4 Works

Zakład administracyjny a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Mateusz Paplicki
W miarę ogólnego rozwoju cywilizacji i potrzeb społecznych funkcje administracji są skierowane przede wszystkim ku zaspokojeniu potrzeb ludności, realizowanych m.in. w postaci działań organizujących. Działania organizujące administracji publicznej stwarzają warunki do zaspokojenia potrzeb ogółu. W obliczu pogarszającego się stanu zdrowotnego pacjentów (destynatariuszy) postępujące przemiany w administracji publicznej powinny uwzględnić ten stan rzeczy. Realizacja obowiązku ochrony zdrowia obywateli wyraża się m.in. w tworzeniu odpowiedniej liczby zakładów administracyjnych.

Społeczne uwarunkowania szczepień w Polsce w świetle badań ankietowych

Adrianna Szalonka
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie postaw Polaków wobec szczepień. W pracy sformułowano hipotezę, że Polacy obawiają się skutków ubocznych szczepień i dlatego część z nich jest sceptycznie ustosunkowana do szczepień. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych z zakresu zdrowia publicznego, a także źródeł prawnych w Polsce. Wykonano badania wtórne (wygenerowano dane statystyczne w Polsce dotyczące szczepień w latach 2010–2020). Przeprowadzono również badania pierwotne z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankietowego online w Polsce na próbie 267 respondentów...

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Tadeusz Kocowski, Piotr Lisowski & Mateusz Paplicki
Jubileuszowe konotacje (w 2019 r. minęło 50 lat od utworzenia na ówczesnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych, z kolei w 2020 r. wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii świętuje 75 lat istnienia) dały impuls do przygotowania publikacji analizującej ze współczesnej perspektywy poglądy doktrynalne ojca założyciela wrocławskiej szkoły administratywistycznej – zawarte w publikacji z 1948 r. pt.Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne (opracowanej przez dr. W. Kawkę na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. dr. T....

Znajomość roli pro- i prebiotyków w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób w świetle badań

Agnieszka Jama-Kmiecik, Katarzyna Gil, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska & Irena Choroszy-Krol
Organizm ludzki skolonizowany jest przez różnorodne drobnoustroje, które określane są terminem mikrobiom człowieka. Mikrobiota wpływa na rozwój i wszelakie funkcje układów w organizmie człowieka, dlatego zachowanie jej w niezmienionym składzie jest niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. W profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych XXI w., takich jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny itp. zastosowanie synbiotyków stanowi istotny element. Skuteczność jest uzależniona od szczepu i produktu, w którym występują. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy o roli...

Registration Year

 • 2020
  4

Resource Types

 • Text
  4

Affiliations

 • Wrocław Medical University
  4
 • University of Wrocław
  2