679 Works

Μελέτη του ανοσολογικού προφίλ καρκινικών δειγμάτων παχέος εντέρου με απενεργοποιημένη MLL3 μεθυλοτρανσφεράση

Χριστίνα Σόνου
Εισαγωγή: Ο καρκίνος παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους παγκοσμίως. Μια υποσχόμενη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του αποτελεί η ανοσοθεραπεία. Έχει δειχθεί ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που διηθούν όγκους παχέος εντέρου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αντιμετώπισης του και ότι ο βαθμός της διήθησης έχει προγνωστική αξία για την εξέλιξη της νόσου. Υπάρχουν όμως παράγοντες που αποτρέπουν τη διήθηση του όγκου από κυτταρα του ανοσοποιητικού. Ένας από...

Μελέτη εστιατορίου-μπαρ με την χρήση εμπορευματοκιβωτίων.

Χριστίνα Καλταπανίδου

Πώς οι πανδημίες επηρεάζουν την τοπική και παγκόσμια τουριστική βιομηχανία: η περίπτωση του sars και covid 19

Μυρτώ-Δήμητρα Μπλατσή

Σχεδιάζοντας ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των νομικών προσώπων με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές»

Νικόλαος Οικονομόπουλος
Η καθημερινή διαχείριση των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών, πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων. Οι οικονομικοί πόροι των οποίων η ύπαρξή είναι περιορισμένη από τη μία και η σωστή διαχείριση τους από την άλλη, επιβάλλουν την διανομή αυτών προς τις σχολικές μονάδες, να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει σχολείο το οποίο θα παραμεριστεί ή θα λάβει λιγότερα από αυτά που του αναλογούν. Αυτή η λειτουργία καθιστά τα πληροφοριακά...

Προγραμματισμός και διαχείριση έργων με πολλαπλά κριτήρια βελτιστοποίησης

Ειρήνη-Δανάη Μπλατσιώτη
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο χρονικός προγραμματισμός των έργων λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς στόχους, οι οποίοι λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στους βασικούς ορισμούς της Διαχείρισης των Έργων καθώς και στις γνωστικές περιοχές που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση. Έπειτα, μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται τα διαφορετικά κριτήρια βελτιστοποίησης μέσα από μικρά παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του χρονοδιαγράμματος ενός έργου. Στην συνέχεια, μελετήθηκε η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων...

Διερεύνηση των στρατηγικών διαχείρισης στη συμμόρφωση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στη θεραπευτική αγωγή

Μαρίνα Στιβακτάκη
Περίληψη Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές χρόνιες ασθένειες και η εφαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης είναι σημαντική για τους ασθενείς με ΣΔ, προκειμένου να επιτύχουν σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Σκοπός: Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ασθενών με ΣΔΤ2 στις στρατηγικές διαχείρισης του διαβήτη και η διερεύνηση των προσδιοριστών της συμμόρφωσης. Δείγμα: Το δείγμα τη μελέτης αποτέλεσαν 150 ασθενείς με ΣΔ που επισκέφθηκαν ένα δημόσιο νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της...

Τεχνικές τεμαχισμού δικτύων (network slicing) - σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο παρόχων

Σταύρος Ματσουκάς & Εμμανουήλ Κολαρετάκης
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την τεχνική του τεμαχισμού δικτύων. Πρόκειται για μία τεχνική που κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη των κινητών δικτύων 5ης γενιάς. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη δημιουργία πολλών ανεξάρτητων λογικών δικτύων, πάνω από μία κοινή φυσική δικτυακή υποδομή. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν σε ένα δίκτυο να φιλοξενούνται υπηρεσίες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Η τεχνική προσεγγίζεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του...

Η ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας στα social media στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας και της αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού Sars-CoV-2 (COVID – 19)

Αντιγόνη Λίτου
Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας μέσω των κοινωνικών δικτύων ( social media platforms), για την εμπέδωση των μέτρων προστασίας και αποφυγής διασποράς του κορωναϊού Covid-19. Σε μια εποχή που η ψηφιακή ανάπτυξη είναι αλματώδης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός κινείται με ταχείς ρυθμούς, η ανθρωπότητα για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει την δυνατότητα διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών με μεγάλη ταχύτητα, εν καιρώ πανδημίας. Οι...

Σύγχρονες εξελίξεις των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειρήνη Γιαννίκη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στον ορισμό της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) καθώς και των πρωτογενών χαρακτηριστικών της. Αναλύεται η έννοια της ΔΕΠ-Υ σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Συγκεκριμένα αναλύονται τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Γίνεται μία προσπάθεια εύρεσης των κύριων αιτιών εμφάνισής της καθώς επίσης της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισής της. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών και...

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα-ΔΕΠ(Υ)- Γονότυπος, Φαινότυπος και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Ανδρομάχη Ιωαννίδου
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Επανεξετάζοντας την Μνήμη

Πρανβέρα Νταουτλάρι
Το "Επανεξετάζοντας την Μνήμη" πραγματεύεται την μοναξιά και την απομόνωση, καθώς και τις αναμνήσεις, πραγματικές ή μη, μέσα από μία σειρά φωτογραφιών. Νιώθοντας η ίδια σαν να βρίσκομαι ταυτόχρονα μπροστά και πίσω από το φακό, ενσωματώνω κομμάτια του εαυτού μου, στις εικόνες της σειράς, επανεκτιμώντας μνήμες και ιστορίες. Η σειρά αποτελείται από δύο κατηγορίες εικόνων. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με φωτογραφίες εσωτερικών χώρων, φωτισμένες κινηματογραφικά με φως Led, μέσα στους οποίους ξαναβρίσκω εμένα,...

Επίδραση εκχυλισιμότητας ξύλου δρυός στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά οίνου Σαββατιανού

Χρήστος Λαμπρινόπουλος
Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσει βιβλιογραφικά στοιχεία της χρήσης δρυός στην παραγωγή οίνου και ιδιαίτερα τη λευκή οινοποίηση, καθώς και τη χρήση των υποκατάστατων του δρύινου βαρελιού. Θα ακολουθήσει ανάλυση μίας πειραματικής εκχύλισης για την επίδραση εκχυλισιμότητας γαλλικής δρυός σε διαφορετικές μορφές κομματιών, σε οίνο Σαββατιανού. Για το πείραμα πραγματοποιήθηκαν τρεις εκχυλίσεις, χρησιμοποιήθηκαν τρεις φιάλες 0,75 λίτρων οίνου Σαββατιανού ίδιας ετικέτας, και μελετήθηκε η επίδραση εκχυλισιμότητας του ξύλου σε τρία διαφορετικά κοψίματα- κοκκομετρικές διαστάσεις....

Μελέτη του αντίκτυπου της πανδημίας COVID­-19 στην ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα με χρήση βαθέων νευρωνικών δικτύων σε πολυτροπικά δορυφορικά δεδομένα

Αντώνης Αγαπίου
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εκτιμηθεί το αντίκτυπο των lockdown της COVID-19 πανδημίας στην ατμοσφαιρική ποιότητα με την χρήση μοντέλων βαθείας μάθησης. Το κύριο κίνητρο πίσω από αυτό το ερευνητικό έργο είναι η ανάγκη κατανόησης της αντίδρασης της ατμοσφαιρικής ποιότητας σε κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες όπως τα lockdowns και η εφαρμογή μοντέλων ικανά να μάθουν αυτήν την σχέση. Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα πολλαπλών περιοχών τα οποία περιέχουν δορυφορικές εικόνες CO και NO2 συγκεντρώσεων σε συνδυασμό με πολιτικές που...

Ψηφιακή υπογραφή στο δημόσιο. Μια ολιστική προσέγγιση και μελέτη περίπτωσης

Αμαλία Λαμπαδαριδη
Το θέμα της εργασίας είναι η «Ψηφιακή υπογραφή στο Δημόσιο. Μια ολιστική προσέγγιση και μελέτη περίπτωσης». Στο θεωρητικό της κομμάτι μελετάμε την ιστορία της ψηφιακής υπογραφής και πως αυτή χρησιμοποιήθηκε πριν ενταχθεί στον δημόσιο τομέα. Στο δεύτερο μέρος, μέσω της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη, μελετάται το πως χρησιμοποιείται πρακτικά η ψηφιακή υπογραφή στην καθημερινότητα ενός δημοσίου υπαλλήλου και πως τελικά ωφελεί τον δημόσιο τομέα. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να αναδείξει τις προκλήσεις που...

Παρακίνηση & εργασιακή ικανοποίηση στη Δημόσια Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Χρυσούλα Σπηλιοπούλου
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των απόψεων των εργαζομένων του Κ.Ε.Α.Ο., αναφορικά με το επίπεδο παρακίνησης και εργασιακής ικανοποίησης τους, καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων παρακίνησης που συντελούν στην ενίσχυση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Προκειμένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκε ποσοτική εμπειρική ανάλυση, σε δείγμα δημοσίων υπαλλήλων εργαζομένων του Κ.Ε.Α.Ο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τόσο τους τρόπους...

Τηλεργασία στο δημόσιο τομέα: Μελέτη περίπτωσης Συνηγόρου του Πολίτη

Χριστίνα Κούγια
Η τηλεργασία είναι μια μορφή εργασίας, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο, μέσω της χρήσης μέσων τεχνολογίας, να εργάζεται απομακρυσμένα από το σπίτι του χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στην έδρα εργασίας. Η τηλεργασία, παρόλο που έχει εδραιωθεί σχεδόν πλήρως στο πρόγραμμα εργασίας των επιχειρήσεων του εξωτερικού, στην Ελλάδα και δη στον δημόσιο τομέα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων της τηλεργασίας στον δημόσιο...

Φυσικά συστατικά με ανασταλτική δράση έναντι της ενζυμικής αμαύρωσης τροφίμων

Ευέλθων Μιχαήλ
Βασικό αντικείμενο της μελέτης της παρακάτω εργασίας είναι η χρήση φυσικών συστατικών για τον έλεγχο και περιορισμό της ενζυμικής αμαύρωσης σε τρόφιμα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναζητηθούν από την βιβλιογραφία φυσικά συστατικά, απομονωμένα ή εκχυλίσματα, που έχουν ανασταλτική δράση έναντι της αμαύρωσης των τροφίμων. Αρχικά παρατίθενται γενικές πληροφορίες για να κατανοήσει ο αναγνώστης τι είναι η ενζυμική αμαύρωση, ποιος είναι ο μηχανισμός που οδηγεί στην εμφάνιση της και ποια συστατικά του τροφίμου λαμβάνουν...

Η φορολόγηση στην Ελλάδα μετά από το 1950 για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα

Γεράσιμος Γερόλυμος
Οι φόροι αποτελούν τη βασικότερη πηγή εσόδων για το κράτος διότι μέσω αυτών χρηματοδοτεί τις δαπάνες του (άλλες πηγές είναι ο δανεισμός και η έκδοση χρήματος). Η φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων με την πάροδο του χρόνου έχει υποστεί πολλές αλλαγές, οι οποίες μέχρι να γίνουν κατανοητές και να υιοθετηθούν, προκαλούν σύγχυση στους φορολογούμενους. Με την παρούσα εργασία καταβάλλεται μία προσπάθεια, μέσα από μία ιστορική αναδρομή από το 1950 και έπειτα να παρουσιαστούν...

Υπολογιστικές μέθοδοι στην έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων

Ιωάννα Κούρου
The dissertation that follows, with title “In silico methods as tools in research and development of cosmetic products” has as main object the study of some alternative tools, that through computer or computerized environment, they can contribute in the process of research and development of new cosmetics or new ingredients or in the prediction of certain side effects, such as toxicity. The purpose of this project is to inform the reader about the most contemporary...

Nessuno

Αλεξάνδρα Μαυροφρύδη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ταινία μικρού μήκους «Nessuno». Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, τη συγγραφή ως επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας και τη διαδικασία: από τη θεωρία στην πράξη. Αρχικά, παραθέτω την εισαγωγή και το πρώτο κείμενο που σύγγραψα, το οποίο ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του έργου. Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζω το έργο από μια φιλοσοφική και ψυχολογική σκοπιά, αναφέροντας διάσημους φιλοσόφους, ψυχολόγους, καλλιτέχνες και ερευνητές. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η φάση της...

Επανασχεδιασμός Φορέα Αισθητήρα Ροής Βιομηχανικού Τύπου με Σκοπό την Τροποποίηση των Χαρακτηριστικών Λειτουργίας του

Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον επανασχεδιασμό και την ακόλουθη κατασκευή ενός μετρητικού συστήματος για την μέτρηση παροχής εισαγωγής αέρα σε μηχανή εσωτερικής καύσης. Κύριος στόχος της εργασίας ήταν ο βέλτιστος επανασχεδιασμός του συστήματος μέσω προσθήκης κατάλληλου φορέα διαμόρφωσης ροής. Ο φορέας ενσωματώθηκε στην αρχική αισθητήρια διάταξη με σκοπό να διευρυνθεί το αρχικό εύρος μέτρησης του. Για την εκτίμηση της ανεπτυγμένης ροής μέσα στον φορέα πραγματοποιήθηκαν κατάλληλες προσομοιώσεις μέσω λογισμικού ενώ ακολούθησε η κατασκευή...

Μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων με την τεχνική του stop motion με τίτλο “Elevator Alone”

Αναστασία Παπαδοπούλου
Η ταινία “Elevator Alone” είναι μία κωμική ταινία μικρού μήκους με την τεχνική του stop motion animation. Είναι εμπνευσμένη από την καθημερινότητα και από την διαφορά της συμπεριφοράς του ανθρώπου όταν είναι μόνος του, σε αντιδιαστολή με την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά που υιοθετεί σε δημόσιο χώρο, και ειδικότερα στο περιορισμένο και πάντα αμήχανο πλαίσιο ενός ασανσέρ.

JAMBOX: «Κάψουλα» μουσικής έκφρασης στον δημόσιο χώρο

Αναστασία Λούζη
Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία διερευνάται και αναλύεται η σημασία του δημόσιου χώρου και ειδικότερα η καλλιτεχνική έκφραση μέσα σε αυτόν. Στόχος είναι η δημιουργία μιας εφήμερης κατασκευής για την εξυπηρέτηση καλλιτεχνών και κοινού, παρέχοντας μια « θέση» στους καλλιτέχνες και υλικό εξοπλισμό, σε κάθε ανοιχτό χώρο της πόλης. Αφετηρία για τον σχεδιασμό του Jambox αποτέλεσε η μουσική και ο ρόλος της στην καθημερινή ζωή της πόλης, ενώ η μορφή του εμπνέεται από τη γεωμετρία της...

Εφαρμογή τεχνολογίας εμποδίων για την παρασκευή προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αυξημένη διατηρησιμότητα

Ιωάννα Θάνου
Τα σύκα, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, αποτελούν φρούτα που καταναλώνονται ευρέως και χαίρουν μεγάλης αποδοχής από τους καταναλωτές λόγω των ευεργετικών τους ιδιοτήτων και των ιδιαίτερων οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών. Είναι, όμως, πολύ ευαλλοίωτα και η διάρκεια ζωής τους είναι σύντομη. Για αυτό το λόγο, υπήρχε ανέκαθεν η ανάγκη συντήρησής τους εφαρμόζοντας κάποια κατάλληλη μέθοδο. Η παραδοσιακή τεχνική συντήρησής τους είναι η ξήρανση, είτε με έκθεση στον ήλιο, είτε τεχνητά σε ξηραντήρες με ρεύμα...

Photograms

Άννα-Λουίζα Άιχερ
Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται ένα διάλογο μεταξύ φύσης και ανθρώπινης κατασκευής, μία σύγκριση μεταξύ των αντικειμένων αυτών, που εμφάνιζαν είτε άμεσα είτε έμμεσα ομοιότητες μεταξύ τους. Θέλησα να δείξω το πως η φύση μας επηρεάζει και οι ανθρώπινες κατασκευές πηγάζουν από τον φυσικό κόσμο ακόμη και αν μοιάζουν ασήμαντες ή απόκοσμες. Μέσα από την ιδιαίτερη τεχνική του φωτογράμματος δημιουργήθηκε μία σχέση μεταξύ των εικόνων που προέρχεται από την ανάγκη μου να αναδείξω τη φύση και...

Registration Year

 • 2022
  227
 • 2021
  451
 • 2020
  1

Resource Types

 • Other
  679