3,692 Works

Tomb and settlement, village site and clearance cairns as well as an older road embankment

Swedish National Heritage Board UV Mitt
1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus. Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i...

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - images

Martin Rundkvist
The study's aim was to investigate oblong brooches of Vendel Period Scandinavia, i.e. Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period. A database of 593 brooches from all of Scandinavia was studied and interpreted by typology, chronology, function, social significance, technological characteristics, production sites, interregional variation and ideological connotations. Unique brooches are described and discussed. Brooches from Uppåkra are also described and discussed, against the background...

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - database and article

Martin Rundkvist
The study's aim was to investigate oblong brooches of Vendel Period Scandinavia, i.e. Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period. A database of 593 brooches from all of Scandinavia was studied and interpreted by typology, chronology, function, social significance, technological characteristics, production sites, interregional variation and ideological connotations. Unique brooches are described and discussed. Brooches from Uppåkra are also described and discussed, against the background...

Late Neolithic in Fänsåker

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Under maj-juni 1991 har UV Stockholm genomfört en förundersökning och en särskild undersökning av en liten senneolitisk boplatslokal och ett intilliggande område med sparsamma lämningar från mellersta bronsålder. De senneolitiska lämningarna bestod av en mindre yta med kulturlager och ett par gropar av oklar funktion. I lagret och anläggningarna påträffades en del fynd, framför allt keramik men också lite bränd lera, ett fåtal fragment bearbetad flinta och kvarts samt en knacksten och enstaka brända ben...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Tomb and settlement, village site and clearance cairns as well as an older road embankment

Swedish National Heritage Board UV Mitt
1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus. Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Late Neolithic in Fänsåker

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Under maj-juni 1991 har UV Stockholm genomfört en förundersökning och en särskild undersökning av en liten senneolitisk boplatslokal och ett intilliggande område med sparsamma lämningar från mellersta bronsålder. De senneolitiska lämningarna bestod av en mindre yta med kulturlager och ett par gropar av oklar funktion. I lagret och anläggningarna påträffades en del fynd, framför allt keramik men också lite bränd lera, ett fåtal fragment bearbetad flinta och kvarts samt en knacksten och enstaka brända ben...

Previous Archaeological Excavitations along the Ostlänken- Railway Corridoe 1965-2012: Old Farming and Charring in Tyttinge and Glia

Swedish National Heritage Board UV Mitt
I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes 1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns...

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia

Martin Rundkvist
The study's aim was to investigate oblong brooches of Vendel Period Scandinavia, i.e. Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period. A database of 593 brooches from all of Scandinavia was studied and interpreted by typology, chronology, function, social significance, technological characteristics, production sites, interregional variation and ideological connotations. Unique brooches are described and discussed. Brooches from Uppåkra are also described and discussed, against the background...

Swedish electoral data: County council elections 2002

Statistics Sweden
Election returns for all electoral districts in Sweden. Includes information on the total number of persons entitled to vote in the county council elections, and separately the number of immigrants who have not become citizens of Sweden, but were entitled to vote in this election according to a new law, number of persons who actually voted, and number of valid and invalid ballots respectively.

ISSP 2013 - National Identity III

Jonas Edlund
This survey is the Swedish part of the 2013 'International Social Survey Program' (ISSP), and it is the third time an ISSP-survey is focusing on National Identity.

ISSP 2013 National identity III: Sweden

Jonas Edlund
This survey is the Swedish part of the 2013 'International Social Survey Program' (ISSP), and it is the third time an ISSP-survey is focusing on National Identity.

Swedish election corruption - Photographs

Jan Teorell
This is a study of historical election related legal cases in Sweden. Documentation is only available in Swedish.

Swedish election corruption - Variable data

Jan Teorell
This is a study of historical election related legal cases in Sweden. Documentation is only available in Swedish.

Swedish electoral data: County council elections 2006

Statistics Sweden
Election returns for all electoral districts in Sweden. Includes information on the total number of persons entitled to vote in the county council elections, and separately the number of immigrants who have not become citizens of Sweden, but were entitled to vote in this election according to a new law, number of persons who actually voted, and number of valid and invalid ballots respectively.

Antagonistic interaction between heterotrophic bacteria and cyanobacteria

Omneya Ahmed Osman & Stefan Bertilsson
Metatranscriptomic data of antagonistic interaction between cyanobacteria and heterotrophic bacteria after 24 h incubation time

Construction of sheltered housing

UV Öst Swedish National Heritage Board
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i januari 2003 en förundersökning för en ny gruppbostad inom Kv Bondbönan i Pryssgården, Norrköping. Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge i närheten av RAÄ 75, en av Östergötlands största skålgropshällar. Vi förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av härdar och kokgropar. Anläggningarna undersöktes och togs bort. En härd daterades till äldre romersk järnålder.

Swedish electoral data: General election 2002

Statistics Sweden
Election returns for all electoral districts in Sweden. Includes information on the total number of persons entitled to vote in the general election, number of persons who actually voted, and number of valid and invalid ballots respectively. The number of votes casted by postal voting is also included.

News reports on research in Swedish newspapers 2002-2013

Ulrika Andersson
The study examines Swedish news media's reporting on scientific research during the years of 2002-2013 and whether, as well as how, this reporting has changed over time. This has been done by conducting a quantitative content analysis of all articles, editorials and news items on scientific research during the period September 1st-30th 2002-2013, in the major Swedish news media: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan and Aftonbladet.

News reports on research in Swedish newspapers 2002-2013

Ulrika Andersson
The study examines Swedish news media's reporting on scientific research during the years of 2002-2013 and whether, as well as how, this reporting has changed over time. This has been done by conducting a quantitative content analysis of all articles, editorials and news items on scientific research during the period September 1st-30th 2002-2013, in the major Swedish news media: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan and Aftonbladet.

Swedish electoral data: General election 2006

Statistics Sweden
Election returns for all electoral districts in Sweden. Includes information on the total number of persons entitled to vote in the general election, number of persons who actually voted, and number of valid and invalid ballots respectively. The number of votes casted by postal voting is also included.

Swedish electoral data: Referendum 2003

Statistics Sweden
Election returns for all municipals in Sweden. Includes information on the total number of persons entitled to vote in the referendum, and separately the number of immigrants who have not become citizens of Sweden, but were entitled to vote in this referendum, number of persons who actually voted, number of persons who voted for the different alternative, number of blank votes, and number of valid and invalid ballots.

Swedish electoral data: Referendum 1980

Statistics Sweden
Election returns for all municipals in Sweden. Includes information on the total number of persons entitled to vote in the referendum, and separately the number of immigrants who have not become citizens of Sweden, but were entitled to vote in this referendum, number of persons who actually voted, number of persons who voted for the different alternative, number of blank votes, and number of valid and invalid ballots.

Swedish electoral data: County council elections 2002

Statistics Sweden
Election returns for all electoral districts in Sweden. Includes information on the total number of persons entitled to vote in the county council elections, and separately the number of immigrants who have not become citizens of Sweden, but were entitled to vote in this election according to a new law, number of persons who actually voted, and number of valid and invalid ballots respectively.

Resource Types

 • Dataset
  2,163
 • Collection
  1,171
 • Text
  208
 • Audiovisual
  13
 • Image
  8
 • Other
  6
 • Interactive resource
  1
 • Model
  1

Publication Year

 • 2018
  372
 • 2017
  216
 • 2016
  165
 • 2015
  120
 • 2014
  691
 • 2013
  143
 • 2012
  711
 • 2009
  51
 • 1997
  96
 • 1996
  93
 • 1995
  68
 • 1993
  118
 • 1992
  48
 • 1986
  50
 • 1984
  85

Registration Year

 • 2018
  484
 • 2017
  222
 • 2016
  226
 • 2015
  232
 • 2014
  889
 • 2013
  1,638
 • 2012
  1

Data Centers

 • Swedish National Data Service
  3,076
 • Stockholm University
  277
 • European Spallation Source
  170
 • Environment Climate Data Sweden
  53
 • ICOS Carbon Portal
  38
 • Centre of Registers Västra Götaland
  37
 • Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences
  9
 • DataGuru-LU, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University
  9
 • Quality of Government Institute
  9
 • Demographic Data Base
  7
 • CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  4
 • Swedish Meteorological and Hydrological Institute open data
  1
 • Swedish National Seismic Network
  1
 • Varieties of Democracy
  1