2,158 Works

Εξόρυξη Δεδομένων στα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης

Ειρήνη Μάγγα
Η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ειδικά με την ανάπτυξη του διαδικτύου και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων στο δημόσιο τομέα αύξησε σημαντικά τους όγκους δεδομένων, την ανάγκη για αποθήκευση, τον αριθμό του συναλλασσόμενου κοινού αλλά και την ανάγκη για επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Η Δημόσια Διοίκηση με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων εξόρυξης δεδομένων μπορεί να αναλύσει τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων εξάγοντας χρήσιμη γνώση που θα την βοηθήσει να λάβει καλύτερες αποφάσεις....

Γεφύρωση επικοινωνιακών εμποδίων οφειλόμενα σε διαφορές κουλτούρας.

Αθηνά-Μαρία Ζάππα & Mehilli Nivja
Η αποτελεσματική επικοινωνία στους επιχειρηματικούς και εμπορικούς οργανισμούς είναι κρίσιμη, καθώς οι οργανώσεις πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές για να διατηρήσουν την εμπορική τους επιτυχία. Οι τεχνικές και οι διαδικασίες που ερευνούνται λεπτομερώς στην παρούσα πτυχιακή περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την προετοιμασία της γραπτής επικοινωνίας, τις αποτελεσματικές δομές σε έγγραφα, τις διαφορετικές μορφές γραφής, τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο, τη χρήση οπτικών βοηθημάτων, την παρουσίαση και την οργάνωση αποτελεσματικών συναντήσεων. Τέλος,...

Αξιολόγηση του συστήματος Galileo για μετρήσεις σε περιοχές με βλάστηση

Μαρίνα Χρήστου
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το δορυφορικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Galileo. Πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών του συστήματος Galileo καθώς και των θετικών επιπτώσεων που είναι ικανό να προσφέρει στην τοπογραφία με έμφαση σε μετρήσεις κάτω από φυλλώματα δέντρων σε σύγκριση με το αμερικανικό σύστημα GPS.

Behind Open Bars: Experiential Museum and Cultural Center of Aegina

Αγγελική-Στεφανία Πιτσιλού & Νικόλαος Βούλγαρης
Η επανάχρηση και παρουσίαση της πολυτάραχης ιστορίας σωφρονιστικών ιδρυμάτων, στρατοπέδων συγκέντρωσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και χώρων μνήμης αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, βασισμένη στην εμπειρία, τη μνήμη και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση και επανένταξη του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου- Πολιτικές Φυλακές Αίγινας στην Αιγινήτικη κοινωνία. Η πρόταση ''Behind Open Bars'' (''Πίσω από Ανοιχτές Μπάρες'') στοχεύει, κυρίως, στην απενοχοποίηση του κτηρίου του, στην αποδοχή και προβολή της δύσκολης πολιτιστικής κληρονομιάς...

Μελέτη σύγκρισης λειτουργικότητας των σύγχρονων επεξεργαστών arduino και raspberry pi – Έρευνα για την χρήση τους στην ελληνική εκπαίδευση

Ιόλη Κατσέα-Σαράντου
Στην παρούσα εργασία, θα μελετηθούν οι μικροελεγκτές και οι μικροεπεξεργαστές όπου εδώ και 50 χρόνια έχουν ενταχθεί στον κόσμο της τεχνολογίας. Ο μικροελεγκτής είναι ένα είδος επεξεργαστή, ο οποίος λειτουργεί με λιγότερα εξωτερικά εξαρτήματα λόγω του πλήθους των υποσυστημάτων που έχει. Εντοπίζεται κυρίως σε ενσωματωμένα συστήματα όπως αυτοματισμούς, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, ο μικροεπεξεργαστής είναι η παραλλαγή του μικροελεγκτή με άλλα λόγια, είναι το βασικό εξάρτημα που διαχειρίζεται τα δεδομένα,...

Η σύνδεση της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα

Κυριακή Αλεξανδρή
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί βασικό πυλώνα όλων των συστημάτων υγείας, καθώς συνιστά την πρώτη επαφή του πολίτη με τις μονάδες υγείας. Παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης και θεραπείας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη. Η σωστή λειτουργία της συμβάλλει, τόσο στην ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας, όσο και στην ομαλή λειτουργία των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων μονάδων υγείας. Επίσης με τις παρεμβάσεις της συμβάλλει και στην αποτροπή εμφάνισης και επέκτασης νέων κρουσμάτων λοιμώξεων και...

Διατροφική αξία και ασφάλεια βιολογικών προϊόντων κρέατος

Λεωνίδας Παπαδημητρίου

Παραγωγή Ζύθου με Αυτοφυή Λυκίσκο

Ιωάννης Αντωνιάδης
Σε αυτή την πτυχιακή διατριβή έγινε παραγωγή ζύθου με αυτοφυή λυκίσκο, ο οποίος εκφύεται στις περιοχές της Έδεσσας και της Φλώρινας. Παρασκευάστηκαν πέντε ίδιου στυλ ζύθοι (Pale Ale) στους οποίους χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός λυκίσκος ως προς την διαφορετική γεωγραφική περιοχή καλλιέργειας. Τα υπόλοιπα συστατικά παρέμειναν ίδια σε ποσότητα και ποιότητα. Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι να γίνουν αντιληπτές οι γευστικές και αρωματικές διαφορές που εμφανίζουν οι λυκίσκοι όταν αυτοί χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ζύθου καθώς...

Ευφυής έλεγχος συστημάτων οδήγησης DC κινητήρων με χρήση ασαφών ελεγκτών

Σπυρίδων Πετράτος
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετώνται και προσομοιώνονται συστήματα αυτομάτου ελέγχου ταχύτητας Κινητήρων Συνεχούς Ρεύματος Ξένης Διέγερσης, στο περιβάλλον Matlab/Simulink, με τη χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic). Γίνεται σύγκριση ως προς τα χαρακτηριστικά της απόκρισης του κινητήρα, όταν για την οδήγηση του χρησιμοποιούνται κλασικοί PI Ελεγκτές, PI Ελεγκτές Διπλού Βρόχου καθώς και Ελεγκτές που χρησιμοποιούν διατάξεις Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic Controllers ή FLC). Πραγματοποιείται ανάλυση των αποτελεσμάτων τόσο για τη μόνιμη...

Αξιοποίηση υπολειμμάτων απολίπανσης σπόρων κάνναβης για την ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων πλούσιου ζυμαριού με χρήση της διεργασίας κλιβανισμού-ζυμώσεως

Ζωή Κολιού
Στην παρούσα εργασία έγινε επαναχρησιμοποίηση ενός τροφικού αποβλήτου της βιομηχανίας επεξεργασίας βιομηχανικής κάνναβης, συγκεκριμένα τα υπολείμματα απολίπανσης των σπόρων κάνναβης, δηλαδή τα υπολείμματα μετά την εκχύλιση του ελαίου από τους σπόρους κάνναβης. Έγινε αξιοποίηση αυτών στην ανάπτυξη τροφίμου πλούσιου ζυμαριού, στο τσουρέκι. Ειδικότερα, μετά από άλεση των υπολειμμάτων, για την παραγωγή αλεύρου κάνναβης, ετοιμάστηκαν 4 δείγματα τσουρεκιού διαφορετικών αναλογίων. Οι αναλογίες ήταν για το βασικό τσουρέκι 100% άλευρο σίτου, και στα υπόλοιπα δείγματα έγινε αντικατάσταση...

Μελέτη μεταβολικού αποτυπώματος μητρικού γάλακτος με φασματοσκοπία NMR και πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση

Άλκηστη Αφράτη
Το μητρικό γάλα αποτελεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο και μεταβλητό βιολογικό υγρό και έχει μεγάλη θρεπτική και ανοσολογική αξία για το νεογνό. Ειδικότερα το πρωτόγαλα έχει κυρίως ανοσολογικό ρόλο προστατεύοντας το βρέφος, καθώς μεταβαίνει από το σχετικά στείρο περιβάλλον της μήτρας, σε ένα περιβάλλον με παθογόνους μικροοργανισμούς και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ολιγοσακχαριτών και πολλούς αυξητικούς παράγοντες, που είναι σημαντικοί για τη διατροφή, την ανάπτυξη του νεογνού και του προσφέρουν παθητική ανοσία. Η ανάλυση της σύνθετης και...

Η συμβολή του μάρκετινγκ κρίσεων στην οργανωσιακή ανθεκτικότητα. Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων

Marta Szajbel-Nikolaou
Η πανδημία του COVID-19 ασκεί σημαντική πίεση στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Είναι σχεδόν σίγουρο, ότι τα μέτρα που θεσπίστηκαν για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οργανωσιακή ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση του ρόλου μάρκετινγκ κρίσεων στην οργανωσιακή ανθεκτικότητα καθώς και η διερεύνηση του αντίκτυπου της πανδημίας του COVID-19 στις δραστηριότητες κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικές δραστηριότητες. Για την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων της εργασίας...

Δημιουργία διεπαφής ιστοτόπου και εφαρμογής υπηρεσιών για την υποστήριξη τεχνικών εξόρυξης διεργασιών

Ηλίας Μερκουρέας
Η διπλωματική εργασία αφορά την ανάπτυξη ενός web service application (web api) το οποίο θα χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις της εξόρυξης διεργασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε python (open source). Επίσης θα αναπτυχθεί web interface το οποίο θα καλεί με http requests το web service για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί online να εφαρμόζει τις τεχνικές εξόρυξης διεργασιών. Στο περιβάλλον αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αρχείων καταγραφής γεγονότων και εφαρμογής...

Η πολιτική στρατηγικής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Η εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών στους ΟΤΑ

Ευγενία Τσάση
Η λειτουργία του κράτους και τα όρια μέσα στα οποία οφείλει αυτό να λειτουργεί, αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού και έδωσαν έρεισμα για τη διατύπωση θεωριών οι οποίες αιώνες τώρα ανακυκλώνονται ελαφρώς διαφοροποιημένες, σύμφωνα με τα όσα υποδεικνύουν τα αποτελέσματα τις εφαρμογής τους . Τα χρόνια που ακολούθησαν τη δεκαετία 1980-90, η κρατική δράση αποκτά περισσότερο κανονιστικό και ρυθμιστικό παρά άμεσα παρεμβατικό ή παραγωγικό ρόλο στην οικονομία και προκειμένου να δοθεί έμφαση στο ρόλο του πολίτη ενισχύεται...

Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ηλιάνα Καλαμπαλίκη
H παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την έννοια της ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον εκτενώς και τον αντίκτυπο που αυτή έχει στους ανθρώπους και την οικονομία. Το ζήτημα της ρύπανσης αναφέρεται σε κάθετι βλαβερό με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η συνηθέστερη άποψη έχει ως ερμηνεία την παρέμβαση (interference) σε άλλες χρήσεις του. Η ρύπανση αποτελεί την είσδυση χημικών ουσιών ή ενέργειας εντός θαλάσσης με την αρνητική τους εξάπλωση και ενδεχόμενες μετέπειτα επιδράσεις στην υγεία,...

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και ο θεσμός της αναπλήρωσης: η πρόκληση της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση

Αργυρώ Κασιμάτη
Με έναυσμα τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφεραν οι νόμοι 4674/2020 και 4690/2020 στα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η εργασία επεδίωξε να αναζητήσει τις όψεις της αξιοκρατίας στον τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της παρουσίασης - κριτικής προσέγγισης του νέου θεσμικού πλαισίου για τις κρίσεις των προϊσταμένων, η μελέτη εστίασε στην ανάλυση...

Εφαρμογή της διοίκησης μέσω στόχων: η συνεισφορά των διαδικασιών & μηχανισμών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στην μείωση του ιδιωτικού χρέους

Γεώργιος Επιτροπάκης
Η Δημόσια Διοίκηση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την πολιτική ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ αποτελεί έναν νέο τρόπο διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία το οποίο χρησιμοποιεί είναι η Διοίκηση μέσω Στόχων. Μέσα από την Διοίκηση μέσω Στόχων επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία των οργανισμών στον δημόσιο τομέα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και της...

Διερεύνηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων σκυροδέματος με ανάμεικτα αδρανή

Δανάη Κακούρα
Με σκοπό την αποτύπωση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος, στη σύνθεση του οποίου συμμετέχουν αδρανή υλικά, σε διαφορετικές αναλογίες, επελέγησαν ως αδρανή υλικά ο ασβεστόλιθος, ως συμβατό αδρανές, και ο ζεόλιθος, ως σύνθετο αδρανές, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ιδιοτήτων του. Μετά από θεωρητική ανασκόπηση των εννοιών του σκυροδέματος, του ασβεστόλιθου και του ζεόλιθου, της Μελέτης Συνθέσεως του σκυροδέματος, όπως αυτή καθορίζεται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, καθώς και τις ιδιότητες του νωπού σκυροδέματος...

Προσδιορισμός με αναλυτικές μεθόδους ουσιών που διεγείρουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Ειρήνη Ζαλοκώστα
Η συγγραφή της διπλωματικής βιβλιογραφικής εργασίας έχει ως σκοπό να εισάγει, αρχικά, τους αναγνώστες της στις ουσίες που ασκούν διεγερτική δράση στο ΚΝΣ, και χαρακτηρίζονται ως ψυχοδιεγερτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην καφεΐνη, τη θεοφυλλίνη και τη θεοβρωμίνη. Σημαντικά σημεία, πριν την παράθεση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους, αποτελούν η γνώση και η κατανόηση του μεταβολισμού των ουσιών, καθώς και του μηχανισμού δράσης τους. Γενικότερα, αυτές οι ουσίες ασκούν δράση σε διάφορα συστήματα...

Επισκόπηση της μικροβιακής οικολογίας και των διαδικασιών ζύμωσης κόκκων καφέ – Επίδραση στην ποιότητα του αφεψήματος.

Ευαγγελία Τσέλου
Ο καφές αποτελεί ένα από τα πλέον προσφιλή ροφήματα παγκοσμίως και αυτό δικαιολογεί, σε μεγάλο βαθμό, το γεγονός ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος εδώ και πολλές δεκαετίες. Η κατά κεφαλή κατανάλωση ροφημάτων καφέ σημειώνει αύξηση κάθε χρόνο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα πρωτεία έχουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Ισλανδία, ακολουθούμενες από τη Δανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Η οικονομική και εμπορική σημασία του καφέ είναι πολύ μεγάλη, καθώς...

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού, διαστασιολόγησης και κοστολόγησης για λίμνες σταθεροποίησης

Βάνγκιους Σούτα
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, αποσκοπεί στη διερεύνηση θεμάτων σχετικά με τις λίμνες σταθεροποίησης. Συγκεντρώθηκαν βιβλιογραφικά δεδομένα, κατασκευαστικά στοιχεία και στοιχεία για τις διαδικασίες υπολογισμού, διαστασιολόγησης και κοστολόγησής τους, και δημιουργήθηκε αλγόριθμος σε γλώσσα προγραμματισμού MATLAB. Ο αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα εισόδου από τον χρήστη και στη συνέχεια να υπολογίζει διαστάσεις και να κοστολογεί μια γενική περίπτωση λίμνη σταθεροποίησης. Ενδεικτική μέθοδος υπολογισμού μιας λίμνης σταθεροποίησης, είναι αυτή των McGarry and Pescod αλλά στην εργασία...

Πρόταση αποκατάστασης και εγκατάστασης νέας χρήσης στο αρχοντικό Ζερβούδη στη Χίο

Ειρήνη Παντελάρου
Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης του αρχοντικού Ζερβούδη που βρίσκεται στον Κάμπο της Χίου ως κέντρο προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων και μικρού ξενώνα. Πρόκειται για ένα διώροφο κτήριο του 1883, εμβαδού εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων μέσα σε κτήμα δύο στρεμμάτων. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στόχος αυτής της επανάχρησης είναι η αξιοποίηση του κτήματος μέσω της καλλιέργειας εσπεριδοειδών αλλά και διαφόρων αρωματικών φυτών τα οποία θα...

Έξυπνη Εφαρμογή Ιχνηλάτησης Επαφών του Ιού Covid-19 «mycov» και Στρατηγικές Marketing

Μαρία Παπαδομανωλάκη
Στις αρχές του 2020 ο πλανήτης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια καινούργια απειλή, τον ιό SARS-Cov-2, γνωστό στην Ελλάδα ως κορωνοϊό. Αρχικά, εμφανίστηκε σε μια επαρχία της Κίνας, όμως αρκετά γρήγορα εξαπλώθηκε στις υπόλοιπες χώρες. Οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν τα σύνορά τους με τις περισσότερο προβληματικές χώρες, να αναστείλουν τις βασικές λειτουργίες της οικονομίας, κλείνοντας τις περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, και να περιορίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών τους με σκοπό την ανακοπή της μετάδοσης...

Nail Bar

Ελεονώρα Αϊδίνη
Εταιρική ταυτότητα διαθεματικού χώρου περιποίησης άκρων με προεκτάσεις που ξεπερνούν τη σφαίρα της εξωτερικής ομορφιάς.

Σχεδιασμός μαθησιακών χώρων με εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης από παιδιά δημοτικού

Χαρά Πετρίτση
Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε η ανάγκη της ερευνήτριας, ως εκπαιδευτικού, να εξετάσει την έννοια του χώρου στο σχολικό περιβάλλον και τις παραμέτρους που επηρεάζουν την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος λοιπόν της έρευνας ήταν να εκφραστούν οι τρεις μαθητές/τριες Δημοτικού που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με τα στοιχεία του χώρου που έχουν σημασία γι' αυτούς και να σχεδιάσουν τη δική τους τάξη μέσα από την αξιοποίηση μιας 3d εφαρμογής. Η ερευνήτρια κάνοντας βιβλιογραφική...

Registration Year

 • 2022
  661
 • 2021
  1,478
 • 2020
  19

Resource Types

 • Other
  686
 • Text
  22