275 Works

Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych

Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak & Daniel Lisiecki

Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach

Sławomir Biruk & Piotr Jaśkowski

Modyfikacja spoiwa wapiennego gipsem oraz metakaolinitem

Przemysław Brzyski & Katarzyna Świderczuk

Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta

Małgorzata Bartnicka

Miejsca węzłowe pogranicza polsko-czeskiego jako istotne miejsca aktywizacji sieci powiązań transgranicznych

Piotr Obracaj & Piotr Opałka

Sakrum a Synergia

Jurij Kryworuczko & Bogusław Podhalański

Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4

Łukasz Borowski, Olga Skoczylas & Krzysztof Nepelski

Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej

Jan Wrana

Ocena standardu komunalnego budownictwa mieszkaniowego w małym mieście na przykładzie Twardogóry i Chocianowa

Milena Stettner

Porównanie charakterystyk różnych wytrzymałości betonu żwirowego o zmiennym wskaźniku w/c

Stanisław Fic & Andrzej Szewczak

Synergia jako kryterium oceny projektów rewitalizacji śródmieść

Adam Derlatka

Sakrum a Synergia

Jurij Kryworuczko & Bogusław Podhalański

Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych

Marcin Górecki & Michał Jordan

Analiza rozwiązań złożonych mostków termicznych pod względem udoskonalania ich parametrów cieplnych

Sylwia Kulczewska & Walery Jezierski

Architekt jako synergetyk

J.Krzysztof Lenartowicz

Wykorzystanie nieużytków miejskich jako przestrzeni międzygatunkowych – analiza efektów wprowadzenia

Justyna Kleszcz

Wyznaczanie korytarzy przewietrzających przy użyciu metody morfometrycznej dla wybranego fragmentu miasta Łodzi

Anna Bochenek & Katarzyna Klemm

„Plomba w zabudowie” – element scalający

Piotr Gleń & Bartosz Szostak

Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej

Łukasz Borowski, Agnieszka Lal & Krzysztof Nepelski

Inwestycje drogowe – wody w raportach o oddziaływaniu na środowisko

Paweł Piwnicki

Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie

Wojciech Kocki & Bartłomiej Kwiatkowski

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  1

Resource Types

 • Text
  275