434 Works

Obrazy venkova

Česká Zemědělská Univerzita V Praze. Provozně Ekonomická Fakulta

Životní a pracovní dráhy

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR)

Our Society 2003 - April

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění
Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of "Our Society 2003" project researching views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network.

Srpen 1995

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Our Society 2004 - February

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění
Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of "Our Society 2004" project researching views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network.

Květen 1995 II

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Leden 1995

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Our Society 2014 - November

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění
Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of the "Our Society 2014" project researching the views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network.

Proměny životního cyklu

Západočeská Univerzita

V9904 - duben

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Pisa-L 2003-2006

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR)

Mezinárodní výzkum násilí na ženách

UNICRI (United Nations Interregional Crime And Justice Research Institute), HEUNI (European Institute For Crime Prevention And Control) & Statistics Canada

Our Society 2003 - January

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění
Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of "Our Society 2003" project researching views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network.

Květen 1995

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Our Society 2005 - May

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění
Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of "Our Society 2005" project researching views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network.

Život mladých a starých lidí na venkově - mladí lidé

Česká Zemědělská Univerzita V Praze. Provozně Ekonomická Fakulta

Říjen - listopad 1990

Federální Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Český venkov 2003 - Situace před vstupem do EU - 2. fáze

Česká Zemědělská Univerzita V Praze. Provozně Ekonomická Fakulta

Listopad 1992

Federální Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Our Society 2005 - June

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění
Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of "Our Society 2005" project researching views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network.

Ekonomická očekávání a postoje 1 (1990)

Sociologický ústav (Československá Akademie Věd)

Říjen 1995 II

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Our Society 2008 - April

Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění
Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of "Our Society 2008" project researching views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network.

IVVM - V9809 - září

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Říjen 1995

Český Statistický úřad. Institut Pro Výzkum Veřejného Mínění

Registration Year

  • 2015
    424
  • 2016
    10

Resource Types

  • Dataset
    434