619 Works

Ανάπτυξη μονάδων εκμάθησης προγραμματισμού/διασύνδεσης βιομηχανικού τύπου ελεγκτή (PLC).

Ειρήνη Μιχελή
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή κατάλληλων εκπαιδευτικών μονάδων, με στόχο τη χρήση τους στα πλαίσια εργαστηριακού μαθήματος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η κατασκευή κατάλληλης πρότυπης μονάδας με χρήση του λογισμικού Rhinoceros. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εξοικείωση με τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) S-1200 της εταιρίας SIEMENS και με το αντίστοιχο λογισμικό πακέτο περιβάλλοντος εργασίας «Simatic Step 7», χρησιμοποιώντας...

Η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Ευτυχία Δημητρίου
Η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, ώστε να αντιμετωπισθούν τυχόν χρόνιες ανεπάρκειες της, με βάση την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και μελέτης κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της που έγιναν δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, κάτι που επισημάνθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν σε όλα τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούσαν οι παρεμβάσεις στον τρόπο οργάνωσης...

Ανάπτυξη αλγορίθμου τεχνητής ευφυίας αυτόματης εκμάθησης της στρατηγικής παίκτη στο επιτραπέζιο παιχνίδι Dominion

Γεώργιος Αγγελόπουλος
Κατά τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί σαν χώρος ανάπτυξης και δοκιμής, διαφόρων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι ιδανικά για αυτό το ρόλο, καθώς προσφέρουν ένα περιβάλλον με αυστηρά καθορισμένους κανόνες, που δεν επιδέχονται εξαιρέσεις, και τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν σφάλματα ή «θορύβους». Είναι ένας ιδεατός κόσμος, στον οποίο μπορούν να δοκιμαστούν θεωρίες και τεχνικές, και να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα τους, πριν την επέκταση τους στο «χάος» του πραγματικού κόσμου. Στόχος...

Η διαμόρφωση της αξίας της μάρκας μέσω του μάρκετινγκ - Μελέτη περίπτωσης Coca-Cola

Δημήτριος Μπενάκης
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει πώς το μάρκετινγκ διαμορφώνει την αξία της μάρκας. Για τον σκοπό αυτό μελετάται η καταναλωτική συμπεριφορά και ο ρόλος της μάρκας σε προϊόντα αναψυκτικών τύπου Cola. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος προσεγγίζεται θεωρητικά η μάρκα και όλα τα στοιχεία που την αποτελούν, εστιάζοντας στην επικοινωνία και στην δημιουργία στρατηγικής της, προκειμένου η επιχείρηση να δημιουργήσει δυνατή εικόνα, με συνέπεια την σταθερή αγοραστική συμπεριφορά των...

Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και γονέων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στη γενική τάξη

Βασίλειος Γκάγκας
Εισαγωγή: Οι στάσεις και οι αντιλήψεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων σχετικά με τη συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή κοινωνικά προβλήματα στη γενική τάξη επηρεάζονται από αρκετούς παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση μέσω ποσοτικής έρευνας των παραγόντων που διαμορφώνουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στη γενική τάξη. Επίσης, μέσω της έρευνας μας αποσκοπούμε στη μελέτη της επίδρασης και έτερων παραγόντων οι...

Καλλιέργεια του μύκητα Pleurotus ostreatus σε αναλωμένους κόκκους ζυθοποιίας

Θεολόγης Σιδεράς
Οι βιομηχανίες ζυθοποιίας παράγουν κάθε χρόνο εκατομμύρια τόνους καταλοίπων, η συσσώρευση των οποίων οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και ταυτόχρονα σε απώλεια πολύτιμου υλικού, όπως ζωική και ανθρώπινη τροφή. Το μανιτάρι Pleurotus ostreatus αποτελεί έναν βασιδιομύκητα λευκής σήψης, ο οποίος έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται και να αποτοξικοποιεί μία ευρεία ποικιλία αποβλήτων, μέσω της μεθόδου ζύμωσης στερεάς κατάστασης. Έχει αποδειχθεί ότι το καταλληλότερο υπόστρωμα για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μύκητα είναι το άχυρο σίτου, το οποίο...

Άγχος και αρρώστια: Συμπεριφορά υγείας και αγχογόνα γεγονότα ζωής σε ογκολογικούς ασθενείς

Αναστασία-Μαρία Χαραλάμπους
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανασκόπηση της πιο πρόσφατης (2010 και μετά) βιβλιογραφίας σχετικά με τις συμπεριφορές υγείας των καρκινοπαθών ασθενών, οι οποίες συνδέονται με διάφορες αγχογόνες καταστάσεις της ζωής τους μετά από τη διάγνωση. Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο πώς επηρεάζουν οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα τις συμπεριφορές υγείας .αλλά και την ποιότητα ζωής, με έμφαση στις σωματικές, ψυχολογικές , οικονομικές επιπτώσεις και εργασιακές συνθήκες των ασθενών που επιβίωσαν...

Εναλλακτικές Μορφές Επικοινωνίας

Νικολέττα-Γεωργία Γεώργα
Η επικοινωνία είναι πολύ βασικό στοιχείο των ανθρώπινων κοινωνιών. Θα πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το σύνολο. Υπάρχουν, ωστόσο, διάφορες παθήσεις ή αναπηρίες που δυσκολεύουν την έκφραση μέσω του προφορικού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές είναι πιθανό να προκύψουν σε έναν άνθρωπο ανεξάρτητα από το ηλικιακό του φάσμα. Η επικοινωνία σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις κυμαίνεται από μετριασμένη έως ανύπαρκτη. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, στον επιστημονικό εκπαιδευτικό κόσμο έχουν αρχίσει να...

Διδάσκοντας Φυσική στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το μοντέλο της \"Ανεστραμμένης Τάξης\"

Μαρία Μαστοράκη
Εισαγωγή:Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης αποτελεί μια νέα διδακτική προσέγγιση μέσω των τεχνολογιών, στο πλαίσιο της προσπάθειας των εκπαιδευτικών να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενισχύσουν την συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Με αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας οι μαθητές μαθαίνουν τη νέα γνώση μέσα από διαδραστικό υλικό στο σπίτι , πριν πάνε στο σχολείο και στο σχολείο αξιοποιούν τον διδακτικό χρόνο για την επίλυση προβλημάτων ή την εκπόνηση δημιουργικότερων δραστηριοτήτων. Σκοπός: Στόχος της...

Εργασιακή εξουθένωση στην επείγουσα προ-νοσοκομειακή φροντίδα υγείας

Γεώργιος Ζυγούρης
Η διερεύνηση του θέματος έχει ιδιαίτερη σημασία διότι το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης ( εφ εξής ΕΕ) τη βρίσκουμε σε αρκετούς εργασιακούς κλάδους και κυρίως σε κλάδους που επιτελούν κοινωνικό λειτούργημα, όπως ιατρούς, εργαζομένους σε νοσοκομεία, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και εκπαιδευτικούς. (Δρίτσας & Μουρτζούκου, 2009) Αν και δεν είναι μια διαγνώσιμη πάθηση στο DSM-5, η επαγγελματική εξουθένωση συμπεριλήφθηκε στη Διεθνή Ταξινόμηση Νόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-11) το 2019, όπου ορίζεται ως «σύνδρομο» που θεωρείται...

Όταν το διάβασμα γίνεται… παιχνίδι! Οι επιδράσεις των βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Κονδυλία Φωτοπούλου
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα δεν άφησε ανεπηρέαστη την Εκπαίδευση, η οποία αναγνώρισε πως η τεχνολογική αυτή καινοτομία, υπόσχεται εναλλακτικούς δρόμους για την κατάκτηση της γνώσης, μετατρέποντας τη μάθηση σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία. Η επισκόπηση προηγούμενων ερευνών σχετικά με την αξιοποίηση των Επαυξημένων Βιβλίων στα πλαίσια της σχολικής τάξης, αποκάλυψε τον περιορισμένο αριθμό αυτών που αφορούν τη δημιουργία επαυξημένων βιβλίων καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους και ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συνεισφέρει σε...

Οι επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης στην εξέλιξη του εγκεφάλου και η συνδρομή του σχολείου στη διάγνωση

Μαρία Γιαννά
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την παιδική κακοποίηση, ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς είναι πολύ διαδεδομένο σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες σε όλον τον κόσμο. Η ανάλυση του θέματος διενεργείται μέσω βιβλιογραφικής έρευνας από την οπτική της βιοϊατρικής επιστήμης. Σκοπός της είναι η κατηγοριοποίηση και ανάλυση των μορφών παιδικής κακοποίησης, η ανάλυση των επιπτώσεων της παιδικής κακοποίησης στην εξέλιξη του εγκεφάλου του κακοποιημένου/παραμελημένου παιδιού, οι επιπτώσεις της στην ζωή του και η...

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο πλαίσιο επιτάχυνσης διοικητικών διαδικασιών. Μέθοδοι και κριτήρια απλούστευσης

Ελένη Περδικούρη
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια αποτελεσματική και διαδραστική διανομή κυβερνητικών πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών μέσων, με στόχο τη βελτίωση και την επιτάχυνση των κυβερνητικών υπηρεσιών. Οι πιο αξιοσημείωτες τεχνολογίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, είναι η τεχνητή νοημοσύνη AΙ, οι συμπεριφορικές και προγνωστικές αναλύσεις, η ρομποτική και αυτοματοποίηση, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η γεω-χωρική και εκμετάλλευση δεδομένων τοποθεσίας και τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα και οι διεπαφές εφαρμογών...

Πυροδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές τους

Βασίλειος Γιαννακόπουλος
Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα από την επιστήμη της νευρολογίας μας έχουν δείξει ότι οι νευρώνες κωδικοποιούν πληροφορία μέσω του χρονισμού των ηλεκτρικών πυροδοτήσεων που προκαλούνται και όχι από την συχνότητα που πυροδοτούνται. Έτσι μας δίνεται η αφορμή για την διερεύνηση αυτής της προσέγγισης όσο αφορά τα νευρωνικά δίκτυα στο κομμάτι της πληροφορικής. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή όσο αναφορά την μηχανική μάθηση, τους τρόπους εκπαίδευσης και τα προβλήματα που επιλύουν. Στην συνέχεια γίνεται μια προσέγγιση στα νευρωμορφική...

«Ποσοτικοποίηση παραμέτρων φυσικής δραστηριότητας στις φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις κατά τη νοσηλεία γηριατρικών ασθενών με κατάγματα ισχίου και πυέλου. Αναδρομική έρευνα δεδομένων αισθητήρων από φυσικοθεραπευτική οπτική.

Μάριος-Ευάγγελος Στεφανάκης
Ένας αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων ενηλίκων υποφέρουν από κατάγματα ισχίου και πυέλου που τους οδηγούν στην εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Συχνά οδηγούν σε μειωμένη φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) και μειωμένη κινητικότητα. Η ΦΔ μπορεί πλέον να μετρηθεί αντικειμενικά με χρήση αισθητήρων που μπορούν να φορεθούν στο σώμα. Συνήθως αναλύονται οι αθροιστικές παράμετροι της ΦΔ, για παράδειγμα η διάρκεια βάδισης, ο χρόνος που οι ασθενείς ορθοστατούν και ο αριθμός των βημάτων. Αυτές οι παράμετροι συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς της...

Επανασχεδιασμός του Ξενία της Αρχαίας Ολυμπίας: Αρχιτεκτονική και φύση

Παναγιώτα Μητροπούλου & Ευανθία Βαρβαντάκη
Επανασχεδιασμός του Μοτέλ Ξενία στην Ολυμπία και σύνδεση του Μοντερνισμού με την Ιαπωνική αρχιτεκτονική και τη φύση.

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά με μπαταρίες και μελέτες εφαρμογής με πραγματικά προϊόντα της αγοράς

Ευάγγελος Καραγιαννίδης
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναλύει την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μέσω της χρήσης αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αρχικά αναφέρονται διάφορες πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες και μη, μιας και οι ανανεώσιμες έχουν σκοπό να πάρουν τη θέση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας. Στη συνέχεια γίνεται μια γενική αναφορά στα φωτοβολταϊκά πάνελ και γενικότερα στα είδη των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης εξηγείται αναλυτικά η δομή ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος και των συστημάτων που το απαρτίζουν. Τέλος, συναντάμε ορισμένα προϊόντα της αγοράς...

Ορολογική διερεύνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε σκύλους στην Περιφέρεια Αττικής

Κωνσταντίνος Ευαγγελόπουλος
Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ορολογική διερεύνηση για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του Δυτικού Νείλου σε δεσποζόμενους σκύλους στην Περιφέρεια Αττικής. Ο σκύλος κατά κανόνα είναι ασυμπτωματικός στη μόλυνση από τον ιό και για το λόγο αυτό θεωρείται ως ζώο «φρουρός», δηλαδή η ανίχνευση αντισωμάτων στο ζώο αυτό σε μεγάλο αριθμό σκύλων, προειδοποιεί ότι κατά πάσα πιθανότητα επέρχεται επιδημική έξαρση της νόσου στον άνθρωπο. Η διπλωματική αυτή εργασία έχει...

Σύγχρονες και ταχείες αναλυτικές τεχνικές για τον έλεγχο της διατηρησιμότητας των τροφίμων

Ευγενία Χατζημαρκάκη
Τα τρόφιμα είναι ευπαθή προϊόντα από τη φύση τους και κατά την αποθήκευσή τους λαμβάνει χώρα πληθώρα διεργασιών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητά τους. Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται οι τρόποι υποβάθμισης των τροφίμων (χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές διεργασίες) και αναφέρονται κινητικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις ποιοτικές αλλαγές που συμβαίνουν. Επιπλέον, αναλύονται κάποιες σύγχρονες και ταχείες μέθοδοι, οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται ήδη είτε μελετώνται για τη δυνητική αξιοποίησή τους σε...

Διαχείριση ιστοτόπου και υποστήριξη υπηρεσιών μέσω συστημάτων CMS

Δημήτριος Παπαϊωάννου
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε ένας δυναμικός δικτυακός τόπος για ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα ο οποίος περιέχει: • προσαρμοσμένο πρότυπο για εμφάνιση σε οθόνη υπολογιστή, tablet & smartphone • δυνατότητα προσθήκης διαφορετικών κατηγοριών διδασκόντων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων • δυνατότητα προσθήκης πλήρους προφίλ για κάθε μάθημα όπως και υλικού για τις Γραμματείες του ιδρύματος • δυνατότητα προσθήκης πλήρους προφίλ για κάθε διδάσκοντα του ιδρύματος, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και πλήρη λίστα μαθημάτων (προπτυχιακών...

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τονισμό (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα). Μελέτη και εργασίες συντήρησης

Κωνσταντίνα Τσαντίρη
Οι παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αρκετές φορές, παρουσιάζουν μια ζεστή καφέ ή σέπια χροιά σε όλη την εικόνα τους. Αυτή η χροιά είναι γνωστή ως τονισμός που συνήθως επιτυγχανόταν με την προσθήκη συγκεκριμένων χημικών κατά τη διαδικασία στερέωσης μιας φωτογραφίας. Στην παρούσα πτυχιακή θα μελετηθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα παλαιών φωτογραφικών τεκμηρίων που φέρουν τονισμό και θα αξιολογηθεί το είδος των εργασιών που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό το είδος των φωτογραφικών τεκμηρίων. Μελετήθηκαν 17 τονισμένες φωτογραφίες. Διερευνήθηκε...

Χωροχρονική εξέλιξη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Σοφία Δασκαλάκη
Ο 21ος αιώνας απαρτίζεται από σημαντικά θέματα που αφορούν την βιωσιμότητα του πλανήτη. Ένα πολυσυζητημένο θέμα παγκοσμίως, που βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα, είναι το φαινόμενο της «Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης». Στον Ελλαδικό χώρο, τόσο οι έρευνες, όσο και η εξέλιξη των τεχνολογιών, έχουν συμβάλλει στην κατάλληλη διαχείριση των εκπομπών, ρυπαντών της ατμόσφαιρας. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη προηγούμενων ερευνών που να υποδεικνύουν την τάση και την εξέλιξη του φαινομένου τόσο στον...

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα εφαρμογής έξυπνου κινητού τηλεφώνου στη μέτρηση της Πρόσθιας Προβολής της Κεφαλής σε ασθενείς με Χρόνιο Αυχενικό Πόνο μηχανικής αιτιολογίας

Κωνσταντίνος Ζεμαδάνης
Σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστεί ο βαθμός αξιοπιστίας (συνέπεια) και εγκυρότητας της μέτρησης της πρόσθιας προβολής της κεφαλής - Forward Head Posture (FHP) μέσω εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου σε ασθενείς με χρόνιο αυχενικό μηχανικό πόνο. Οι μεταβλητές πόνου και λειτουργικότητας προσδιορίστηκαν με τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια αξιολόγησης και συσχετίστηκαν με την πρόσθια προβολή της κεφαλής (Pearson correlation, r). Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη συσχέτισης, συνεχόμενης δειγματοληψίας ομάδας μελέτης (one group design), μεγέθους 34 ασθενών ηλικίας 18-60 ετών, με...

Το χαρτί ως εργαλείο κατανόησης εννοιών των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εφαρμογής σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα

Δωροθέα-Μαργαρίτα Κωστάκη
Οι Φυσικές Επιστήμες αξιοποιούνται σε όλα τα Προγράμματα σπουδών στη Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τις πιο πολλές φορές οι Φυσικές Επιστήμες διδάσκονται με αφηρημένο τρόπο μέσω της βοήθειας της κιμωλίας και του πίνακα, αδυνατώντας να συμπεριλάβουν ένα μεγάλο μέρος των μαθητών, ενώ από αυτούς ζητείται η απομνημόνευση, κατά κύριο λόγο, της νέας γνώσης, χωρίς τη συμμετοχή τους σε πειραματικές αλλά παράλληλα και σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες, προκειμένου να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάθησή τους....

Η Πυρηνική Επιστήμη στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ιωάννης Παναγιωτάκος
Στην παρούσα εργασία αρχικώς γίνεται μία ανασκόπηση των βασικών αρχών και της ιστορίας της πυρηνικής φυσικής. Η έννοια των ατόμων ξεκινά από την αρχαιότητα με τον Δημόκριτο και συνεχίζει τον 19ο και 20ο αιώνα με τον Rutherford και τους θεμελιωτές της κβαντικής Μηχανικής. Το άτομο αποτελείται από έναν πυρήνα νετρονίων και πρωτονίων και από ηλεκτρόνια που περιφέρονται γύρω του. Αναλόγως του αριθμού των πρωτονίων νετρονίων οι πυρήνες τοποθετούνται στον πίνακα νουκλιδίων, ένα πολύ βασικό εργαλείο...

Registration Year

  • 2022
    619

Resource Types

  • Other
    219
  • Text
    4