555 Works

Homo Creator and “Child of God:” Reflections on the Relationship Between Work and Religion Based on the Thought of Tadeusz W. Nowacki and Stefan Wyszyński

Bartosz Mitkiewicz
The upcoming beatification date of the Primate of Poland, Fr. Stefan Cardinal Wyszyński becomes an excellent opportunity to bring closer not only his biography, but also extremely rich social teaching. By reference to the writings of Tadeusz Nowacki and Stefan Wyszyński, I attempt to compare their concepts and views on the matter. My considerations are delivered in three points. In the first point, relating to philosophy of history I reconstruct the idea of Nowacki on...

Siedemnastowieczne modlitewniki cysterek w zbiorach Biblioteki Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy

Anna Sutowicz
Część dawnej kolekcji mniszek cysterskich została zdeponowana w Bibliotece Parafii Trzebnickiej. Są między innymi trzy rękopisy modlitewne pochodzące z XVII wieku. Rozmyślania duchowne, dedykowane Katarzynie Rajskiej przez cysterskiego mnicha Kaspera z Przemętu, składają się z kilku części. Wśród nich najciekawszą stanowią rozważania eucharystyczne i traktat o przygotowaniu do świętej śmierci. Praca Nauka o ćwiczeniu ducha nie została podpisana, nie daje się ustalić także jej właściciel. Główna część tego manuskryptu składa się z czterdziestu medytacji skoncentrowanych...

Z dziejów prawodawstwa zakonu św. Marii Magdaleny od Pokuty w średniowieczu: Reguła św. Sykstusa

Piotr Stefaniak
Samoistnie powstałe na terenie zachodniej i środkowej Europy klasztory pokutniczek zostały w 1227 roku dzięki działalności kanonika Rudolfa z Wormacji połączone w nowy w Kościele zakon: Ordo sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia. Początkowo mniszki stosowały się do reguły benedyktyńskiej w wydaniu cysterskim. Jednak z uwagi na specyfikę powołania konieczna okazała się zmiana prawa własnego. Dokonał tego w 1232 roku papież Grzegorz IX, nadając magdalenkom tzw. regułę św. Augustyna i konstytucje mniszek dominikańskich (tzw. regułę św....

Obraz królestwa Bożego w przypowieści o sieci (Mt 13,47-50)

Joanna Jaromin
The parable of the fishnet is one of the many Jesus’ parables which takes the subject of Kingdom of God. Here it is compared to the fishnet which gathers all the fish without distinction of their abilities. As Jesus already initiated Kingdom of God here, on earth, opening it for all with no exception. Staying in the net reflects exactly the earthly phase of Kingdom connected closely with the Church; it is the time when...

Czy Kościół może obawiać się odkrycia nieznanych dotąd pism natchnionych?

Sławomir Stasiak
The question stated in the title refers primarily to the awareness that there were indeed inspired writings, such as the First Letter to the Corinthians (cf. 1Cor 5:9), which is not even preserved in the oldest codes. To resolve this question you first need to provide answers to the following questions: What is the inspiration? How was the canon of the inspired books shaped? What is the Gospel and what is the difference between canonical...

Jacek Kiciński CMF, Duchowość misji współdzielonej. Studium w świetle współczesnego Magisterium Kościoła, Wrocław 2013, ss. 255

Ireneusz Werbiński
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 22 No 1 (2014)

Religia na wojnie. Religijna interpretacja rzeczywistości w wypowiedziach Adolfa Hitlera oraz w listach pasterskich niemieckich biskupów katolickich podczas II wojny światowej

Christoph Bruns
Der vorliegende Beitrag untersucht die Kriegsreden Adolf Hitlers und die Hirtenworte dreier maßgeblicher Vertreter des deutschen Episkopats während des Zweiten Weltkriegs jeweils unter dem Aspekt der religiösen Deutung des Krieges. Bereits in seiner frühen Programmschrift Mein Kampf hat Hitler eine rassistisch fundierte, (pseudo-)religiöse Weltanschauung entfaltet, die er seiner Deutung und Rechtfertigung des Krieges in seinen Kriegsreden zugrunde legte. Dabei griff er auf Vorstellungsmuster und Deutungskategorien aus der abendländisch-christlichen Religionsgeschichte zurück, anhand derer auch die deutschen...

Osoba niepełnosprawna w Kościele

Robert Zapotoczny
La Chiesa considera l’handicappato nel fisico, nella mente o con altre carenze una persona particolarmente amata da Gesù Cristo. Dopo il 1989 se ne e sviluppata una vera consapevolezza e sono stati compiuti progressi nell’educazione speciale , il che significa che la famiglia e con le altre istituzioni educative, sotto la guida della Chiesa, può dare alla persona la possibilità di partecipare alla vita della fede e della grazia della salvezza. Atteggiamento ambita della Chiesa...

VIII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem, Bydgoszcz, 27–28 września 2012 r.

Elżbieta Dołganiszewska
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 21 No 1 (2013)

Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930)

Michał Piela
Im folgenden Artikel wurden die mannigfachen pastoralen Bemühungen vom Kardinal A. Bertram, den Breslauer Erzbischof (1914–1945) und den Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz (1920–1945) gezeigt, denen Ziel die Auseinandersetzung mit der Doktrin und der Handlungen verschiedenen Vereinigungen und Organisationen war, die öffentlich und geradezu aktiv das Christentum im Leben der Bürger und der Gläubigen der Weimarer Republik bekämpfen haben. Das beschriebene Thema wurde in der konkreten zeitlichen Rahmen gezeigt; vom der Zeit des Zusammenbruchs der Monarchie...

Duchowość eucharystyczna

Andrzej Franciszek Dziuba
Quando si guarda l’Eucaristia con gli occhi della fede e quando la si pensa alla sua spiritualità occorre sempre ricordare l’esperienza della Chiesa che è una comunità eucaristica. La Chiesa e l’Eucaristia sempre si uniscono e si aiutano reciprocamente. Quella è un’assemblea santa, il radunarsi per arricchirsi verso la vita terrena ed anche verso la pienezza escatologica dell’amore. L’eucaristia converte e fa liberare un’onesto ringraziamento per il dono della memoria. Tutto quello che è nell’Eucaristia...

Wzmacniał braci odwagą wiary Kościoła

Andrzej Nowicki
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 21 No 1 (2013)

Wybrane aspekty roli kobiety w rodzinie

Tomasz Kornecki
One of the vocations of a woman is to build a family life. It relates to such issues as marriage and motherhood. A woman makes a convenant with a man in the sacrament of marriage and at the same time she opens up to motherhood. She fulfills her role of a spouse, and the person responsible for upbringing a child or children. She has a unique place in the family, thanks to her femininity. The...

Przemysław Nowak, Friede mit der Kirche. Bernhard Poschmann (1878–1955) und seine dogmengeschichtlichen Forschungen zum Bußsakrament, Köln–Weimar– Wien 2013

Włodzimierz Wołyniec
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 21 No 2 (2013)

Tomasz Stępień, Europa wobec cywilizacji. Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach: Zasady – Metoda – Zastosowanie, Toruń 2013

Rafał Szopa
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 21 No 2 (2013)

Pneumatologia synodu w Antiochii (341 r.)

Włodzimierz Wołyniec
L’articolo è diviso in due parti. La prima parte è un’analisi teologica dell’antico testo sinodale, mentre la seconda riguarda la nuova interpretazione del contenuto teologico (pneumatologico) delle espressioni e termini sinodali. La pneumatologia del Sinodo è unita integralmente alla trinitologia. Lo Spirito Santo viene trattato come una persona nella simfonia di Dio uno e trino. Dal Padre e dal Figlio si distingue dalla propria “ipostasi-sostanza”. Nella divina e trinitaria simfonia lo Spirito Santo possiede il...

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie paradygmatem relacji do ubogich

Andrzej Szafulski
The parable of the Good Samaritan (Luke 10:30-37) is one of the best known and the most realistic parables. The issue of the Samaritan attitude it contains can be considered in two ways: theoretical and practical. The first one, concerning the case of the poor, is the subject of theological reflection. However, the question arises, how much pastoral theology is interested in it? Hence, this article postulates the necessity of the juxtaposition of the Samaritan...

Biblia brzeska – historia, język, teologia. Konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej (1563–2003)”, Wrocław, 8 czerwca 203 r.

Rajmund Pietkiewicz
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 22 No 1 (2014)

Second International Conference on Christian Hebraism in Eastern Central Europe (Budapeszt, 10–12 czerwca 2014 r.)

Rajmund Pietkiewicz
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 22 No 2 (2014)

Kościelna działalność wrocławskiego biskupa Wawrzyńca w latach 1208–1232

Norbert Jerzak
In January 24, 1207 through archbishop Henry Kietlicz, Pope Innocent III issued a bull, which main content was to remind the polish princes of the right of free election, under penalty of excommunication for the opposition. Prince Henry the Bearded in order to avoid the conflict with the church, supported the candidacy of Wroclaw’s canon Wawrzyniec. The new bishop of Wrocław came probably from the lineage of knights – the lords of Pogorzela near Brzeg...

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kapłani zesłańcy – kapłani wśród zesłańców”

Norbert Jerzak
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 23 No 1 (2015)

Abraham Joshua Heschel, Prorocy, tłum. A. Gorzkowski, wydawnictwo Esprit, Kraków 2014, ss. 816

Mariusz Rosik
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 23 No 1 (2015)

bp Andrzej Siemieniewski, ks. Mirosław Kiwka, Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2013, ss. 163.

Ryszard Groń
Wrocławski Przegląd Teologiczny, Vol 23 No 1 (2015)

Zarys dziejów Kościoła katolickiego na ziemi głubczyckiej od średniowiecza do 1945 roku

Katarzyna Maler
Głubczyce area covers southern part of Opole Voivodship. It is bordered with the Czech Republic in the south and west. From 1038 or 1039 this territory was taken away from Poland and since then it belonged to the Czech Republic. From 1526 it was under Habsburg Monarchy. In 1742 it went under control of Prussia and was not returned to Poland until 1945. In the Church terms, the territory belonged to the Czech diocese and...

Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie

Michał Jóźwik
The modern family experiences various crisis situations. These situations result from micro-sociological conditions such as: unemployment, lack of accomodation, economic poverty, mechanisms of the free market, inpouring of various values from the countries of Western Europe. The modern family is characterized by individuality and autonomy, isolates itself from any wider communities because of which its intimacy grows. The disappearance of traditional forms of marriage and family is also observable for the benefit of a relationship...

Registration Year

  • 2021
    28
  • 2020
    527

Resource Types

  • Text
    555