8 Works

NADAWCA I ODBIORCA W \"DZIENNIKU WYPRAWY STEFANA BATOREGO POD PSKÓW\" JANA PIOTROWSKIEGO

Tomasz Ślęczka

ZAŚWIATY – NIEISTNIEJĄCE CZY NIEPOZNAWALNE? TŁUMACZENIE JAKO ZYSK INTERPRETACYJNY NA PRZYKŁADZIE \"TRENU X\" JANA KOCHANOWSKIEGO

Jakub Zbądzki

DYREKTOR SZKOŁY – MIĘDZY OPIEKUNEM A KOMPETENTNYM ZARZĄDCĄ

Małgorzata Prokosz & Zuzana Truhlářová

EDUCATION OF ELDERLY PEOPLE ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF THE THIRD AGE UNIVERSITIES IN POLAND AND SLOVAKIA

Agnieszka Nowicka & Pavol Kopinec

Definicja retoryczna jako sposób wprowadzania nazw wartości i antywartości w „Monitorze”

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

(NIE)WIDZIALNE GRANICE W RELACJACH POLSKO-NIEMIECKICH W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ

Elżbieta Opiłowska
Upadek żelaznej kurtyny, zjednoczenie Niemiec i przystąpienie Polski do UE otworzyły nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich. Wokresie transformacji Niemcy postrzegane były w Polsce jako adwokat polskich interesów w Europie. Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 roku, a następnie do strefy Schengen w 2007 roku zniknęły ostatnie „widzialne” granice między Polską a Niemcami. Nie oznacza to jednak, że niewidzialne granice w postaci zaszłości historycznych, wzajemnych uprzedzeń i stereotypów automatycznie zniknęły. Mój artykuł ma na celu...

ŻYDOWSKIE DOŚWIADCZENIE POLSKI W XX WIEKU. NA PRZYKŁADZIE LOSÓW ARTURA SCHNEIDERA

Marek Szajda
Historia ludności żydowskiej w Polsce w XX wieku naznaczona jest przede wszystkim okresem Zagłady, ale również jej konsekwencjami, latami po 1945 r. i podejmowanymi próbami odbudowy życia społeczności oraz migracjami. Losy Artura Schneidera, pochodzącego z Krakowa Żyda, który ocalał podczas II wojny światowej, następnie osiedlił się na Ziemiach Zachodnich, a ostatecznie wyjechał z kraju po kampanii antysyjonistycznej, są przykładem żydowskiego doświadczenia Polski w minionym stuleciu. Jego historia jest istotna, zwłaszcza w kontekście służby w „Ludowym”...

Schetynówką do jaroszewiczówki na Palikotówkę za kuroniówkę. Rzeczowniki z sufiksem -ówka motywowane nazwiskami polityków

MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA

Registration Year

 • 2022
  1
 • 2021
  4
 • 2020
  3

Resource Types

 • Text
  7
 • Journal Article
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  8
 • Comenius University
  1
 • University of Hradec Králové
  1