3,149 Works

Eesti Arstide Päevad 2010 – südamepuudulikkusest meditsiini ohtlikkuseni

Andres Soosaar
Eesti Arstide Liidu (EAL) korraldatud Eesti Arstide Päevad toimusid sel aastal 25.–26. märtsil Tallinnas hiljuti valminud Nokia Kontserdimajas. Eesti Arst 2010; 89(4):287−290

Intelligentsuse hindamise võimalusi: Wechsleri täiskasvanute intelligentsusskaala

Kätlin Anni, Margus Ennok & Kristo Burk
Hiljutise uuendusena on Eestis intelligentsuse hindamisel kasutusele võetud Wechsleri täiskasvanute intelligentsusskaala kolmas väljaanne. See kogumtest annab võimaluse hinnata mitmeid oskusi ja võimeid ning alltestide tulemuste kombineerimisel teha järeldusi ka laiemalt kognitiivse töötluse valdkondade ja üldvõimekuse kohta. Wechsleri kogumtest sobib kasutamiseks mitmes kliinilise töö kontekstis ja annab rikkalikult infot nii diagnostiliste kui ka praktiliste küsimuste lahendamiseks.Eesti Arst 2015; 94(4):217–224

Tartu Ülikooli arstiteaduskond 2006/2007. õppeaastal

Toomas Asser
25 aastat tagasi, 1981. aastal oli Tartu Ülikoolis üliõpilasi kokku viie ja poole tuhande ringis ning seejuures lõpetas 1980ndatel arstiteaduskonna igal aastal ligikaudu 200 arsti ja lastearsti. Aastatel 1991–1995 vähenes vastuvõtt arstiõppesse ligi 3 korda ning aastatel 1995–1997 võeti arst iõppesse vaid 70 üliõpilast. Alles tänavu on saavutatud riikliku koolitustellimuse suurenemine arstiõppes 135 üliõpilaseni. Eesti Arst 2006; 85 (9): 556–558

Tervise ja haiguse käsitlused meditsiinifilosoofias

Hanna-Liisa Ennet
Artikli eesmärgiks on organiseerida mõtlemist tervisest ja haigusest. Haigusmõiste analüüsimine võimaldab korrastada haiguse ja tervise vahelist mõttelist üleminekujoont. Haigusmõiste määratluse täpsusest tuleneb võimalus argumenteeritult eristada terveks hinnatud isikuid nendest, keda peame vajalikuks ravida, ning seejärel haigestunute seast eristada omakorda need, keda tuleks piiratud ressursside korral ravijärjekorras eelistada. Artiklis on tutvustatud lähemalt kaht tänapäeva meditsiinifilosoofias klassikaliseks peetavat terviseteooriat. Christopher Boorse’i analüütiline terviseteooria vaatleb tervist ja tõbe organismi tasandil. Selle biostatistilise teooria lähtemõiste on tõbi (ingl disease)...

Public sector innovation and the demand-side innovation policies. Summary: Avaliku sektori innovatsioonid ja nõudluspoolsed innovatsioonipoliitikad

Tõnu Roolaht
The public sector innovations are important additions to private and social efforts towards development oriented changes in society. These innovations aim at improving the efficiency and societal value of public services. In order to do so, the new organisational arrangements as well as public-private partnerships are often called for. In these situations, the novel service configurations are designed by public policy makers, but the actual service provision might be delegated to private companies or to...

Puukentsefaliidi mitu palet

Anne Kallaste, Mari Petersen, Reili Rebane, Sandra Ütt, Siiri-Merike Lüüs, Riina Vibo & Janika Kõrv
Puukentsefaliidi viirusnakkus (PE) on äge varieeruva kuluga nakkushaigus, mis levib kesknärvisüsteemi vaid 20–30%-l juhtudest. Enamasti on tegemist kergelt kulgeva haigusega, mis väljendub üldistes infektsiooninähtudes. Haiguse diagnoos kinnitatakse laboratoorselt. Artiklis on antud ülevaade puukentsefaliidist ning analüüsitud kesknärvisüsteemi haaravate PE-vormide esinemissagedust, haiguse kulgu ning diagnostika põhimõtteid TÜ Kliinikumis ravitud patsientidel. Eesti Arst 2013; 92(3):134–138

Veresuhkru pidev jälgimine

Dexman Dexcom G4 Kasutaja
Eesti Arst 2016; 95(2):131–135

Südame-veresoonkonnahaiguste riskitegurite esinemissagedus ja dünaamika varase müokardiinfarkti haigete järglastel

Eleonora Solodkaja, Elvira Kurvinen & Inna Tur
Varajasel koronaartõppe haigestumisel on tõestatud perekondlik eelsoodumus. Südame- veresoonkonnahaiguste riskitegurite varajane avastamine juba lapse- või noorukieas on haiguste vältimisel äärmiselt oluline, kuid teadmised haigestunute järglastel riskitegurite muutustest lapseeast täiskasvanueani on senini veel puudulikud. Selles töös on uuritud varast koronaarhaigust põdevate vanemate järglastel südame-veresoonkonnahaiguste põhiliste riskitegurite esinemissagedust ja muutumist, samuti nende näitajate prognostilist tähendust. Eesti Arst 2003; 82 (4): 261–264

Open Field Behaviour and Reaction to Novelty in Göttingen Minipigs: Effects of Amphetamine and Haloperidol

Nanna Marie Lind, Sidse Marie Arnfred, Ralf Peter Hemmingsen, Axel Kornerup Hansen & Karin Hjelholt Jensen
The purpose of the study was to quantify behavioural changes of healthy Göttingen minipigs in response to experimentally altered dopamine neurotransmission. Since dopamine function is important in the pathogenesis of several human neuropsychiatric diseases, it is important for future evaluation of minipig models of diseases involving dopamine that the changes in behaviour in response to changed neurotransmitter function can be quantified. We recorded the behaviour of eight Göttingen minipigs in a ten-minute open field and...

Hyperbaric Oxygen (HBO) Therapy after Partial Hepatectomy: An Experimental Study on Oxidative Stress in Rats

Mehrdad Bohloli, Hafize Uzun, Erman Aytac, Akin Savas Toklu, Melih Paksoy, Haydar Durak & Turgut Ipek
In this study, we evaluated the effects of HBO therapy on oxidant and antioxidant status, and some histopathological parameters after partial hepatectomy in rats. There were three main experimental groups. The first group was sham (S) group (n=12), the second group was partial hepatectomized (PH) group (n=24) and the third group was after partial hepatectomy HBO-treated group (PH+HBO) (n=24). The HBO therapy was started the same day as partial hepatectomy for the PH+HBO group. Three...

Meditsiinidoktor Tiia Tamme

Edvitar Leibur
23. novembril 2005 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktori väitekirja “Odontogeensed kasvajad Eestis: epidemioloogia, patogenees ja kliinilised iseärasused” (“Epidemiology of odontogenic tumours in Estonia: pathogenesis and clinical behaviuor of ameloblastoma”) Tiia Tamme. Tööd juhendas emeriitprofessor Edvitar Leibur stoma to loogia kliinikust. Väitekirja oponeeris emeriitprofessor Risto Kotilainen Kuopio Ülikoolist. Oponent märkis tunnustavalt töö head metoodilist taset ning uurimistulemuste tähtsust Eestis. Nõukogu otsusega tunnistati Tiia Tamme meditsiinidoktori kraadi vääriliseks.

Pärilik hemorraagiline teleangiektaasia: pulmonaalsed manifestatsioonid

Renata Melnikova, Martti Jaanus, Kai Kliiman & Alan Altraja
Pärilik hemorraagiline teleangiektaasia (HHT) ehk Rendu-Osleri-Weberi tõbi on harva esinev ning aladiagnoositud pärilik haigus, millele on iseloomulikud veresoonte malformatsioonid ninas, suulimaskestas, ajus, maksas, gastrointestinaaltraktis, nahas ja kopsudes. Pulmonaalsete arteriovenoossete malformatsioonide (PAVM) kaudu liigub veri kopsuringest kapillaare läbimata süsteemsesse vereringesse, millest on omakorda tingitud hüpokseemia ja embooliad süsteemses vereringes. Viimased võivad olla isheemia ja abstsesside põhjuseks, eeskätt peaajus. Artiklis on toodud ülevaade HHT etioloogiast, patogeneesist, diagnostikast (k.a sõeluuringute näidustused) ja ravi põhimõtetest, keskendudes PAVMile. Peamiselt juurdetoova...

Puukentsefaliit – kogu Euroopas levinud haigus

Väino Sinisalu
Puukentsefaliit (PE) on äge närvisüsteemi haarav viirushaigus, mis võib olla kerge kuluga, kuid 35–58%-l haigestunutest võib kulgeda raskema vormina ja põhjustada pikka aega kestvaid närvisüsteemi kahjustuse nähte. 2% haigestumistest lõpeb surmaga. Eesti Arst 2007; 86 (5): 305–306

Scatter view on European tax structures. Summary: Hajus vaade Euroopa Liidu riikide maksustruktuuridele

Viktor Trasberg
The paper analyses European Union countries tax structure changes during the last decade. Particular interest is related with correlations between tax structure and economic growth. There is argued, that the tax structure has an important impact on growth. The EU Commission proposes to shift tax burden from labor taxation to consumption to stimulate growth. However, is the tax structure and economic growth really related? The paper brings out structural changes in EU countries tax structures...

Kardioloogia

Priit Pauklin & Priit Kampus
Eesti Arst 2016; 95(11):737–741

Radioloogia Eestis: ja päike paistab!

Pilvi Ilves
Paljud praegu töötavad radioloogid on alus­tanud oma karjääri pimedas toas üksi läbi­valgustusi tehes. Aastakümneid oli rönt­genoloogia peaaegu ainuke kättesaadav kuvamismeetod ja kogenud röntgenoloogi sõna luges palju nii haiguste diagnoosimi­sel kui ka haigete ravis. Radioloogia ülikiire areng viimastel aastakümnetel on muutnud eriala asendamatuks paljude haigusseisundi­te diagnoosimisel ja ka ravis. Radioloogiast on kujunenud piltlikult öeldes päike, mis heidab valgust ka kõige pimedamatesse nur­gatagustesse. Täpne elupuhune piltdiagnos­tika on patoloogidel leiva käest võtnud (või vähemalt pool leiba). Menetlusradioloogia on...

Kinetics and Penetration into Inflammatory Tissue Cage Fluid of Cefepime Administered to Rabbits

R Rule, M Vita & P Martino
The kinetics and penetration of cefepime into inflammatory tissue cage fluid were determined in rabbits. Ten adult healthy rabbits were used. Concentrations of cefepime were measured in serum and induced inflammatory exudate by biological methods. The kinetic analysis was performed by mean of a non-compartmental model. Pharmacokinetic results in serum (S) and inflammatory tissue cage fluid (ITCF) (means ± standard error) were: half life of elimination [t1\2 (S) ]= 1.6 ± 0.2 and (ITCF) 3.7...

Arstide õigusi peavad kaitsma arstid ise

Katrin Rehemaa
Novembri lõpus Tallinnas peetud Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolekul jätkus juba kuu varem volikogus alanud diskussioon retseptinõuete üle. Dr Tõnu Peets lahkas seda teemat põhjalikult oma ettekandes ja avaldas artikli ka Meditsiiniuudistes (22.11.05). Eesti Arst 2006; 85 (1): 58

Mootorsõidukite kokkupõrked jalakäijatega Eestis: regionaalhaiglate 116 ravijuhu ning kohtuarstliku lahangu analüüs

Sten Saar, Merilin Laars, Katrina Graumann, Marika Väli, Mari-Liis Ilmoja, Andrus Remmelgas, Urmas Lepner, Joel Starkopf & Peep Talving
Taust ja eesmärgid. Vigastussurmade osakaal Eestis on Euroopa Liidu üks suuremaid. Liiklussurmadel on selles arvestatav osa. Uuringu eesmärk on analüüsida liikluses vigastatud jalakäijate andmeid, vigastuste profiili, käsitlust ja vigastustejärgset suremust. Metoodika. Retrospektiivne analüüs jalakäijana mootorsõidukiõnnetusse sattunud ja regionaalhaiglatesse hospitaliseeritud patsientide ravijuhtudest ning kohtuarstlikes ekspertiisikeskustes lahatud surnukehadest ajavahemikul 01.01.2015–31.12.2015. Uuringu valimisse kuulunud isikute haigestumise ja surma välispõhjused olid dokumenteeritud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versiooni (RHK-10) diagnoosikoodidega V02–V09 (sõidukiõnnetuses vigastatud jalakäija). Lisaks valimi üldandmetele dokumenteeriti vigastuste profiil,...

Registration Year

 • 2016
  2,321
 • 2017
  295
 • 2018
  187
 • 2019
  346

Resource Types

 • Text
  3,145
 • Dataset
  3
 • Collection
  1