TU Delft Library

Netherlands

62,553 Works

Een Smeerburger bakkersbeerput

H.A.C. Fermin
Aanleiding voor het onderzoek was de plaatsing van een zestal ondergrondse vuilcontainers op de parkeerplaats aan de Kloostertuin in Doesburg. Omdat de verstoringsdiepte ca. 3 meter bedroeg en de locatie is gelegen binnen de middeleeuwse binnenstad was een archeologische begeleiding dan wel opgraving noodzakelijk. Wat er ter plekke in de bodem aanwezig zou zijn aan archeologie zou namelijk vernietigd worden.

Een prehistorisch ven bij Berghege

H.A.C. Fermin & M. Van Der Linden
In januari 2017 is het terrein ten zuiden van de Berghegelaan archeologisch onderzocht. Aanleiding hiervoor is de bouw van 42 nieuwe huizen op deze plek. Het is een aanpassing van een eerder plan. In het nieuwe plan zou er ook een nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd: de Morganlaan. Deze straat is genoemd naar corporal Patrick Joseph Bryan Morgan, een in 1945 in Warnsveld gesneuvelde Canadese militair.1 Een groot deel van het terrein (met name het oostelijke...

De bunker van Morgan

D. Kastelein & M. Groothedde
In 2015 kwam er een melding binnen bij Team Archeologie van de gemeente Zutphen dat er mogelijk een bunker lag nabij de brug bij Huis ’t Velde. Vrijwilligers van terreineigenaar Stichting Het Geldersch Landschap waren op een kleine betonnen constructie gestuit. Naar aanleiding van dit bericht zijn medewerkers van het Team Archeologie ter plaatse poolshoogte gaan nemen. Inderdaad leek sprake te zijn van een bunker. Aan het maaiveld was een kleine ronde ingang zichtbaar met...

Mesolithicum onder de mat van Zutphania

H.A.C. Fermin
Op 22 februari 2017 is een drietal proefsleuven aangelegd op het toekomstige kunstgrasveld van de Mixed Hockey Club Zutphen (MHCZ), hiervoor in gebruik als voetbalveld van de voormalige voetbalvereniging Zutphania. Dit proefsleuvenonderzoek is het vervolg op een inventariserend booronderzoek door BAAC bv.1 In dit booronderzoek is onder meer onderzocht op welke diepte de archeologische niveaus aanwezig zijn op dit planologisch beschermde AMK (Archeologische Monumenten Kaart)-terrein. Dit is van belang omdat de noodzakelijke verstoring voor de...

Recent stratospheric negative ion composition measurements between 45 and 22 km altitude

E. Arijs, D. Nevejans, J. Ingels & P. Frederick

Het Oreillon aan de Veerstraat

H.A.C. Fermin
In november 2016 is een rijtje van vijf huizen aan de Veerstraat gesloopt om er nieuwe te kunnen bouwen. Het gaat om de nummers 15-23. Het hoekhuis 25 is wel blijven staan. Deze huizen zijn in 1928 gebouwd op een gedempt stuk van de Cabinetsgracht. De zuidelijkste woning nr. 15 stond op de vaste oever, namelijk het muurwerk van het oreillon van het voormalige Hoornwerk. De ligging van nr. 15 op de zware vestingmuur en...

A sample performance of the grille spectometer aboard Spacelab

M.P. Lemaitre, J. Laurent, J. Besson, A. Girard, C. Lippens, C. Muller, J. Vercheval & M. Ackerman

Trace constituents measurements deduced from spectrometric observations on board Spacelab

C. Lippens, C. Muller, J. Vercheval, M. Ackerman, J. Laurent, M.P. Lemaitre, J. Besson & A. Girard

Insolation changes on Pluto caused by orbital element variations

E. Van Hemelrijck

Solar radiofluxes as indices of solar activity

M. Nicolet & L. Bossy

Data presented in the paper "The impacts of seawater Mg/Ca and temperature on element incorporation in benthic foraminiferal calcite"

Laser ablation-ICP-MS data on single foraminiferal shells that were cultured at a range of seawater Mg/Ca and temperatures

Agents and effects of ozone trends in the atmosphere

G. Brasseur & A. De Rudder

Immunology

L.M. Regueras
Competitive learning techniques are being successfully used in courses of different disciplines. However, there is still a significant gap in analyzing their effects in medical students competing individually. The authors conducted this study to assess the effectiveness of the use of a competitive learning tool on the academic achievement and satisfaction of medical students. The authors collected data from a Human Immunology course in medical students (n = 285) and conducted a nonrandomized (quasi-experimental) control...

Resource Types

 • Dataset
  50,056
 • Text
  6,821
 • Collection
  138
 • Audiovisual
  12
 • Other
  5
 • Sound
  4
 • Image
  2
 • Workflow
  1

Publication Year

 • 2018
  484
 • 2017
  6,218
 • 2016
  5,378
 • 2015
  6,320
 • 2014
  6,126
 • 2013
  4,146
 • 2012
  3,825
 • 2011
  6,017
 • 2010
  5,935
 • 2009
  9,240
 • 2008
  1,404
 • 2007
  2,185
 • 2006
  519
 • 2005
  428
 • 2004
  487

Registration Year

 • 2018
  882
 • 2017
  7,582
 • 2016
  5,677
 • 2015
  36,368
 • 2014
  3,707
 • 2013
  5,918
 • 2012
  2,331
 • 2011
  80
 • 2010
  8

Data Centers

 • DANS
  38,990
 • Joint Research Centre's Institute of Energy
  6,338
 • TU Eindhoven
  4,878
 • 4TU.Centre for Research Data
  4,399
 • TU Delft Architecture
  4,212
 • TU Delft Library
  2,005
 • Universiteitsbibliotheek EUR
  713
 • Vlaams Instituut voor de Zee
  307
 • Belgian Institute for Space Aeronomy
  296
 • Sound and Vision
  193
 • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  124
 • MAASTRO Clinic
  24
 • Universiteit van Amsterdam
  22
 • Universiteit Utrecht
  14
 • KNMI Data Centre
  10