848,533 Works

CCDC 1419358: Experimental Crystal Structure Determination

Pramod Kumar Goswami, Ram Thaimattam & Arunachalam Ramanan
Related Article: Pramod Kumar Goswami, Ram Thaimattam, Arunachalam Ramanan|2016|Cryst.Growth Des.|16|1268|doi:10.1021/acs.cgd.5b01308

CCDC 1419367: Experimental Crystal Structure Determination

Pramod Kumar Goswami, Ram Thaimattam & Arunachalam Ramanan
Related Article: Pramod Kumar Goswami, Ram Thaimattam, Arunachalam Ramanan|2016|Cryst.Growth Des.|16|1268|doi:10.1021/acs.cgd.5b01308

CCDC 1445948: Experimental Crystal Structure Determination

Bharat Kumar Tripuramallu & Israel Goldberg
Related Article: Bharat Kumar Tripuramallu, Israel Goldberg|2016|Cryst.Growth Des.|16|1751|doi:10.1021/acs.cgd.6b00028

CCDC 1453533: Experimental Crystal Structure Determination

Yao-Bo Zeng
Related Article: Yao-bo Zeng|2016|CSD Communication|||

CCDC 1453534: Experimental Crystal Structure Determination

Yao-Bo Zeng
Related Article: Yao-bo Zeng|2016|CSD Communication|||

CCDC 1453535: Experimental Crystal Structure Determination

Yao-Bo Zeng, Xiao-Ling Liu, Yi Zhang, Chuang-Jun Li, Dong-Ming Zhang, Yao-Zong Peng, Xing Zhou, Hong-Fei Du, Chun-Bing Tan, Yu-Yu Zhang & Da-Jian Yang
Related Article: Yao-Bo Zeng, Xiao-Ling Liu, Yi Zhang, Chuang-Jun Li, Dong-Ming Zhang, Yao-Zong Peng, Xing Zhou, Hong-Fei Du, Chun-Bing Tan, Yu-Yu Zhang, Da-Jian Yang|2016|J.Nat.Prod.|79|2032|doi:10.1021/acs.jnatprod.6b00332

CCDC 819490: Experimental Crystal Structure Determination

Yang Wang, Fei Xiong Cheng, Xiao Long Yuan, Wen Jian Tang, Jing Bo Shi, Chen Zhong Liao & Xin Hua Liu
Related Article: Yang Wang, Fei Xiong Cheng, Xiao Long Yuan, Wen Jian Tang, Jing Bo Shi, Chen Zhong Liao, Xin Hua Liu|2016|Eur.J.Med.Chem.|112|231|doi:10.1016/j.ejmech.2016.02.009

CCDC 837388: Experimental Crystal Structure Determination

Yang Wang, Fei Xiong Cheng, Xiao Long Yuan, Wen Jian Tang, Jing Bo Shi, Chen Zhong Liao & Xin Hua Liu
Related Article: Yang Wang, Fei Xiong Cheng, Xiao Long Yuan, Wen Jian Tang, Jing Bo Shi, Chen Zhong Liao, Xin Hua Liu|2016|Eur.J.Med.Chem.|112|231|doi:10.1016/j.ejmech.2016.02.009

CCDC 861070: Experimental Crystal Structure Determination

Yang Wang, Fei Xiong Cheng, Xiao Long Yuan, Wen Jian Tang, Jing Bo Shi, Chen Zhong Liao & Xin Hua Liu
Related Article: Yang Wang, Fei Xiong Cheng, Xiao Long Yuan, Wen Jian Tang, Jing Bo Shi, Chen Zhong Liao, Xin Hua Liu|2016|Eur.J.Med.Chem.|112|231|doi:10.1016/j.ejmech.2016.02.009

CCDC 903095: Experimental Crystal Structure Determination

Dong Wang, Kelin Jia & Changzheng Zheng
Related Article: Dong Wang, Kelin Jia, Changzheng Zheng|2013|Huagong jishu Yu Kaifa|42|6|

CCDC 932123: Experimental Crystal Structure Determination

Tadeusz M. Muzioł & Grzegorz Wrzeszcz
Related Article: Tadeusz M. Muzioł, Grzegorz Wrzeszcz|2016|Polyhedron|109|138|doi:10.1016/j.poly.2016.01.031

CCDC 969750: Experimental Crystal Structure Determination

Neil J. Williams, Vyacheslav S. Bryanstev, Radu Custelcean, Charles A. Seipp & Bruce A. Moyer
Related Article: Neil J. Williams, Vyacheslav S. Bryanstev, Radu Custelcean, Charles A. Seipp, Bruce A. Moyer|2016|Supramol.Chem.|28|176|doi:10.1080/10610278.2015.1120873

CCDC 979924: Experimental Crystal Structure Determination

Xin Xiao, Zhong-Zheng Gao, Kai Chen, Hang Cong, Yun-Qian Zhang, Qian-Jiang Zhu, Sai-Feng Xue & Zhu Tao
Related Article: Xin Xiao, Zhong-zheng Gao, Kai Chen, Hang Cong, Yun-Qian Zhang, Qian-Jiang Zhu, Sai-Feng Xue, Zhu Tao|2016|Supramol.Chem.|28|792|doi:10.1080/10610278.2015.1119831

CCDC 991938: Experimental Crystal Structure Determination

Jin-Hai Yu, Qun-Fang Liu, Li Sheng, Guo-Cai Wang, Jia Li & Jian-Min Yue
Related Article: Jin-Hai Yu, Qun-Fang Liu, Li Sheng, Guo-Cai Wang, Jia Li, Jian-Min Yue|2016|Org.Lett.|18|444|doi:10.1021/acs.orglett.5b03487

CCDC 998402: Experimental Crystal Structure Determination

Ya-Di Yang, Xue-Mei Cheng, Wei Liu, Zhu-Zhen Han, Gui-Xin Chou, Ying Wang, Du-Xin Sun, Zheng-Tao Wang & Chang-Hong Wang
Related Article: Ya-di Yang, Xue-mei Cheng, Wei Liu, Zhu-zhen Han, Gui-xin Chou, Ying Wang, Du-xin Sun, Zheng-tao Wang, Chang-hong Wang|2016|RSC Advances|6|15976|doi:10.1039/C6RA00086J

CCDC 1003894: Experimental Crystal Structure Determination

Mert Olgun Karataş, Harun Uslu, Bülent Alıcı, Başak Gökçe, Nahit Gencer, Oktay Arslan, N. Burcu Arslan & Namık Özdemir
Related Article: Mert Olgun Karataş, Harun Uslu, Bülent Alıcı, Başak Gökçe, Nahit Gencer, Oktay Arslan, N. Burcu Arslan, Namık Özdemir|2016|Bioorg.Med.Chem.|24|1392|doi:10.1016/j.bmc.2016.02.012

CCDC 1011432: Experimental Crystal Structure Determination

Lan-Qin Chai, Yao-Xin Li, Li-Chuan Chen, Jian-Yu Zhang & Jiao-Jiao Huang
Related Article: Lan-Qin Chai, Yao-Xin Li, Li-Chuan Chen, Jian-Yu Zhang, Jiao-Jiao Huang|2016|Inorg.Chim.Acta|444|193|doi:10.1016/j.ica.2016.01.038

CCDC 1040826: Experimental Crystal Structure Determination

, , &
Related Article: Natalia A. Danilkina, Larisa Y. Gurskaya, Aleksander V. Vasilyev, Irina A. Balova|2016|Eur.J.Org.Chem.|2016|739|doi:10.1002/ejoc.201501262

CCDC 1053070: Experimental Crystal Structure Determination

Harriet J. Clarke, Wim Van Rossom, Peter N. Horton, Mark E. Light & Philip A. Gale
Related Article: Harriet J. Clarke, Wim Van Rossom, Peter N. Horton, Mark E. Light, Philip A. Gale|2016|Supramol.Chem.|28|10|doi:10.1080/10610278.2015.1034126

CCDC 1053724: Experimental Crystal Structure Determination

Parth Manvar, Faraz Shaikh, Rajesh Kakadiya, Krunal Mehariya, Ranjan Khunt, Bipin Pandey & Anamik Shah
Related Article: Parth Manvar, Faraz Shaikh, Rajesh Kakadiya, Krunal Mehariya, Ranjan Khunt, Bipin Pandey, Anamik Shah|2016|Tetrahedron|72|1293|doi:10.1016/j.tet.2016.01.023

CCDC 1056045: Experimental Crystal Structure Determination

Silvia Mirra, Maria Strianese, Claudio Pellecchia, Valerio Bertolasi, Guglielmo Monaco & Stefano Milione
Related Article: Silvia Mirra, Maria Strianese, Claudio Pellecchia, Valerio Bertolasi, Guglielmo Monaco, Stefano Milione|2016|Inorg.Chim.Acta|444|202|doi:10.1016/j.ica.2016.01.040

CCDC 1062639: Experimental Crystal Structure Determination

Munire Sarigul, Aysel Sari, Muhammet Kose, Vickie McKee, Mahfuz Elmastas, Ibrahim Demirtas & Mukerrem Kurtoglu
Related Article: Munire Sarigul, Aysel Sari, Muhammet Kose, Vickie McKee, Mahfuz Elmastas, Ibrahim Demirtas, Mukerrem Kurtoglu|2016|Inorg.Chim.Acta|444|166|doi:10.1016/j.ica.2016.01.042

CCDC 1401090: Experimental Crystal Structure Determination

Xiuling Xu, Saisai Yan, Fan Hu, Wei Zhao & Qi Shuai
Related Article: Xiuling Xu, Saisai Yan, Fan Hu, Wei Zhao, Qi Shuai|2016|J.Coord.Chem.|69|541|doi:10.1080/00958972.2015.1126259

CCDC 1401690: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , &
Related Article: Asunción Luquin, Noelia Castillo, Elena Cerrada, Francisco L. Merchan, Julian Garrido, Mariano Laguna|2016|Eur.J.Org.Chem.|2016|789|doi:10.1002/ejoc.201501354

CCDC 1455405: Experimental Crystal Structure Determination

I. Tiritiris, G. Knobloch, S. Saur & W. Kantlehner
Related Article: I. Tiritiris, G. Knobloch, S. Saur, W. Kantlehner|2016|IUCrData|1|x160317|doi:10.1107/S2414314616003175

Registration Year

 • 2020
  25,115
 • 2019
  64,218
 • 2018
  60,883
 • 2017
  60,290
 • 2016
  55,287
 • 2015
  57,819
 • 2014
  524,916

Resource Types

 • Dataset
  848,527