2 Works

Etyczne problemy wdrażania medycznego Internetu rzeczy

Jaroslaw Greser
W niniejszym opracowaniu autor porusza problematykę związaną z wdrażaniem medycznego Internetu rzeczy, przy czym z etycznego punktu widzenia. W literaturze podkreśla się, że problemy etyczne związane z korzystaniem z urządzeń H-IoT cieszą się zainteresowaniem badaczy od początków rozwoju tej technologii i są analizowane z różnych perspektyw, z których każda naświetla inne obawy. Przedstawione zatem zostały wybrane problemy etyczne z perspektywy producentów urządzeń mających swoją siedzibę na terenie UE. Artykuł podzielono na cztery części, z których...

E-learning jako swoista przestrzeń komunikacji w edukacji

Kaźmierska Marlena
W artykule poruszono tematykę jakości komunikacji w e-learningu. Zostały omówione pojęcia komunikacji i e-learningu. Publikacja przedstawia komunikację w e-edukacji w relacjach uczeń–nauczyciel. Dokonano analizy wad i zalet e-edukacji podczas porozumiewania się. Zagadnienia komunikacji i umiejętności komunikacyjnych nadal są wyzwaniem dla twórców szkoleń na odległość. E-learning, ze względu na swoje ograniczenia i niedoskonałości, powinien zostać metodą uzupełniającą tradycyjne nauczanie w szkołach, ponieważ tworzenie kompetencji komunikacyjnych poprzez e-nauczanie jest bardzo utrudnione i obecnie brakuje pomysłów na rozwijanie...

Registration Year

  • 2020
    2

Resource Types

  • Text
    2

Affiliations

  • Adam Mickiewicz University in Poznań
    2