Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Problemy efektywności i nierówności społecznych

Anna Sobczak
Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę trybu świadczenia pracy – ze stacjonarnej (w miejscu pracy) na zdalną. Wywołało to szereg konsekwencji zarówno dla pracodawców, jak i pracowników w zakresie organizacji pracy, a także potwierdziło istniejące oraz stworzyło nowe formy nierówności społecznych.

Registration Year

 • 2022
  26

Resource Types

 • Journal Article
  20
 • Text
  6

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  26