2,249 Works

Αντιμικροβιακές ουσίες στο αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα-Ένα πρόβλημα Δημόσιας Υγείας

Σταυρούλα-Γεωργία Καβουκλή & Αικατερίνη Καρδιόλακα
Το γάλα αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην διατροφή του ανθρώπου από πολύ παλιά και συνέβαλε σημαντικά στην επιβίωση και στην υγεία του. Οι συνθήκες διαβίωσης ,η διατροφή, και η υγεία των γαλακτοφόρων ζώων επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση του γάλακτος και το επιμολύνουν με ανεπιθύμητες ουσίες που προκαλούν προβλήματα στην υγεία του καταναλωτή. Τα αντιβιοτικά αποτελούν έναν ανεπιθύμητο εξωγενή αντιμικροβιακό παράγοντα που μπορεί να μολύνει το γάλα. Χρησιμοποιούνται για την θεραπεία διαφόρων ασθενειών των ζώων με σημαντικότερη...

Διερεύνηση των μηχανολογικών εφαρμογών των πολυμερικών οδοντωτών τροχών

Διονύσιος Μακρής
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη διερεύνηση των μηχανολογικών εφαρμογών όπου είναι δυνατή η χρήση πολυμερικών οδοντωτών τροχών. Η χρήση πολυμερικών οδοντωτών τροχών σε δυναμικά συστήματα έχει πολλά πλεονεκτήματα αφού οι τροχοί αυτοί έχουν σημαντικά μικρότερη πυκνότητα από τους μεταλλικούς οδοντωτούς τροχούς, απορροφούν καλύτερα τους κραδασμούς και συνήθως δεν απαιτούν καθόλου λίπανση. Το βασικό εμπόδιο στην ευρεία χρήση τους στις βιομηχανικές εφαρμογές είναι η μικρή φέρουσα ικανότητα φορτίου που έχουν σε σχέση με τους μεταλλικούς...

Η επίδραση του βιοχημικού διαύλου PD1/PD-L1 στο μηχανισμό της αυτοφαγίας και ο ρόλος του στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου πνεύμονα.

Γεωργία Παπαγιαννοπούλου
Ο καρκίνος του πνεύμονα έχει το διπλό χαρακτηριστικό να είναι και συχνός και εξαιρετικά κακής πρόγνωσης. Η αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα (ΜΜΚΠ) περιλάμβανε 4 πυλώνες: χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και στοχευμένη θεραπεία. Σε αυτούς πρόσφατα ήρθε να προστεθεί η ανοσοθεραπεία. Η κινητοποίηση των T-λεμφοκυττάρων κατά του όγκου, που επετεύχθη με την κατανόηση και αναστολή του μονοπατιού PD1/PD-L1, οδήγησε σε μια επαναστατική θεραπεία, με απτά αποτελέσματα και δυνατότητα συνδυασμού της με άλλες μορφές θεραπείας. Αναστολείς...

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αμπελοοινικό τομέα

Κωνσταντίνα Αλέπη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέμα τις επιπτώσεις που η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει ή δύναται να προκαλέσει στον αμπελοοινικό τομέα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί το κύριο αίτιο της επιτάχυνσης της κλιματικής μεταβολής, και κυρίως της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η ανεξέλεγκτη καύση ορυκτών καυσίμων, για μεταφορά, θέρμανση, παραγωγή ενέργειας, λειτουργία βιομηχανικών μονάδων, αποτελεί τον κύριο παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου άρα και της ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου....

Παραγωγή Μπύρας Χωρίς Αλκοόλ

Δήμητρα Αλημπαμπούδη & Χριστόφορος Κοττάκης
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη των φυσικών και βιοχημικών συνθήκων που μπορούν να επιδράσουν στον μεταβολικό μονοπάτι που ακολουθούν οι ζύμες του ζύθου ώστε να περιοριστεί η παραγωγή της αιθανόλης και να παραχθεί μια μπύρα χωρίς ή με ελάχιστο αλκοόλ .Ένα τέτοιο προϊόν εκφράζεται στον σύγχρονο πολιτισμό ως ανάγκη από πλευράς των καταναλωτών που επιδιώκουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής οπου το αλκοόλ θα συμμετάσχει στο ελάχιστο χωρίς να στερούνται τις γευστικές απολαύσεις της μπύρας....

Η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, βάσει Ν.4354/2015: μελέτη περίπτωσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ευφροσύνη Καρρά
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους θεωρείται σημαντική η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, για τη σταδιοδρομία των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (στο εξής Α.Α.Δ.Ε), υπό τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου του ενιαίου μισθολογίου, του Ν.4354/2015, τόσο από πλευράς Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, όσο και από πλευράς εργαζομένων. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί, η σημασία που αποδίδεται από το διοικητικό μηχανισμό της Α.Α.Δ.Ε. στην κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων: βάσει...

Η μεθανόλη σαν ναυτιλιακό καύσιμο - προβλήματα και προοπτικές

Ανδρέας Κασιμάτης
H παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη χρήση της μεθανόλης ως ναυτιλιακό καύσιμο. Η διαθεσιμότητα της μεθανόλης δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού χαρακτηρίζεται ως ένα από τα εμπορικότερα χημικά που διακινούνται παγκοσμίως. Ο κύριος λόγος που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως καύσιμο, είναι η ικανότητά της να συμμορφώνεται με τα αυστηρά πλαίσια που έχουν θεσπιστεί για τους αέριους ρύπους στη ναυτιλία. Η εργασία αρχικά εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθανόλης σαν καύσιμο και περιγράφει τις βασικές μεθόδους παραγωγής...

Η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ως προς την ποιότητα με βάση την ικανοποίηση των χρηστών τους. Μελέτη περίπτωσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο << Αττικόν >>

Εμμανουήλ Σταυρόπουλος
Οι συνθήκες που επικρατούν στην υγεία και η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών απασχολούν ολοένα και περισσότερο τους ανθρώπους που εργάζονται και ασχολούνται με τα θέματα διοίκησης και πολιτικών υγείας καθώς είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να κάνει έναν οργανισμό υγείας να ξεχωρίσει. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε παρατηρήθηκε ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ασθενείς. Μέσα από τα αποτελέσματα τέτοιων μελετών ένας οργανισμός υγείας θα...

Τρισδιάστατη εκτύπωση: Υλικά, δυνατότητες και διερεύνηση μεθόδου προς δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού

Νικόλαος Νεκτάριος Αρβανιτέλλης
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η λεπτομερής μελέτη και ανάλυση της διαδικασίας της προσθετικής παραγωγής (τρισδιάστατης εκτύπωσης), των υποκατηγοριών της και των αποτελεσμάτων που μπορεί να προσφέρει, καθώς και την ταυτοποίηση των εφαρμογών της σε πληθώρα διαφορετικών βιομηχανιών, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Για να αποφασιστεί η καταλληλότερη μέθοδος, έγινε εκτενής έρευνα για τα διάφορα υλικά που τυπώνουν οι κατηγορίες της προσθετικής παραγωγής, τα κόστη των εκτυπώσεων και τα αποτελέσματα που...

Seeking for the evolutionary history of lands based on ontology organized spatiotemporal data and reasoning tools

Markos Dendrinos, Daphne Kyriaki-Manessi & Alexandra Tranta
Abstract: The present study focuses on spatiotemporal historical data organized in an OWL Protégé ontology environment. It aims at exploring the possibilities of using deduction logic tools in correlating alternate names of geographic regions related to time periods and presenting spatiotemporal interconnections. The application paradigm includes spatial data of local regions and sites of contemporary Greece and Turkey related to Hellenic historical archaeological sites temporally distributed in an extended period from Neolithic Age to the...

Medical and health sciences’ community attitudes towards hybrid journals, academic networks, social media and research evaluation metrics: a perspective from Greece

Dimitrios Kouis & Eirini Delikoura
Purpose – The present paper attempts to identify medical and health scientists' attitude towards the use of hybrid journals, social media and academic networks and the selection factors of publication medium, including alternative metrics. Design/methodology/approach - A quantitative survey was conducted, based on a structured questionnaire. It focused on Health Sciences and Medicine, with a population sample mainly consisting of hospital healthcare professionals. Likert scale, simple multiple-choice and ranking type questions were used. Analysis: 215...

Deforestation monitoring for climate change analysis using deep learning techniques on satellite imagery

Ιωάννης Δασκαλόπουλος
In the field of climate change analysis, a huge amount of information, derived from various sources and in various formats needs to be analyzed daily, for the production of accurate insights and predictions. Such a task, is heavily reliant on precise measurements and visual information. Thus, the instruments that are tasked with capturing this information are of high importance. Since climate change analysis is a wide field, the focus will be narrowed towards the detection...

Απόψεις εκπαιδευτικών για την σχολική ηγεσία και την σχολική αποτελεσματικότητα

Ζωή Ζαλοκώστα
H σχολική αποτελεσματικότητα είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχει ασχοληθεί μεγάλο πλήθος ερευνητών. Από αυτό και μόνο φαίνεται η μεγάλη σημασία που έχει για τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να παρουσιάσει τις απόψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή που μπορούν να καθορίσουν την ηγεσία του. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο και διαφορετικά χρόνια εμπειρίας μεταξύ τους....

Διαγωνισμοί χορού και χορο-αθλητικές εκδηλώσεις

Σταυρούλα Μανουσάκη
Οι εκδηλώσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο στον τομέα του τουρισμού και μάλιστα πολλοί προορισμοί τις αξιοποιούν ως βασικό εργαλείο για την προβολή και την ανάπτυξή τους. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την κατάσταση, αναφορικά με τον αθλητικό χορό και τις απαιτήσεις των διαγωνισμών χορού και χορο-αθλητικών εκδηλώσεων που διενεργούνται στη χώρα μας και ειδικότερα στην Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση αυτών των διοργανώσεων και μέσω αυτών τα οφέλη που θα αποκομίσει η Ελλάδα. Στο πρώτο σκέλος...

Ο ρόλος της διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Γεωργία Χρονά
Η διαχείριση της ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια από τις πιο σημαντικές τεχνικές διαχείρισης που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας σε οργανισμούς /ιδρύματα. Η έννοια της ΔΟΠ αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η διαχείριση ολικής ποιότητας είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης που ενώνει όλα τα τμήματα και τους υπαλλήλους από πάνω προς τα κάτω και λειτουργεί σε έναν οργανισμό / ίδρυμα. Παρέχει μια δομή για την εφαρμογή αποτελεσματικών πρωτοβουλιών ποιότητας και...

Η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση υπό τις σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις

Ελένη Μούση
Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της ισότητας των φύλων όπως καταρχάς αποτυπώνεται μέσα από το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. H πολιτική ισότητας ως πυλώνας δράσης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ενσαρκώνεται μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) και καθρεφτίζεται μέσω της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις εξουσίες της ελληνικής Πολιτείας. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζονται μέσω της Στρατηγικής για την ισότητα των...

Παραγωγή ζύθου με μη συμβατικές ζύμες

Νίνα-Αικατερίνη Τσαγκάρη
Τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ζυθοποιίας παρατηρείται μια αδιάκοπη έρευνα που αφορά στη βελτίωση και την αύξηση της αρωματικής πολυπλοκότητας των παραγόμενων προϊόντων. Κύριο αντικείμενο των ερευνών αυτών είναι οι ζυμομύκητες οι οποίοι μέσα από διαφορετικά μεταβολικά μονοπάτια είναι δυνατό να παράξουν ένα πλήθος ουσιών που επιδρούν στο αρωματικό προφίλ της μπίρας. Ένα σύνολο μικροοργανισμών που ανήκουν στην κατηγορία των non-Saccharomyces ζυμών μελετώνται για τις αρωματικές ενώσεις που τελικά παράγουν, με σκοπό να αντικαταστήσουν...

Στρατηγικές που στοχεύουν στην προβολή και το μάρκετινγκ ανάδειξης των βιβλιοθηκών

Μαρία Τουτουδάκη
Οι οργανισμοί πληροφόρησης και πιο συγκεκριμένα οι βιβλιοθήκες οφείλουν να χαρακτηρίζονται από διαλλακτικότητα και προσαρμοστικότητα με απώτερο στόχο την εκπλήρωση των επιθυμιών των επισκεπτών τους. Η έλευση του διαδικτύου σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξή του αποτέλεσαν το έναυσμα για την προσέλκυση ολοένα περισσότερων επισκεπτών. Οι βιβλιοθήκες από πολύ νωρίς αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα του μάρκετινγκ παρά των μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα. Γνώριζαν πως αν επιθυμούσαν την προσέλκυση περισσότερων κρατικών κονδυλίων και δωρεών έπρεπε να προβάλλουν...

Αποτελεσματικότητα Συμπληρωμάτων Διατροφής και Κατανάλωση στην Ελληνική Αγορά

Άγγελος Παρίσσης & Χρήστος Αρώνης
Βιβλιογραφική Έρευνα, Σύγκριση ερωτηματολογίων, Έρευνα Αποτελεσματικότητας Συμπληρωμάτων διατροφής

Διερεύνηση Προσδοκιών και Ικανοποίησης των Καταναλωτών στην Αγορά του Οίνου

Γεωργία Παρασκευά
Ο οίνος είναι ένα προϊόν με μακραίωνη ιστορία στον ελληνικό χώρο. Είναι ένα προϊόν ευφραντικό και διεγερτικό που αν καταναλωθεί με μέτρο έχει θετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η ικανοποίηση είναι μία λέξη που χαρακτηρίζει έναν καταναλωτή όταν η πραγματικότητα έχει προσεγγίσει τις προσδοκίες που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Είναι μία έννοια που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ο χώρος του κρασιού, με τη βοήθεια του marketing καλείται να προσδιορίσει. Η βιομηχανία και η αγορά...

Καθοδική προστασία σε πλοία με τη μέθοδο των θυσιαζόμενων ηλεκτροδίων (SACP)

Φώτιος-Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη των προβλημάτων διάβρωσης και της αντιμετώπισης αυτής με τη χρήση θυσιαζόμενων ηλεκτροδίων (SACP). Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η αναφορά των μεταλλικών υλικών που χρησιμοποιούνται στη ναυπηγική βιομηχανία, καθώς και το θέμα της διάβρωσης και των προβλημάτων που προκαλεί στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδική προστασία των πλοίων ως μεθόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας και ειδικότερα στην χρήση των θυσιαζόμενων ανοδίων. Παράλληλα, παρουσιάζονται σύγχρονες προσεγγίσεις του θέματος με μελέτες...

Μελέτη τεχνικών ασφαλείας φυσικού επιπέδου για εφαρμογές 5G-IoT και υλοποίηση σεναρίων επίθεσης με τη χρήση μηχανικής μάθησης

Δήμος Γλετζάκος
Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει τις τεχνικές ασφαλείας φυσικού επιπέδου που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία για εφαρμογές 5G-IoT και η υλοποίηση σεναρίων επίθεσης με τη χρήση μηχανικής μάθησης.

Μέθοδοι επεξεργασίας των επιτραπέζιων ελιών. Η διαδικασία ζύμωσης και η προσθήκη εναρκτήριων καλλιεργειών

Μαρία Πατσιλίβα
Η παρούσα εργασία περιγράφει μεθόδους επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς με έμφαση στην διαδικασία της ζύμωσης που αποτελεί το καθοριστικότερο στάδιο της συνολικής επεξεργασίας και την εφαρμογή των εναρκτήριων καλλιεργειών για τη βελτίωση της διαδικασίας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο ιστορικό υπόβαθρο του ελαιόδεντρου και σε οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με την παραγωγή και κατανάλωση της επιτραπέζιας ελιάς και ακολουθεί ανάλυση γενικών και βοτανολογικών χαρακτηριστικών του δέντρου της ελιάς και του ελαιοκάρπου. Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή των...

Εταιρική ταυτότητα ενός στουντίου ηχογράφησης με το όνομα \"Abstract Record\" & εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο \"Jamming\"

Μενέλαος Κακανάς
Η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο μέρη, το πρώτο είναι εταιρική ταυτότητα για ένα νέο μουσικό στούντιο το οποίο βρίσκεται στην Αθηνά με την ονομασία “abstract record”.Το δεύτερο μέρος της εργασίας άφορα την σχεδίαση εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνετε σε μουσικούς με την ονομασία “jamming” καθώς και την σχεδίαση της προωθητικής καμπάνιας της. Ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής είναι ο παρακάτω : ο χρήστης δημιουργεί το προφίλ του , ο χρήστης αναζητεί τα άτομα που...

Η αξία του ελεύθερου παιχνιδιού στην προσχολική τάξη

Ζωή Καραγιάννη
Περίληψη Το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 79 /2017) είναι διαρθρωμένο σε οργανωμένες δραστηριότητες και στην ελεύθερη απασχόληση των παιδιών στις γωνιές της τάξης, στο ελεύθερο παιχνίδι δηλαδή. Τα παιδιά μαθαίνουν καθώς κινούνται, αγγίζουν, πειραματίζονται με ευρεία ποικιλία υλικών, καθώς δοκιμάζουν τις λύσεις που δίνουν σε διάφορες καταστάσεις προβληματισμού και αξιολογούν τα αποτελέσματα των πράξεων τους. Μαθαίνουν καθώς συνεργάζονται, όταν αλληλοεπιδρούν, ακόμα και όταν διαφωνούν, μαθαίνουν δηλαδή παίζοντας. Σύμφωνα με τον Piaget, η κατάκτηση της...

Registration Year

 • 2022
  752
 • 2021
  1,478
 • 2020
  19

Resource Types

 • Other
  734
 • Text
  23