916 Works

RAW chromatographic data (GC-MS) for the article: \"The chemistry and histology of sexually dimorphic mental glands in the freshwater turtle, Mauremys leprosa\" - concept

Alejandro Ibáñez, Albert Martínez-Silvestre, Dagmara Podkowa, Aneta Woźniakiewicz, Michał Woźniakiewicz & Maciej Pabijan

Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)

Bogumił Brzeziński & Agnieszka Franczak

Traktatowa swoboda przedsiębiorczości a autonomiczne międzynarodowe prawo spółek

Arkadiusz Wowerka

O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego - ku konstytucji społeczności międzynarodowej?

Tomasz Widłak

Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Barbara Mikołajczyk

Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001

Justyna Balcarczyk

Prawo właściwe dla czynności prawnych mortis causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ewa Kamarad

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji \"Bioinnovation International Summit 2010\" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Mateusz Woźniak

Spór wokół publikacji karykatur Mahometa

Katarzyna Fuchs & Ireneusz Kamiński

Zakres obowiązków pozytywnych państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Magdalena Jankowska-Gilberg

Prawo do prywatności w Travaux preparatoires Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Agnieszka Czubik

Comparison of the shape-adaptive and spherical kernels LGI's - evidence from schizophrenia - concept

Przemysław Adamczyk, Alicja Krześniak & Olga Płonka

Comparison of the shape-adaptive and spherical kernels LGI's - evidence from schizophrenia - version 1

Przemysław Adamczyk, Alicja Krześniak & Olga Płonka

White matter brain abnormalities are related to the severity of the negative symptoms in schizophrenia outpatients – a DTI study - concept

Przemysław Adamczyk, Olga Płonka & Jáni Martin

Wspólne Zespoły Śledcze

Piotr Kosmaty

Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach

Michał Wojewoda

European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history

Anna Wojcik

Definiowanie pojęcia niepełnosprawności we współczesnej filozofii

Wojciech Ciszewski

Data file for the article : everyday memory failures across adulthood : implications for the age prospective memory paradox, PLOS ONE 2020 - version 1

Agnieszka Niedźwieńska, Józefina Sołga, Patrycja Zagaja & Magdalena Żołnierz

Registration Year

 • 2022
  55
 • 2021
  309
 • 2020
  349
 • 2019
  203

Resource Types

 • Text
  697
 • Journal Article
  127
 • Dataset
  90
 • Book
  1
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  440