6 Works

Order Uśmiechu a świadomość praw dziecka w przestrzeni społecznej

Paulina Forma
Janusz Korczak, który inspirował autora idei Orderu Uśmiechu, pisał: „nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy”. Zapobieganie i przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka stanowi jedno z wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami. Zjawisko to nadal ma miejsce, a nawet nasila się i wciąż ukazują się nowe jego aspekty. Wskazują na to wyniki badań, m.in. Brunona Hołysta (1991, 2000, 2011),...

Mental health in mothers of children with autism spectrum disorder and its relation to maternal coping styles, sense of coherence and assessment of the child's emotional, social and behavioral functioning

Justyna Świerczyńska & Beata Pawłowska
The aim of this study was to analyse the relationship between mental health symptoms in mothers of children with autism spectrum disorder (ASD) and maternal coping styles, sense of coherence, and mother-rated child’s emotional, social, and behavioural problems.

About the succession in the royal family. Literary image of disability in the historical and legal context (Joe Abercrombie Half a King from the Shattered Sea series)

Marta Bolińska & Patryk Zieliński
The article presents the issue of disability from the literary and legal perspective. The authors take into consideration the issue of disability as a social phenomenon, which is an inseparable element of every environment and culture, as well as the subject of compelling research. An important thread of the article is the transformation of the perception of disability perception throughout the centuries. Joe Abercrombie’s Shattered Sea trilogy serves as a concrete example of its presence....

Psychologiczna charakterystyka perfekcjonizmu u młodzieży

Justyna Świerczyńska, Beata Pawłowska, Izabela Chojnowska- Ćwiakała & Beata Troczyńska
Celem pracy jest porównanie nasilenia perfekcjonizmu u badanych osób z uwzględnieniem ich podziału na płeć, miejsce zamieszkania oraz strukturę rodziny. Analizie poddano zależności między nasileniem perfekcjonizmu a wiekiem badanych, ich osiągnięciami szkolnymi oraz poziomem wykształcenia rodziców.

The conditioning of hermeneutic competences of students of pedagogy: nature versus culture and education

Małgorzata KALISZEWSKA & Barbara KLASIŃSKA
Hermeneutic competences are connected with responsibility and the ability to understand, read, and shape oneself and the world as meaningful, and constituted by senses whole. In Polish pedagogical literature, they are not characterised by name, they are not spoken or written about explicitly, although they function and are assigned to various groups of skills and abilities.

Rodzina w kalejdoskopie współczesnych przemian

Joanna SMYŁA
Artykuł dotyczy przemian współczesnej rodziny związanych z wyłanianiem się epoki ponowoczesności. Na wstępie uzasadniono konieczność interdyscyplinarnego podejścia do badań nad rodziną. W dalszej części artykułu ukazano przemiany współczesnego świata i rodziny, obejmujące zarówno nowe sposoby jej definiowania i funkcjonowania, jaki przemiany struktury i wzorów życia rodzinnego.

Registration Year

 • 2022
  6

Resource Types

 • Journal Article
  6

Affiliations

 • Jan Kochanowski University
  6
 • Medical University of Lublin
  2