330 Works

Sakrum a Synergia

Jurij Kryworuczko & Bogusław Podhalański
vol. 16(1) (2017) 69-80

Synergia w architekturze kurortu nadmorskiego – studium przypadku Sopot

Krystyna Pokrzywnicka
vol.16(1) (2017) 233-244

Synergiczna pełnia współczesnej architektury willowej w przestrzeni miasta

Monika Gała-Walczowska
vol.16(1) (2017) 223-232

Ochrona historycznych ruin na pograniczu polsko-niemieckim. Przypadek dziedzictwa kulturowego dawnego Księstwa Pomorskiego

Izabela Kozłowska & Agnieszka Lamprecht
vol.6 (2018) 105-116

Analiza rozwiązań złożonych mostków termicznych pod względem udoskonalania ich parametrów cieplnych

Sylwia Kulczewska & Walery Jezierski
vol.15(3) (2016) 099-106

Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka

Michał Pieńko, Aleksander Robak & Ewa Błazik-Borowa
vol.15(2) (2016) 005-012

Węzły miejskości a modele przestrzenne struktur miejskich. Z notatek nt. synergii w urbanistycznych konstrukcjach śródmieść

Zbigniew Zuziak
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 107-129

Synergia jako kryterium oceny projektów rewitalizacji śródmieść

Adam Derlatka
vol.16(1) (2017) 018-028

Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego

Anna Sobotka & Joanna Sagan
vol.15(2) (2016) 029-035

Miejsce pamięci jako przedmiot refleksji teoretyczno-konserwatorskiej

Janusz Krawczyk
vol.5 (2018) 091-102

Elewacje wentylowane – problemy wykonania i odbioru

Ołeksij Kopyłow
vol.15(2) (2016) 051-056

None

Petro Rychkov & Nataliya Lushnikova
vol.16(1) (2017) 109-118

Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja”

Jacek K. Knothe
vol.16(4) (2017) 141-158

Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych

Artur Juszczyk & Adam Wysokowski
vol.15(1) (2016) 105-114

Ochrona i konserwacja ruin - przemiany metod na przykładzie Mazowsza

Jakub Lewicki
vol.6 (2018) 117-134

Współczesna architektura niemiecka w kontekście wybranych pism filozoficznych

Aleksander Serafin
vol.16(4) (2017) 005-013

None

Anna Leniak-Tomczyk & Grażyna Łagoda
vol.15(1) (2016) 235-247

Hammershus - dobre praktyki i zarządzanie trwałą ruiną

Andrzej Siwek & Magdalena Trafas-Wołoszyn
vol.6 (2018) 163-176

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  56

Resource Types

 • Text
  330