327 Works

Modernistyczne Osiedla Lubelskie będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania mieszkańców – aspekt synergii

Katarzyna Czapla & Jan Wrana
vol.15(2) (2016) 043-050

Łęczyckie wiatraki – inicjatywy konserwatorskie z lat 2006-2017 na przykładzie „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie

Filip Tomaszewski & Bartosz M. Walczak
vol.17(1) (2018) 055-061

Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji

Monika Jarosz-Hadam & Stanisław Fic
vol.15(4) (2016) 101-108

Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin”

Maciej Kowal & Sławomir Karaś
vol.15(1) (2016) 071-080

Rolnictwo miejskie jako innowacyjna produkcja stanowiąca element scalający i uzupełniający strukturę miasta

Magdalena Grochulska-Salak
Budownictwo i Architektura, vol.17(2) (2018) pp. 143-158

Światło i kolor jako kluczowy element ‘odczuwania architektury’

Agnieszka Chęć-Małyszek
Budownictwo i Architektura, vol.18(1) (2019) pp. 011-021

Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT

Krzysztof Nepelski, Agnieszka Lal & Małgorzata Franus
vol.15(4) (2016) 183-194

Pomniki pierwszowojenne w Prusach Wschodnich jako miejsce pamięci czy upamiętnienia

Joanna Jakutowicz
vol.5 (2018) 063-074

Stocktaking methods of facilities in a state of ruin

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 005-015

Próba zastosowania metody elementów dyskretnych w mechanice ciała stałego

Tomasz Nowicki
vol.15(4) (2016) 153-162

Cyclists as the element that creates the city

Katarzyna Szmygin
vol.15(4) (2016) 017-022

Poznańska Śródka – granice fizyczne i mentalne w mieście

Teresa Bardzińska-Bonenberg
vol.16(1) (2017) 089-098

Twierdza Kłodzko – jako integralny element struktury miasta

Piotr Gleń
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 081-087

Tablica pamięci senatorów II RP

Jarosław Zawadzki
vol.5 (2018) 187-190

Miejsca węzłowe pogranicza polsko-czeskiego jako istotne miejsca aktywizacji sieci powiązań transgranicznych

Piotr Obracaj & Piotr Opałka
Budownictwo i Architektura, vol.17(2) (2018) pp. 051-064

Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy

Jan Wrana
vol.15(1) (2016) 169-176

Bieruńskie „Genius loci” – szczególny przypadek miejsca węzłowego miasta

Grażyna Lasek
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 005-014

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  53

Resource Types

 • Text
  327