4,939 Works

The usage of colours as a text highlighting technique

Paweł Krzos
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635 Abstract: The need of using text highlighting techniques exists in various cases. There are numerous different techniques available, among others: font colour, background colour, underlining, font weight, font style or capitalization. The guidelines describing the usage of colours in different contexts can be found in many sources. Over the last century studies in this field have been conducted but the impact of colours...

EVER-EST User's manual for GSNL v.2.7

Stefano Salvi
User's manual of the EVER-EST Virtual Research Environment for the GEO-GSNL Geohazard Supersites Research Community

The effects of mineralogical changes that occurin artificial aggregates

Zdzisław Adamczyk, Marcin Grygierek, Marian Łupieżowiec, Jacek Nowak & Ewa Strzałkowska
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are...

Realizacja użytkowania przedrębnego w Lasach Państwowych w okresie 1999−2004

Tomasz Borecki, Dariusz Pieniak & Roman Wójcik
Focus of the study was on the economic importance of intermediate harvest regulation. Analysis of the research material concerned mainly the ratio of the intermediate harvest to the expected 50% ten−year current volume increment. Study was realised in Scots pine stands in 337 forest districts all over Poland.

Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki

Leszek Kozioł & Kazimierz Barwacz
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: W artykule zaprezentowano zarys metodyki transpozycji instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego, pozwalającej na jego efektywne sprawowanie zgodne z wymaganiami stawianymi współczesnej gospodarce opartej na wiedzy (GOW). Kapitał wiedzy to niematerialne zasoby firmy, niemające fizycznego czy finansowego wymiaru, przyczyniające się do generowania strumienia przyszłych korzyści i wpływające istotnie na wartość firmy, a sposób sprawowania nadzoru nad efektywnym jego wykorzystaniem stanowi istotę...

A Research Object-based Toolkit to Support the Earth Science Research Lifecycle

Raul Palma
Data-intensive science disciplines, like Earth Science, are increasingly producing and consuming a variety of digital resources during the course of a scientific investigation. Instead of having these resources in isolated repositories, scientists are seeking ways for managing and making these resources available from a single place, and at the same time they are also increasingly interested in the adoption of FAIR principles to enhance the visibility and reusability of scientific results. This has called for...

Value added industrial minerals production from calcite-rich wollastonite

Gülay Bulut, Elif Suna Akçin & Murat Olgaç Kangal
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are...

Influence of magnetic field on electroless metallization of 3D prints by copper and nickel

K. Kołczyk-Siedlecka, K. Skibińska, D. Kutyła, A. Kwiecińska, R. Kowalik & P. Żabiński
3D printing is a technology with possibilities related to the production of elements of any geometry, directly from a digital project. Elements made of plastic are metalized to give new properties such as conductivity or corrosion resistance. In this work, experimental work related to the electroless deposition of metallic coatings on plastics was carried out. For this purpose, the copper and nickel coatings were catalytically deposited on elements printed using hard-lightened resin. The effect of...

Czynniki ograniczające zalesianie gruntów porolnych w Polsce w świetle badań ankietowych

Adam Kaliszewski, Wojciech Młynarski & Piotr Gołos
The aim of the paper is to present the status of the implementation of the National Program of the Forest Cover Extension (KPZL) in the period 1995−2013, and analyse the results of the survey on the major factors limiting the Program's execution after Poland entered the European Union in 2004. The study is based on the official statistical data and a mail questionnaire survey carried out in all local public authorities all over the country....

Registration Year

 • 2017
  7
 • 2018
  2,767
 • 2019
  2,155

Resource Types

 • Text
  3,921
 • Other
  822
 • DataPaper
  172
 • Collection
  24

Data Centers

 • Czytelnia Czasopism PAN
  2,892
 • Polskie Towarzystwo Leśne
  1,565
 • Politechnika Białostocka Oficyna Wydawnicza
  130
 • Narodowe Centrum Kultury
  126
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  92
 • Kuria Metropolitalna Gdańska "Studia Gdańskie"
  48
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  40
 • ROHub
  24
 • Ekonomia i Środowisko
  17
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
  5