326 Works

Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku

Krystyna Urbańska & Paweł Urbański
vol.17(1) (2018) 177-188

Rola posiadacza samoistnego w wybranych postępowaniach administracyjnych oraz procesach geodezyjno-prawnych

Agnieszka Pęska-Siwik & Piotr Benduch
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 171-180

Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy

Jan Wrana
vol.15(1) (2016) 169-176

Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta

Małgorzata Bartnicka
vol.16(1) (2017) 139-152

Zabytkowa architektura drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu

Aleksander Owerczuk
vol.17(1) (2018) 049-054

Place publiczne miast, jako przestrzeń stymulująca potrzeby człowieka

Dariusz Gaweł & Anna Szafranek
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 067-080

Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego

Marek Grabias, Anna Halicka, Małgorzata Snela & Jerzy Szerafin
vol.15(3) (2016) 021-028

Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej

Jan Wrana
vol.16(2) (2017) 089-108

Postprawda inskrypcji w malarstwie ściennym - dylematy konserwacji

Ewa Święcka
vol.5 (2018) 177-186

Agrorecreational ecoparks in the quarries territory as a new type of urban production (on the example of Kryvbas)

Taras Rudenko, Tetiana Mukha & Mariia Rudenko
vol.15(4) (2016) 041-051

Wyznaczanie korytarzy przewietrzających przy użyciu metody morfometrycznej dla wybranego fragmentu miasta Łodzi

Anna Bochenek & Katarzyna Klemm
vol.15(4) (2016) 139-151

Badania zmian współczynnika filtracji w zależności od wskaźnika porowatości w gruntach słabonośnych

Marzena Jaromińska
vol.15(3) (2016) 135-144

Współczesne zagospodarowanie ruin w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gdańska

Agnieszka Kowalska
vol.6 (2018) 097-104

Regeneracja bitumicznych nawierzchni drogowych modyfikatorami otrzymywanymi z surowców ekologicznych

Michał Babiak, Maria Ratajczak & Jacek Kosno
vol.15(4) (2016) 117-126

Budownictwo i Architektura

Wydział Budownictwa I Architektury
vol. 16(1) (2017)

Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowych

Zygmunt Orłowski & Aleksandra Radziejowska
vol.15(2) (2016) 073-078

Badanie wpływu dodatku granulatu gumowego na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody i mrozu

Damian Wiśniewski, Milena Selke, Anna Smolińska & Mieczysław Słowik
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 171-179

Artefakty w miejscach pamięci - kwestia restytucji eksponatów muzealnych

Anna Mazur
vol.5 (2018) 125-134

Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

Abdrahman Alsabry, Kamil Łaskawiec, Krzysztof Szymański & Łukasz Rojek
vol.17(1) (2018) 157-168

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  52

Resource Types

 • Text
  326