2,136 Works

Το στοίχημα για μια αποτελεσματική ηγεσία στο σύγχρονο δημόσιο τομέα

Αικατερίνη Καρκαλά
Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το ρόλο και τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη στο χώρο του Δημόσιου Τομέα. Αρχικά παρουσιάζει αναλυτικά τις θεωρίες ηγεσίας, περιγράφοντας την ηγετική φυσιογνωμία. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στην ηγεσία στις δημόσιες δομές, επιδιώκοντας να αποδώσει και να ερμηνεύσει την ιδανική ηγετική συμπεριφορά. Το ραγδαία μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, και τεχνολογικό περιβάλλον αναδεικνύει την ανάγκη για μια δυνατή, υπεύθυνη και σοβαρή ηγεσία. Το νέο μοντέλο ηγεσίας των σύγχρονων οργανισμών καθορίζει πλέον τόσο...

Διαχείριση δεδομένων βιβλιοθηκών στην πλατφόρμα WEKA: υποσυστήματα Explorer & Knowledge Flow

Χρυσάνθη Σερέτη
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν και θα συγκριθούν τα υποσυστήματα Explorer και Knowledge Flow του περιβάλλοντος εξόρυξης δεδομένων WEKA. Η σύγκριση θα γίνει σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και σε πειραματικό επίπεδο με σκοπό την εύρεση ενός μοντέλου πρόβλεψης για τον τύπο και την ηλικία των χρηστών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Σαν Φρανσίσκο σε σχέση με την συμπεριφορά τους στην κίνηση υλικού. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία πρόβλεψης είναι η τεχνική της ταξινόμησης-κατηγοριοποίησης (classification)...

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Μάξιμος Ιακώβου
Μέσα από τις σκηνές της ταινίας μου αφηγούμαι την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που επισκέπτεται το πατρικό του σπίτι μετά από καιρό, αφότου οι γονείς του έχουν πεθάνει, με σκοπό να το πουλήσει. Το θέμα μου είναι οι Αναμνήσεις και πώς αυτές επηρεάζουν τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τον πρωταγωνιστή μου. Μέσα στους γνωστούς χώρους του σπιτιού, στα διάφορα μικρά, ξεχασμένα από τον χρόνο αντικείμενα που βρίσκει, -ένα βαζάκι αρωματικά, μια κιθάρα, μια φωτογραφική μηχανή, ένα...

Ελληνικά ιδρυματικά αποθετήρια και πνευματική ιδιοκτησία

Αικατερίνη Λυγνού
Τα ιδρυματικά αποθετήρια δημιουργήθηκαν έχοντας ως στόχο να συλλέγουν, να διατηρούν και να διαθέτουν την επιστημονική παραγωγή του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Αυτές οι τρεις λειτουργίες των ιδρυματικών αποθετηρίων βρίσκονται αρκετές φορές αντιμέτωπες με τους περιορισμούς των πνευματικών δικαιωμάτων. Σκοπός αυτής της εργασία ήταν να καταγράψει και να παρουσιάσει πώς οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, που διαθέτουν ιδρυματικά αποθετήρια, διαχειρίζονται τις προκλήσεις που τους θέτουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότερες ακαδημαϊκές...

Μικρό κατάστημα εστίασης και πώλησης προϊόντων ελιάς στο Παγκράτι, μέσα από τις αρχές του Παραμετρικού σχεδιασμού

Στεφανή Βερδέ
Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό ενός μικρού καταστήματος εστίασης και πώλησης προϊόντων ελιάς στο Παγκράτι, μέσα από τις αρχές του παραμετρικού σχεδιασμού. Επιχειρείται η διερεύνηση της σύνθεσης και των επιμέρους στοιχείων της, αφενός στον ορισμό παραμέτρων σχεδίασης και των σχέσεων των παραμέτρων της, αφετέρου στην εφαρμογή τους στο συνθετικό κομμάτι της εργασίας, συγκεκριμένα στη διαμόρφωσης ενός χώρου καταστήματος λιανικού εμπορίου και εστίασης. Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η εφαρμογή της λογικής...

Συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων βιβλιοθηκονομίας τριών ευρωπαϊκών χωρών

Θεοδώρα Σοφία Σπαθή
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας τριών ευρωπαϊκών χωρών. Η Βιβλιοθηκονομία αποτελεί κλάδο της επιστήμης των πληροφοριών που ασχολείται με την οργάνωση, τη διοίκηση και τις λειτουργίες των βιβλιοθηκών. Αυτός ο τομέας της επιστήμης πρόκειται να αναλυθεί μέσω της σύγκρισης των προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο. Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που επιλέχθηκαν λόγω της διαφορετικότητας των προγραμμάτων τους είναι η Ρωσία, η Γαλλία και η Σλοβακία....

Οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στο Γενικό Πληθυσμό στην Ελλάδα

Σεβαστή Διονυσακοπούλου
Εισαγωγή: Η πανδημία Covid-19 που εκδηλώθηκε παγκοσμίως στις αρχές του 2020 αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόμενο στο σύγχρονο κόσμο, το οποίο έχει επιδράσει σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας και ζωής. Για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό αυτής της υγειονομικής κρίσης συνδράμει ακατάπαυστα το σύνολο σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας, ενώ οι κυβερνήσεις και οι παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν επιδοθεί σε μία σειρά διερεύνησης και εφαρμογής μέτρων και στρατηγικών. Σκοπός και στόχοι: Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη...

Κατάλογος ελληνικών νομισμάτων: Επιλογή προτύπου μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση τους.

Αργυρώ Δουβάρα & Καλλιόπη Γολεγού
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η επιλογή ενός προτύπου μεταδεδομένων για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου ελληνικών νομισμάτων. Στην εργασία γίνεται μια καταγραφή των μεταδεδομένων και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών. Έπειτα έγινε επιλογή ενός πρότυπου που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο με ελληνικά νομίσματα. Ως υλικό για τη δημιουργία της συλλογής χρησιμοποιήθηκαν νομίσματα τα οποία υπήρχαν αποθηκευμένα στο Colnect, το οποίο είναι μια ιστοσελίδα που παρέχει συλλογές...

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκών μαθημάτων

Γεώργιος Σορώτος
Το «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Μαθημάτων» αποτελεί μια πρόταση προσέγγισης του προβλήματος που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά την συνένωση των δύο πρώην τμημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας και Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σχετικά με την διαχείριση των βαθμολογιών των φοιτητών κατά την μετάβαση από τα παλαιά προγράμματα σπουδών στο νέο.

Σχεδιασμός και ανάλυση της εταιρικής ταυτότητας του brand black bean

Αναστάσιος-Στυλιανός Μαυρίδης & Αγγελική Μαρκοπούλου

Λεμφώματα Hodgkin. Συγκριτική μελέτη δόσεων ακτινοθεραπείας

Κωνσταντίνα Ταχτσίδου &
Την τελευταία δεκαετία οι εξελίξεις στην διάγνωση και θεραπεία των λεμφωμάτων Hodgkin και non Hodgkin είναι ραγδαίες. Τα λεμφώματα αποτελούν μια ετερογενή ομάδα νοσημάτων, όπου κακοήθη νεοπλασματικά λεμφοκύτταρα συσσωρεύονται στους λεμφαδένες δίνοντας κλινικά χαρακτηριστικά λεμφαδενοπάθειας. Η διάκριση των Hodgkin και Non Hodgkin γίνεται από τη παρουσία των RS κακοηθών κυττάρων ή όχι αντίστοιχα. Το ανθρώπινο λεμφικό σύστημα επηρεάζει άμεσα το ανοσοποιητικό. Η λέμφος κυκλοφορεί σε άνω κάτω άκρα, τη θωρακική , κοιλιακή, βουβωνική χώρα και...

Εξόρυξη Δεδομένων, Κοινωνικά Δίκτυα και Τουρισμός

Ιωάννα Μόκα
Όλοι οι φορείς που καταπιάνονται με την τουριστική βιομηχανία και παρέχουν πολιτιστικές και τουριστικές πληροφορίες καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν σχέσεις μεταξύ τουριστικών δραστηριοτήτων και προτιμήσεων των τουριστών έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να προσφέρουν ελκυστικότερα τουριστικά πακέτα. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα όπου ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός κλάδος της και η συνολική συνεισφορά του στην οικονομία ανέρχεται μεταξύ 37 και 45 δις, δηλαδή περισσότερο από...

Το άγχος στο δημόσιο λόγο στους οργανισμούς και η φιλοσοφία της Θεραπείας της Αποδοχής και της Δέσμευσης (ΘΑΔ) για τη διαχείριση του

Παναγιώτης Κλαρνέτατζης
Ο φόβος του να μιλάς μπροστά σε κοινό, αποτελεί την πλέον διαδομένη φοβία στον πληθυσμό καθώς επηρεάζει το 73% των ατόμων. Ο φόβος στο δημόσιο λόγο ή η γλωσσοφοβία όπως αλλιώς αποκαλείται, ξεπερνά σε ποσοστό ακόμα και το φόβο του θανάτου αποτελώντας την πιο κοινή από τις κοινωνικές αγχώδεις διαταραχές. Η βίωση συμπτωμάτων δυσφορίας που προκαλεί μια ομιλία μπροστά σε κοινό δυσχεραίνει την καθημερινότητα ανθρώπων που λόγω της φύσης εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να ομιλούν...

Δράσεις Δυναμικού Τεμαχισμού Δικτύων για την Προώθηση Εφαρμογών στο Πλαίσιο 5G

Αθανάσιος Λιούμπας
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου δράσεων δυναμικού τεμαχισμού δικτύου (dynamic network slicing) για την ενίσχυση των διαφόρων εφαρμογών 5G. Η εργασία επιδιώκει να καλύψει βασικά εννοιολογικά θέματα που αφορούν στο πεδίο αναφοράς του network slicing και να επεκτείνει τη βιβλιογραφική έρευνα στο πλαίσιο του 5G, εστιάζοντας κυρίως στην προοπτική του dynamic network slicing. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και σε ρυθμιστικά θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν στην...

\"Μηλά-ει η ιστορία\": Διαμόρφωση κτιρίων, σε εργασιακή μουσειακή δομή και κατάλυμα τύπου hostel, στη Ζαγορά Πηλίου, για τη στέγαση κι εξυπηρέτηση των λειτουργικών, πολιτιστικών και τουριστικών αναγκών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς (Ζαγορίν)

Δήμητρα-Αναστασία Ζιώγα, Αναστασία Καϊδαντζή & Κυριακή Χρυσάφη
Η εργασία αυτή, πραγματεύεται τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια περιοχή για να μπορεί να φιλοξενήσει αγροτουριστική δραστηριότητα στο έδαφός της, αν το Πήλιο και πιο συγκεκριμένα το χωριό Ζαγορά ανταποκρίνεται στα δεδομένα αυτά και τελικά ποιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στην περιοχή ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής. Αρχικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας στην περιοχή, με ειδική αναφορά στο πως στεγάζεται...

Η ένταξη των μαθητών προσφύγων στο Ελληνικό σχολείο και η άποψη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τις διδακτικές μεθόδους στις τάξεις υποδοχής.

Πηγή Ηλιού & Μαρία Κατσούλη
Το ενδιαφέρον των συντακτριών της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχετικά με τις διδακτικές μεθόδους που αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Τάξεις Υποδοχής Προσφύγων οδήγησε στη δημιουργία αυτής της έρευνας. Στο πρώτο μέρος αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη Διαπολιτισμική Αγωγή, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα , τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας και το ρόλο του εκπαιδευτικού στις τάξεις υποδοχής ενώ στο δεύτερο μέρος αναλύονται με τη διεξαγωγή μιας...

Διαχείριση Δεδομένων στις πλατφόρμες ΚΝΙΜE & WEKA

Παναγιώτα Κωτσάκη
Στην παρούσα εργασία συγκρίνουμε τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων KNIME και Knowledge Flow του WEKA σε θεωρητικό αλλά και πειραματικό πλαίσιο με σκοπό την εύρεση ενός μοντέλου πρόβλεψης της διάρκειας ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού (φακέλων) της εταιρείας «Αρχειοθήκη Α.Ε.». Η τεχνική που ακολουθήθηκε για την δημιουργία του μοντέλου πρόβλεψης είναι η τεχνική της παλινδρόμησης με βάση τους αλγορίθμους KNN, SVM, Random Forest, Decision Tree και Linear Regression σε ένα σύνολο δεδομένων προερχόμενο από την ίδια την...

Εξόρυξη Δεδομένων στα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης

Ειρήνη Μάγγα
Η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ειδικά με την ανάπτυξη του διαδικτύου και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων στο δημόσιο τομέα αύξησε σημαντικά τους όγκους δεδομένων, την ανάγκη για αποθήκευση, τον αριθμό του συναλλασσόμενου κοινού αλλά και την ανάγκη για επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Η Δημόσια Διοίκηση με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων εξόρυξης δεδομένων μπορεί να αναλύσει τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων εξάγοντας χρήσιμη γνώση που θα την βοηθήσει να λάβει καλύτερες αποφάσεις....

Γεφύρωση επικοινωνιακών εμποδίων οφειλόμενα σε διαφορές κουλτούρας.

Αθηνά-Μαρία Ζάππα & Mehilli Nivja
Η αποτελεσματική επικοινωνία στους επιχειρηματικούς και εμπορικούς οργανισμούς είναι κρίσιμη, καθώς οι οργανώσεις πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές για να διατηρήσουν την εμπορική τους επιτυχία. Οι τεχνικές και οι διαδικασίες που ερευνούνται λεπτομερώς στην παρούσα πτυχιακή περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την προετοιμασία της γραπτής επικοινωνίας, τις αποτελεσματικές δομές σε έγγραφα, τις διαφορετικές μορφές γραφής, τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο, τη χρήση οπτικών βοηθημάτων, την παρουσίαση και την οργάνωση αποτελεσματικών συναντήσεων. Τέλος,...

Αξιολόγηση του συστήματος Galileo για μετρήσεις σε περιοχές με βλάστηση

Μαρίνα Χρήστου
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το δορυφορικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Galileo. Πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών του συστήματος Galileo καθώς και των θετικών επιπτώσεων που είναι ικανό να προσφέρει στην τοπογραφία με έμφαση σε μετρήσεις κάτω από φυλλώματα δέντρων σε σύγκριση με το αμερικανικό σύστημα GPS.

Behind Open Bars: Experiential Museum and Cultural Center of Aegina

Αγγελική-Στεφανία Πιτσιλού & Νικόλαος Βούλγαρης
Η επανάχρηση και παρουσίαση της πολυτάραχης ιστορίας σωφρονιστικών ιδρυμάτων, στρατοπέδων συγκέντρωσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και χώρων μνήμης αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, βασισμένη στην εμπειρία, τη μνήμη και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση και επανένταξη του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου- Πολιτικές Φυλακές Αίγινας στην Αιγινήτικη κοινωνία. Η πρόταση ''Behind Open Bars'' (''Πίσω από Ανοιχτές Μπάρες'') στοχεύει, κυρίως, στην απενοχοποίηση του κτηρίου του, στην αποδοχή και προβολή της δύσκολης πολιτιστικής κληρονομιάς...

Μελέτη σύγκρισης λειτουργικότητας των σύγχρονων επεξεργαστών arduino και raspberry pi – Έρευνα για την χρήση τους στην ελληνική εκπαίδευση

Ιόλη Κατσέα-Σαράντου
Στην παρούσα εργασία, θα μελετηθούν οι μικροελεγκτές και οι μικροεπεξεργαστές όπου εδώ και 50 χρόνια έχουν ενταχθεί στον κόσμο της τεχνολογίας. Ο μικροελεγκτής είναι ένα είδος επεξεργαστή, ο οποίος λειτουργεί με λιγότερα εξωτερικά εξαρτήματα λόγω του πλήθους των υποσυστημάτων που έχει. Εντοπίζεται κυρίως σε ενσωματωμένα συστήματα όπως αυτοματισμούς, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, ο μικροεπεξεργαστής είναι η παραλλαγή του μικροελεγκτή με άλλα λόγια, είναι το βασικό εξάρτημα που διαχειρίζεται τα δεδομένα,...

Η σύνδεση της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα

Κυριακή Αλεξανδρή
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί βασικό πυλώνα όλων των συστημάτων υγείας, καθώς συνιστά την πρώτη επαφή του πολίτη με τις μονάδες υγείας. Παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης και θεραπείας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη. Η σωστή λειτουργία της συμβάλλει, τόσο στην ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας, όσο και στην ομαλή λειτουργία των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων μονάδων υγείας. Επίσης με τις παρεμβάσεις της συμβάλλει και στην αποτροπή εμφάνισης και επέκτασης νέων κρουσμάτων λοιμώξεων και...

Διατροφική αξία και ασφάλεια βιολογικών προϊόντων κρέατος

Λεωνίδας Παπαδημητρίου

Παραγωγή Ζύθου με Αυτοφυή Λυκίσκο

Ιωάννης Αντωνιάδης
Σε αυτή την πτυχιακή διατριβή έγινε παραγωγή ζύθου με αυτοφυή λυκίσκο, ο οποίος εκφύεται στις περιοχές της Έδεσσας και της Φλώρινας. Παρασκευάστηκαν πέντε ίδιου στυλ ζύθοι (Pale Ale) στους οποίους χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός λυκίσκος ως προς την διαφορετική γεωγραφική περιοχή καλλιέργειας. Τα υπόλοιπα συστατικά παρέμειναν ίδια σε ποσότητα και ποιότητα. Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι να γίνουν αντιληπτές οι γευστικές και αρωματικές διαφορές που εμφανίζουν οι λυκίσκοι όταν αυτοί χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ζύθου καθώς...

Registration Year

 • 2022
  639
 • 2021
  1,478
 • 2020
  19

Resource Types

 • Other
  680
 • Text
  22