306 Works

Sakrum a Synergia

Jurij Kryworuczko & Bogusław Podhalański
vol. 16(1) (2017) 69-80

Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach

Sławomir Biruk & Piotr Jaśkowski
vol.15(4) (2016) 033-040

Węzły miejskości a modele przestrzenne struktur miejskich. Z notatek nt. synergii w urbanistycznych konstrukcjach śródmieść

Zbigniew Zuziak
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 107-129

Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja”

Jacek K. Knothe
vol.16(4) (2017) 141-158

Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej

Jan Wrana
vol.16(2) (2017) 089-108

Importowanie mapy zasadniczej do modelu BIM

Andrzej Borkowski
vol. 16(3) (2017) 045-051

Poznańska Śródka – granice fizyczne i mentalne w mieście

Teresa Bardzińska-Bonenberg
vol.16(1) (2017) 089-098

Ocena dynamiczna projektowanego kratownicowego mostu kolejowego w świetle Eurokodów

Radosław Oleszek, Mirosław Wyrzykowski, Krzysztof Grej & Jerzy Bąk
vol. 16(3) (2017) 013-024

Regeneracja bitumicznych nawierzchni drogowych modyfikatorami otrzymywanymi z surowców ekologicznych

Michał Babiak, Maria Ratajczak & Jacek Kosno
vol.15(4) (2016) 117-126

Miejsce pamięci w prawie hiszpańskim

Anna Ławicka
vol.5 (2018) 115-124

Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego

Zbigniew Tabor & Janusz Bohatkiewicz
vol.15(1) (2016) 259-268

Zagadnienie ochrony miejsc pamięci w teorii i w praktyce

Wojciech Kowalski
vol.5 (2018) 075-090

Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta

Aleksandra Hereć, Michał Pieczka & Olga Skoczylas
vol.16(1) (2017) 175-182

Awaria budynku zabytkowego w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie

Tomasz Błaszczyński
vol.15(2) (2016) 079-086

Wyznaczanie korytarzy przewietrzających przy użyciu metody morfometrycznej dla wybranego fragmentu miasta Łodzi

Anna Bochenek & Katarzyna Klemm
vol.15(4) (2016) 139-151

Analiza wybranych postępowań związanych z wydzielaniem gruntów nabytych z mocy prawa

Anna Trembecka
vol.15(3) (2016) 083-090

Ogrody wertykalne jako efektowny element zieleni w krajobrazie zurbanizowanym

Magdalena Patro & Agnieszka Koper
vol.15(3) (2016) 145-154

Międzyrzecki Rejon Umocniony – w oczekiwaniu na adaptacje i modernizacje

Bartosz Michalak
vol.17(1) (2018) 021-028

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  32

Resource Types

 • Text
  306