5,162 Works

Eco-Innovation and Emissions Trading: a sector analysis for European countries

Pablo Silva, Mara Madaleno, Margarita Robaina & Mónica Meireles
This article aims to assess the impact of a specific regulation, namely the European Union emission trading system (EU-ETS), on the Eco-Innovation (EI) activities of the companies, to assess its effectiveness in changing the companies’ environmental behavior. It also intendsto empirically examine whether the EU-ETS and its ‘stringency’ are significantly related to EI, taking into account both the internal and external factors that might be correlated with EI. To this end, we develop a cross-sectional...

Problem-based Learning in Institutional and Curricular Design at the New Model Institute for Technology and Engineering (NMITE)

Helen L. Rogers, Sarah J. Hitt & Dave G. Allan
NMITE’s Master’s in Integrated Engineering (MEng) was created with a unique philosophy of integrating not only traditionally separate strands of engineering, but also of integrating engineering with other disciplines such as arts, humanities, and business. This broad and deep integration is made possible by adopting the principles and practices of problem-based learning (PBL) and embedding them within predetermined module challenges. In this way, each PBL challenge highlights and hones areas of engineering expertise and embeds...

Editorial

Patrik Kjærsdam Telléus & Bettina Dahl Søndergaard
Journal of Problem Based Learning in Higher Education, Vol. 9 No. 2 (2021)

Entire issue

Annemette Helligsø
Journal of Problem Based Learning in Higher Education, Vol. 9 No. 2 (2021)

Co-Production and Co-Creation

Ann Starbæk Bager, Lone Hersted & Ottar Ness
Over the past decade, co-production and co-creation have become central buzzwords throughout society. The terms engender a fundamental participatory ethos, entailing an increasing involvement in decision-making processes of a variety of people across diverse contexts, who should be given a voice in a wide range of practices to a higher degree than previously done. To a large extent, this participatory wave thus creates new challenges and dilemmas for employees in contemporary organizations. For instance, many...

Democratic possibilities and limitations of digital co-creation

Anne Tortzen
Platform-based, virtual co-creation in cities is currently a major, global trend. In response to democratic challenges, cities like Madrid, Barcelona, Paris and Reykjavik invite citizens to co-create the city through virtual platforms. Based on research in the fields of e-participation and digital crowdsourcing and drawing on the first mover cases of Reykjavik and Barcelona, this article explores the democratic possibilities and limitations of this type of digital co-creation.

“Samskaping” i norsk offentlig sektor

Janne Paulsen Breimo & Asbjørn Røiseland
“Co-creation” in Norwegian public sector – Changes, Opportunism or Symbolism? The Norwegian word for co-creation, “samskaping”, is a new-constructed word that during the last 5 years has become a key concept in the public sector. How to understand this conceptual change? By leaning on theories about organizational diffusion and translation, the article explores to what extent we are witnessing a real versus more symbolic change. The article analyses the spread of co-creation based in web-searches...

Hvilke posisjoner kan være vanskelige å innta i forskning for medforskere som er avhengige av hjelpeapparatet?

Ellen Syrstad & Håvard Aaslund
The article is based on two PhD studies in which marginalized co-researchers who depend on the aid apparatus contribute to co-creation of research. The first study includes parents whose children are placed in public care; the other study includes homeless people. In the article, we want to explore the co-creation process between researchers and co-researchers in research where the co-researchers have a background from marginalized groups that depend on the aid apparatus. Findings from our...

Samskaping som revitalisering av samfunnsarbeid i sosialt arbeid – mulighet eller blindspor?

Ole Petter Askheim
From being an important approach in the 1970s community work today has a weakened position in social work. Individual oriented positions dominate. The development could be seen as paradoxical since the term co-creation simultaneously has obtained a prominent position in welfare policy. However, even if both concepts share the prefix “co”, the terms have very different backgrounds. Community work has its roots in a bottom-up perspective and a left-wing ideology. The co-creation approach has its...

Mapping and understanding the potentials of co-creative efforts in museum experience design processes

Kristina Maria Madsen & Mia Falch Yates
In current museum practice, policy, and literature it is indicated that to be able to live up to today’s communication standards in a museum context, different types of expertise need to come together in collaboration. However, in museum literature, collaborative projects have often been evaluated in terms of their overall perspectives and outcomes, rather than discussing how the collaborative and co-creative efforts are shaped and feed into the designs. Therefore, this paper suggests an initial...

Social research at a time of fast feedback and rapid change

Rick Iedema
This contribution offers a reflection on the shift in social science towards participative enquiry and collaborative research practices. In doing so, the paper challenges the common conception that the methodological indeterminacy that participatory research may occasion undermines its scientific credentials by rendering its processes and outcomes vulnerable to idiosyncratic events, subjective interpretations, local variability and chancy outcomes. The focus of the article is not just that participatory processes require research flexibility to enhance the pragmatic...

Frustration of Purpose, Brexit, the COVID-19 Pandemic and Commercial Contracts

Mitja Kovač & Paul Albrecht
Lawyers and commercial contracting have been stressed by extraordinary uncertainty over the past four years. Brexit and the Covid-19 pandemic’s uncertain outcomes and the debate on the appropriate application of the frustration doctrine represent one of the most challenging issues for contract law scholars and practitioners. This paper contributes to the extensive scholarly debate on whether Brexit and Covid-19 constitute frustration of purpose events in contracts by exploiting the findings of the economic literature on...

Historiske kort som arkæologisk kilde. Nogle vestjyske erfaringer

Esben Schlosser Mauritsen
Denne artikel præsenterer, hvordan de historiske kort kan anvendes i det arkæologiske arbejde, samt et udvalg af, hvilke resultater man kan opnå ved hjælp af dem. Der er indledningsvis lagt vægt på helt praktiske erfaringer med georeferering af kortene. Der anbefales en fremgangsmåde, hvorpå man kan sikre god præcision, der samtidig gør det muligt at samle de mange kort til let anvendelige mosaikker. Med de digitalt oprettede kort er det for arkæologien helt oplagt at...

Anvendelsen af historiske grønlandske flyfotos i klimaforskningen

Niels Jákup Korsgaard
For at forstå hvordan gletsjere og indlandsis reagerer på nuværende klimaforandringer, og bestemme bidraget ved afsmeltning og kælvning til den globale havniveaustigning, monitoreres ismasserne på Grønland. Klima- og GPS-stationer placeret på isen i giver løbende oplysninger om bl.a. indstråling, lufttemperatur, nedbør og højdeændringer, mens det store overblik leveres med remote sensing fra fly og satellitter. Den moderne æra med primært satellitbaseret radar- og lasermåling af ismasserne begyndte i Grønland tidligt i 1990’erne, men det er...

Kort som slægtshistoriske kilder

Mette Colding Dahl
Hvor slægtsrelateret ejendomshistorie tidligere var et tungt og tidskrævende arbejde, har de seneste års massedigital-isering af historiske arkivalier fra danske kulturinstitutioner gjort det forholdsvis let at lokalisere ejendomme, der engang var i en bestemt slægts besiddelse, og at afdække deres historie. Centrale kilder til dette arbejde er de historiske kort, som ligger online på Geodatastyrelsens (GST) Historiske kort på nettet, og særlig de såkaldte original-1-kort, der blev tegnet ved matrikuleringen 1806-1860, og som giver en...

Menneskets påvirkning af Store Vildmose kvantificeret ved brug af historiske kort

Mogens Humlekrog Greve, Mette Balslev Greve & Sonja Li Tind
Højmoser repræsenterer de største tørvedækkede områder i Danmark, og en undersøgelse af disse områder kan belyse menneskelig indflydelse på de danske tørvejorder. Vi har studeret den menneskelige indflydelse ved Store Vildmose og anvendt arealanvendelsen fra topografiske kort af forskellig alder (høje målebordsblade, lave målebordsblade og 4-cm-kort), punktopmålt højdeinformation fra bymålingerne, en moderne LiDAR (Light Detection and Radar) baseret højdemodel samt boredata, som giver information om tørvens tykkelse. Formålet med undersøgelsen har været at kvantificere ændringer...

A cross-cultural study of semantic ties in the abstracts of conference proceedings

Benjamin Amoakohene & Joseph Benjamin Archibald Afful
Connectedness in research article abstracts plays a vital role for them to be able to attract a broader readership. It also enhances abstracts' potential for acceptance at local and international conferences. In view of this, the study investigates variations in the strategies that writers from Anglophone and Francophone settings use to create connectedness in their conference paper abstracts. The data for this study comprise 50 abstracts submitted by these two groups of writers to the...

Musculoskeletal modelling of manual material handling in the supermarket sector

Sebastian Laigaard Skals

Socioeconomic differences in care and outcomes after out-of-hospital cardiac arrest

Sidsel Gamborg Møller

Unfolding the Green Economy: The Case of Lake Turkana Wind Power Project

Sofie Nørager Andersen, Ingibjörg Bryndís Árnadóttir, Erieda Hila, Gabriela Kaplan & Ariadni Stavroula Zormpa
This article is concerned with the development of the green economy as a passive revolution, particularly after the financial crisis of 2008-2009. The green economy refers to the emergent market for renewable energies and carbon-neutral growth. By defining the transformation to the green economy through the Gramscian idea of hegemony and passive revolution, this article highlights the strong role of neoliberalism in the green economy and disputes the framing of the green economy as a...

Teaching Critical Thinking Within an Institutionalised Problem Based Learning Paradigm - Quite a Challenge

Heilyn Nunez Camacho & Ellen Christiansen
This paper reviews the design of a ‘Professional Inquiry’ course taught for four years to Information Studies students at Aalborg University, Denmark, within the pedagogical paradigm of Problem Based Learning (PBL). The course teaches students how to formulate research questions and scientific problems, and determine what is worthwhile knowing within the field of informatics. While no contradiction was foreseen at the outset of the study, the following dilemmas surfaced over the four years, putting the...

How does organisational culture influence the process of implementing PBL?

Heilyn Camacho, Mayela Coto & Kenneth Mølbjerg Jørgensen
With the growing demand to use pedagogical approaches to foster 21st-century skills such as problem solving, creativity, critical thinking, collaborative learning and innovation, problem-based learning (PBL) has been the pedagogical approach chosen by many educational institutions. However, moving from traditional teaching to PBL demands an organisational change. Although organisational culture is widely recognised as a critical success factor in the implementation of PBL, the literature provides very limited insight into how it influences the implementation...

COHSMO dataset 1

Flora Champetier
Survey data prepared for COHSMO deliverable D5.2 and D5.4. The COHSMO project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727058.

Kortlægning af trafikal luftforurening og virkemiddelkatalog for Frederiksberg Kommune

Steen Solvang Jensen, Jørgen Brandt, Lise M. Frohn, Matthias Ketzel, Morten Winther, Marlene Schmidt Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har for Frederiksberg Kommune udarbejdet en kortlægning af luftforurening (Jensen et al., 2020a) og et virkemiddelkatalog for forbedring af luftkvaliteten (Jensen et al., 2020b). De to rapporter indgår som fagligt baggrundsmateriale for Frederiksberg Kommunes egen formulering af en luftforureningsstrategi - STRATEGI FOR REN LUFT – 2030, som blev udgivet i august 2021 (Frederiksberg Kommune, 2021). Artiklen beskriver kortlægningen af luftforureningen i Frederiksberg Kommune og dens...

Flexibilities under Trips: Implementation Gaps between Theory and Practice

Muhammad Zaheer Abbas & Shamreeza Riaz
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property (hereinafter TRIPS) aimed at fostering innovation and developing a system based on innovation-oriented national economies. TRIPS could have enabled all member states to achieve economic development had the enforcement mechanisms been properly implemented. But owing to varying level of development of the member states, the system lacked balance and its implementation was open to abuse.1 When TRIPS Agreement was concluded, the problems faced by the third world...

Registration Year

 • 2022
  12
 • 2021
  434
 • 2020
  2,241
 • 2019
  652
 • 2018
  278
 • 2017
  355
 • 2016
  619
 • 2015
  135
 • 2014
  426
 • 2013
  6

Resource Types

 • Text
  4,450
 • Dataset
  110
 • Data Paper
  10
 • Software
  5
 • Image
  4
 • Dissertation
  1
 • Interactive Resource
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • Aalborg University
  30