56 Works

Cement Concrete Mixture Performance Characterization

Maxwell Chisala
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 103-120

Zhovkva (Żółkiew) in Western Ukraine – an example of urban complex of the Renaissance “ideal town”

Mykola Bevz
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 087-102

Współczesne zagospodarowanie ruin w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gdańska

Agnieszka Kowalska
vol.6 (2018) 097-104

Miejsca piesze w przestrzeni miasta

Wacław Seruga
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 193-206

Ochrona historycznych ruin na pograniczu polsko-niemieckim. Przypadek dziedzictwa kulturowego dawnego Księstwa Pomorskiego

Izabela Kozłowska & Agnieszka Lamprecht
vol.6 (2018) 105-116

Miejsce pamięci jako przedmiot refleksji teoretyczno-konserwatorskiej

Janusz Krawczyk
vol.5 (2018) 091-102

Ochrona i konserwacja ruin - przemiany metod na przykładzie Mazowsza

Jakub Lewicki
vol.6 (2018) 117-134

Hammershus - dobre praktyki i zarządzanie trwałą ruiną

Andrzej Siwek & Magdalena Trafas-Wołoszyn
vol.6 (2018) 163-176

Metody inwentaryzacji obiektów znajdujących się w stanie ruiny

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
vol.6 (2018) 073-086

Artefakty w miejscach pamięci - kwestia restytucji eksponatów muzealnych

Anna Mazur
vol.5 (2018) 125-134

Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia

Andrzej Flaga, Łukasz Flaga, Piotr Krajewski & Aleksander Pistol
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 155-169

Zamek w Siewierzu. Założenia konserwatorskie i rewaloryzacja zabytkowej ruiny

Artur Rok
vol.6 (2018) 153-162

Postprawda inskrypcji w malarstwie ściennym - dylematy konserwacji

Ewa Święcka
vol.5 (2018) 177-186

Miejsce pamięci w prawie hiszpańskim

Anna Ławicka
vol.5 (2018) 115-124

Miejsca pamięci w zasobie kulturowego dziedzictwa techniki

Waldemar J. Affelt
vol.5 (2018) 011-032

Stocktaking methods of facilities in a state of ruin

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 005-015

Biological corrosion and vegetation in the aspect of permanent ruin

Maciej Trochonowicz, Beata Klimek & Daniel Lisiecki
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 017-026

An analysis of the resistance of an extended end-plate beam-to-beam connection subjected to tension in fire conditions

Alina Słowikowska & Łukasz Polus
Budownictwo i Architektura, vol.18(1) (2019) pp. 081-088

Miejsce pamięci - definiowanie pojęcia dla ochrony zabytków

Bogusław Szmygin
vol.5 (2018) 167-177

Dialogue of epochs in postmodern urban planning concepts of the late ХХth and early ХХIst centuries

Olena Remizova & Natalya Novak
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 067-075

Nasze czy obce? Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce. Zagrożenia i perspektywy

Agnieszka Patridge
vol.5 (2018) 135-144

Registration Year

  • 2019
    56

Resource Types

  • Text
    56