42 Works

Module 1: Introduction to I-LABS [online module]

Module 12: Temperament in Early Childhood [online module]

Module 15: Early Music Experience [online module]

Module 17: Development of Literacy [online module]

Module 20: Early Numeracy [online module]

Projected Changes in Extreme Precipitation Web Tool

H. Morgan, G. Mauger, J. Won & D. Gould
The purpose of this tool is to visualize projected changes in heavy rainfall events across the Pacific Northwest. This tool provides extreme precipitation projections as a function of decade, duration, and return interval (frequency). You can customize the tool to select various precipitation frequencies and durations to ensure the data shown in the tool is relevant to your specific needs. The tool lets you download graphics for later use and you can also download the...

Casharka 2: Waa Maxay Sababta 2000 ee Maalmood ee ugu Horreeya ay muhiim u tahay: Fiirin Gudaha Maskaxda [cashar onlayn ah].

Ogow sida khibradaha ugu horeeya ay saameyn ugu yeeshaan koritaanka maskaxda caruurta.

Casharka 3: Ahmiyadda Macaamillada Xilli Hore [cashar onlayn ah].

Ogow wax ku saabsan muhiimada dhexgalka bulshada ee nolosha canuga yar.

Module 11: Bilingual Language Development [online module]

Module 9: Sharing Attention During Early Childhood [online module]

Module 5: Understanding Emotions [online module]

Module 16: Foundations of Literacy [online module]

Module 21: Spatial Skills and Reasoning [online module]

Casharka 1: Hordhaca I-LABS iyo Casharrada [casharka onlaynka].

Ogow wax ku saabsan I-LABS, hawlaheena cilmi baarista iyo wacyigelinta, iyo qaybaha barashada.

Bài 2: Tại sao 2000 Ngày Đầu Đời Lại Quan Trọng: Tìm Hiểu Bên Trong Não Bộ [bài học trong mạng].

Tìm hiểu xem những trải nghiệm đầu đời định hình nên sự phát triển não bộ của trẻ như thế nào.

Module 19: Early STEM Learning [online module]

Module 7: Development of Attachment [online module]

Módulo 17: Desarrollo de la alfabetización [módulo en linea].

Aprenda cómo ayudar a los niños para que desarrollen sólidas habilidades de lectura.

Módulo 11: Desarrollo del lenguaje bilingüe [módulo en linea].

Aprenda cómo los niños desarrollan dos o más idiomas y los beneficios de ser bilingüe.

Bài 3: Sự Quan Trọng của Những Tương Tác Thời Thơ Ấu [bài học trong mạng].

Tìm hiểu về tầm quan trọng của tương tác xã hội trong cuộc sống của trẻ nhỏ.

Bài 1: Giới thiệu về I-LABS [bài học trong mạng].

Tìm hiểu về I-LABS, sứ mệnh nghiên cứu và tiếp cận của chúng tôi cùng với các mô-đun.

Registration Year

 • 2022
  15
 • 2021
  2
 • 2020
  4
 • 2019
  2
 • 2018
  17
 • 2017
  1
 • 2016
  1

Resource Types

 • Interactive Resource
  42

Affiliations

 • //ror.org/00cvxb145:University of Washington
  5
 • University of Washington
  4