3 Works

Zasoby rodzinne pracowników socjalnych a ich gotowość do zmian życiowych

Marta Czechowska- Bieluga
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są korelacje pomiędzy zasobami rodzinnymi pracowników socjalnych a ich gotowością do zmian życiowych. Wstępne określenie rozumienia analizowanych kategorii oraz znaczenia, jakie odgrywają one w pracy socjalnej z rodziną, dało podstawę do analizy wyników badań własnych.

Marital satisfaction – a literature review

Marta Czechowska-Bieluga & Agnieszka Lewicka-Zelent
n. In recent decades, marital satisfaction has received considerable attention in the subject literature, being probably the most frequently analysed dependent variable in the field. Whereas the studies of the analysed issue have a long, and well-documented history, statistics indicate that marital satisfaction is often difficult to achieve and maintain, proving a need for identifying determinants of marital success.

Ukryty program nauczania języka obcego remedium na trudy wychowania młodzieży

Patrycja Linkiewicz
Wychowywanie młodzieży w dobie kryzysu wychowania oraz kryzysu rodziny wymaga poszukiwania nowych możliwości wywierania wpływu na rozwój młodego pokolenia. W artykule zaproponowano ukrytą formę kształtowania młodzieży, możliwą do zaaplikowania w szczególności podczas zajęć z języka obcego.

Registration Year

  • 2022
    3

Resource Types

  • Journal Article
    3

Affiliations

  • Maria Curie-Skłodowska University
    3