690,779 Works

Eesti-vene sõnaraamat

Jelena Kallas
Eesti-vene sõnaraamat sisaldab tänapäeva eesti kirjakeele põhisõnavara, hulgaliselt erialatermineid, aga ka keeles kinnistunud uut ja moodsat ainest. Sõnavaliku aluseks on õigekeelsussõnaraamatu märksõnastik ja Eesti Keele Instituudis koostatud kirjakeele seletussõnaraamat. Eesti näitestik põhineb paljuski kirjakeele seletussõnaraamatul.

Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2018

Jelena Kallas & Kristina Koppel
Korpus sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega eesti keele õppijatele suunatud õpikute tekstidest eraldatud täislauseid. Korpuses on märgendatud tekstistruktuuri üksused lause ja osalause . Kõik korpuse laused on keeletaseme piirides unikaalsed. Korpuse aluseks on Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2017, mis koosnes ca 200 000 sõnest ja ca 24 000 lausest. Eesti keele A1-C1 õpikute korpuse 2017 sisust ekstraheeritud täislausetest loodigi Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2018, millega kaasnes käsitsi kontroll (sisse jäeti...

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

Margit Langemets
See sõnaraamat on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös. Kehtivat keelenormi kajastab "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013" ÕS ajakohane versioon asub aadressil http://www.eki.ee/dict/qs/.

Tilde masintõlge

Margit Krum
Lõppkasutajatele on lihtsalt ja tasuta kättesaadavad (veebilehitseja kaudu http://www.masintõlge.ee ja http://www.masintolge.ee) parima kvaliteediga masintõlkeprogrammid eesti keelest kultuuriliselt, majanduslikult olulistesse keeltesse (inglise, vene, soome, saksa, prantsuse) ja tagasi eesti keelde.

Tilde masintõlge

Margit Krum
Lõppkasutajatele on lihtsalt ja tasuta kättesaadavad (veebilehitseja kaudu http://www.masintõlge.ee ja http://www.masintolge.ee) parima kvaliteediga masintõlkeprogrammid eesti keelest kultuuriliselt, majanduslikult olulistesse keeltesse (inglise, vene, soome, saksa, prantsuse) ja tagasi eesti keelde.

SH009523.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, Anders Bjørnsgard Aas, Rachel Adams, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Synnøve Botnen, Sarah Bourlat, Tanya Cheeke, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Camila Duarte, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, Hanna Friberg, Tobias G. Frøslev, Sigisfredo Garnica, József Geml, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Christian Wurzbacher
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

Söömishäiretest põhjustatud amenorröa ja viljatus

Kadri Matt & Olesja Vellend
Naise normaalne reproduktiivne funktsioon on kompleksne protsess, milles elustiilil ja toitumisel on tähtis osa. Nälgimine või oluline kaalulangus võib põhjustada puberteedieas tütarlastel soolise arengu peetust ja primaarset amenorröad, reproduktiivses eas kasvab menstruatsioonifunktsiooni häirete, sekundaarse amenorröa ja viljatuse sagedus. Raseduse iseeneslikke katkemisi, kaasasündinud arengurikkeid, perinataalse suremuse sagenemist ning madalakaaluliste laste sündi seostatakse viljastumis- ja rasedusaegse nälgimisega. Vaegtoitumise või nälgimise tagajärjel kujunenud reproduktiivse funktsiooni häired ja naiseviljatus on enamasti küll pöörduva iseloomuga, kuid teatud juhtudel on täielik...

Assessment of potato plant development from Minitubers

I. Dimante & Z. Gaile
In production of minitubers, manipulation of their weight by modifying production method is common. Under field conditions plant development from minitubers can be affected by their weight, as well as cultivar. This objective of this study was to compare plant development from four minitu ber weight classes (MtC) (3 to 4.99 g, 5 to 9.99 g, 10 to 19.99 g, and > 20 g) with broken apical dominance of cultivars ‘Monta’, ‘Prelma’ and ‘Mandaga’. ‘Prelma’...

Eesti keele sõnapered

Indrek Hein & Silvi Vare
Esimene eesti keele sõnaperede sõnaraamat, kust saab põhjaliku ülevaate eesti keele rikkalikust sõnamoodustusest – kirjeldatud on ligikaudu 120 000 sõna ehitust ja sõnadevahelisi moodustusseoseid. Seoste alusel on sõnad koondatud ligi 9000 sõnapereks. Sõnapere koondab kokku kõik need sõnad, mis on üksteisest moodustatud, milles kordub üks ühine tüvi, mis seob kõiki sõnapere liikmeid.

Herbert Viidingu välipäevik nr 3

Herbert Viiding
Devoni läbilõike kirjeldus Eesti paljandites.

Context-dependent articulation of consonant gemination in Estonian (data)

Helen Türk, Pärtel Lippus & Juraj Šimko
This dataset is collected from 4 native Estonian speakers with Carstens AG-500 electromagnetic articulograph articluating the 27 combinations of disyllabic words for the purpose of studying gemination in the Estonian three-way quantity system. The data was used for Türk, H., Lippus, P., & Šimko, J. (2017). Context-dependent articulation of consonant gemination in Estonian. Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology, 8(1), 26. https://doi.org/10.5334/labphon.117

SH376307.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, Anders Bjørnsgard Aas, Rachel Adams, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Synnøve Botnen, Sarah Bourlat, Tanya Cheeke, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Camila Duarte, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, Hanna Friberg, Tobias G. Frøslev, Sigisfredo Garnica, József Geml, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Christian Wurzbacher
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

Raseda toitumisest

Kadri Matt
Õige toitumine on tervise võti. On teada, et nii alimentaarse nälgimise kui ka rasvumise korral lülitatakse välja reproduktiivne funktsioon ja kujuneb (funktsionaalne) viljatus. Rasedusaegne vaegtoitumine kahjustab nii raseda kui ka loote elu ja tervist. Sagenevad sellised raseduse tüsistused nagu raseduse iseeneslik katkemine, enneaegne sünnitus, preeklampsia. Loote kasv peetub ning sageneb madalakaaluliste, enneaegsete ja arengudefektidega laste sünd. Liigsöömine ja rasvumine seonduvad rasedusaegse diabeedi, kardiovaskulaarsete ja trombembooliliste haiguste riski kasvuga. Loode on ohustatud makrosoomiast tulenevatest probleemidest. Arvamus...

SH240998.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, Anders Bjørnsgard Aas, Rachel Adams, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Synnøve Botnen, Sarah Bourlat, Tanya Cheeke, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Camila Duarte, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, Hanna Friberg, Tobias G. Frøslev, Sigisfredo Garnica, József Geml, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Christian Wurzbacher
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

Reisijate vaktsineerimine: olulisus ja põhilised reisivaktsiinid

Marie Kaivo, Ere Raadik, Pilleriin Soodla & Kadri Kõivumägi
Reisimine muutub kogu maailmas üha populaarsemaks. Kuna reisimisel välisriikidesse on suurenenud risk puutuda kokku nakkushaigustega, on konsulteerimine reisimeditsiini spetsialistiga olulisel kohal. Seda teevad aga vähem kui pooled võõrriiki sõitjatest. Artiklis on antud ülevaade patsientide reisieelse nõustamise olulisusest ja peamistest reisivaktsiinidest. Käsitletud on A- ja B-viirushepatiiti, grippi, kõhutüüfust, marutõbe, kollapalavikku, meningokokknakkust. Lühidalt on peatutud ka tulevikusuundadel nagu dengue-, ebola- ja zikaviirusvaktsiinid. Eesti Arst 2017; 96(4):219–226

Estonian Wordnet (kb72-LAST)

Heili Orav & Kadri Vare
Eesti Wordnetis (versioon 72) on praeguse seisuga (oktoober 2015) 74 720 mõistet, milles sõnu 101 761, semantilisi suhteid 239 719 ja seoseid Princetoni Wordnetiga (1.5) 108 202. Kõik mõisted on varustatud vähemalt ühe keelesisese suhtega ja vähemalt ühe ILI-suhtega.

Effects of Dormex (Hydrogen Cyanamide) on the performance of three seedless table grape cultivars grown under greenhouse or open - field conditions

I.Y. El Masri, Jad Rizkallah & Y.N. Sassine
Greenhouse cultivation of table grapes is still limited to some experimental trials at Lebanese coast. One major constraint facing this type of cultivation is the lack of enough chilling hours causing irregular bud - break and yield reductions. Dormex, with Hydrogen Cyanamide as active ingredient, is an effective mean for dormancy release adopted in warm winter regions. The work investigated separate and combined effects of two factors: greenhouse cultivation and Dormex application on vine buds...

Erika Jürgensoni välipäevik nr 83

Erika Jürgenson
Field notebook with descriptions of Silurian drill cores and outcrops from Estonia.

Hyytiala08_10aerosol

Markku Kulmala & Hannes Tammet
The dataset Hyytiala08_10aerosol contains results of routine measurements of atmospheric aerosols carried on in a well equipped boreal research station during 3 years. The particle size range from 3 nm to 15μm is split into 60 fractions and the records of distribution function are presented for 21682 hours of measurements. The dataset provides scientists with a tool for exploring the structure and dynamics of atmospheric aerosol size distribution. Additionally, it can serve as a basis...

Smart Contracting for the Proactive Governance of Digital Exchange

Maria Claudia Solarte Vásquez

SH010054.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, Anders Bjørnsgard Aas, Rachel Adams, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Synnøve Botnen, Sarah Bourlat, Tanya Cheeke, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Camila Duarte, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, Hanna Friberg, Tobias G. Frøslev, Sigisfredo Garnica, József Geml, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Christian Wurzbacher
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

SH579422.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, T. Takkis, A. Matheisen, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, A. Kruse, Matti Häkkilä, N.A. Sekretareva, Jüri Kõiv, Savi, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Agate Mäekalla, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, L.S. Blagodatskikh, Tobias G. Frøslev, E. Puhang, S. Ots, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Sirje Kalatšjan
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

Registration Year

 • 2014
  127
 • 2015
  487,327
 • 2016
  2,471
 • 2017
  643
 • 2018
  188,750
 • 2019
  11,427

Resource Types

 • Dataset
  642,777
 • Text
  4,057
 • Other
  8
 • Image
  4
 • Collection
  2
 • DataPaper
  1

Data Centers

 • Plutof. Data Management and Publishing Platform
  686,078
 • Ajakirjad. Journals by UT
  3,100
 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  418
 • Geoloogilised andmekogud. Geocollections in Estonia
  404
 • Eesti Maaülikool. EMU Dspace
  388
 • Qsardb Databank
  189
 • Eesti Pank. Bank of Estonia
  156
 • DataDOI
  37
 • TalTech
  9