52 Works

Stocktaking methods of facilities in a state of ruin

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 005-015

Światło i kolor jako kluczowy element ‘odczuwania architektury’

Agnieszka Chęć-Małyszek
Budownictwo i Architektura, vol.18(1) (2019) pp. 011-021

Miejsca pamięci w zasobie kulturowego dziedzictwa techniki

Waldemar J. Affelt
vol.5 (2018) 011-032

Miejsce pamięci - definiowanie pojęcia dla ochrony zabytków

Bogusław Szmygin
vol.5 (2018) 167-177

Ochrona zabytkowych ruin - założenia do teorii i praktyki

Bogusław Szmygin
vol.6 (2018) 191-200

Ochrona i konserwacja ruin - przemiany metod na przykładzie Mazowsza

Jakub Lewicki
vol.6 (2018) 117-134

Tablica pamięci senatorów II RP

Jarosław Zawadzki
vol.5 (2018) 187-190

Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia

Andrzej Flaga, Łukasz Flaga, Piotr Krajewski & Aleksander Pistol
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 155-169

Postprawda inskrypcji w malarstwie ściennym - dylematy konserwacji

Ewa Święcka
vol.5 (2018) 177-186

Współczesne zagospodarowanie ruin w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gdańska

Agnieszka Kowalska
vol.6 (2018) 097-104

Badanie wpływu dodatku granulatu gumowego na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody i mrozu

Damian Wiśniewski, Milena Selke, Anna Smolińska & Mieczysław Słowik
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 171-179

Artefakty w miejscach pamięci - kwestia restytucji eksponatów muzealnych

Anna Mazur
vol.5 (2018) 125-134

Korozja biologiczna i roślinność a trwała ruina

Maciej Trochonowicz, Beata Klimek & Daniel Lisiecki
vol.6 (2018) 201-212

Miejsce pamięci w prawie hiszpańskim

Anna Ławicka
vol.5 (2018) 115-124

Ochrona historycznych ruin na pograniczu polsko-niemieckim. Przypadek dziedzictwa kulturowego dawnego Księstwa Pomorskiego

Izabela Kozłowska & Agnieszka Lamprecht
vol.6 (2018) 105-116

Rolnictwo miejskie jako innowacyjna produkcja stanowiąca element scalający i uzupełniający strukturę miasta

Magdalena Grochulska-Salak
Budownictwo i Architektura, vol.17(2) (2018) pp. 143-158

Niektóre forty Twierdzy Kraków historycznymi ruinami. Zamierzenie czy konieczność...

Halina Rojkowska-Tasak
vol.6 (2018) 145-152

Stigmergic behaviour and nodal places in residential areas: Case of post-socialist city Kharkiv in Ukraine

Oksana Chabanyuk & Miguel Fonseca
Budownictwo i Architektura, vol.18(1) (2019) pp. 033-047

Biological corrosion and vegetation in the aspect of permanent ruin

Maciej Trochonowicz, Beata Klimek & Daniel Lisiecki
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 017-026

Registration Year

  • 2019
    52

Resource Types

  • Text
    52