60 Works

ETYCZNY ASPEKT STYLU WYPOWIEDZI W „TYGODNIKU POWSZECHNYM” (NA PRZYKŁADZIE DYSKURSU MIGRACYJNEGO)

Monika Kaczor

WISŁAWA SZYMBORSKA W ROLI REDAKTORA \"POCZTY LITERACKIEJ\". OBRAZ NADAWCY

Anna Wojciechowska

„ŻEBY MAMA SOBIE POSZŁA I JUŻ NIGDY NIE WRÓCIŁA”. JĘZYKOWY WIZERUNEK RODZINY I RODZICIELSTWA W PRASIE (NA MATERIALE „WYSOKICH OBCASÓW”)

Magdalena Idzikowska

Śladami zapisów kaznodziei wojskowego z 1623 roku, czyli jak Dembołęcki pisał swoje \"Przewagi\"

Radosław Sztyber

MIŁOSNY SAVOIR-VIVRE W ŚWIETLE LISTOWNIKÓW DLA ZAKOCHANYCH, POWSTAJĄCYCH U SCHYŁKU XIX ORAZ W POCZĄTKOWYCH DEKADACH XX WIEKU

Leszek Jazownik

STRATEGIE KOMUNIKACYJNE W SŁUŻBIE APOTEOZY PRZESZŁOŚCI W PROZIE HISTORYCZNEJ ZOFII BUKOWIECKIEJ Z OKRESU ZABORÓW

Magdalena Hawrysz

CZAS, PAMIĘĆ, ŚMIERĆ – VLADIMIRA NABOKOVA TRIADA ESTETYCZNO-FILOZOFICZNA

Andrey Kotin

„This is the end, my only friend”. Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie „Fin de siècle”

Małgorzata Karczewska

ODWOŁANIA DO UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA W WYPOWIEDZIACH JANA PAWŁA II WYGŁOSZONYCH W LATACH 1978-2005. W KRĘGU ZAGADNIEŃ MIĘDZYTEKSTOWYCH

Anastazja Seul

MICKIEWICZ POETA W WIERSZACH JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

Jesica Woźniak

„NIE MA TERMINU, KTÓRY BY NIE NADSZEDŁ, ANI DŁUGU, KTÓREGO NIE TRZEBA BY SPŁACIĆ”. JESZCZE O \"DON JUANIE\" W \"DZIADACH\"

Aneta Narolska

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radosław Sztyber

„FANTASTYKA” (BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI)

Wioletta Radzijewska

Ogłoszenie prasowe źródłem wiedzy o kondycji etycznej człowieka. Wyimek z bibliografii tematycznej „Gazety Warszawskiej” R. 1789

Katarzyna Grabias-Banaszewska

LITERATURA POPULARNA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ. LEKSYKA MEDYCZNA W SERII „MEDICAL ROMANCE”

Joanna Gorzelana

Wartości sakralne jako przeciwwaga ideologizacji szkoły w czasopiśmie „Polonistyka” w latach 1991-2015

Anastazja Seul

WSPOMNIENIE MŁODOŚCI. O ZNACZENIU PRZYSŁOWIA \"PRZYPOMNIAŁA BABA DZIEWIC WIECZÓR\" W UTWORACH ELIZY ORZESZKOWEJ

Monika Kaczor & Aneta Narolska

DWANAŚCIE KROKÓW, CZYLI MIRAKL O ŚWIĘTYM STANISŁAWIE

Zbigniew Ochocki

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radosław Sztyber

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radosław Sztyber

SPADKOBIERCY \"PANA PODSTOLEGO\" – RZECZ O WSPÓLNEJ GENEZIE \"PANA TADEUSZA\" I \"PANA SĘDZIEGO DELUTEGO\". PRZYCZYNEK DO ANALIZY ZAGADNIENIA

Katarzyna Grabias-Banaszewska

ZAGADKA \"UCIECZKI\"

Leszek Libera

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radosław Sztyber & Aneta Narolska

RENESANS URODZIN. OBYCZAJOWY \"NIUANS\" W KONTEKSTACH KULTUROWYCH, HISTORYCZNYCH, RELIGIJNYCH I LITERACKICH

Dorota Kulczycka

KODY GEOPOLITYCZNE W SZKICACH POLITYCZNYCH JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO

Anita Kucharska-Dziedzic

Registration Year

 • 2021
  60

Resource Types

 • Text
  55
 • Journal Article
  3
 • Journal
  2

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  60