7 Works

Wychowanie dziecka z autyzmem. Stres rodzicielski i wypalenie rodzicielskich sił w kontekście perspektywy temporalnej

Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z ASD doświadczają przewlekłego stresu oraz wypalenia rodzicielskiego ze względu na duże obciążenie związane z wychowaniem dziecka. Zrównoważana perspektywa temporalna stanowi zasób osobowy ułatwiający radzenie sobie z obciążeniami i stresem. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych na temat wzorca perspektyw temporalnych występującego u rodziców dzieci z ASD.

Bringing up a child with autism. Parental stress and burnout syndrome in a time perspective context

Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z ASD doświadczają przewlekłego stresu oraz wypalenia rodzicielskiego ze względu na duże obciążenie związane z wychowaniem dziecka. Zrównoważana perspektywa temporalna stanowi zasób osobowy ułatwiający radzenie sobie z obciążeniami i stresem. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych na temat wzorca perspektyw temporalnych występującego u rodziców dzieci z ASD.

Lokalizacja geograficzna jako kontekst badań pedagogicznych. Metodologiczne uwarunkowania komparatystyki edukacyjnej w ujęciu George’a Z.F. Beredaya

Justyna Wojniak
The paper analyses the figure and the achievements of George Zygmunt Fijałkowski-Bereday (1920–1983), an educational comparativist of Polish origin, professor at Columbia University in New York. In his scientific work Bereday was concentrated on the issues of methodology of comparative research in education, which resulted in a scientific study titled Comparative Method in Education first published in 1964. One of main areas of Bereday’s interest in this field was the pursuit of identifying a field...

Stanisława Niemcówna i Józefa Berggruen – propagatorki krajoznawstwa wśród młodzieży krakowskiej okresu międzywojennego

Katarzyna Dormus
Local lore – a comprehensive study of everything pertaining to a given country –started to develop in Poland in the 18th century and this development accelerated in the 19th century. Throughout the partition period, local lore contributed to the strengthening of Polishness and the popularization of knowledge about the country. During the Second Polish Republic, local lore transformed into a social movement, with Cracow at its center. Youth organizations focused on local lore began to...

Nauczyciel i wychowawca Profesor Zygmunt Ruta (1932–2021) – życie i nauka

Ryszard Ślęczka & Adam Ruta
W opracowaniu odniesiono się do młodości, wykształcenia i życia rodzinnego Zygmunta Ruty, jednego z najwybitniejszych profesorów krakowskiego środowiska naukowego. W części zasadniczej przedstawiono dorobek naukowy prof. Z. Ruty oraz starano się pokazać jego wpływ na losy współczesnej pedagogiki. Nie zapomniano też o jego związkach z dzisiejszym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, które wyrażały się w licznych prac naukowych oraz sumienności w wykonywaniu zadań nauczyciela akademickiego.

Znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Joanna Szczyrba- Poroszewska
Doniosłość bogatego muzycznie środowiska została wyeksponowana w wielu badaniach, które dotyczyły dzieci i wybitnych muzyków. Pominięci zostali w nich przyszli nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Niniejsze badania stanowią zatem próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie jest znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej?

Efektywność terapii poznawczo-behawioralnej –modyfikacja poziomu lęku i samooceny u rodziców dzieci z ASD

Małgorzata Płoszaj & Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autism SpectrumDisorders, ASD – ang.) doświadczają przewlekłego stresu, który często przeradza się w zaburzenia lękowe i depresyjne, a także dysfunkcje somatyczne. Ze względu na permanentne obciążenie konieczne jest zastosowanie terapii, prowadzącej do zmniejszenia niepokojących objawów, i rozwijanie skutecznych strategii radzenia sobie. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych o skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej zastosowanej wobec rodziców i opiekunów dzieci z ASD.

Registration Year

 • 2022
  7

Resource Types

 • Text
  4
 • Journal Article
  3

Affiliations

 • Pedagogical University of Kraków
  7
 • University of Agriculture in Krakow
  1