1,939 Works

U17003 Humankapital: sett ur ett historiskt perspektiv

Maria Wisselgren, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Detta datauttag syftar till att analysera de betyg som prästerna gav församlingsmedlemmarna vid de årliga husförhören. Dessa betyg omfattar bland annat församlingsbornas förmåga att läsa, förstå och förklara de religiösa texter som låg till grund för förhöret. I den ekonomiska litteraturen talar man ofta om "humankapital" som ett sammanfattande mått för utbildning och intelektuella förmågor. I denna studie utgör betygen från husförhörslängderna en form av mått på humankapital, som ska studeras ur ett intergenerationellt perspektiv....

U16018 Lärare och lärarinnors liv på 1800-talet

Mattias Sandström & Nina Brynefall
Detta datauttag innehåller bland annat demografisk, geografisk samt yrkesmässig information som rör den tidiga lärarkåren i Skellefteåområdet. Ett syfte med uttaget är att undersöka hur lärarrekryteringen i den tidiga folkskolan löstes på lokal nivå. Data hämtas från databasen POPUM, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPUM är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1900 från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och...

KOLFU 2012 - The local and regional councils survey

David Karlsson & Mikael Gilljam
KOLFU is a survey directed to all members of the 20 regional/county councils and 290 municipal councils in Sweden (in total about 13,500 individuals). KOLFU was conducted for the first time in 2008 and the second time in 2012. The total number of respondents in 2012 was 10,491. KOLFU was administrated by researchers from University of Gothenburg, while the company Detector AB was responsible for the field work. The survey was carried out within the...

Normative scenarios using PLUM

Stefan Olin & Kerstin Engström
Supplying food for the anticipated global population of over 9 billion in 2050 under changing climate conditions is one of the major challenges of the 21st century. Agricultural expansion and intensification, contributes to global environmental change, and risks the long-term sustainability of the planet. It has been proposed that no more than 15% of the global ice-free land surface should be converted to cropland. Bioenergy production for land-based climate mitigation places additional pressure on limited...

Swedish media supply 2015, Play Channels

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play,...

Swedish media supply 2015

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play,...

Swedish media supply 2012, radio

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play, TV3 play and Kanal 5...

Swedish TV supply 2000

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2000? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish media supply 2012, Play Channels

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play, TV3 play and Kanal 5...

Swedish media supply 2013, radio

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play,...

Swedish media supply 2013

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play,...

Swedish media supply 2013, Play Channels

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play,...

Swedish tv supply 2010

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2010? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2008

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2008? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2009

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2009? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2007

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2007? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2006

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2006? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2005

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2005? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish media supply 2012

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. Since 2012, except for the TV channels SVT1, SVT2, Barnkanalen (the Children Channel), SVT24, Kunskapskanalen (the Knowledge Channel), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan (Seven), TV8 and the UR program of SVT1 and SVT2, programme of the Swedish Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad) as well as the play services of some TV channels (SVT play, TV4 play, TV3 play and Kanal 5...

Swedish tv supply 2004

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2004? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2003

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2003? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish TV Supply 1999

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 1999? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2002

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2002? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 2001

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 2001? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Swedish tv supply 1998

Kent Asp
The study "Swedish TV supply" is conducted annually since 1998. The examination of the programs offered on TV is designed to answer five questions: (1) What is the range of supply in the television channels during the program year 1998? (2) What similarities and differences are there between the television channels' program profiles? (3) What are the programs offered for specific groups: children, youth, minorities and the disabled? (4) How has variety of programmes developed...

Resource Types

 • Dataset
  1,939

Publication Year

 • 2017
  70
 • 2016
  40
 • 2015
  40
 • 2014
  168
 • 2013
  72
 • 2012
  693
 • 2008
  35
 • 1998
  31
 • 1997
  38
 • 1996
  75
 • 1994
  41
 • 1993
  101
 • 1992
  38
 • 1983
  76
 • 1982
  40

Registration Year

 • 2018
  32
 • 2017
  85
 • 2016
  96
 • 2015
  189
 • 2014
  765
 • 2013
  771
 • 2012
  1

Data Centers

 • Swedish National Data Service
  1,877
 • Stockholm University
  26
 • Environment Climate Data Sweden
  20
 • DataGuru-LU, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University
  8
 • Demographic Data Base
  5
 • ICOS Carbon Portal
  2
 • Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences
  1