14,443 Works

Między tekstem, kontekstem i hipertekstem (Ov. Am. I 5)

Ewa Skwara
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Z mroku do światła. Jezus, Nikodem i Helios w Parafrazie Ewangelii św. Jana Nonnosa z Panopolis

Filip Doroszewski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

\"To wszystko jest u Platona, wszystko jest u Platona\". Wątki platońskie w Opowieściach z Narnii C. S. Lewisa

Mateusz Stróżyński
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Frank Calvert i Heinrich Schliemann: Suplement do katalogu wystawy \"Troja\"

Dariusz Maliszewski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Rzymskie kochanki

Michał Kucharski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Listy do Anny M. Komornickiej

Tadeusz Sinko & Anna M. Komornicka
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Profesor Janina Ławińska-Tyszkowska (1934-2013). Wspomnienia uczniów

Gościwit Malinowski, Agnieszka Kotlińska-Toma & Emilia Żybert-Pruchnicka
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Listy w tragedii Eurypidesa

Katarzyna Pietruczuk
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

\"Przekład\" Owidiusza (Amores I 9)

Agata Łuka
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

In memoriam Ben Nadel (1918–2014)

Józef Mélèze Modrzejewski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Epikur z Samos: List do Menojkeusa

Kazimierz Pawłowski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Renesansowe polemiki religijne. Carmen in quadam theologica disputatione (1524) Wawrzyńca Korwina

Robert K. Zawadzki
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

O koniobukach i innych osobliwościach

Joanna E. Kozioł
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Digesta po polsku

Anna Tarwacka
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

O znaczeniu wyrażenie oculata die (Plaut. Pseud. 301)

Joanna Pieczonka
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Ronsardum vidi albo o Jana Kochanowskiego parafrazie wiersza Safony

Robert A. Sucharski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Ateńskie procesy o bezbożność po 399 r. p.n.e. – próba analizy

Jakub Filonik
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Od redakcji

Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Co to jest dobry argument? Metoda dyskursueksperckiego w badaniach nad argumentacją

Krzysztof Szymanek, Katarzyna Budzyńska, Janusz Czelakowski, Arkadiusz Drukier, Andrzej Grabowski, Magdalena Kacprzak, Barbara Konat, Marcin Koszowy, Piotr Lewiński, Paweł Łupkowski, Marek Magdziak, Michał Paździora, Jerzy Pogonowski, Magdalena Ryszka-Kurczab, Jolanta Rytel, Marcin Selinger, Bartłomiej Skowron, Irena Trzcieniecka-Schneider, Mariusz Urbański, Krzysztof A. Wieczorek & Natalia Żyluk

Reguły działania a argumentacja

Janusz Czelakowski

Korpusowe metody badania logosu i etosu

Katarzyna Budzyńska, Barbara Konat & Marcin Koszowy

Różnice związane z płciąw zakresie korzystania z sieci społecznościowych – wybrane aspekty

Ewa Okoń-Horodyńska & Tomasz Sierotowicz

Pollen morphology of selected species of the Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Taxus L. and Torreya Arn. Genera

Joanna Bykowska & Małgorzata Klimko
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA Series Botanica is an English-language journal founded in 1958, devoted to plant anatomy and morphology, cytology, genetics, embryology, tissue culture, physiology, biochemistry, biosystematics, molecular phylogenetics and phylogeography, as well as phytochemistry. It is published twice a year.

Registration Year

 • 2020
  5,104
 • 2019
  6,495
 • 2018
  2,829
 • 2017
  7

Resource Types

 • Text
  12,575
 • Data Paper
  857
 • Other
  825
 • Dataset
  152
 • Collection
  34

Affiliations

 • Jagiellonian University
  160
 • University of Wrocław
  136
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
  62
 • Lodz University of Technology
  36
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  24
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  24
 • University of Łódź
  19
 • University of Silesia
  17
 • University of Gdańsk
  17
 • Wrocław Medical University
  17