7,880 Works

Beszédkutatás, Évf. 26 szám 1 (2018): Beszédkutatás 2018

Beszédkutatás
A Beszédkutatás folyóirat legújabb kötete ismét számos izgalmas, a beszédben felmerülő kérdést körbejáró tanulmányt kínál az olvasónak.

Kísérletek a WavNet módszer alkalmazására magyar beszédszintézishez

Csaba Zainkó, Bálint Gyires-Tóth, Géza Németh & Gábor Olaszy
The WaveNet architecture is suitable to generate high quality speech, it was demonstrated for English by Google DeepMind. In this paper we de- scribe our experiments of using WaveNet for Hungarian speech generation. We investigated the effects of different control parameters and compared the quality of generated speech with different hyper-parameter settings and with different Hungarian speech databases. We examined the most influential con- trol parameters and we conducted a listening test to investigate the...

Disfluencies and disfluency clusters in cluttered, stuttered and typical speech

Judit Bóna
A spontán beszédben megjelenő megakadások állhatnak önmagukban vagy klasztert alkothatnak más megakadásokkal. Megakadásklaszternek nevezzük azokat az eseteket, amikor ugyanazon szón vagy két egymást követő szón több megakadás fordul elő. A jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy mi- lyen különbségek vannak a magukban megjelenő és a klaszterben megjelenő megakadások gyakoriságában és típusaiban a hadaró, a dadogó és a tipikus beszélők között. Elemeztem azt is, hogy milyen gyakorisággal jelennek meg a komplex megakadásklaszterek, amelyek több mint 2 megakadás együttes...

A beszédindulás késésének hatása a beszédfeldolgozásra

Mária Gósy & Dorottya Gyarmathy
Late language emergence is diagnosed when language development trajectories are below age expectations with no diagnosed disabilities or developmental delays in other cognitive or motor domains. Some children with late talking onset are reported to show normalrange receptive language abilities while others have various impairments in receptive language skills. The question arises whether the onset of language emergence influences children’s receptive skills assessed at the age of 6. The aim of this study was to...

A dichotikus szóészlelés életkorspecifikus jellemzői

Valéria Krepsz & Mária Gósy
The successful word recognition depends upon acquiring lexical and phonological representations during language acquisition. The intake of information through the auditory system requires an online integration of differing and potentially competing information presented to the two ears. The goal of the present study was to collect baseline developmental data on the auditory-phonetic processing of words in a dichotic listening task with the participation of 320 Hungarian-speaking children between the ages of 3 and 10. Dichotic...

A néma szünetek sajátosságai óvodások és kisiskolások spontán beszédében

Dorottya Gyarmathy & Viktória Horváth
Silent pauses have several functions in spontaneous speech (e.g. breathing, marking syntactic boundaries as well as speech planning difficulties, time for self-repair). The aim of the study is the analysis of the interrelation between the temporal pattern and the syntactical position of silent pauses in Hungarian children’s spontaneous speech. Our hypotheses are the following: (i) silent pauses show different temporal characteristics depending on their position, (ii) different temporal patterns would be proved in children’s pauses...

Hiátusos kontextusok temporális mintázata gyermekek beszédében

Mária Gósy
Vowel hiatus is resolved through different mechanisms such as vowel assimilation, vowel deletion, glide or consonant epenthesis, as well as morphologically conditioned consonant insertion. Hiatus resolution may have different ways within the same language as it is the case in Hungarian. Phonological departure is that (i) a [j]-like filler always occurs between two neighboring vowels when one of them is an [i], (ii) there is no hiatus filling in case both vowels are labial, back...

Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók néhány artikulációs és akusztikai jellemzője a magyarban

Alexandra Markó, Márton Bartók, Tekla Etelka Gráczi, Andrea Deme & Tamás Gábor Csapó
In the present study three members of the Hungarian vowel inventory (/i/, /u/, /ɒ/) were analysed as a function of prominence, with respect to gender and vowel quality. The theoretically most prominent (stressed and accented) and non-prominent (unstressed and unaccented) realizations were compared in terms of duration, f0, formants, and OQ (measured with two different methods). The last two of these parameters were estimated and analyzed sys- tematically for the first time in the study...

Egyes testalkati paraméterek és a kitöltött szünetek formánsszerkezete közötti összefüggés vizsgálata férfi beszélőknél

Ákos Gocsál
The main purpose of this paper is to examine if correlations exist beween body height, body mass index, and the formant values of filled pauses in male speakers. Based on acoustic theories of speech, several mathematical formulas exist, which explain the formant frequencies of vowels. It has been suggested by several authors that formants may be good predictors of body size, especially that of body height. The experimental results obtained so far are, however, not...

A gégeműködés variabilitása az érzelemkifejezés függvényében

Márton Bartók
The aim of this paper is to describe how emotive information is conveyed through speech. Specific attention was paid to the differences along the dimension of emotional arousal and valence. 10 Hungarian speakers, 5 female and 5 male uttered the vowel /a/ expressing 7 emotions and an emotionally electroglottographic (EGG) signals were recorded simultaneously in a sound- treated room. Voice quality was determined based on both auditory impressions and visual inspection of waveforms and spectrograms....

A magyar /h/ zöngésedése magánhangzók között

Andrea Deme, Márton Bartók, Tekla Etelka Gráczi, Alexandra Markó & Tamás Gábor Csapó
In our research we aim to examine this allophonic alternation of the laryngeal fricative from a phonetic point of view, in an attempt to shed more light on the phonetic and phonological factors that may facilitate or restrain the occurrence of [ɦ] in Hungarian, and thus to test previous claims of phonology and phonetics on this issue. As a first step, the present study investigated the effect of two vowel quality features, vowel openness and...

Biológiailag aktív molekulák határfelületi viselkedése

Katalin Hill

Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban

Anita Schirm
Alkalmazott nyelvtudomány, vol. 18. issue 1. ISSN 1587-1061

Influence of CALL on Early Bilinguals’ Visual and Verbal Creativity and Daily Habits on ICT use

Ágnes Sántha-Malomsoki
Alkalmazott nyelvtudomány, vol. 18. issue 1. ISSN 1587-1061

Lexikai csoportképzés a mentális lexikonban: generációs és kronológiai szempontok

Zsolt Lengyel
Alkalmazott nyelvtudomány, vol. 18. issue 1. ISSN 1587-1061

Grammatikai hibák mintázata az élőbeszédben az anyanyelv- elsajátítás egyes szakaszaiban

Mária Laczkó
Alkalmazott nyelvtudomány, vol. 18. issue 1. ISSN 1587-1061

Intervokális réshangok akusztikai szerkezete tinédzser- és felnőttkorban

Tekla Etelka Gráczi & Valéria Krepsz
Alkalmazott nyelvtudomány, vol. 18. issue 1. ISSN 1587-1061

A modális partikulák megjelenése és didaktizálása német nyelvkönyvekben

Aliz Eszéki
Alkalmazott nyelvtudomány, vol. 18. issue 1. ISSN 1587-1061

Resource Types

 • Text
  3,961
 • Dataset
  1,314
 • Image
  416
 • Collection
  54
 • Interactive resource
  35
 • Audiovisual
  31
 • Other
  15
 • Service
  3

Publication Year

 • 2018
  708
 • 2017
  2,273
 • 2016
  1,119
 • 2015
  1,125
 • 2014
  730
 • 2013
  525
 • 2012
  395
 • 2011
  61
 • 2010
  55
 • 2005
  52
 • 2002
  49
 • 2001
  58
 • 1998
  53
 • 1997
  59
 • 1995
  52

Registration Year

 • 2018
  1,673
 • 2017
  3,656
 • 2016
  924
 • 2015
  1,368
 • 2014
  259

Data Centers

 • ReSpecTh adatbázis MTA-ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport
  1,290
 • Magyar Természettudományi Társulat
  888
 • European Chemical Bulletin
  690
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  534
 • Semmelweis Egyetem
  512
 • thyrosite.com - Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság Pajzsmirigy Szekciója
  501
 • International Research Institute s.r.o.
  308
 • Szent István Egyetem
  301
 • Dissertationes Archaeologicae
  202
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
  193
 • Nyugat-magyarországi Egyetem
  189
 • Hadtudomány
  178
 • Magyar Könyvszemle
  173
 • Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományok Kar Üzleti Tudományok Intézet
  148
 • Pannon Egyetem
  133