15,307 Works

Sprogvurderingsresultater anvendt i praksis. Et sprogligt etnografisk casestudie

Rianne H. Slingerland
I denne artikel gives en sproglig etnografisk indsigt i, hvordan en undersøgelse af børns sprog og sproglige udvikling har betydning for praksis og for den enkelte pædagog og det enkelte barn. Der tages udgangspunkt i kvalitativt empirisk materiale skabt på baggrund af et etnografisk feltarbejde, deltagerobservation og lydoptag i en daginstitution. Den teoretiske forankring for artiklen er sproglig etnografi, hvor sprog forstås som social praksis. Artiklen analyserer pædagogers uformelle sprogvurderingspraksisser i relation til et sprogvurderet...

Automated Acquisition of Anisotropic Friction

Kenny Erleben
This archive contains data for the ICRA 2019 paper Automated Acquisition ofAnisotropic Friction By Keno Dressel, Kenny Erleben, Paul Kry and Sheldon Andrews Abstract: Automated acquisition of friction data is an interesting approach to more successfully bridge the reality gap in simulation than conventional mathematical models. To advance this area of research, we present a novel inexpensive computer vision platform as a solution for collecting and processing friction data, and we make available the open...

Moisture content in insulated basement walls

Peter Blom, Sverre B. Holøs, Arild Gustavsen & Peter Blom
In Norway, basement walls are often insulated on the warm side of a load bearing concrete wall. This is achieved by building an insulated wood frame wall next to the concrete. Such walls can get moisture and mould problems in wooden sills and studs, especially if rain in the building period has caused initially high moisture content. In this project, temperature and moisture profiles throughout a basement wall in a new single family house have...

De oversete mennesker i randområderne

Jan Kloster Staunstrup & Jørgen Møller
I planlægningen og reguleringen af rammevilkårene for livet uden for de større byer, er der mange udfordringer. Vi vil i denne artikel se nærmere på nogle af dem, der knytter sig til den manglende præcision i definition af landdistriktsbegrebet, samt komme med bud på praktiske og teoretisk baserede overvejelser, der kan bidrage til at løse disse.

Caracterización vegetal de una zona de alta montaña (litoral de San Juan) como herramienta de proyección para el establecimiento de una figura de conservación en el chocó biogeográfico

Zulmary Valoyes Cardozo
La flora establecida en el páramo del Duende corresponde a especies vegetales que revisten de suma importancia para el establecimiento y colonización de una serie de diferentes formas de vida dentro de este ecosistema, lugar donde un gran número de organismos han encontrado el hábitat propicio para un óptimo desarrollo. En este conjunto de datos se presenta la diversidad de vegetación de este páramo y se da a conocer un significativo grupo de plantas nunca...

Kvalitetsudvikling i dagtilbud for de 3 – 6 årige

Cita Ammitzbøll, Joan B. Sørensen & Mie Storgaard
Gennem arbejdet med evalueringsredskabet FCCERS-R (Family Child Care Environment Rating Scale – Revised Edition) (herefter FCCERS) har vi erfaret, at redskabet kan indfange situationer, der rummer stor kompleksitet, og at det er et konkret og håndgribeligt redskab til at sætte fokus på udvikling, evaluering og kvalitet. Artiklen beskriver indledningsvis baggrunden for at gå i gang med udviklingsprojektet, kvalitetsbegrebet i evalueringsredskabet ECERS og sammenhængen mellem pædagogiske læreplaner og FCCERS. Artiklen beskriver og diskuterer derefter, hvordan redskabet...

Mason2019 Nature Physics Source Data

David Mason, Junxin Chen, Massimiliano Rossi, Yeghishe Tsaturyan & Albert Schliesser
Published figure data for Nature manuscript "Continuous Force and Displacement Measurement Below the Standard Quantum Limit". Author List: David Mason, Junxin Chen, Massimiliano Rossi, Yeghishe Tsaturyan, Albert Schliesser Corresponding Author: Albert Schliesser (albert.schliesser@nbi.ku.dk)

Model Reduction of Linear Switched Systems and LPV State-Space Models

Mert Bastug
The PhD Series of the Faculty of Engineering and Science, Aalborg University

A Decision Support System for Urban Groundwater Resource Sustainability

S. Burn, D. DeSilva, M. Ambrose, S. Meddings, C. Diaper, R. Correll, R. Miller & L. Wolf
This paper discusses the development of a computer based software tool to generate groundwater contaminant data; that can be utilised in the sustainable management of water resources; in urban areas reliant on groundwater. The tool incorporates several models, including a model for simulation of the integrated urban water system within an urban area to estimate contaminant loads, a model that estimates the extent of leakage from sewer pipelines and two unsaturated transport models which trace...

Colección viva del Jardín Botánico del Chocó Jotaudó

Enrique Rentería Arriaga
Este recurso comprende el listado preliminar de plantas vivas que fueron observadas en el Jardín Botánico del Chocó, Jotaudó, y que se encontraban en estado de floración durante la fecha de muestreo (Diciembre 2010). Se colectaron muestras, que fueron prensadas, etiquetadas y secadas, para luego ser identificadas con la ayuda de claves taxonómicas y posteriormente ser depositada en el herbario de la universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”.

Evidensbevægelsen i spændingsfeltet mellem sikker viden og ikke-viden

Karen Borgnakke
Evidensbevægelsens fokus på viden om ’hvad, der virker’ er vigtigt også for udviklingen af en praksis-orienteret uddannelsesforskning. Men samtidig er der tendenser i evidensbevægelsen, der bekymrer. Trods hensigten risikerer evidensmodellernes vidensproduktion og praksis-anbefalinger at få skær af at være pseudokonkret virksomhed. Og selv om evidensprincipper hævder metodisk sys- tematik i dataindsamlinger og effektmålinger, så mangler afklaring af forskningsspørgsmål og ana- lyse af resultaterne empirisk stringens og skarp- hed. I artiklen forfølges de bekymrende tendenser. Samtidig...

Condrictios del atolón Albuquerque durante la Expedición Seaflower 2018 - Proyecto Colombia BIO

Diego Cardeñosa
Conduct Baited Remote Underwater Video (BRUV) surveys, eDNA surveys, and catch-and-release surveys of reef elasmobranch to assess diversity and relative abundance in the Colombian Caribbean at Isla Cayos de Albuquerque (San Andrés Archipelago). These key baseline data will support future studies on elasmobranchs in other areas of the Seaflower Biosphere Reserve and fill in gaps on the status of elasmobranch populations in the region. This will be combined with large existing BRUV and eDNA datasets...

HEM 2673 Ravnsvadgård_Beretning

(:Unkn) Unknown
I 1984 foretog RAS, Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat, rekognoscering forud for anlæggelse af naturgasledning Skovby-Studstrupværket. Herved indkom følgende fund: 6 skår, 1 flintafslag og 27 stk. brændt flint. Et par af skårene er fra oldtiden. Herefter blev der i 1985 foretaget arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlæg af naturgasledningen. I april og maj foretog Herning Museum prøvegravning på en 259 m lang strækning og udgravning i 2 felter, der var 16 og 42 m i længden....

Beretning

(:Unkn) Unknown
Der blev ved undersøgelsen fundet to langhuse, det ene udateret, sandsynligvis fra yngre bronzealder, det andet er C-14 dateret til starten af ældre germansk jernalder. Omkring bygningerne fandtes desuden en række lertagningsgruber og en grøft.

Registration Year

 • 2010
  1
 • 2011
  2,020
 • 2012
  4
 • 2013
  384
 • 2014
  1,049
 • 2015
  337
 • 2016
  1,148
 • 2017
  3,645
 • 2018
  2,233
 • 2019
  687

Resource Types

 • Dataset
  3,633
 • Text
  2,989
 • Event
  373
 • Other
  23
 • Collection
  16
 • Audiovisual
  8
 • Software
  5
 • Image
  3
 • DataPaper
  2
 • Model
  2

Data Centers

 • Statsbiblioteket
  3,939
 • International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
  2,976
 • The State Archives
  2,714
 • DTIC Datacenter
  2,370
 • Aalborg University Library
  2,120
 • SiB Colombia
  913
 • University College of Northern Denmark (UCN)
  245
 • University of Copenhagen
  20
 • Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
  10