14 Works

Etniczne uwarunkowania sukcesu edukacyjnego. Młodzież eskimoska w szkolnictwie Alaski i Arktycznej Kanady

Tomasz Gmerek

Jak zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu lekkim sukces w edukacji matematycznej?

Izabella Kaiser

Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku)

Zbyszko Melosik

Codzienność, potoczność, refleksyjność jako egzystencjalne wyznaczniki sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnym świecie

Grażyna Teusz
Artykuł jest próbą opisu codzienności, potoczności i refleksyjności jako egzystencjalnych wyznaczników sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnej kulturze. Sytuacja poradnicza, jako specyficzna relacja społeczna, zachodząca między dwoma podmiotami – doradcą a radzącym się, której celem jest pomoc w rozwiązaniu określonych problemów, na różnych poziomach życia, zaprezentowana została poprzez odniesienie do tych trzech kategorii. Szczególny akcent został położony na podkreślenie znaczenia refleksyjnej initerpretacji i rozumienia w relacji poradniczej, na ukazanie ich roli w konstytuowaniu się podmiotowego "ja".

Zasady ogólne prawa podatkowego (próba inwentaryzacji)

Bogumił Brzeziński
W artykule analizowano jedno z kluczowych zagadnień dla całego prawa podatkowego, tj. zasady ogólne tego prawa. Autor podjął próbę inwentaryzacji tych zasad. W opracowaniu poddano zatem rozważaniom pojęcie i znaczenie zasad ogólnych prawa podatkowego, kształtowanie się zasad ogólnych prawa podatkowego, metodologię badań nad zasadami ogólnymi prawa podatkowego, a także listę idei uznawanych za zasady ogólne prawa podatkowego.

Zawiść versus uwielbienie, czyli bohaterowie i celebryci zwierciadłem emocji społecznych

Agnieszka Doda-Wyszyńska & Monika Obrębska
W naszych wcześniejszych badaniach (2014–2016) sprawdzałyśmy, jakie wartości są związane ze współczesnymi bohaterami. Teraz, w najbliższej przyszłości, planujemy badać emocje uwalniane przez bohaterów. Ucieleśniają oni istotne kulturowo wartości, które są przywłaszczane przez mechanizmy rynkowe. Oscylacja konkretnego bohatera w obszarze wartości wywołuje wiele emocji. Na przykład, „gwiazdy” i ich fani, w przyspieszonej oscylacji między adoracją i zazdrością, a nawet nienawiścią, tracą poczucie rzeczywistości, ale być może tylko przez to „szaleństwo”, ostateczny cel ludzkiego świata zostaje opóźniony:...

Refleksyjność młodzieży wobec własnej przyszłości zawodowej

Lucyna Myszka-Strychalska
Sfera życia zawodowego stanowi ważny wycinek egzystencji człowieka, wymagający od niego odpowiedniego namysłu i zaangażowania. Planowanie, zarządzanie oraz monitorowanie przebiegu własnej kariery należą do grona zadań, przed którymi staje każda jednostka. Niezwykle interesujące okazuje się przyglądanie się wywiązywaniu się z tych zobowiązań przez ludzi młodych, ponieważ to właśnie oni będą przyszłymi kreatorami przestrzeni rynku pracy. Przygotowując się do aktywnego życia zawodowego w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, podejmują oni refleksję nad własną przyszłością i tym samym...

Wykorzystanie coachingu w codzienności szkolnej

Joanna Kozielska

Kobiety na politechnikach - trajektorie codzienności w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych

Emilia Szymczak

Dom jako przestrzeń dzieciństwa i dorastania – (auto)biograficzne konteksty w pracy coachingowej

Magdalena Piorunek
W tekście dokonano charakterystyki coachingu jako niedyrektywnej formy wsparcia jednostki. Wskazano na to, że proces samodoskonalenia i pogłębiana refleksji indywidualnej w kontekście coachingowym skierowany jest przede wszystkim ku przyszłości. Niemniej jednak uświadomienie sobie – zidentyfikowanie i nazwanie posiadanych zasobów na poziomie indywidualnym i interpersonalnym – wymaga często namysłu nad przebiegiem dotychczasowego życia w kontekście miejsca i czasu. W tym aspekcie ukazano dom rodziny pochodzenia jako przestrzeń (miejsce, terytorium) rozgrywania się codzienności biograficznej w sensie fizycznym...

Z katedr na sztandary. Rozważania o nauczycielach – patronach szkół (na przykładzie Wielkopolski Wschodniej)

Piotr Gołdyn
Nadawanie imion szkołom ma już kilkusetletnią tradycję, jednakże jej rozwój najbardziej widoczny jest w XX wieku, szczególnie w jego II połowie, i współcześnie. Szkoły wybierają różnych patronów – najczęściej poetów, pisarzy, kompozytorów, społeczników. Wśród tych patronów znajduje się również dość specyficzna grupa, którą stanowią byli kierownicy szkół i nauczyciele. W przypadku Wielkopolski Wschodniej można wyróżnić osiem takich postaci, które w wyniku wyborów dokonanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców stali się patronami szkół, w których niegdyś...

Przyszłość globalnej ekonomii na stokach Gstaad. Codzienność Institut Le Rosey - szwajcarskiej elitarnej szkoły średniej

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Idea uważności w praktyce edukacyjnej

Róża Kowalska

Registration Year

  • 2019
    14

Resource Types

  • Text
    14

Affiliations

  • Adam Mickiewicz University in Poznań
    14