492,057 Works

Linnuharuldused Eestis 1998-2000. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne

Margus Ots & Villu Lilleleht

Linnuharuldused Eestis 2001.-2002. a. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne

Margus Ots & Uku Paal

Linnuharuldused Eestis 2003-2004. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 5

Margus Ots & Aivo Klein

Linnuharuldused Eestis 2005-2006: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 6

Margus Ots & Uku Paal

Valge-toonekurg (Ciconia ciconia) Eestis aastani 2008

Margus Ots

Linnuharuldused Eestis 2009: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 8

Margus Ots & Uku Paal

Linnuharuldused Eestis 2010. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 9

Margus Ots & Uku Paal

Linnuharuldused Eestis 2011. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 10

Margus Ots & Uku Paal

Linnuharuldused Eestis 2012. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 11

Margus Ots & Uku Paal

Linnuharuldused Eestis 2013. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 12

Margus Ots & Uku Paal

Valge-toonekure (Ciconia ciconia) loendus Eestis 2014. aastal

Margus Ots

Linnuharuldused Eestis 2014. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 13

Margus Ots & Uku Paal

LINNUHARULDUSED EESTIS 2015 Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 14

Margus Ots & Uku Paal

Die XXIV. internationale wirtschaftspolitische Wissenschaftskonferenz – das vierte Mal in folge in Jäneda (2013-2016)

Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

XXIV rahvusvaheline majanduspoliitika teaduskonverents – neljandat korda Jänedal (2013-2016)

Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Rein Otsason – scientist, politician, banker (by Sulev Mäeltsemees)

Sulev Mäeltsemees
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Rein Otsason – Wissenschaftler, Politiker, Bankier (von Sulev Mäeltsemees)

Sulev Mäeltsemees
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Pealinn ja pealinna regioon kohaliku omavalitsuse süsteemis

Sulev Mäeltsemees
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Prof. Sulev Mäeltsemehe teaduspublikatsioonid. Scientific publications of Prof. Sulev Mäeltsemees

Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Balti riikide ja Venemaa vahelised kaubandussuhted: rajasõltuvus või majanduslik ratsionaalsus?

Raul Markus & Viljar Veebel
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Prof. Sulev Mäeltsemees – activities creatively rich in content and sense through decades

Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Prof. Sulev Mäeltsemees – inhaltsreiche und sinnvolle schöpferische Aktivitäten durh Jahrzehnte

Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Monetary Policy and Formation of Interest Rates under Consideration of the Present Situation

Manfred O.E. Hennies
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Mikroökonomische Modelle für Functional Overlapping Competing Jurisdictions (FOCJ)

Mariia Chebotareva & Peter Friedrich
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 25, No 1 (2017): Problems of the national regional policy. Probleme der staatlichen Regionalpolitik. Riigi regionaalpoliitika probleemid

Resource Types

 • Dataset
  487,646
 • Text
  4,171
 • Collection
  2

Publication Year

 • 2017
  1,499
 • 2016
  426
 • 2015
  487,775
 • 2014
  272
 • 2013
  340
 • 2012
  391
 • 2011
  112
 • 2010
  118
 • 2009
  156
 • 2008
  181
 • 2007
  136
 • 2006
  139
 • 2005
  150
 • 2004
  126
 • 2003
  157

Data Centers

 • TÜ Loodusmuuseum
  487,468
 • Ajakirjad (http://ojs.utlib.ee)
  2,614
 • Russian Scientific Journals
  1,321
 • Keeleressursid
  227
 • Qsardb repository
  185
 • Eesti Pank
  148
 • Eesti Maaülikool
  67
 • Repositoorium TÜ juures
  17
 • Geoloogilised andmekogud
  8
 • Dissertations and Publications
  2