5 Works

Kobiety wchodzące w dorosłość o wychowawczej roli matki

Anna Śniegulska
W artykule zostanie przedstawiona wychowawcza rola matki w świetle wypowiedzi kobiet wchodzących w okres dorosłości. Okres ten jest specyficznym etapem życia człowieka, gdyż najczęściej podejmuje on wtedy refleksję nad założeniem własnej rodziny, podjęciem roli rodzicielskiej, potomstwem i jego wychowaniem. Mając na uwadze, iż role rodzicielskie stanowią podstawowy wymiar funkcjonowania człowieka dorosłego, zasadniczym celem badań było określenie podstawowych atrybutów postrzeganej i wyobrażanej przez młode kobiety wychowawczej roli matki. W badaniach starano się także określić, jak młode...

Edukacyjna rola przewodników o uzdrowiskach galicyjskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Ewa Barnaś-Baran
The article attempts to show the role of the spas as a place of health education and people associated with them, especially spa doctors, in the process of preparing patients for purposeful, conscious and committed treatment. It analyses mainly guidebooks and manuals issued by doctors working in known in the nineteenth and early twentieth century spas, including Krynica, Szczawnica, Iwonicz, Truskawiec. It was determined what were the main thematic areas of their content. Particular attention...

Family with a drug problem: intergenerational transmission of the dysfunction

Marek Motyka & Witold Jedynak
W niniejszym artykule omówiono rodzinne uwarunkowania determinujące używanie narkotyków.

Relacje społeczne nauczycieli z rodzicami w czasie pandemii COVID-19

Jolanta SZEMPRUCH
Artykuł prezentuje problematykę relacji społecznych nauczycieli z rodzicami w czasie pandemii COVID-19, które nabrały nowego znaczenia w odniesieniu do sytuacji zdalnego nauczania. Specyfika tych relacji została przedstawiona z perspektywy nauczycielskiej i rodzicielskiej. W analizowanych wynikach badań i wypowiedziach zwraca uwagę konfrontacyjna postawa rodziców i nauczycieli. Omówione zostały zarówno niekorzystne elementy zaburzonych relacji i braku zrozumienia, jak i obszary i sposoby ich usprawnień.

Rodzina z problemem narkotykowym: międzypokoleniowa transmisja dysfunkcji

Marek Motyka & Witold Jedynak
W niniejszym artykule omówiono rodzinne uwarunkowania determinujące używanie narkotyków.

Registration Year

 • 2022
  5

Resource Types

 • Text
  3
 • Journal Article
  2

Affiliations

 • Rzeszów University
  5
 • Rzeszów University of Technology
  1