3,175 Works

Onkoloogia

Peeter Padrik
Eesti Arst 2014; 93(8):477–479

Rinosinusiidi diagnostika ja ravi – ülevaade ravijuhenditest ja konsensusdokumentidest

Mihkel Plaas & Priit Kasenõmm
Rinosinusiit on nina ja ninakõrvalurgete põletik. Haigus jagatakse sümptomite kestuse järgi ägedaks (sümptomid vähem kui 12 nädalat) ja krooniliseks (sümptomid üle 12 nädala) vormiks. Rinosinusiidi diagnoosimiseks peab esinema kaks või enam põhisümptomit. Kroonilist vormi saab diagnoosida siis, kui sümptomitele lisaks esinevad haiguslikud muutused ka endoskoopial või kompuutertomograafilisel uuringul. Kroonilisel rinosinusiidil on suur mõju elukvaliteedile. Selle sotsiaal-majanduslik koormus ühiskonnale on võrreldav teiste krooniliste haigustega nagu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, astma ja diabeet. Täpne haiguslevimus pole tulenevalt eri...

Temporomandibulaarsed häired

Väino Sinisalu & Stephanie Akermann
Temporomandibulaarsed häired (TMH) on muskuloskeletaalsed häired, mis haaravad temporomandibulaarliigest, mälumislihaseid ja kõiki nendega seotud kudesid. TMHsid klassifitseeritakse järgmiselt: müalgiad, artralgiad, intraaurikulaarsed häired ja TMHga seotud peavalu. Iseloomulik on valu alalõualiigese piirkonnas, mis kiirgub kõrva ette, oimupiirkonda ja kaela, võib esineda liigese liikuvuse piiratus ja krepitatsioon. Sagedamini haigestuvad naised. Valulik TMH võib areneda krooniliseks valuks. Ravi on enamikul juhtudest konservatiivne. Artikli eesmärk on eelkõige tutvustada TMHsid arstidele, kes ei ole spetsialiseerunud suu- ja hambahaigustele. Eesti Arst...

Radioloogia

Kalle Kepler & Andrus Aavik
Eesti Arst 2014; 93(4):235–236

Managing educational sector via self-evaluation policy. Haridussüsteemi juhtimine läbi sisehindamise

Kristi Ploom & Reelika Irs
Performance evaluation is not a new concept in private sector, while in public sector organisations it has been taken into use since the implementation of performance management. Evaluation is necessary to make the future-oriented management decisions based on the information available today, in order to achieve desired performance. The authors analysed self-evaluation reports prepared in Estonian general schools in 2008. Self-evaluation reports were analysed to see, if the relationships and roles, patterns of governance and...

Prof Jaan Eha tunnustati Tartu Ülikooli suure medaliga

Eli Lilles
Tänavu 65. sünnipäeva pidanud professor Jaan Ehale anti 26. augustil arstiteaduskonna nõukogus üle Tartu Ülikooli (TÜ) suur medal. Igas töölõigus on prof Eha tegutsenud selle nimel, et alma mater’il ja Eesti tervishoiul paremini läheks, rääkis ta intervjuus Eesti Arstile. Eesti Arst 2015; 94(9):572–574

The Protective Effect of L-carnitine on Ionizing Radiation-induced Free Oxygen Radicals

D Dokmeci, M Akpolat, N Aydogdu, C Uzal, L Doganay & F N Turan
Ionizing radiation is known to generate reactive oxygen species (ROS) that can be removed by antioxidants. L-carnitine, a natural component of mammalian tissue, is a necessary factor in the utilization of long-chain fatty acids to produce energy. Furthermore it has been shown that L-carnitine is an antioxidant which has a scavenger effect on ROS and a stabilizing effect on damaged cell membranes. The aim of the study was to evaluate the potential protective effect of...

Pneumokokkinfektsioon lapseeas

Eda Tamm, Irja Lutsar, Matti Maimets, Paul Naaber & Siiri Kõljalg
Streptococcus pneumoniae (pneumokokk) on üks olulisemaid bakteriaalse respiratoorse ja invasiivse infektsiooni tekitajaid lapseeas. Viimase kahekümne aasta jooksul kujunenud pneumokoki antibiootikumresistentsuse üheks peamiseks riskiteguriks peetakse liigset antibiootikumide tarvitamist. Ülevaateartiklis on käsitletud pneumokoki antibiootikumresistentsuse tekkemehhanisme ja levikut maailmas, samuti selle kliinilist tähendust ning tutvustatud ka antibakteriaalse ravi taktikat ja uusi profülaktikavõimalusi pneumokokkinfektsiooni korral. Eesti Arst 2003; 82 (2): 464–471

Temporomandibulaarliigese diski kirurgilisi ravimeetodeid

Anna Dorofejeva, Ülle Voog-Oras & Oksana Ivask
Artiklis on lühidalt käsitletud temporomandibulaarliigese diski kirurgilisi ravimeetodeid. Temporomandibulaarliigese diski kirurgilist ravi kasutatakse, kui konservatiivne ravi ei ole olnud efektiivne. Alguses rakendatakse minimaalse invasiivsusega meetodeid: artrotsenteesi, artroskoopiat ning selle käigus diski liidetest vabastamist ja liigese loputamist. Sõltuvalt liigese muutuste raskusastmest tehakse artroskoopilisel või lahtise lõikuse meetodil diski repositsioon ehk nihkunud disk asetatakse õigesse füsioloogilisse asendisse, diskektoomia ehk disk eemaldatakse või diski plastika ehk disk eemaldatakse ja asendatakse transplantaadiga. Eesti Arst 2016; 95(7):450–454

Krüptorahad. Sissejuhatavaid mõtteid hetkeolukorrast

Manfred O.E. Hennies & Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 26 No 1-2 (2018): Eesti Vabariik – 100 (24. veebruar 1918). 100 aastat eestikeelset rahvuslikku Tehnikaülikooli Eestis (17. september 1918)

Significant Improvement in Survival of Tabby Jimpy Mutant Mice by Providing Folded-paper Nest Boxes

Tohru Kimura, Mitsuko Kubota & Hiroyuki Watanabe
There is little scientific evidence that environmental enrichment meets the physiological needs for laboratory animals. The purpose of this study was to evaluate whether the provision of nest boxes improved the lifespan of Tabby jimpy (Ta-jp) mutant mice carrying a lethal gene. Nest boxes tested in this study were small folded-paper trapezoid-shaped houses. The Nest box group was reared in cages with the nest boxes and the Control group was raised in only standard cages....

Peaaju difuussete astrotsütaarsete glioomide loomupärane invasiivsus

Andres Kulla, Tambet Teesalu & Toomas Asser
Inimese astrotsütaarsetele glioomidele iseomane invasiivne käitumine on üheks peamiseks probleemiks neuroonkoloogias. Astrotsütoomirakkude migratsioon on aluseks nende kasvajate ulatuslikule levikule närvisüsteemis, mis raskendab oluliselt kasvaja piiride kindlaksmääramist diagnostikas ning viib sageli kirurgilisele ja adjuvantravile vaatamata kasvajahaiguse retsidiveerumisele. Invasioonimehhanismide mõistmine on oluliseks ja ehk ka peamiseks eelduseks leidmaks potentsiaalseid ravistrateegilisi ründepunkte astrotsütaarse rea kasvajate efektiivseks käsitlemiseks lähitulevikus. Eesti Arst 2003; 82 (10): 699–706

Neeruasendusravi Eestis aastatel 1996–2004

Aleksander Lõhmus, Asta Auerbach, Eino Sinimäe, Elviira Seppet, Kadri Lilienthal, Külli Kõlvald, Ljubov Piel, Madis Ilmoja, Mai Ots, Margit Muliin, Merike Luman & Siiri Mesikepp
Eestis jt maades on neeruasendusravi vajavate kroonilise neerupuudulikkusega haigete arv aasta- aastalt kasvanud. Peamiseks neerupuudulikkuse sagenemise põhjuseks paljudes maades on diabeetilise ja kõrgvererõhktõve tagajärjel tekkinud nefropaatia sagenemine. Probleemiks on ka neerupuudulikkuse esinemine eakatel patsientidel. Et aeglustada kroonilise neeruhaiguse progresseerumist ja edasi lükata neeruasendusravi alustamist, on oluline võimalikult varases staadiumis avastada krooniline neerupuudulikkus. Artiklis on analüüsitud neeruasendusravi vajavate haigete kliinilisi ja epidemioloogilisi andmeid Eestis aastatel 1996–2004 ning võrreldud neid teiste maade andmetega. Eesti Arst 2005; 84...

Neeruhaige õigeaegne avastamine

Mai Ots
Diabeedi, arteriaalse hüpertensiooni, kroonilise glomerulonefriidi ja teiste krooniliste neeruhaiguste korral võib aegamööda progresseeruda neerukahjustus. Haiguse varajases staadiumis võib kliiniline leid olla tagasihoidlik ja seetõttu ei osuta arstid sellele vajalikku tähelepanu. Neerukahjustuse avastamiseks ja progresseeruva neerukahjustuse hindamiseks on uriinianalüüs lihtne, käepärane, mitteinvasiivne ja informatiivne esmane meetod. Eesti Arst 2006; 85 (1): 49–54

Endokrinoloogia

Vallo Volke
Eesti Arst 2011; 90(11):537

Alzheimeri tõve ravi memantiiniga Eestis: farmakoökonoomiline hindamine

Mare Vähi, Mark Braschinsky & Ülle Kirsimägi
Alzheimeri tõbi (AT) on neurodegeneratiivne haigus, mille süvenedes nõrgenevad progresseeruvalt patsientide kognitiivsed ja funktsionaalsed võimed ning kasvab hooldus sõltuvus. Eestis on AT raviks registreeritud 4 ravimit: memantiin, donepesiil, galantamiin, rivastigmiin. Töös on analüüsitud nimetatud nelja ravimi tegelikku kasutamist, AT-patsientidega seotud tervishoiukulutusi Eestis 2004. aastal ning prognoositud muutusi Eesti Haigekassa (EHK) tervishoiukulutustes AT-patsientidele juhul, kui memantiin arvatakse 75% soodustusmääraga ravimite nimekirja. Analüüsil kasutati EHK retseptide, raviarvete ja ajutise töövõimetuse hüvitiste andmebaasi. Selgus, et memantiini kasutamine vähendab...

Häving kui võimalus. Põhjasõja mõju Tartu linnaruumi arenguloole ja identideedile

Mariann Rammo
Destruction as an opportunity. how the Great Northern War affected the Tartu urban environment development and identity

Registration Year

 • 2016
  2,321
 • 2017
  295
 • 2018
  187
 • 2019
  372

Resource Types

 • Text
  3,171
 • Dataset
  3
 • Collection
  1