloogilisi, kuid probleem on ravimite toime hilinenud algus. Paljudel patsientidel ei too ravi esimese valiku ravimitega oodatud paranemist ja ravimit tuleb vahetada. Sageli on tegemist raviresistentse depressiooniga. Raviresistentse depressiooni puhul on iga järgmise antidepressandi tõhusus väikse tõenäosusega. Viimastel aastakümnetel on aktiivselt otsitud uusi efektiivseid antidepressiivse toimega ravimeid. Mitmed uuringud ketamiiniga on näidanud...

Molecular characteristics of malignant gliomas and their future perspectives – a review

Markus Mieskolainen
Malignant glial tumours are the most common primary brain tumours and the most aggressive and difficult to treat. Gliomas present heterogeneity histologically, genetically and in their outcome. Despite decades of intense research in this field, there has been little improvement in mortality rates because of the tumours’ inter- and intra-tumoural heterogeneity and predisposition of the cancerous cells to infiltraate normal parenchyma of the brain. Gliomas have been traditionally categorized based on their histopathological features, but...

Loovteraapia kontseptsioonist, rakendamisest ja tõenduspõhisusest

Eha Rüütel
Artikkel on ajendatud professionaalse loovteraapia väljakujunemisest ning loovterapeutide rakendamise suurenemisest Eestis. Loovterapeutilistel meetoditel on mitmeid variante ning sellest tingituna esineb nii teenuse osutajatel kui ka kasutajatel sellest erinevaid arusaamu. Seetõttu on artiklis esitatud loovteraapia üldised kriteeriumid, selgitatud teraapia mitmetasandilisust, lähtudes eesmärkidest, ning tehtud ülevaade loovteraapia uurimustest ja ravitulemustest.

Mootorsõidukite kokkupõrked jalakäijatega Eestis: regionaalhaiglate 116 ravijuhu ning kohtuarstliku lahangu analüüs

Sten Saar, Merilin Laars, Katrina Graumann, Marika Väli, Mari-Liis Ilmoja, Andrus Remmelgas, Urmas Lepner, Joel Starkopf & Peep Talving
Taust ja eesmärgid. Vigastussurmade osakaal Eestis on Euroopa Liidu üks suuremaid. Liiklussurmadel on selles arvestatav osa. Uuringu eesmärk on analüüsida liikluses vigastatud jalakäijate andmeid, vigastuste profiili, käsitlust ja vigastustejärgset suremust. Metoodika. Retrospektiivne analüüs jalakäijana mootorsõidukiõnnetusse sattunud ja regionaalhaiglatesse hospitaliseeritud patsientide ravijuhtudest ning kohtuarstlikes ekspertiisikeskustes lahatud surnukehadest ajavahemikul 01.01.2015–31.12.2015. Uuringu valimisse kuulunud isikute haigestumise ja surma välispõhjused olid dokumenteeritud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versiooni (RHK-10) diagnoosikoodidega V02–V09 (sõidukiõnnetuses vigastatud jalakäija). Lisaks valimi üldandmetele dokumenteeriti vigastuste profiil,...

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 2017; 96(11):637 637

Resource Types

 • Text
  2,701

Publication Year

 • 2017
  162
 • 2016
  247
 • 2015
  242
 • 2014
  210
 • 2013
  294
 • 2012
  275
 • 2011
  89
 • 2010
  109
 • 2009
  148
 • 2008
  174
 • 2007
  125
 • 2006
  132
 • 2005
  137
 • 2004
  119
 • 2003
  151

Registration Year

 • 2018
  87
 • 2017
  294
 • 2016
  2,320