1,478 Works

Ποιότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση του περιβάλλοντος για την εφαρμογή της διοίκησης μέσω στόχων

Κωνσταντίνος Καραγιάννης & Αθηνά Βορρίση
Η εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό που συμβάλλει σημαντικά στη δομή και την εξέλιξη κάθε κοινωνίας. Η Διοίκηση ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι κοινά αποδεκτό ότι συμβάλλει στη βελτίωση διαδικασιών παραγωγής και Διαχείρισης/Διοίκησης. Η Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΔΜΣ) εμπλέκει τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να φωτίσει την περιοχή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη ΔΜΣ και ΔΟΠ. Δηλαδή,...

Μελέτη του ανοσολογικού προφίλ καρκινικών δειγμάτων παχέος εντέρου με απενεργοποιημένη MLL3 μεθυλοτρανσφεράση

Χριστίνα Σόνου
Εισαγωγή: Ο καρκίνος παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους παγκοσμίως. Μια υποσχόμενη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του αποτελεί η ανοσοθεραπεία. Έχει δειχθεί ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που διηθούν όγκους παχέος εντέρου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αντιμετώπισης του και ότι ο βαθμός της διήθησης έχει προγνωστική αξία για την εξέλιξη της νόσου. Υπάρχουν όμως παράγοντες που αποτρέπουν τη διήθηση του όγκου από κυτταρα του ανοσοποιητικού. Ένας από...

Ένα απτό ημερολόγιο

Αντώνιος Ποντίκης

Σχεδιασμός επιχωμάτων οπλισμένης γης

Φωτεινή Μαλισιόβα
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των επιχωμάτων οπλισμένης γης και ορισμένα παραδείγματα επιχωμάτων που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα. Γίνεται ανασκόπηση των μεθόδων διαστασιολόγησης επιχωμάτων οπλισμένης γης βάσει του αμερικανικού και βρετανικού κανονισμού και της μεθόδου των λωρίδων. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται υπολογιστικό φύλλο excel, το οποίο υπολογίζει τη συνολική απαιτούμενη δύναμη ενίσχυσης επιχωμάτων χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου υλικού με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας του βρετανικού κανονισμού, γνωστή ως τη μέθοδο δύο σφηνών. Για την αξιολόγηση...

Μελέτη εστιατορίου-μπαρ με την χρήση εμπορευματοκιβωτίων.

Χριστίνα Καλταπανίδου

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας για παραδοσιακό χωριό στο Πήλιο

Σίμος Καραδήμητρος
Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας για παραδοσιακό χωριό στο Πήλιο με καλαίσθητο και λειτουργικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας την θεωρία του place - city branding δημιουργήθηκε μια λειτουργική ταυτότητα για το χωριό μου τον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.

Δημιουργία με χρήση Python εργαλείου στο οποίο ενσωματώνονται μέθοδοι που αναπτύσσονται στο βιβλίο “Deep learning with python”

Γιάκουμπ Γιάν Λαπίνσκι
Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μεθόδων βαθιάς μάθησης που αναπτύσσονται στο βιβλίο “Deep learning with Python” του Francois Chollet και στην συνέχεια η πρακτική εφαρμογή των μεθόδων αυτών πάνω σε πραγματικά δεδομένα με τελικό σκοπό την εκμάθηση νευρωνικών δικτύων.

Πώς οι πανδημίες επηρεάζουν την τοπική και παγκόσμια τουριστική βιομηχανία: η περίπτωση του sars και covid 19

Μυρτώ-Δήμητρα Μπλατσή

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Στάσεις και αποδοχή των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την αναγκαιότητα και την χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Μελέτη περίπτωσης σε παραγωγική μονάδα του Υπουργείου Ε.Α

Χαράλαμπος Σιμωνίδης
Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) καθίσταται στρατηγική προτεραιότητα των κυβερνήσεων παγκοσμίως. Η Ηλεκτρονική (και πλέον Ψηφιακή) Διακυβέρνηση βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και δημιουργεί νέο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των πολιτών με τη ΔΔ και τις κυβερνήσεις, με βασικό μοχλό την αποδοχή και υποστήριξη της από το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΔ. Σκοπός της παρούσας έρευνας...

Αξονική Τομογραφία Θώρακος- Πρωτόκολλα και Τεχνικές

Ελένη Γεωργία Τσοντάκη
Διπλωματική

Η εξέλιξη των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών και δομών προστασίας στην Ελλάδα

Ευστάθιος Βονιτσάνος
Η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα αφορά παρεμβάσεις μέσα από προγράμματα και δομές που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων όπως παιδιά, άστεγοι , ηλικιωμένοι , άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας , άτομα με ειδικές ανάγκες , άποροι , μονόγονεικές οικογένειες εξαρτημένα άτομα. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να δώσουμε την περιγραφή της καταστάσεως που παρουσιάζουν σήμερα οι κρατικές υπηρεσίες προστασίας και οι κοινωνικές δομές, σε σχέση με το παρελθόν. Για...

Απεικόνιση εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό: Σύγχρονα πρωτόκολλα και τεχνικές

Ειρήνη Λαουτάρη
Σκοπός της εργασίας είναι η εμβάθυνση στη μελέτη της απεικόνισης του εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό αλλά και η παρουσίαση των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανατομία, η φυσιολογία και η αγγείωση του εγκεφάλου, η νεύρωση του οργάνου και περιγράφεται και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές αρχές του μαγνητικού συντονισμού και ειδικότερα οι χρόνοι χαλάρωσης Τ1 και Τ2, η αντίθεση και η ποιότητα εικόνας στο μαγνητικό συντονισμό...

Σχεδιάζοντας ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των νομικών προσώπων με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές»

Νικόλαος Οικονομόπουλος
Η καθημερινή διαχείριση των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών, πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων. Οι οικονομικοί πόροι των οποίων η ύπαρξή είναι περιορισμένη από τη μία και η σωστή διαχείριση τους από την άλλη, επιβάλλουν την διανομή αυτών προς τις σχολικές μονάδες, να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει σχολείο το οποίο θα παραμεριστεί ή θα λάβει λιγότερα από αυτά που του αναλογούν. Αυτή η λειτουργία καθιστά τα πληροφοριακά...

Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με νοητική αναπηρία

Στέλλα Γκάμπη & Ιωάννα Ντούρου
Το μουσείο αποτελεί θεσμό ο οποίος υφίσταται ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων. Η ύπαρξή του στην κοινωνία το υπέβαλε στις κοινωνικές αλλαγές που υφίσταται και η ίδια η κοινωνία. Σταδιακά, και μέσω πολλών αλλαγών, το μουσείο μετατράπηκε σε χώρο στον οποίο η διαφορετικότητα είναι ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή, όπου όλες οι απόψεις και ιδέες έχουν θέση και είναι αξιόλογες και, κυρίως, σε ένα χώρο ισότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Από την άλλη πλευρά, ο όρος νοητική αναπηρία...

Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και μεταρρυθμίσεις

Δήμητρα Κατζιάρα

Χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για την κατανόηση του μαθήματος της Ιστορίας: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Xρύσα Φραγγίστα
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας παρουσιάζει μια ολοένα αυξανόμενη εξέλιξη. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο το οποίο στοχεύει στον εμπλουτισμό των στοιχείων του πραγματικού κόσμου με την προσθήκη εικονικής πληροφορίας κι αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των κατάλληλων συσκευών. Αυτές οι νέες τεχνολογικές συσκευές και πιο συγκεκριμένα, οι έξυπνες κινητές συσκευές π.χ (smartphones, tablets) μπορούν να αποτελέσουν τον δίαυλο...

Προγραμματισμός και διαχείριση έργων με πολλαπλά κριτήρια βελτιστοποίησης

Ειρήνη-Δανάη Μπλατσιώτη
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο χρονικός προγραμματισμός των έργων λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς στόχους, οι οποίοι λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στους βασικούς ορισμούς της Διαχείρισης των Έργων καθώς και στις γνωστικές περιοχές που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση. Έπειτα, μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται τα διαφορετικά κριτήρια βελτιστοποίησης μέσα από μικρά παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του χρονοδιαγράμματος ενός έργου. Στην συνέχεια, μελετήθηκε η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων...

Διερεύνηση των στρατηγικών διαχείρισης στη συμμόρφωση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στη θεραπευτική αγωγή

Μαρίνα Στιβακτάκη
Περίληψη Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές χρόνιες ασθένειες και η εφαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης είναι σημαντική για τους ασθενείς με ΣΔ, προκειμένου να επιτύχουν σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Σκοπός: Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ασθενών με ΣΔΤ2 στις στρατηγικές διαχείρισης του διαβήτη και η διερεύνηση των προσδιοριστών της συμμόρφωσης. Δείγμα: Το δείγμα τη μελέτης αποτέλεσαν 150 ασθενείς με ΣΔ που επισκέφθηκαν ένα δημόσιο νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της...

Τεχνικές τεμαχισμού δικτύων (network slicing) - σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο παρόχων

Σταύρος Ματσουκάς & Εμμανουήλ Κολαρετάκης
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την τεχνική του τεμαχισμού δικτύων. Πρόκειται για μία τεχνική που κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη των κινητών δικτύων 5ης γενιάς. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη δημιουργία πολλών ανεξάρτητων λογικών δικτύων, πάνω από μία κοινή φυσική δικτυακή υποδομή. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν σε ένα δίκτυο να φιλοξενούνται υπηρεσίες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Η τεχνική προσεγγίζεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του...

Η ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας στα social media στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας και της αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού Sars-CoV-2 (COVID – 19)

Αντιγόνη Λίτου
Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας μέσω των κοινωνικών δικτύων ( social media platforms), για την εμπέδωση των μέτρων προστασίας και αποφυγής διασποράς του κορωναϊού Covid-19. Σε μια εποχή που η ψηφιακή ανάπτυξη είναι αλματώδης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός κινείται με ταχείς ρυθμούς, η ανθρωπότητα για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει την δυνατότητα διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών με μεγάλη ταχύτητα, εν καιρώ πανδημίας. Οι...

Σύγχρονες εξελίξεις των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειρήνη Γιαννίκη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στον ορισμό της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) καθώς και των πρωτογενών χαρακτηριστικών της. Αναλύεται η έννοια της ΔΕΠ-Υ σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Συγκεκριμένα αναλύονται τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Γίνεται μία προσπάθεια εύρεσης των κύριων αιτιών εμφάνισής της καθώς επίσης της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισής της. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών και...

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα-ΔΕΠ(Υ)- Γονότυπος, Φαινότυπος και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Ανδρομάχη Ιωαννίδου
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Επανεξετάζοντας την Μνήμη

Πρανβέρα Νταουτλάρι
Το "Επανεξετάζοντας την Μνήμη" πραγματεύεται την μοναξιά και την απομόνωση, καθώς και τις αναμνήσεις, πραγματικές ή μη, μέσα από μία σειρά φωτογραφιών. Νιώθοντας η ίδια σαν να βρίσκομαι ταυτόχρονα μπροστά και πίσω από το φακό, ενσωματώνω κομμάτια του εαυτού μου, στις εικόνες της σειράς, επανεκτιμώντας μνήμες και ιστορίες. Η σειρά αποτελείται από δύο κατηγορίες εικόνων. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με φωτογραφίες εσωτερικών χώρων, φωτισμένες κινηματογραφικά με φως Led, μέσα στους οποίους ξαναβρίσκω εμένα,...

Αποτίμηση υφιστάμενου κτηρίου φέρουσας τοιχοποιίας βάσει EC8

Χριστίνα Κίτη
Ο φορέας για τον οποίο θα γίνει η ανάλυση αποτελείται από δύο διώροφα κτήρια τα οποία συνδέονται με διάζωμα και κατασκευάσθηκαν σε διαφορετικές περιόδους. Πρόκειται για ένα κτήριο από φέρουσα τοιχοποιία και πιο συγκεκριμένα από τσιμεντόλιθους το οποίο χρονολογείται τη δεκαετία του ‘50 και του ‘60, ενώ το δεύτερο είναι ένα κτήριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο κατασκευάσθηκε ως προσθήκη στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Είναι διαφραγματικά συνδεδεμένα, ενώ στον όροφο υπάρχουν και δύο...

Registration Year

  • 2021
    1,478

Resource Types

  • Other
    451
  • Text
    4