2,241 Works

Αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων σε δίκτυα κέντρων δεδομένων

Διονυσία Γαλυφοπούλου
Τα τελευταία χρόνια, εφαρμογές με επίκεντρο τα δεδομένα, όπως ροές βίντεο υψηλής ευκρίνειας, η κοινωνική δικτύωση και το cloud computing σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάδοση κινητών συσκευών όπως τα smartphones και τα tablet έχουν συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη της κίνησης στο Διαδίκτυο. Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν μία αναπόσπαστη απόρροια της ύπαρξης του Διαδικτύου και παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες από την κοινωνική δικτύωση έως τους επιστημονικούς υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας. Επιπρόσθετα, τα τρέχοντα συστήματα κέντρων δεδομένων οργανώνονται...

Απεικόνιση του εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία

Γεωργία Νικολάου
Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας και της χρησιμότητας, αλλά και η μελέτη πρωτόκολλων και περιστατικών, της μαγνητικής τομογραφίας στην απεικόνιση του εγκεφάλου. Για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής, έγινε αναζήτηση του επιστημονικού υλικού από βιβλιογραφία, άρθρα και παρακολούθηση διεξαγωγής ορισμένων εξετάσεων σε τμήμα μαγνητικού τομογράφου. Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται ο ορισμός, οι τύποι, τα βασικά τμήματα, η ασφάλεια, καθώς και οι βασικές αρχές λειτουργίας των μαγνητικών τομογράφων. Στο δεύτερο κεφάλαιο,...

Πρακτικές πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων στον τομέα των τροφίμων

Αναστασία Βουσουρέλη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αντικείμενο της οποίας είναι η μελέτη πρακτικών πρόληψης δημιουργίας και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων τροφίμων. Μέσα σε αυτή γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και στις προκλήσεις που συνδέονται με τις τεχνολογίες, τόσο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τη χρήση των φυσικών πόρων. Γίνεται αναφορά στον ρόλο που παίζει ο υπολογισμός του ανθρακικού και υδατικού αποτυπώματος διάφορων τροφίμων για την εξοικονόμηση νερού...

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην ανθρώπινη υγεία

Μαρία Μοράβα
Αναντίρρητη διαπίστωση ιστορικά είναι ότι η παρουσία και η δράση του ανθρώπου στον πλανήτη συνδέεται με ήπιες ή έντονες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, στο κλίμα καθώς και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και καταγραφή αυτής της “δραματικής” αλλαγής στο κλίμα (κλιματική αλλαγή) και οι επιπτώσεις αυτής στην υγειά του ανθρώπου και των λοιπών ζώντων οργανισμών. Οι κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη αποτελούσαν πάντοτε έναν αστάθμητο παράγοντα, με το κλίμα να...

Ο Κήπος μου

Ελένη Φίλιου
Παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων, με το εξής θέμα: Η αγάπη και η αυτοθυσία που χρειάζεται μια ανθρώπινη σχέση, παρομοιάζεται με την τακτική φροντίδα που χρειάζεται ένας κήπος για να ανίσει

Μυκοτοξίνες στους ξηρούς καρπούς

Άννα Σαλίασι & Μπαρέσα Μπουλάρι
Οι μυκοτοξίνες αποτελούν δευτερεύοντα προϊόντα ορισμένων μυκήτων και συνήθως οι άνθρωποι και τα ζώα τις προσλαμβάνουν μέσω της τροφής τους. Οι αφλατοξίνες, η φουμονισίνη, η ωχρατοξίνη Α είναι μερικές από την μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μυκοτοξινών, που εντοπίζονται σε καλλιέργειες και μολύνουν τη συγκομιδή. Οι μυκοτοξίνες επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των ανθρώπων, πλήττοντας όργανα, όπως το συκώτι ή τα νεφρά, ενώ μπορούν να αποβούν και θανατηφόρες για πολλά ζώα. Τα τρόφιμα που μολύνονται από μυκοτοξίνες είναι...

Το Δέντρο της Ζωής Χαρτογραφημένες προβολές πάνω σε γλυπτικές κατασκευές

Διονυσία Κερατιώτη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Το Δέντρο της Ζωής» πραγματεύεται την δημιουργία και παρουσίαση μιας σειράς video-γλυπτών/κατασκευών που εντάσσονται στην περιοχή της τέχνης των νέων μέσων και συγκεκριμένα της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και των χαρτογραφημένων προβολών (mapping projection). Το θέμα αυτής της σειράς των έργων έχει ως πυρήνα έμπνευσης το αρχέτυπο του δέντρου της ζωής, το οποίο είναι ένα ιερό σύμβολο που μπορεί να βρεθεί σε διάφορες αρχαίες και σύγχρονες θρησκείες ή φιλοσοφίες....

Μελέτη γεωμετρικών τεχνικών διαμόρφωσης για την αντιμετώπιση μη γραμμικών φαινομένων στην οπτική ίνα

Πάρις Λιζάϊ
Ο κλάδος της τεχνολογίας στις μέρες μας είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος έχοντας σαν αποτέλεσμα και την ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων της. Ειδικότερα στο δικτυακό κομμάτι αν κάποιος αναλογιστεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών ως προς την κίνηση δεδομένων (π.χ.Cloud,HD streaming) καθώς και τις αυξανόμενες συσκευές που απαιτούν χρήση του δικτύου (π.χ. smart συσκευές) γίνεται εύκολα αντιληπτό πως για να καλυφθούν επιτυχώς όλες μας οι ανάγκες θα χρειαστεί αύξηση στην χωρητικότητα (capacity) καναλιού. Μια τέτοια αύξηση έχει...

Εφαρμογή φακών επαφής μετά από cross-linking

Νικόλαος Χριστόπουλος
Διπλωματική Εργασία

Σχεδιασμός Σήματος - Λογοτύπου και Συσκευασιών μιας νέας σειράς Καλλυντικών με την επωνυμία «Chocolate Cosmos». Περιλαμβάνει καμπάνια και επικοινωνιακή στρατηγική τοποθέτησης.

Βασιλική Παναγιωτοπούλου & Αγγελική Κατσούλη
Σχεδιασμός Σήματος - Λογοτύπου και Συσκευασιών μιας νέας σειράς Καλλυντικών με την επωνυμία «Chocolate Cosmos». Περιλαμβάνει καμπάνια και επικοινωνιακή στρατηγική τοποθέτησης.

Το πρόβλημα της ανεργίας και οι πολιτικές απασχόλησης σε περιόδους ύφεσης: Οι περιορισμοί της πολυθεσίας και ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Θεοδώρα Λύτρα
H απασχόληση αποτελεί δικαίωμα το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και προστατεύεται μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος, το Κράτος μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης των πολιτών αλλά και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου πληθυσμού, αγροτικού και αστικού. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανάλυση του προβλήματος της ανεργίας, στην Ελλάδα, διαχρονικά και η σημασία της αντιμετώπισής του. Θα αναφερθούν οι πολιτικές απασχόλησης και ειδικότερα θα αναλυθεί...

Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας σε Κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Γεώργιος Καρυδάκης
Το αντικείμενο της εργασίας αφορά στην καταγραφή και παρουσίαση του τρόπου και των διαδικασιών που υλοποιείται η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στον ιδιαίτερο τομέα του παραθερισμού του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στα αντίστοιχα Κέντρα των ΕΔ της Ελλάδας, δηλαδή του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Η έρευνα εστίασε στο να εντοπίσει και να αποτυπώσει σε μία εργασία τα Κέντρα των τριών Κλάδων των ΕΔ που παρέχουν παραθερισμό και...

Μελέτη της αντιοξειδωτικής επίδρασης των βοτάνων θυμάρι και φλισκούνι στον οίνο

Κωνσταντίνος Ντουραμάκος & Αναστασία Σαΐνη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δυνατότητα εκχύλισης των φαινολικών και των αντιοξειδωτικών συστατικών των βοτάνων θυμαριού και φλισκουνιού στον έτοιμο οίνο παραγωγής του τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ποικιλίας Ροδίτη-Μοσχάτου Αλεξανδρείας. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν βότανα δύο συγκεντρώσεων στον έτοιμο οίνο, όπου και γινόταν ανάδευση δύο φορές την ημέρα. Η εκχύλιση διήρκεσε δύο εβδομάδες και ακολούθως οι οίνοι φιλτραρίστηκαν και οδηγήθηκαν στο εργαστήριο για ανάλυση. Οι αναλύσεις που έγιναν είναι ο προσδιορισμός των ολικών φαινολικών...

Διοίκηση της εκπαίδευσης με το Microsoft Teams: Μελέτη περίπτωσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαρία Κυριακή Αναστασιάδου & Στυλιανή Τεστεμπασίδου
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή και Διευθυντή του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κου Γιάννη Ψαρομήλιγκου, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την καθοδήγησή του και τις συμβουλές του. Η επιλογή της διπλωματικής μας εργασίας με θέμα «Διοίκηση της Εκπαίδευσης με το MS Teams:...

Ψυχική ανθεκτικότητα, ομαδικότητα και αυτογνωσία των λειτουργών υγείας ως συντελεστές της οργανωσιακής ευημερίας στις υπηρεσίες υγείας

Σοφία Νάστου
Στο τέλος του 21ου αιώνα, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αβεβαιότητα και τρομερές προκλήσεις που απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την αντιμετώπιση αυτών. Στον τομέα της διαχείρισης, η ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα για ανάκαμψη κάτω από εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες. Οι ομάδες προσφέρουν την υπόσχεση βελτίωσης της κλινικής περίθαλψης, επειδή μπορούν να συγκεντρώσουν, να τροποποιήσουν, να συνδυάσουν και να εφαρμόσουν μεγαλύτερη ποσότητα και ποικιλία γνώσεων, έτσι ώστε να παρασχεθούν ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες. Η συμπτωματολογία της εξουθένωσης...

Αμπελογραφική μελέτη της ποικιλίας Φωκιανό και οι δυνατότητες οινοποιησής της ως πολυδυναμική ποικιλία

Ευαγγελία Γρύλλη
Το αντικείμενο της εργασίας, είναι η αμπελογραφική μελέτη της ποικιλίας Φωκιανό. Η επιλογή του θέματος έγινε για να δοθούν πληροφορίες που αφορούν τη γεωγραφική προέλευση της ποικιλίας αυτής, την ιστορία της, την εξάπλωση της στο σήμερα, τα αγρολογικά στοιχεία, τα αμπελογραφικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και την οικονομική σημασία, καθώς και την εκτενή ανάλυση των κρασιών που παράγονται από αυτές και τα χαρακτηριστικά τους. Εκπονήθηκε μελέτη σχετική με τους αμπελώνες της Ελλάδας οι οποίοι βρίσκονται σε...

Το περιβαλλοντικό παιχνίδι ως μέσο εξομάλυνσης έμφυλων στερεοτύπων στο νηπιαγωγείο.

Ροδόπη Πραντσίδου
Τα στερεότυπα φύλου αποτελούν αντιλήψεις για την αντρική και τη γυναικεία φύση, οι οποίες συνδέονται με τους αντιληπτούς ρόλους των φύλων. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει τεκμηριωθεί, αλλά έχει αρχίσει και διαφαίνεται και ο ρόλος του παιχνιδιού στην ψυχολογική διαδικασία, ιδιαίτερα στις συμπεριφορές παιχνιδιού με βάση το φύλο του παιδιού. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει αν η εφαρμογή του περιβαλλοντικού παιχνιδιού, στα πλαίσια δραστηριοτήτων που αφορούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,...

Διάβρωση, συντήρηση και επισκευή δεξαμενών έρματος πλοίων

Γεώργιος Γκιοτσαλίτης
Στην παρούσα Διπλωματική εργασία μελετάται το πρόβλημα της διάβρωσης των δεξαμενών έρματος των πλοίων, οι τρόποι αντιμετώπισης, καθώς και οι τρόποι συντήρησης και επισκευής αυτών. Ακολούθως, γίνεται παρουσίαση των δεξαμενών έρματος, ενώ παράλληλα αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του χάλυβα, ο οποίος είναι το κύριο κατασκευαστικό υλικό των δεξαμενών έρματος και τα είδη της διάβρωσης που δημιουργούνται από το περιβάλλον στις κατασκευές αυτές. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση των σημαντικότερων συστημάτων αντιδιαβρωτικής προστασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για...

Πειραματική διερεύνηση της τεχνολογικής εξέλιξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ιωσήφ Βιτάλης
Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνολογική εξέλιξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Στην αρχή γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του καθώς και στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται μια τέτοια συσκευή. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου και γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν, με τη χρήση των οποίων αυξάνεται εργοστασιακά ο βαθμός απόδοσης μιας εγκατάστασης. Τέλος, μέσω πειραματικής...

Ανάπτυξη σεναρίων ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας με μέγιστη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Γεώργιος Τσουράκης
Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί το επίκεντρο των ερευνών και του ευρύτερου ενδιαφέροντος από το σύνολο των κοινωνιών παγκοσμίως. Η ενεργειακή φτώχεια μαστίζει τους πιο αδύναμους, ενώ η προσπάθεια επίτευξης ενεργειακής ανεξαρτησίας αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Στην προσπάθεια επίτευξης της ενεργειακής αυτάρκειας, όλα τα έθνη αγωνίζονται για τον μετριασμό των συνολικών ενεργειακών τους απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την μέγιστη δυνατή παραγωγή ενέργειας από εγχώριες πηγές. Όλη αυτή η προσπάθεια συντονίζεται...

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Και Βιομηχανική Κληρονομιά. Διεθνής Εμπειρία Και Ελλάδα

Ελένη Μαραγκουδάκη
Πολλές παλιές κτιριακές μονάδες καθώς και συγκροτήματα κτίστηκαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και παραμένουν μέχρι και σήμερα εγκαταλελειμμένα και ανεκμετάλλευτα. Τα εν λόγω κτίρια έχουν μεγάλη πολιτιστική αξία καθώς αποτελούν μέρος της ιστορίας του εκάστοτε τόπου και παρόλα αυτά παραμένουν ακόμα αχρησιμοποίητα και παραγκωνισμένα ενώ στην ουσία θα έπρεπε να εφαρμόζονται μελέτες για την ανάδειξη των ίδιων αλλά και της ιστορικότητας του μέρους στο οποίο βρίσκονται. Κύριος στόχος είναι η απόδειξη ότι μέσω...

Καταγραφή προγράμματος διαχείρισης εγγράφων του ΙΚΑ Αταλάντης

Μαρία Κατσομήτρου
Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει σε πρώτη φάση τον κλάδο της αρχειονομίας, τα καθήκοντα ενός αρχειονόμου, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας της αρχειονομίας που είναι υψίστης σημασίας και οι αρχειονόμοι πρέπει να κινούνται με βάση αυτόν κατά γράμμα. Στη συνέχεια, περνάμε στη δεύτερη φάση που αφορά τη διαχείριση των αρχείων ή αλλιώς Record Management. Με την πάροδο του χρόνου, λογικό και επόμενο είναι να έχει συσσωρευτεί μια πληθώρα αρχείων τόσο χαρτώων...

Κατηγορίες και λειτουργία μικροροϊκών σχεδιασμένων για βιοτεχνολογικές εφαρμογές

Ζάχρα Παρι-Χαν
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά ορίζεται η μικρο-ρευστομηχανική. Έπειτα γίνεται εκτενής αναφορά στις διάφορες εφαρμογές της. Επιπλέον αναλύεται η κίνηση σωματιδίων στις μικρό-ρευστομηχανές και παραθέτονται μερικές ειδικές εφαρμογές τους. Επίσης περιγράφονται τα οφέλη της μικρό-ρευστομηχανικής τεχνολογίας. Τέλος συζητούνται τα συμπεράσματα περί εφαρμογής της μικρό-ρευστομηχανικής τεχνολογίας.

Παραμετρική ανάλυση συστημάτων αγκύρωσης πολλαπλών κλάδων

Κάρολος Διβάρης
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται παραμετρική μελέτη διαφόρων τύπων συστημάτων αγκύρωσης. Ο σκοπός αυτών, είναι να περιορίσουν τις κινηματικές ελευθερίες στο οριζόντιο επίπεδο μιας πλωτής κατασκευής. Πραγματοποιείται επισκόπηση της ιστορίας των συστημάτων αγκύρωσης, των τύπων καθώς και των στοιχείων που τα συνιστούν. Γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου που περιγράφει τις μορφές των καμπύλων των συστημάτων αγκύρωσης. Γίνεται συγγραφή υπολογιστικών προγραμμάτων σε γλώσσα μηχανής, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να έχει την πλήρη εικόνα της μορφής...

Ποιοτικά χαρακτηριστικά διευθυντών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Η περίπτωση του Covid 19 στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Καλλισθένη Γιαουρτοπούλου & Σοφία Κουβάτσου
Στη διπλωματική εργασία που ακολουθεί σκοπός του θεωρητικού της μέρους είναι να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διευθυντών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πετυχημένη λειτουργία μίας σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης να διερευνηθεί η διαχείριση των κρίσεων και της πανδημίας Covid 19 από τον διευθυντή. Τα τρία ερευνητικά ερωτήματα-στόχοι που αναλύονται στην εργασία είναι: (α) ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή σχολικής μονάδας...

Registration Year

 • 2022
  744
 • 2021
  1,478
 • 2020
  19

Resource Types

 • Other
  730
 • Text
  23