691,385 Works

Eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus v.1.0.0

Pärtel Lippus
The aim of the corpus is to compile a large amount of quality recordings of spontaneous Estonian and segment it phonetically on different levels. The project started in autumn 2006. The total size of the corpus is approximately 60 hours of speech from 100 speakers with different dialectological and social background. Speakers are from different age groups. They are asked to participate with face-to-face invitation and they are aware of the purpose of the recordings....

Loengute korpus

Einar Meister
Korpus sisaldab akadeemiliste loengute ja suuliste konverentsiettekannete salvestisi.

Eesti ilukirjanduse korpus

Kadri Muischnek
Eesti ilukirjanduse korpus alates 1990. Kokku 5,6 miljonit sõna.

Morfoloogiliselt ühestatud korpus

Kadri Muischnek
Käsitis morfoloogiliselt ühestatud korpus

Suur eesti-prantsuse sõnaraamat

Madis Jürviste
A comprehensive bilingual general language translation dictionary (work in progress).

Corpus of Estonian fiction D

Kadri Muischnek
A text corpus containing Estonian fiction texts from 1990. onwards, 5,6 million words.

Eesti lapsevanemate uskumused laste plaanilise vaktsineerimise kohta ja vaktsineerimiskäitumist mõjutavad tegurid: internetiküsitluse tulemused

Ülle Parm, Elisa Kender & Nele Põldver
Taust. Vaktsiiniga välditavate haiguste üldine vähenemine on tinginud rahvastikus leviva kahtluse suurenemise lapse vaktsineerimise vajaduse suhtes. Tõenduspõhised andmed Eesti lapsevanemate arusaamade kohta seoses vaktsineerimisega puuduvad. Eesmärk. Selgitada Eesti lapsevanemate vaktsineerimiskäitumist ja uskumusi seoses plaanilise vaktsineerimisega ning seda mõjutavaid tegureid. Metoodika. Kasutati veebipõhist ankeetküsitlust (8. novembrist 7. detsembrini 2017). Valimi moodustas 1557 lapsevanemat, kelle noorim laps oli noorem kui 5aastane. Ankeedi tulemuste põhjal jaotati uuritavad vaktsineerijateks (72,3%), kahtlejateks (11,9%) ja mittevaktsineerijateks (15,8%). Nende vaktsinatsioonikäitumise mõjurite selgitamiseks...

Pärilikkus ja mitmikkasvajad

Piret Laidre & Tiina Kahre
Kindlasti on paljud arstid kokku puutunud olukorraga, kui ühel ja samal patsiendil on samal ajal leitud mitu erinevat pahaloomulist kasvajat või on haigestunud ta nendesse elu jooksul korduvalt. Taoliste haigestumiste korral on tegemist vastavalt kas sünkroonsete või metakroonsete mitmikkasvajatega. Kirjanduses defineeritakse mitmikkasvajana olukorda, kus ühel ja samal isikul on olnud rohkem kui üks sünkroonne või metakroonne pahaloomuline kasvaja. Mitmikkasvajate sageduseks on erinevad uurimisrühmad esitanud 2–17%. Mitmikkasvajate korral peab arvestama võimalusega, et patsiendil on tegemist mõne...

Muutused rasedusdiabeedi ja selle tüsistuste esinemises seoses uute diagnoosikriteeriumite kasutuselevõtuga

Maarja Randväli & Velli Kütt
Rasedusdiabeedi (gestatsioondiabeet, GD) teadaolevad riskitegurid on raseduseelne ülekaalulisus, GD esinemine eelmise raseduse ajal, glükoositaluvuse häire anamneesis, diabeedi esinemine esimese astme sugulastel, suurekaaluline vastsündinu varasemast rasedusest ning anamneesis loote ebaselge põhjusega surm. GD esineb sagedamini vanematel ja polütsüstilise munasarjaga sünnitajatel. Järjest enam koguneb andmeid liigse rasedusaegse kaalutõusu seose kohta GD ning ka muude võimalike rasedustüsistustega.

Käsimüügiravimid eneseraviks – kas mõistame võimalikke riske?

Outi Saminen & Raimo K. Tuominen
Käsimüügiravimid sisaldavad samu toimeaineid nagu retsepti alusel väljastatavad ravimid. Enamikul juhtudel on käsimüügiravimite annus ja pakendite suurus väiksemad kui sama toimeainega retseptiravimitel, kuid patsient võib osta neid mitu pakki ja seega võib lühiaegseks kasutamiseks mõeldud ravimi tarvitamine pikeneda ja kokku kasutatud annused suureneda. Võib-olla olulisem risk tekib, kui kasutataval käsimüügiravimil on negatiivne koostoime samal ajal kasutamisel olevate retseptiravimitega. Näiteks võib mittesteroidsetel põletikuvastastel valuvaigistitel olla neerutoksiline koostoime reniin-angiotensiinsüsteemi blokaatoridega. Paratsetamool suurtes annustes on hepatotoksiline ja võimendab...

Fulminantne ehk plahvatusliku kuluga akne (acne fulminans). Kahe haigusjuhu kirjeldus

Oliver Taul & Maire Karelson
Acne fulminans’i (AF) puhul on tegemist harva esineva ja kulult raskeima akne vormiga. Haigusele on omane ülakehale, kaelale ja näole puhangutena tekkiv papuloos-nodulaarne haavanduv lööve. Haigestumisega võivad kaasneda süsteemsed kaebused nagu palavik, kaalulangus ning muskuloskeletaalne valu. Kuigi AFi tekkepõhjused ei ole paljuski teada, on eksperdid soovitanud klassifitseerida AFi kas de novo või akne ravis kasutatava isotretinoiini tõttu tekkinuks (1). AFi ravi on keerukas, tihti pikaajaline ning põhineb vähesel kliinilisel kogemusel. Patsiendid võivad haiguse raskes faasis...

Eesti Keele Instituudi reeglipõhise morfoloogia tööriistad

Indrek Hein
Eesti Keele Instituudi reeglipõhine morfoloogiatööriistade komplekt sisaldab endas eraldi kasutatavaid mooduleid silbitamise, tüübituvastuse, morfoloogilise analüüsi ja sünteesi kohta.

EstNLTK tokenizer

Sven Laur
Word tokenizer from the Estonian NLTK toolkit

Riigikaitse ja avalik arvamus 2000-10

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs

Kats Kivistik, Mart Veliste, Maarja Käger, Nastja Pertsjonok, Kaido Väljaots & Teele Viliberg

SH127341.07FU

Urmas Kõljalg, Kessy Abarenkov, R. Henrik Nilsson, Karl-Henrik Larsson, Anders Bjørnsgard Aas, Rachel Adams, Artur Alves, Joseph F. Ammirati, A. Elizabeth Arnold, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Synnøve Botnen, Sarah Bourlat, Tanya Cheeke, Bálint Dima, Rein Drenkhan, Camila Duarte, Margarita Dueñas, Ursula Eberhardt, Hanna Friberg, Tobias G. Frøslev, Sigisfredo Garnica, József Geml, Masoomeh Ghobad-Nejhad … & Christian Wurzbacher
UNITE provides a unified way for delimiting, identifying, communicating, and working with DNA-based Species Hypotheses (SH). All fungal ITS sequences in the international nucleotide sequence databases are clustered to approximately the species level by applying a set of dynamic distance values (<0.5 - 3.0%). All species hypotheses are given a unique, stable name in the form of a DOI, and their taxonomic and ecological annotations are verified through distributed, web-based third-party annotation efforts. SHs are...

Kokkuvõte kliinilisest auditist „Bariaatrilise ravi kvaliteet 2012. aastal opereeritud patsientidel“

Ilmar Kaur, Rein Adamson, Priit Miidla, Toomas Tikk & Andre Trudnikov
Eesti Arst 2014; 93(10):559–560

Registration Year

 • 2014
  127
 • 2015
  487,569
 • 2016
  2,471
 • 2017
  642
 • 2018
  188,750
 • 2019
  11,824

Resource Types

 • Dataset
  686,322
 • Text
  4,349
 • Other
  9
 • Image
  4
 • Collection
  3
 • DataPaper
  1

Data Centers

 • Plutof. Data Management and Publishing Platform
  686,352
 • Ajakirjad. Journals by UT
  3,149
 • Eesti Maaülikool. EMU Dspace
  557
 • SARV: Geoscience Data and Collections
  468
 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  435
 • Qsardb Databank
  189
 • Eesti Pank. Bank of Estonia
  158
 • DataDOI
  40
 • TalTech
  36
 • Balti Uuringute Instituut
  1