690,940 Works

SH457152.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, Anders Bjørnsgard Aas, Rachel Adams, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Synnøve Botnen, Sarah Bourlat, Tanya Cheeke, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Camila Duarte, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, Hanna Friberg, Tobias G. Frøslev, Sigisfredo Garnica, József Geml, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Christian Wurzbacher
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs

Kats Kivistik, Mart Veliste, Maarja Käger, Nastja Pertsjonok, Kaido Väljaots & Teele Viliberg

Pulmonaalhüpertensiooniga haigete diagnoosimine ja jälgimine Eestis Euroopa 2009. aasta ravijuhendi kontekstis

Sigrid Järvekülg, Ly Anton, Eevi Pärsik & Alan Altraja
Pulmanaalhüpertensiooni (PH) iseloomustab vererõhu tõus kopsuringes. Põhjused võivad olla erinevad, sagedamini seotud erinevate südame- ja kopsuhaigustega, kuid on seoseid ka arvukate mittekardiopulmonaalsete haigustega. PH sümptomid kujunevad aeglaselt, sagedamad neist on düspnoe, väsimus, jõuetus, mitteproduktiivne köha, sagedased minestushood, perifeersed tursed jms. Vaevused süvenevad füüsilisel koormusel. Ravimata juhtudel on haiguse prognoos halb. 2009. aastal avaldati Euroopa Kardioloogide Seltsi, Euroopa Kopsuarstide Assotsiatsiooni ning Rahvusvahelise Südame- ja Kopsusiirdamise Seltsi koostöös valminud pulmonaalhüpertensiooni ajakohastatud diagnoosimis- ja ravijuhend (1). Eesti Kardioloogide,...

Short communication: The improvement of the quality, and nutrient content of leaf celery transplants by effective microorganisms

Margit Olle
Effective microorganisms (EM) comprise a mixture of live natural cultures of microorganisms isolated from fertile soils that are used to improve crop production. The purpose was to assess the influence of EM on the growth and nutrient content of leaf celery transplants. Two treatments were compared: 1) EM treatment comprised of seed soaking in EM 1:500 solution, sowing in EM treated peat and watering the plants weekly with EM solution. 2) Control treatment included similar...

Eesti puudepanga korpus

Kaili Müürisep
Estonian Treebank is available both in the VISL and TigerXML format. Esttre consists of ca 1400 manually annotated sentences (10600 tokens), the text classes represented in the Corpus are fiction, both translated and original, newspaper texts and 20 sentences of transcribed spoken language.

Aasa Aaloe välipäevik nr 9

Aasa Aaloe
Field notebook with description Kukruse Stage and oil shale productive beds in drill cores Estonia

SH428021.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, Anders Bjørnsgard Aas, Rachel Adams, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Synnøve Botnen, Sarah Bourlat, Tanya Cheeke, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Camila Duarte, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, Hanna Friberg, Tobias G. Frøslev, Sigisfredo Garnica, József Geml, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Christian Wurzbacher
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

Huvitumine inimese elukogemustest aitab seada adekvaatseid ootusi tema koostöövõimele patsiendina: sotsiaaltöötaja vaatenurk

Katrin Raamat
Kirjutis on inspireeritud sotsiaalepidemioloogilisest vaatenurgast tervisele (1–3) ning tugineb enam kui 6aastasele sotsiaaltöökogemusele onkoloogiakeskuses ja sotsiaaltöötaja kliendibaasi analüüsile. Vaatluse all on vähipatsientide – sotsiaaltöötaja klientide – vähihaigestumuse näitajad ja probleemid, mis tulevad ilmsiks onkoloogiakeskuse sotsiaaltöö praktikas. Eesti Arst 2007; 86 (11): 888–897

Properties of local produced animal-fat based biodiesel and its blend with fossil fuel

K. Sirviö, S. Heikkilä, R. Help, S. Niemi & E. Hiltunen
In the near future, more emphasis must be put on reducing greenhouse gas (GHG) emissions in road transportation, house heating, agricultural activities, marine transport etc. This study concentrated on the use of alternative fuels in engine - driven applicat ions of non - road machineries and decentralized energy production . Today, the engines are mainly designed for crude oil derived fuels and liquid renewable fuels are blended with crude oil based fuels to fulfill the...

Inari saami prosoodia korpus

Pärtel Lippus
Materjal koosneb kahesilbilistest erineva silbistruktuuriga testsõnadest, mis on paigutatud lauses fraasi keskele või fraasi lõppu ja lause lõppu. Iga lause sisaldab 2 testsõna. 72 lauset on fraasikeskse paigutusega, 120 lauset fraasilõpulise paigutusega. Salvestusi luges 4 meeskõnelejat.

Heldur Nestori välipäevik nr 4

Heldur Nestor
Field notebook with description Silurian in drill cores Estonia (years 1965, 1966)

Riigikaitse ja avalik arvamus 2001-06

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

SH497541.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, T. Takkis, A. Matheisen, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, A. Kruse, Matti Häkkilä, N.A. Sekretareva, Jüri Kõiv, Savi, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Agate Mäekalla, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, L.S. Blagodatskikh, Tobias G. Frøslev, E. Puhang, S. Ots, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Sirje Kalatšjan
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

In Memoriam. Professor Karl-Feliks Sauks (28.07.1915–3.11.1983)

Aino Siimon
Karl-Feliks Sauks has left a deep imprint on the history of economics and on the Faculty of Economics as researcher, teaching staff, head. He received a candidate’s degree, became a professor and worked as a head of Chair for 17 years. F. Sauks spent his childhood and school-years in Tallinn and continued his studies at the University of Tartu. As a student, he worked as an assistant at the Chair of Economic History. Sauks graduated...

Instrumental and sensory evaluation of seven apple (Malus domestica Borkh.) cultivars under organic cultivation in Sicily

V. Farina, G. Gianguzzi, A. Mazzaglia & G. Sortino
In this trial we examined the quality of 7 clones belonging to more diffused apple polyclonal varietal groups, using chemical/physical and sensory analyses during two consecutive years. Galaxy, and their ameliorative clones Gala Annaglò® and Dalitoga (Gala clones) that ripen in summer, Erovan* Early Red One® and Scarlet Spur*-Evasni® (Red Delicious clone), Corail Pinova and its ameliorative clone RoHo 3615 * Evelina® that ripen in autumn were studied. Gala Annaglò® is interesting for the fruit...

Militerm v20180801

Tiina Soon
Militerm on sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminite andmebaas, kus saab märksõnu otsida eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles. Eesti- ja ingliskeelsete terminite juures on ka oskussõnade definitsioonid.

Kambrium-Vendi töörühma välipäevik 74

Enn Pirrus & Kaisa Mens
Field notebook with descriptions of Cambrian and Vendian drill cores in Estonia (descriptions 1979, 1985-86 and 1989).

Dataset of air ion measurements Tahkuse_1993_1994

Hannes Tammet, Urmas Hõrrak, Hilja Iher & Jaan Salm
The dataset makes available measurements of the mobility distributions of charged molecular clusters and fine aerosol particles in unpolluted atmospheric air at a rural area. The charged molecules and clusters up to 1.6 nm in diameter are called small air ions, the charged aerosol particles of size 1.6–7.4 nm are called intermediate air ions, and the charged aerosol particles of size 7.4–70 nm are called large air ions. The dataset includes results of simultaneous measurements...

Registration Year

 • 2014
  127
 • 2015
  487,327
 • 2016
  2,471
 • 2017
  643
 • 2018
  188,750
 • 2019
  11,588

Resource Types

 • Dataset
  686,281
 • Text
  4,195
 • Other
  9
 • Image
  4
 • Collection
  3
 • DataPaper
  1

Data Centers

 • Plutof. Data Management and Publishing Platform
  686,078
 • Ajakirjad. Journals by UT
  3,130
 • Eesti Maaülikool. EMU Dspace
  499
 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  427
 • Geoloogilised andmekogud. Geocollections in Estonia
  405
 • Qsardb Databank
  189
 • Eesti Pank. Bank of Estonia
  156
 • DataDOI
  39
 • TalTech
  16
 • Balti Uuringute Instituut
  1