6 Works

The AUDIS Catalog of Human HRTFs

Jens Blauert, Marc Brüggen, Klaus Hartung, Adelbert W. Bronkhorst, Rob Drullmann, Gerard Reynaud, Lionel Pellieux, Winfried Krebber & Roland Sottek
In the European-Union funded project AUDIS (AUditory DISplay) a multipurpose auditory display for 3-D hearing applications is being developed. A main goal is to develop a special sound generator in combination with an auditory-symbol database that can, e. g., be used in avionics and automotive industries. As the project relies heavily on binaural technology and, hence, on the availability of reliable human HRTF data, a special program for collecting these data has been undertaken. In...

Guidet musik- og krops-lytning

Med udgangspunkt i kliniske erfaringer fra psykodynamisk musikterapi i psykiatrien, Region Nord, beskriver denne artikel en ny supplerende metode inden for traditionen Guided Imagery and Music (GIM). Grundelementerne i metoden Guidet Musik- og Kropslytning (GMKL) består overordnet af: guidning, lytning til specifikt udvalgt klassisk musik, udtrykt og fortolket gennem krop & bevægelse, med henblik på afklaring, integration og personlig udvikling. I artiklen beskrives, hvordan GMKL med brug af det kropslige element kan bidrage som supplerende...

Compressive Sensing Simulation Framework

Patrick Steffen Pedersen & Christian Schou Oxvig

Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

Niels Hannibal
Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i musikterapi med denne målgruppe. Artiklen ser på de forskrifter til mentaliseringsfremmende tiltag som Allan, Fonagy og Bateman (2010) beskriver. Artiklens konklusion er dels af MBT’s krav til forholdemåde og interventionsfokus er et skift i forhold...

Hur låter det du har varit med om?

Hillevi Torell
Barn och ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser är en betydelsefull grupp att uppmärksamma och satsa på, så att deras hälsa och psykiska växt hamnar i gynnsamma utvecklingsspår. Detta framförallt för deras egen skull, men också för de människor som påverkas av deras liv, nu och i en kommande framtid.

MMusiklytning og indre billeder

Lars Ole Bonde & Inge Nygaard Pedersen
Denne artikel er tredje og sidste del af afrapporteringen fra det kliniske pilotprojekt “Musiklytning og indre billeder”, et projekt som blev gennemført i et samarbejde mellem de to forfattere, som begge var musikterapeuter for grupperne i projektet. Første del blev præsenteret af Bonde (2011) i årsskriftet Musikterapi i psykiatrien 6 og omhandlede assessment-delen af projektet. Anden del blev rapporteret af Bonde & Pedersen (2012) i Musikterapi i Psykiatrien Online 7 og omhandlede resultaterne fra pilotprojektet...

Registration Year

  • 2013
    6

Resource Types

  • Text
    4
  • Software
    1