76 Works

Prawo autorskie w erze sztucznej inteligencji : uwagi na tle historii „Portretu Edmonda de Belamy”

Aleksandra Bar
Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

O moralnej odpowiedzialności HAL-a 9000, czyli etyka sztucznej inteligencji w praktyce : czy potrzebujemy definicji sztucznej inteligencji?

Michał Nowakowski
Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Problematyka następstwa prawnego mortis causa kont na platformach dystrybucji cyfrowej gier komputerowych

Kamil Trzpis
Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Czerwony kolor podeszwy szpilek jako kształt. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16

Joanna Szczęch
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Dopuszczalność istnienia zasady ogólnej równego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych i akcjonariusza dominującego w prawie unijnym. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-101/08

Patrycja Szczuka
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Klauzule waloryzacyjne stosowane w umowach kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego

Oskar Kwiatkowski
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej usług finansowych – glosa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 11 września 2019 r. w sprawie C-143/18

Jan Łukaszewicz
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Gold-plating – problem nadtranspozycji dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego

Kevin Kaczor
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Porozumienia z zakresu zrównoważonego rozwoju w łańcuchu żywnościowym – prawo konkurencji jako element hamujący rozwój sustainable food chain

Aleksandra Kołodziejczyk
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Chińskiej Republice Ludowej

Zuzanna Choińska
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Mandatory mediation in family disputes in Lithuania: model and first year application experience

Agnė Tvaronavičienė & Odeta Intė

Mediar y remediar: la mediación como profesión y como procedimiento para gestionar conflictos en España

Privaloma mediacija šeimos ginčuose Lietuvoje: modelis ir pirmųjų taikymo metų patirtis

Agnė Tvaronavičienė & Odeta Intė

O ekonomii dobrobytu Rothbarda. Recenzja pracy Dawida Meggera Sprawiedliwość w ekonomii dobrobytu

Jakub Juszczak
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

W małżeństwie jak w więzieniu? Sytuacja Żydówek uwięzionych w małżeństwie (agunot) w Państwie Izrael

Justyna Kisała
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Glosa aprobująca do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie Vavřička i inni p. Republice Czech

Kinga Drewniowska & Aleksandra Gebuza
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Deklaracja z Bangkoku jako przykład azjatyckiego rozumienia praw człowieka

Marek Popielarski
Deklaracja podpisana w Bangkoku w 1993 roku przez przedstawicieli 35 państw Azji i Pacyfiku ukazała szereg odrębności w rozumieniu istoty praw człowieka oraz ich wewnętrznej hierarchii w porównaniu z perspektywą cywilizacji Zachodu. Przedstawiono bezpośrednią genezę wypracowanych koncepcji, przede wszystkim w poglądach ówczesnego premiera Malezji Mahathira bin Mohamada, jak również jego odpowiednika w Singapurze Lee Kwan-Yewa. Wyartykułowanie poczucia własnej odrębności cywilizacyjnej szło w parze z wzrastającym poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego państw południowo-wschodniej Azji, który miał...

Azjatycki model integracji gospodarczej na przykładzie działalności ASEAN w kontekście RCEP – studium polityczno-prawne

Tomasz Orfin
Przedmiotem artykułu jest przybliżenie problematyki Azji Południowo-Wschodniej w kontekście działalności Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Główny nacisk położono na zaprezentowanie wybranej problematyki politycznej, gospodarczej i prawnej związanej z integracją gospodarczą i polityczną państw członkowskich ASEANu. W tekście omówiony zostaje także wpływ Chin i Japonii na politykę Stowarzyszenia oraz poszczególnych państw członkowskich, a także forsowanej przez te państwa koncepcji współpracy gospodarczej. Analizie prawno-politycznej zostaje poddane Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) jako zwieńczenie pewnego etapu integracji i...

Od powstania państwa do wielkiej reformy. Etapy kształtowania się administracji publicznej Grecji

Sebastian Biały
W charakterystyce zjawiska administracji publicznej wskazuje się dwie przeciwstawne cechy: trwałość oraz ciągła zmienność. Jakie są jednak powody przechodzenia przez administrację publiczną ciągłych procesów zmian, czy może jest to tylko zjawisko spowodowane potrzebą dostosowania się do otoczenia? Republika Grecji jest dosyć młodym państwem. Mimo dwustu laty niepodległości, zanotowano znaczną liczbę reform struktur administracyjnych. Pierwsza większa reforma została przeprowadzona w 1997 r. gdzie doszło do optymalizacji administracji publicznej. Celem niniejszego artykułu jest analiza prawnohistoryczna przeprowadzonych reform...

Arbitrażowe rozwiązywanie sporów inwestycyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w oparciu o konwencję ICSID

Krzysztof Trnka

La mediazione obbligatoria in ItaliaLino Orrico

Lino Orrico

Stowarzyszenie MiKK e.V. – mediatorzy i dialog bez granic

Magdalena Jańczuk

Czy analiza predykcyjna stanowi zagrożenie dla rzeczywistej realizacji prawa do sądu?

Paweł Michalik
Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Digitalisierte Informationen im Rahmen einer IT-anknüpfungsfähigen Juristischen Methodenlehre

Wolfgang Kilian
Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Dziedziczenie treści cyfrowych na podstawie regulaminu portalu społecznościowego Facebook

Hanna Wencel
Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Registration Year

  • 2022
    76

Resource Types

  • Other
    76