434 Works

COronaVIDen: Hvad kommer COVID-19 til at betyde for vores hverdag?

Karen Johanne Kortbek
Denne artikel vil præsentere forskningsprojektet CoronaLytics, herunder formål, metoder og foreløbige resultater. Projektet vil undersøge coronasmittens udvikling og danskernes ændrede levemønstre i forbindelse med en pandemi-nedlukning, og denne artikel vil endvidere komme med betragtninger på, hvad disse ændrede adfærds- og levemønstre kan have af betydning for den måde, vi bruger byrummet på. Der er blevet lanceret en app – COronaVIDen – som logger borgerdelte aktivitetsdata fra wearables (SmartWatch, fitness-trackere mv.) eller fra smartphones. Disse indsamlede...

Data Literacy in The Smart City

Jane Kunze
Aarhus Bibliotek har arbejdet med børn om at indsamle og analysere data om lyden fra Aarhus ved hjælp af micro:bits. Målet er at træne de studerendes datakendskab og samtidig få dem til at bidrage til en større 'datafortælling' om byen. Det er vigtigt at skabe opmærksomhed omkring de enorme mængder data, der produceres af og omkring os, samt inspirere lokale samfund til at udnytte disse data, hvis vi ønsker, at digitaliseringen af ​​vores byer ikke...

Denmark is Damaging Children by Leaving them on Lesbos

Mette Nielsen
In this essay, Mette Nielsen zooms in on the Danish response to the fire in the Moira camp on Lesbos.

The Interdisciplinary Journal of International Studies

Rieke Schröder & Ariadni Stavroula Zormpa
The Interdisciplinary Journal of International Studies, Vol. 10 No. 1 (2020): The Interdisciplinary Journal of International Studies: Global Perspectives

Forced Sterilization of Immigrant Women in US Detention Center

Emily Boem Palomo, Amalie Winther Andersen & Christina Binderup Mikkelsen
Abstract This article addresses the reports of immigrant Latin American women being forcibly sterilized in the Irwin County ICE detention center through an intersectional approach and by using Critical Discourse Analysis (CDA) on data retrieved from news articles from the past six years and sources on the history of the practice of forced sterilization. How are these women vulnerable to this kind of abuse? The results indicate that immigrant Latin American women are in fact...

Through Using a Multi-Level Approach, What Role do Women Play in Peacebuilding and Conflict Resolution in the Acholi Ethnic Group of Northern Uganda?

Michaela Sørensen & Annelies Coessens
Northern Uganda is home to the Acholi people, the predominant ethnic group of the region. The northern region of Uganda has been impacted the most by the civil war the country faced from 1981-1986 and, thereafter, the 20-year war with the Lord’s Resistance Army (LRA) that spanned from 1986-2006. Using such conflict-settings as a predisposition, the article aims to examine the role of women in peacebuilding and conflict resolution through a Social Ecological Perspective approach....

Strategic Choices for Media Managers: A Conceptual Framework for Strategy Adoption

Mohammad Abooyee Ardakan & Saeid Ghanbary
Purpose: Strategy adoption for media businesses has been a major concern for both researchers and executives due to environmental turbulence that such organizations have experienced during the last two decades. The purpose of this article is to elaborate on a comprehensive model through which media businesses could have a clear macro guideline of strategy development, based on the life cycle of their organization, as well as the contextual conditions of their environment. Method: Combining the...

Policy for Fostering Entrepreneurship and Innovation in Creative Industries

Zhan Su & Hadi Zarea
This policy review describes the efforts to develop an ecosystem to boost innovation in creative industries. Since the 2017 re-imposition of the US-led sanctions on Iran, creative industries in the country emerged as a competitive advantage which could help lessen reliance on foreign countries and generate revenues through self-sufficiency. Accordingly, the Iranian government has invested in creative industries ecosystem to foster entrepreneurship and innovation. This policy review briefly touches on Iran's experiences in the implementation...

Section 230 and the U.S Policy Debates Surrounding Content Moderation and Online Speech

Jennifer Huddleston
This paper provides an overview of Section 230, a law that provides broad liability protection in the United States for online platforms regarding user-generated content, and the ongoing debates about the impact of the law, content moderation, and online speech. It begins by explaining the intended purposes of Section 230, discusses criticisms it currently faces, and reviews the potential consequences and policy concerns with many of the proposed changes. It concludes that Section 230 remains...

Techno-economic evaluation of electricity price-driven heat production of a river water heat pump in a German district heating system

Ulrich Trabert, Mateo Jesper, Weena Bergstraesser, Isabelle Best, Oleg Kusyy, Janybek Orozaliev & Klaus Vajen
Large scale heat pumps (HP) are an important technology that will link district heating (DH) systems to the electricity sector in future smart energy systems. This paper examines the feasibility of the integration of a river water HP at a combined heat and power plant in Germany. It is part of a more extensive study about the transformation of a DH system in an urban district towards a 4th generation DH system. The focus is...

Energy Consumption Efficiency Behaviours and Attitudes among the Community

Obadia Kyetuza Bishoge, Godlisten Gladstone Kombe & Benatus Norbert Mvile
The world is currently experiencing a high demand for energy that leads to an increase in energy consumption. The increased energy consumption rate leads to a rise in greenhouse gas emissions which provide climate change concerns in our earth. To tackle increased environmental challenges, there is a need for adopting energy behaviours among society globally. This review provides an overview of the approaches, theories, and models which explain in detail how human behaviours can influence...

Context-Aware Sensing and Implicit Ground Truth Collection: Building a Foundation for Event Triggered Surveys on Autonomous Shuttles

Valentino Servizi, Dan Roland Persson, Per Bækgaard, Hannah Villadsen, Inon Peled, Jeppe Rich, Francisco C. Pereira & Otto A. Nielsen
The LINC project aims to study interactions between passengers and autonomous vehicles in natural settings at the campus of Technical University of Denmark. To leverage the potential of IoT components in smartphone-based surveying, a system to identify specific spatial, temporal and occupancy contexts relevant for passengers’ experience was proposed as a central data collection strategy in the LINC project. Based on predefined contextual triggers specific questionnaires can be distributed to affected passengers. This work focuses...

Evaluering af trafiksikkerhed ved hævede krydsflader

Morten Lind Jensen, Michael W. J. Sørensen & Tanja K.O. Madsen
Projektet omhandlende trafiksikkerhed ved hævede krydsflader i vigepligtskryds har haft til formål at undersøge den sikkerhedsmæssige effekt af at etablere hævede krydsflader i vigepligtsregulerede kryds i byzone. Dvs. at undersøgelsen er ende ud med et estimat for størrelsen på den isolerede sikkerhedseffekt af at etablere en hævet krydsflade i et enkelt prioriteret vejkryds i byzone. Projektet er lavet som et samarbejde mellem Via Trafik og Trafikforskningsgruppen ved BUILD på Aalborg Universitet (AAU BUILD).

Samkørsel i Danmark – fremtidens mobilitetsform?

Maria Hornbæk Kristensen & Michella Sofie Bigom Nielsen
Har samkørsel et potentiale som fremtidens mobilitetsform, og hvordan kan brugen af samkørsel øges i Dan-mark er spørgsmål, der besvares i denne artikel. Dette undersøges gennem et litteraturstudie, en klyngeana-lyse med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, samt en analyse af samkørsels-data fra samkørselstjenesten nabogo. Det er fundet, at samkørsel har et potentiale for fremtidens mobilitet, da danskerne er åbne overfor mobilitetsformen, og ser flere fordele ved samkørsel særligt med hensyn til klimaet og miljøet. Samkørsel...

Energy-efficient control of shopping center HVAC

Joakim Børlum Petersen

What Do Humanities Researchers Do?

Lasse Gøhler Johansson

Spraino

Filip Gertz Lysdal

Sociale konsekvenser af børnekræft

Line Thoft Carlsen

Wheat Dough Characterisation at Industrial Bakeries

Anne-Sophie Schou Jødal

Qualifying Circular Economy in Building Design Practice

Leonora Charlotte Malabi Eberhardt

Med eftertryk! Et nyfundet bind med 1600-tals fæstningskort

Bjørn Westerbeek Dahl
Rundt om i europæiske arkiver findes mange kortværker, der belyser ældre tiders brug af kort. Et af de mere spektakulære er dukket op i Militärgeschichtliches Forschungsamt i Potsdam i form af et bind med kort fra 1693 med præsen-tation af de vigtigste europæiske fæstninger, herunder påfaldende mange fra Skandinavien. Det er dog ikke så overraskende, for ophavsmanden, militæringeniøren Christoph Heer (1637-1701), havde i sin ungdom arbejdet i godt 10 år i Danmark, og selv 30...

Brugen af historiske kort i landskabshistorie og landbrugshistorie

Per Grau Møller
Bidraget behandler anvendelse af historiske kort i de to discipliner. Landskabshistorie kan næsten ikke udfoldes uden brug af historiske kort, og der gives eksempler på, hvordan den mest detaljerede korttype, original-1-kort, har fundet anvendelse i flere sammenhænge, især i digital form. Men også andre korttyper er blevet brugt, især topografiske kort til nyere landskabshistoriske studier. Inden for landbrugs-historie er der ikke nødvendigvis samme rumlige fokus og dermed anvendelse af historiske kort, enten til analyse eller...

Gamle og nye skove

Peder Dam
Skove er ikke bare skove. Ud over variation af træarter og forskellige strukturer i skovene kan skovenes historik have betydning for biodiversitet, det arkæologiske potentiale og skovenes fortælleværdi. Artiklen her præsenterer en række kilder og metoder, samt ikke mindst problemstillinger ved disse, til belysning af skovenes historiske geografi fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. Den primære kildegruppe til dette er her historiske kort, da disse giver bedre information om geografien end f.eks....

Færgesteder, færger og landingssteder på topografiske kort

Peter Michaelsen
Mit samarbejde med Peter Korsgaard begyndte nok for omkring 20 år siden i Kort & Matrikelstyrelsen. Peter var styrelsens arkivar, og jeg var leder af produktionen af topografiske kort. Peter og jeg fik ofte spørgsmål fra kortbrugere. Det resulterede i, at jeg udarbejdede nogle standardsvar og beskrivelser af kortbladene. I 2011 havde jeg en snak med Peter om, hvad han mente, at der var behov for, at jeg beskrev. Peter fortalte, hvad han godt kunne...

Registration Year

 • 2021
  434

Resource Types

 • Text
  382
 • Dataset
  50
 • Dissertation
  1
 • Interactive Resource
  1

Affiliations

 • Aalborg University
  7