158 Works

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΒΙΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Vasileios A. Georgopoulos
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Giolanda S. Siskou
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Dimitrios Nikolakakis
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Wright, Angela. Mary Shelley. Cardiff: University of Wales Press, 2018. Gothic Authors: Critical Revisions (192 pp). ISBN: 9781783168460.

Elli Karampela
Gramma: Journal of Theory and Criticism, Vol 26 (2019): Mapping New Trends: Greek Scholarship in Anglophone Studies

Morganroth-Gullette, Margaret. Ending Ageism or How not to Shoot Old People. Rutgers University Press, 2017 (268pp). ISBN: 9780813589299.

Tonia Tsamouris
Gramma: Journal of Theory and Criticism, Vol 26 (2019): Mapping New Trends: Greek Scholarship in Anglophone Studies

Διορθωτικά στον Δίδυμο τον Τυφλό

Ioannis Polemis
The new edition of Didymus the Blind’s Commentary on Psalms 26: 10 – 29: 2 and 36: 1-3 (P.BYU I) offered us the opportunity to propose some emendations to the text.

Institutions of Religious Music Education in Interwar Romania. Case Study: The Academy of Religious Music in Bucharest

Nicolae Gheorghiță
In the spring of 1928, Miron – the first Patriarch of the Romanian Orthodox Church – established The Academy of Religious Music in Bucharest, the only academic music institution in Romania, at the time, whose purpose was – from the perspective of its founder, the Patriarch – the rehabilitation of the status of Byzantine music in the Orthodox Church and the establishment of a coherent relationship with Western vocal religious music. The present article investigates...

Modality as a Creative Source in the Second Movement of Nikos Skalkottas's Concerto for Two Violins (Variations on the Rebetiko Song \"Tha pao ekei stin Arapia\")

Penelope Papagiannopoulou & Costas Tsougras
Nikos Skalkottas's oeuvre includes tonal, atonal, twelve-tone and serial compositions. Also, his musical language frequently includes Greek folk elements, such as folk or folk-like tunes, traditional rhythms and modes. In his Concerto for two violins and orchestra, composed in Athens in 1944-45 and never performed during his lifetime, he chose the rebetiko song by Vassilis Tsitsanis "Tha pao ekei stin Arapia «as a theme for the Variations form of the second movement. The theme is...

Modal References in the Byzantine Heirmologion. The Medial Signatures in the Manuscript Grottaferrata E.γ.III

Sandra Martani
In the Byzantine notations, the main purpose of the medial signatures (MeSi) is to clarify aspects of modal changes in the melody, wich are usually connected with the structure of the text. In the Palaeobyzantine heirmologia the use of MeSi is limited, since the plain modal structure and the short texts do not offer the opportunity to build articulate modulations. In this respect the MS Grottaferrata E.γ.III reveals peculiar characteristics, because it contains a greater...

INTERTWINED AND INCOMPATIBLE IDENTITIES IN THE ARGUMENTATION AGAINST THE INSTITUTIONALIZATION OF SAME SEX COUPLES’ COHABITATION AGREEMENT: \"GREEK-ORTHODOXY\" AND HOMOSEXUALITY

Ioannis Michos & Lia Figgou
This research focuses on the ways in which "Greek-Orthodox" social identity is constructed and used as an argumentative resource against the institutionalization of same-sex couples’ cohabitation agreement. The analytic material consisted of comments put forward in the context of a public online deliberation on this issue held in Greece in 2015. Analysis, which used the principles of critical discursive psychology and rhetoric, highlights the construction of a solid "Greek-Orthodox" identity in which the concepts of...

CAREER DECISION DIFFICULTIES AND DECISION STATUSES AMONG GREEK STUDENT TEACHERS

Julie Vaiopoulou, Ioanna Papavassiliou & Dimitrios Stamovlasis
This study examined the perceived career decision-making difficulties among Greek student teachers via the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire (CDDQ). The Greek version of CDDQ was firstly analyzed with exploratory and confirmatory factor analysis. In a sample of student teachers majoring in humanities and social sciences (N = 780), the initially proposed structure of CDDQ was partially confirmed with seven of the ten anticipated factors present. These factors were used as independent variables in multivariate models...

EPISTEMIC EMOTIONS: INTERRELATIONSHIPS AND CHANGES DURING TASK PROCESSING

Katerina Nerantzaki & Anastasia Efklides
This study focused on five epistemic emotions, namely surprise, curiosity, confusion, interest, and wonder. The aim was to investigate their change during task processing, their interrelations as well as their relations with metacognitive experiences in problem solving. Participants were 108 undergraduate students of psychology. They responded to three scenarios of varying difficulty describing learning situations. Performance on the tasks was followed by external feedback on the correctness of the response. Τhe feedback created conditions eliciting...

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Nikolaos Tsigilis
Η Θεωρία Απόκρισης Στοιχείου (ΘΑΣ) αποτελεί μιαν εναλλακτική προσέγγιση της Κλασικής Θεωρίας Μέτρησης (ΚΘΜ) για την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης και την εξέταση των ψυχομετρικών τους ιδιοτήτων. Η ΘΑΣ, όπως προκύπτει από το όνομά της, εστιάζεται και εξετάζει το κάθε στοιχείο του εργαλείου μέτρησης. Σκοπός της είναι να μοντελοποιήσει τη σχέση μεταξύ του λανθάνοντος χαρακτηριστικού των συμμετεχόντων (latent trait) και της απόκρισής των στα διάφορα στοιχεία του εργαλείου μέτρησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες...

Research article introductions and literature reviews in applied linguistics: A genre-based study

Alireza Jalilifar, Hamideh Golgol & Soheil Saidian
Following Swales’ (1981, 1990) pioneering work on the move structure of research article ‎introductions, the Create-a-Research-Space (CARS) model, a host of genre studies were carried out on different parts of the research article. However, research on the literature review ‎sections in the studies organized in the introduction, literature review, method, result and ‎discussion format remains extremely limited. Even lesser has been done to examine whether ‎the literature review and the introduction as separate sections belong...

Η ομιλητική διάσταση της ορθόδοξης εικονογραφίας

Kyriaki CHATZIANASTASI
ΚΟΣΜΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Vol 6 (2019)

Το ζήτημα της κωδικοποίησης των ιερών κανόνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Stylianos CHARALAMBIDIS
ΚΟΣΜΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Vol 6 (2019)

The contribution of lexical variables to the measurement of Italian texts’ readability level

Antonios Ventouris
The present study aims to reveal the contribution of type/token and content word/token ratio to the difficulty level calculation of Italian texts. In the text readability analysis, these lexical traits of a text are often used in combination with other linguistic (e.g. syntactic structure of the text) and quantity criteria, (e.g. word number), without providing a clear indication of their weight to the final readability score. For this purpose, we used the readability formulas Gulpease...

La prise de conscience interculturelle dans les manuels d’espagnol langue étrangère

Angélica Alexopoulou
Résumé L’importance que représente la construction d’une compétence communicative interculturelle (Byram 1997) trouve l’une de ses applications les plus fructueuses dans l’enseignement des langues étrangères. Effectivement, dans nos sociétés globalisées, la prise de conscience interculturelle qui, d’après le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues (CECRL) (Conseil de l’Europe 2001) figure parmi les compétences générales qu’un apprenant d’une langue étrangère doit acquérir, s’avère indispensable si l’on veut garantir une interaction réussie entre personnes de...

La didactisation phonologique du texte littéraire dans des manuels utilisés pour l’enseignement/apprentissage du FLE en Grèce

Maro Patéli
Résumé Les manuels conçus selon les principes de l’Approche Actionnelle, actuellement utilisés pour l’enseignement du français langue étrangère en Grèce incluent de plus en plus dans leurs contenus les textes littéraires. L’état des lieux que nous avons fait au moyen de manuels représentatifs de cette approche didactique a révélé que la présence des textes littéraires varie en fonction du niveau et du public auxquels ils sont destinés et que parmi les compétences visées par leur...

La place des langues minoritaires, régionales et étrangères dans l’enseignement primaire et secondaire en Pologne

Radosław Kucharczyk
Résumé L’objectif du présent article est de présenter la place des langues (minoritaires, régionales et étrangères au sens large du mot) dans le système éducatif polonais. Nous commencerons nos réflexions par la présentation des axes principaux de la politique linguistique de l’Union européenne pour passer ensuite à la description du paysage linguistique de la Pologne, qui peut sembler peu varié. Puis, nous présenterons les minorités linguistiques et ethniques qui fonctionnent sur le territoire polonais, de...

Le texte littéraire en classe de langue : quel usage pour quel objectif ?

Vesna Simović
Résumé Vu la spécificité du texte littéraire en tant que document authentique, dans ce travail nous nous intéressons à la fonction de ce support dans l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère (FLE), aux objectifs d’apprentissage associés à l’usage du texte littéraire en classe de langue, ainsi qu’aux activités proposées pour atteindre ces objectifs. Dans ce sens, nous nous proposons d’analyser les manuels actuels de FLE, les pratiques de classe des enseignants et d’en finir avec les...

Overview of the SOURCe project as an open educational resource

Fryni Kakoyianni-Doa & Eleni Tziafa
In this paper, we present an overview of the functionalities of the SOURCe Project, as it has evolved in a span of eight years after its creation in 2012. The SOURCe Project currently includes the search engine for the Searchable Online French-Greek Parallel Corpus for the University of Cyprus (SOURCe), the Pencil (an alignment tool), the Exercises, the Synonyms and the Library. The collection of corpora and tools are designed to be freely available as...

Stéréotypie et stratégies de lecture : le cas d’apprenants du FLE hellénophones

Olympia Tsaknaki
Résumé La recherche qui est présentée dans l’article porte sur les résultats d’une étude menée auprès d’apprenants hellénophones du français langue étrangère (FLE) dont le but a été d’explorer le potentiel des stratégies de lecture pour le développement de la compréhension écrite et, plus particulièrement, de la compréhension des expressions figées verbales de la langue française. Après avoir délimité notre étude, nous esquissons brièvement le fondement théorique sur lequel se base notre recherche. Par la...

The online Greek course: Learning objectives & e-learning tools

Irene Sechidou, Marina Kokkinidou, Sevastiana Mikrouli, Christina Takouda & Lida Triantafillidou
The Online Greek Course (OGC) is an e-learning environment for Modern Greek as a second/foreign language for adults in Greece or abroad. It is hosted in the Learning Management System of the Aristotle University of Thessaloniki and was awarded the “European Language Label 2016”. The OGC is an exclusively online course which combines synchronous and asynchronous learning. This article presents the combination of technological tools used in OGC to serve its learning objectives. The OGC...

Modern Greek language e-diagnostic tests

Thomais Rousoulioti, Rania Voskaki & John N. Kazazis
The Centre for the Greek Language (CGL) has designed the Modern Greek Language e-Diagnostic tests (MOGEDs). MOGEDs are online testing applications, available for teachers of Modern Greek as a second or foreign language (L2). They are mainly addressed to adult potential candidates for CGL’s language exams, willing to assess their language competence level. MOGEDs are compliant with the standard levels (A1-C2) of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (Council of Europe 2001)...

Registration Year

  • 2021
    158

Resource Types

  • Text
    158