4 Works

”My battle of life”

Helle Nystrup Lund
Artiklen er et case-studie fra voksenpsykiatrien med fokus på metodebeskrivelse. Med afsæt i et individuelt behandlingsforløb med en ung mand med en skizo-affektiv diagnose, gøres der rede for de anvendte musikterapeutiske og kognitive metoder. Sangskrivning i form af rap som specifik anvendt teknik belyses, og to udvalgte kognitive metoder præsenteres: hjemmeopgaver tilpasset musikterapien og arbejdet med livsværdier. Endelig diskuteres fordele og implikationer i integrationen af kognitive metoder i musikterapi.

Med pasienten i førersetet

Hans Petter Solli
Artikkelen introduserer recovery-perspektivet i forhold til psykiske lidelser og psykisk helse, og ser på dets mulige implikasjoner for musikkterapien. Det gjøres greie for historiske utviklingstrekk og rasjonale bak den medisinske modellen i behandling og psykoterapi, og for recovery-perspektivets historiske utvikling og konseptualisering. En case-vignett danner bakgrunn for en diskusjon av bedringsperspektivets implikasjoner for meta-perspektiv, praksis og forskning. Humanistiske -, ressursorienterte - og samfunnsorienterte tilnærminger til musikkterapi foreslås som konstruktive veier mot en mer recovery-orientert musikkterapi.

Manual for procesorienteret musikterapi med personer med BPD

Niels Hannibal, Inge Nygaard Pedersen, Lars Ole Bonde, Lars Rye Bertelsen, Charlotte Dammeyer & Helle Nystrup Lund
Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM). PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM indeholder beskrivelser af manualens unikke, essentielle men ikke unikke, acceptable og ikke acceptable dele. Den unikke del af PROM skal kunne implementeres til alle målgrupper, mens de øvrige dele af manualen rettes til i...

Musiklytning og indre billeder

Lars Ole Bonde & Inge Nygaard Pedersen
Kan lytning og indre billeddannelse til udvalgt klassisk musik være en effektiv gruppeterapiform for ambulante psykiatriske patienter? Med henblik på at besvare dette spørgsmål deltog 12 ambulante patienter i årene 2008-10 i et pilotprojekt med i alt 8 gruppeforløb (2-4 deltagere per gruppe; enkeltpersoner kunne deltage i flere grupper), og i denne artikel gøres der status over forløbet og resultaterne. Først præsenteres baggrunden for og tilrettelæggelsen af det receptive musikterapiforløb, og den særligt udvalgte musik...

Registration Year

  • 2012
    4

Resource Types

  • Text
    4