326 Works

Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym

Jerzy Szerafin & Anna Halicka
vol.15(2) (2016) 013-018

Evaluation of degradation of bricks using FRF

Mariusz Żółtowski & Krzysztof Napieraj
vol. 16(3) (2017) 025-036

Inwestycje drogowe – wody w raportach o oddziaływaniu na środowisko

Paweł Piwnicki
vol.15(1) (2016) 031-039

Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin”

Maciej Kowal & Sławomir Karaś
vol.15(1) (2016) 071-080

Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych

Jacek Szulej & Paweł Ogrodnik
vol.15(1) (2016) 095-103

Studium zagospodarowania przestrzennego wokół mostu Lutosławskiego na Kalinowszczyźnie w Lublinie

Sofya Matskevich & Sławomir Karaś
vol.15(1) (2016) 191-199

Z parteru miasta

Wacław Seruga
vol. 16(1) 2017

Stocktaking methods of facilities in a state of ruin

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 005-015

Światło i kolor jako kluczowy element ‘odczuwania architektury’

Agnieszka Chęć-Małyszek
Budownictwo i Architektura, vol.18(1) (2019) pp. 011-021

Współczesna architektura wieżowców w stolicy Kataru – Dausze

Jerzy Szołomicki & Hanna Golasz-Szołomicka
vol.16(4) (2017) 015-033

Miejsca pamięci w zasobie kulturowego dziedzictwa techniki

Waldemar J. Affelt
vol.5 (2018) 011-032

Możliwości wykorzystania substratu jonitowego i archebakterii do wspomagania rozwoju roślin na gruntach jałowych

Mariola Chomczyńska & Vladimir Soldatov
vol.15(3) (2016) 091-098

Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy

Izabela Sykta
vol.16(2) (2017) 005-030

Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT

Krzysztof Nepelski, Agnieszka Lal & Małgorzata Franus
vol.15(4) (2016) 183-194

The use of Terrestrial Laser Scanning for the purposes of preparing technical documentation in BIM technology

Łukasz Uchański & Krzysztof Karsznia
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 189-199

Degradation processes and the methods of securing wall crests

Maciej Trochonowicz & Bogusław Szmygin
vol.16(4) (2017) 209-223

Miejsce pamięci - definiowanie pojęcia dla ochrony zabytków

Bogusław Szmygin
vol.5 (2018) 167-177

Zagadnienia współczesnej inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli

Tomasz Lipecki & Paulina Jamińska
vol.15(3) (2016) 029-051

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  52

Resource Types

 • Text
  326